Carl Wilhelm Böttiger

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För den tyske historikern, se Karl Wilhelm Böttiger.
Carl Wilhelm Böttiger
Carl Wilhelm Böttiger.png
Carl Wilhelm Böttiger porträtterad av
Olof Johan Södermark.
Född15 maj 1807[1][2][3]
Västerås domkyrkoförsamling[1][2], Sverige
Död22 december 1878[1][4][3] (71 år)
Uppsala församling[1][4], Sverige
BegravdUppsala gamla kyrkogård[5]
kartor
MedborgarskapSverige
Utbildad vidUppsala universitet Arbcom ru editing.svg
SysselsättningLingvist[1], poet[1], litteraturkritiker, dramatiker, översättare, författare[6]
Befattning
Stol nummer 8 i Svenska Akademien (1847–1878)[7]
ArbetsgivareUppsala universitet[1]
MakaDisa Tegnér[1]
FöräldrarCarl Fredrik Böttiger[2][1]
SläktingarGustaf Böttiger (syskon)
Namnteckning
Böttigers namnteckning.png
Redigera Wikidata

Lars Fredric Carl Wilhelm Böttiger, född 15 maj 1807 i Västerås, död 22 december 1878, var en svensk litteraturhistoriker, lingvist, poet och professor i estetik vid Uppsala universitet. Han var ledamot av Svenska Akademien 1847–1878, på stol nr 8.

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Böttiger föddes i Västerås, där fadern Carl Fredrik Böttiger var apotekare. Han gick i skola i hemstaden, blev student i Uppsala 1825 och filosofie magister 1833. År 1834 blev han docent i praktisk filosofi och företog därefter 1835–1836 en resa till Tyskland, Österrike, Italien och Frankrike. Åren 1839–1840 uppehöll han sig i Berlin. Böttiger blev 1839 extra ordinarie adjunkt i tyska och italienska litteraturen, 1845 extra ordinarie professor i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur samt 1858 professor i nyeuropeisk lingvistik och modern litteratur. Han erhöll 1867 avsked på grund av en ögonsjukdom.

Som författare debuterade Böttiger 1830 med Ungdomsminnen från sångens stunder, ett exempel på typisk romantisk efterklangspoesi. Han var länge en uppmärksammad patriotisk festdiktare, och gjorde genom sina tryckta sonetter en viktig litterär insats. Sonettsamlingen betydde mycket för den unge Carl Snoilsky. Sin största insats gjorde Böttiger dock som universitetslärare och litteraturforskare. Genom sin undervisning och sina skrifter grundlade han det vetenskapliga studiet av moderna språk vid Uppsala universitet. Själv intresserade han sig främst för italienska och ägnade Dante ett livslångt studium. Han efterlämnade bland annat skrifterna Italienska studier (1853), Om Dantes lif och skrifter (1865) och Dantes Commedia divina (1875).

Inom svensk litteraturhistoria utgav han en levnadsteckning över sin svärfar Esaias Tegnér. Den ingick i den 1847-1851 utgivna upplagan av hans Samlade skrifter. Böttiger skrev även sitt inträdestal i Svenska akademien över Tegnér - detta eftersom svärfadern också varit hans företrädare på stol nr. 8. I Svenska akademiens handlingar införde han även levnadsteckningar över en rad kända svenska författare, som Samuel Ödmann (1868), Johan Henrik Kellgren (1870), Erik Johan Stagnelius (1872), Nils von Rosenstein (1877), samt en artikel om Auroraförbundet i Uppsala (1874).

I Böttigers Samlade skrifter, utgivna i 6 band (1856–1881) ingick postumt hans Ungdomsminnen, som av Harald Elovson har betraktats som en av memoarlitteraturens främsta verk. Karl Warburg skriver i Svensk litteraturhistoria i sammandrag (1904) att Böttiger som poet är att räkna som en av nyromantikens epigoner.

Böttiger var gift med Disa Tegnér och därmed måg till Esaias Tegnér. Han var även bror till Gustaf Böttiger och farbror till John Böttiger.

Carl Wilhelm Böttiger och makan Disas gravsten på Uppsala gamla kyrkogård.

