LKAB

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB)
LKAB huvudkontor.jpg
Huvudkontoret för LKAB i Luleå.
Org.nr 556001-5835
Typ Statligt aktiebolag
Huvudkontor Luleå, Sverige
Nyckelpersoner Sten Jakobsson
Styrelseordförande
Jan Moström
Koncernchef Vd
Bransch Gruvdrift
Produkter Järnmalm
Mineral
Antal anställda 4 463 – December 2015
Historia
Grundat 1890
Ekonomi
Omsättning 16,518 miljarder SEK
Rörelseresultat -7,158 miljarder SEK
Vinst efter skatt -5,688 miljarder SEK
Tillgångar 56,028 miljarder SEK
Eget kapital 32,116 miljarder SEK
Struktur
Ägare Svenska staten100 %
Moderbolag Regeringskansliet
Dotterbolag LKAB Berg & Betong AB
LKAB Fastigheter AB
LKAB Kimit AB
LKAB Malmtrafik AB
LKAB Mekaniska AB
LKAB Minerals AB
LKAB Nät AB
LKAB Wassara AB
Avdelningar Market Division
Mining Division
Minerals Division
Special Businesses
Övrigt
Slogan Performance in Ironmaking.
Webbplats LKAB.com
Fotnoter Statistik från 2015 års bokslut.[1]

Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB) är en gruvdriftskoncern, ägd av svenska staten, grundad 1890 med järnmalmsbrytning i Kiruna och Malmberget som huvudsaklig verksamhet. Huvudkontoret ligger i Luleå, Norrbotten. LKAB uppgraderar sin järnmalm till pellets (tidigare även kallade kulsinter) samt fines, innan den levereras. LKAB levererar sina produkter till ståltillverkare för vidare förädling, bland annat till SSAB i Luleå. LKAB har åtta dotterbolag: LKAB Berg & Betong AB, LKAB Fastigheter AB, LKAB Kimit AB, LKAB Malmtrafik AB, LKAB Mekaniska AB, LKAB Minerals AB, LKAB Nät AB och LKAB Wassara AB.[2]

Historik[redigera | redigera wikitext]

1642 hittades magnetit i Masugnsbyn. Malmen i Svappavaara hittades i slutet på 1640-talet eller början på 1650-talet. Det första kända malmprovet från Malmberget dateras till 1660-talet och 1696 nämns namnen Kiirunavaara och Luossavaara för första gången. Många anade nog att stora rikedomar dolde sig i bergen i Lappland men svårigheterna var många; dels att lyckas utvinna malmen, dels att transportera den till närmaste hamn. Flera kände sig manade att försöka, men under århundradena misslyckades de alla. Först på 1870-talet uppfanns en teknik som visade sig fungera; nu kunde man framställa stål ur den fosforrika malmen och man kunde äntligen utvinna den kommersiellt. Nu återstod endast transportproblemet, vilket löstes 1888 då Malmbanan öppnades för trafik. LKAB bildades genom att bolagsordningen fastställdes den 24 oktober 1890. Den 14 december samma år hölls en konstituerande bolagsstämma i Stockholm där 2 000 aktier à 1 000 kr fördelades på 14 ägare. Majoren Robert Schough, som tecknat nära hälften av aktierna, utsågs till styrelsens ordförande. Bolagets förste verkställande direktör blev vice häradshövdingen Carl Johan Ljunggren.[3][4]

LKAB var till en början ett privat företag, något som ledde till en häftig riksdagsdebatt om huruvida gruvan borde förstatligas eller inte. Striden stod mellan konservativa och liberaler, där de förra ansåg att företaget borde förstatligas för "rikets bästa". Denna linje hade även stöd från militären, som främst var oroade över vad som skulle hända om utländska ägare lade beslag på svenska naturresurser. Liberalerna stod här emot under hela tiden. Efter att högern segrat i 1906 års val, beslöt riksdagen 1907 att förstatliga hälften av LKAB. Samma år köpte staten samtliga preferensaktier och fick option på att förstatliga resten av företaget efter femtio år. 1957 löstes Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund (TGO) ut från sitt större delen av sitt ägande i LKAB, men behöll 4 % av aktierna. Det dröjde sedan till 1976 innan företaget blev helt förstatligat[5].

Före detta kabinettssekreteraren Arne S Lundberg blev VD vid LKAB 1956; tjänsten hade han kvar i tjugo år. 1969–1970 genomfördes en strejk vid LKAB:s gruvor i Malmfälten; denna händelse är känd som LKAB-konflikten.

Tidslinje[redigera | redigera wikitext]

 • 1890 LKAB bildas.
 • 1891 AB Gellivarare Malmfält bildas.
 • 1893 AB Gellivare Malmfält köper LKAB.
 • 1899 Malmbanan söderifrån når fram till Kiruna.
 • 1957 Staten tar över LKAB till 96 %. Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund (TGO) behåller 4 %.
 • 1976 LKAB blir helstatligt.

