Aktivism

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Aktivism är en term som inom det politiska livet används i två olika betydelser.

Under vissa historiska perioder har de som förespråkar handling eller vill starta krig kallats aktivister, till skillnad från de mer passiva motståndarna till sådana förslag. Då handlar det om aktiviteter (kanske ett krig) som följer efter det politiska beslutet. Under första världskriget kallades de som förespråkade Sveriges inträde i kriget på centralmakternas (Tysklands) sida för aktivister.[1] Den passiva neutralitetslinjen gick dock segrande ur striden. Även i Polen och Finland användes termerna aktivism och aktivister på liknande sätt.

Den numera helt dominerande betydelsen handlar i stället om praktisk handling, särskilt i form av kampanj, för att skapa politisk eller social förändring. Ofta handlar det om aktiviteter som föregår eller föregriper ett politiskt beslut. Aktivism är då en samlande benämning på alla former av medveten politisk aktivitet för att förändra upplevda missförhållanden i samhället eller påverka exempelvis politiska beslut eller ett företags agerande. Aktivism kan exempelvis syfta till att stödja en företeelse, protestera mot något, åstadkomma en förändring i fattade eller föreslagna beslut eller visa på konkreta alternativ.

Uttrycksformerna för aktivism varierar kraftigt: vissa former av aktivism är grundlagsskyddade medan andra är olagliga. Aktivismen kan genomföras inom ett politiskt system eller som utomparlamentariska åtgärder. Ofta är aktivism förknippat med starka eller kontroversiella åsikter och kan i en extrem form utgöras av olika typer av hot och väpnad kamp.

Inom den kristna religionen har aktivism förknippats med termen "praktisk kristendom" (se även diakoni), alltså utåtriktat välgörenhetsarbete och föredömligt handlande (Frälsningsarmén, Stadsmissionen), till skillnad från högkyrkligt hävdande av teologiska dogmer.

Exempel på former av aktivism[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Aktivister i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1922).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]