Hans grav återfinns på Uppsala gamla kyrkogård.[8]

Bibliografi i urval[redigera | redigera wikitext]

 • Asarne i Delphi: prolog. Stockholm. 1844. Libris 10441567 
 • Aurora-förbundet i Upsala. Stockholm. 1874. Libris 1497424 
 • Bernhard von Beskow: minnessång : uppläst på Svenska akademiens högtidsdag den 20 dec. 1868. Stockholm: Norstedts. 1868. Libris 9160138 
 • Bidrag till kännedomen om etruskerna. Upsala. 1857. Libris 2585775 
 • Bidrag till kännedomen om Leopolds tidigaste skaldeförsök. Även i: Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796. D.53. Stockholm. 1878. Libris 2585776 
 • [Biografiska underrättelser ...]. Upsala. 1861. Libris 2585777 
 • Boreas: poetisk kalender för år 1842. Upsala. 1841. Libris 9160140 
 • C. V. Böttigers minnesteckningar öfver E. Tegnér, S. Ödmann och J. H. Kellgren såsom feriekurseri modersmålet för de högre allmänna läroverken i sammandrag utg. af Peter Bagge. Feriekurser i modersmålet 1. Stockholm: Beijer. 1895. Libris 2585783 
 • Dantes Commedia Divina: [Dante Alighieri.]. Stockholm. 1875. Libris 2585779 
 • Epilog vid philosophiæ magister-promotionen i Upsala den 5 juni 1857. Stockholm: Norstedts. 1857. Libris 10105044 
 • Esaias Tegnérs lefnad. Stockholm. 1847. Libris 2343687 
 • Foglarne: vårsånger. Upsala. 1852. Libris 2306820 
 • Fosterländska sånger. 1-2. Upsala: Wahlström & Låstbom. 1841. Libris 10105053 
 • Förklaring med anledning af ett utfall i den af Georg Brandes utgifna skriften: Esaias Tegnér : en litteraturpsykologisk studie. Stockholm: F. & G. Beijer. 1878. Libris 1596102 
 • Den gamle kungen: poem för svenskar / [Carl Wilhelm Böttiger]. Stockholm: Norstedts. 1841. Libris 10617711 
 • Ett holländskt bidrag till Sweriges historia och litteratur. Stockholm. 1835. Libris 9848945 
 • Inbjudnings-skrift till morgondagens philosophiæ magister-promotion. Upsala. 1857. Libris 11613036 
 • Italienska läse-öfningar, innehållande lätta stycken ur den nyare italienska prosan. Stockholm. 1841. Libris 2585780 
 • Italienska studier. Upsala: Wahlström. 1853. Libris 1591912 
 • Likplundraren: fragment af en större dramatisk fantasi, hvartill en känd berättelse gifvit anledning. Skara. 1874. Libris 10901418 
 • Lyriska stycken. Stockholm: Norstedts. 1837-1839. Libris 1464663 
 • En majdag i Wärend: svenskt tillfällighetsstycke i 1 akt, med sång och dans ; första gången uppfördt på Kongl. Theatern i Stockholm, Thorsdagen den 11 Maj 1843, årsdagen af H.M. Konungens Kröning. Svenska teatern, 99-1250025-3 ; 180. Stockholm. 1843. Libris 9976831. http://runeberg.org/bcwmajdag/ 
 • Minne af Erik Johan Stagnelius. [Stockholm]. 1872. Libris 2986000 
 • Minne af Johan Henrik Kellgren. Även i: Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796. D.45.. Stockholm. 1870. Libris 2986001 
 • Minne af teologie professoren i Upsala doktor Samuel Ödmann. Stockholm: Norstedts. 1868. Libris 10036008 
 • Minnes-tal öfwer philosophiä magistern Elias Wilh. Ruda hållet inför en krets af den aflidnes promotions-kamrater och wänner, i Upsala den 4 nov. 1833. Upsala. 1833. Libris 2585782 
 • Minnesteckningar öfver E. Tegnér, S. Ödmann och J. H. Kellgren. Stockholm: Beijer. 1895. Libris 1621812 
 • Mötet på Odins hög och Gustaf Adolf vid Lützen: tvenne skaldestycken belönta af Svenska akademien. Stockholm. 1835. Libris 1591921 
 • Nils [Rosén] von Rosenstein: Minnesteckning. Uppläst på Svenska akademiens högtidsdag 1876. i:Svenska akademiens handlingar ifrån år 1796. D. 52. Stockholm. 1877. Libris 2585784 
 • Nyare sånger: jämte öfversättningar af några Uhlands romanser m.m. Stockholm. 1833. Libris 1591915 
 • Om Dantes lif och skrifter. [Stockholm]. 1865. Libris 2585785 