Verkställande direktörer[redigera | redigera wikitext]

Produktion[redigera | redigera wikitext]

Byggnaden som först inhyste schaktugnsverket, och senare stålbandsverket, som nu byggs om till hematitverk, i Malmberget
LKAB:s nyaste pelletsverk KK4 under konstruktion.

År 2013 levererade LKAB 25,5 Mt järnmalms produkter, varav 21 Mt var i form av pellets; dvs 82 % av den totala volymen.[6] Idag (2015), har företaget sex pelletsverk i drift, varav två är av typen travelling-grate verk och fyra av typen grate-kiln verk. I tabellen nedan ses samtliga verk LKAB har och har haft, vilken typ av verk, på vilken ort och när de togs i (och ur) drift.[7][8]

Lista över LKAB:s samtliga verk
Verk Typ Ort Uppstartsår Togs ur drift
Schaktugnsverket Schaktugn Malmberget 1954 1970-talet
Kiruna kulsinterverk (KK1) Travelling-grate Kiruna 1965 1978
SK Grate-kiln Svappavaara 1969 -
Bandugnsverket (BUV) Travelling-grate Malmberget 1973 -
KK2 Grate-kiln Kiruna 1979 -
Stålbandsverket Egen konstruktion av bandugn Malmberget 1986 2006
KK3 Grate-kiln Kiruna 1995 -
MK3 Travelling-grate Malmberget 2006 -
KK4 Grate-kiln Kiruna 2008 -

Spårvägen i Kiruna[redigera | redigera wikitext]

Kiirunavaara, med malmvagnar från LKAB i förgrunden.

På initiativ av Hjalmar Lundbohm startade LKAB år 1907 spårvägstrafik i gruvsamhället Kiruna. Till skillnad från andra svenska spårvägar hade stadsspårvägen spårvidden 1000 mm och kontaktledningsmaster av trä. Den år 1907 införda tioörestaxan (gratis för LKAB-anställda) höjdes inte heller någon gång under spårvägens livstid. När linjenätet var som störst fanns en linje mellan Luossavaara och Kirunavaara samt en sidolinje till Thule. Stadsspårvägen nedlades år 1958 och ersattes med bussar.

Järnmalm bryts i Kiruna och Malmberget (utanför Gällivare), och transporteras på järnväg till hamnarna i Luleå och Narvik.

Utöver stadspårvägen fanns även normalspårig gruvspårvägstrafik, vilken bedrevs inom brytningsområdet vid Kirunavaara och endast var avsedd för LKAB-personal. Denna trafik inleddes 1943 och från 1953 fanns även underjordisk gruvspårväg, kallad Kiruna under jord (Kuj). Gruvspårvägen ovan jord ersattes med bussar år 1958, medan Kuj fanns kvar till 1961. Detta Kuj skall dock inte förväxlas med LKAB:s interna benämning av "gruvområdet" under jord i Kiruna som även det benämns som KUJ (Kiruna Under Jord).

Under 1960-talet satsade LKAB på byggandet av ett järnvägsspår från Svappavaara till Kiruna. Detta spår används även i dagsläget.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Bokslut & Nyckeltal – Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag”. Allabolag.se. http://www.allabolag.se/5560015835/bokslut. 
 2. ^ ”LKABs dotterbolag”. http://www.lkab.com/sv/om-oss/Koncernoversikt/Dotterbolag/. Läst 22 oktober 2014. 
 3. ^ LKAB framtid nr 11 december 2010 https://www.lkab.com/Global/Documents/Tidningar/LKAB%20Framtid/2010/LKAB_Framtid_2010_Nr11.pdf
 4. ^ https://www.lkab.com/Global/Documents/Tidningar/Veckobladet/Veckobladet%202010/Veckobladet_2010_Nr10.pdf
 5. ^ https://www.lkab.com/sv/om-oss/Historia/
 6. ^ ”LKABs årsredovisning 2013”. http://www.lkab.com/Global/Documents/Finansiella%20rapporter/Årsredovisning%20sv/LKAB_Årsredovisning_och_Hållbarhetsredovisning_2013.pdf. Läst 13 november 2014. 
 7. ^ ”LKABs årsredovisning 2005”. http://www.lkab.com/Global/Documents/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisning%20sv/LKAB_%C3%85rsredovisning_2005.pdf. Läst 13 november 2014. 
 8. ^ ”LKAB framtid, Nr 6, 2011, sid. 12”. www.lkabframtid.com. 1 september 2011. http://issuu.com/lkab/docs/lkab_framtid_2011_nr6_enkelsidig/11. Läst 13 november 2014. 

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Hedman, Raymond, och Rickheden, Per, (1982), På meterspår under midnattssol: Till 75-årsminnet av Kirunas spårvägar, Malmö: Frank Stenvalls Förlag.
 • Högerregeringen Lindmans beslut att förstatliga LKAB 1907 har ingående studerats av statsvetaren Bo Jonsson i doktorsavhandlingen Staten och malmfälten 1969.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]