 • Om den italienska kulturens förhållande till den romerska [Diss.]. Upsala. 1846-1851. Libris 2585786 
 • Ord till musiken vid H.M. konung Carl den femtondes och H.M. drottning Wilhelmina Fredrika Alexandra Anna Lovisas kröning i Stockholm den 3 maj 1860. Stockholm. 1860. Libris 2618635 
 • Ord till sorg-musiken vid Högtsalig Hans Majestät Konung Carl XIV Johans begrafning. Stockholm. 1844. Libris 2625103 
 • Prolog till Operan Ferdinand Cortez, jemte ord till kupletterne i det National-Divertissement, som gifves å Kongl. Theatern d. 6 Februari 1843 ; till firande af H.M. Konungens regerings-jubilæum. Stockholm. 1843. Libris 9976866  - Kompositör: Johan Fredrik Berwald.
 • Repetitions-curs i allmänna historien: för gymnasii- och student-examina. Stockholm: Haeggström. 1836. Libris 2557392 
 • Rhetoromanska språkets dialekter: ett språkhistoriskt utkast. Upsala. 1854. Libris 433870 
 • Schillers äldsta lyrik: kritisk skärskådning. Utgafs s. å. såsom akad. afh. i 6 delar under förf:s praesidium. Upsala. 1854. Libris 2585787 
 • Sjelfbiografiska anteckningar och bref. Stockholm. 1881. Libris 368311 
  • Själfbiografiska anteckningar och minnesteckning öfver E. J. Stagnelius: såspm feriekurser i modersmålet för de högre allmänna läroverken. Stockholm: Beijer. 1895. Libris 1621813 
  • Självbiografiska anteckningar. Stockholm: Norstedts. 1929. Libris 8072955 
  • Självbiografiska anteckningar: från skolan och studentlivet. Bokgillets klassikerserie, 99-0853562-5. Uppsala: Bokgillet. 1961. Libris 908203 
  • Självbiografiska anteckningar ([Ny utg.]). Göteborg: Minerva. 1988. Libris 7763317. ISBN 91-87238-05-5 
 • Soldat-enkan: poem. Upsala. 1850. Libris 9160657 
 • Sång öfver Anna Maria Lenngren. Stockholm: Norstedts. 1860. Libris 9160666 
 • Sånger vid invigningen af Westmanlands och Dahla nations-byggnad Oscarsdagen 1831. Upsala, Palmblad & C. 1831. 1831. Libris 11653534 
 • Tal vid Svenska Bibel-Sällskapets allmänna sammankomst den 20 april 1859 af. Stockholm. 1859. Libris 3218818 
 • Till konung Gustaf IIIs minne: Tal hållet på Gustavianska lärosalen i Upsala den 9 Juni 1835. Stockholm. 1837. Libris 2585788 
 • Undervisningsfrågans ställning och utveckling hos de gamle romarne. Stockholm. 1875. Libris 2585789 
 • Ungdomsminnen från sångens stunder. Upsala. 1830. Libris 1591941 
 • Valda dikter. Stockholm: Beijer. 1895. Libris 11590952. http://runeberg.org/dikterbot/ 
 • Valda dikter af Carl Wilhelm Böttiger. Med författarens porträtt. Stockholm, F. & G. Beijers förlag. 1881. [Titelbl:s baksida:] ... Ivar Hæggströms boktryckeri .... 1881. Libris 1596103 
 • Valda stycken utur akademie-adjunkten Carl Wilh. Böttigers numera ur bokhandeln utgångne skrifter tillika med några af P.N. Rodin, filos. magister. Halmstad. 1843. Libris 9160664 
 • En visa om Pehr Pehrsson. Upsala: Leffler & Sebell. 1841. Libris 10105057 

Samlade skrifter[redigera | redigera wikitext]

Dikter och psalmer[redigera | redigera wikitext]

Översättningar[redigera | redigera wikitext]

Priser och utmärkelser[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c d e f g h i] L F Carl Wilhelm Böttiger, Svenskt biografiskt lexikon, Svenskt Biografiskt Lexikon-ID: 16303, läs online.[källa från Wikidata]
 2. ^ [a b c] Västerås domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/ULA/11727/C/9 (1803-1815), bildid: C0021018_00052, läs online, läst: 14 maj 2019, ”94,Lars Fredric Carl Wilhelm”.[källa från Wikidata]
 3. ^ [a b] Carl Wilhelm Böttiger, 1807–1878, Svenskt översättarlexikon: Carl_Wilhelm_Böttiger, läst: 23 juli 2020.[källa från Wikidata]
 4. ^ [a b] Uppsala domkyrkoförsamlings kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/ULA/11632/F/7 (1874-1879), bildid: 80002756_00180, död- och begravningsbok, läs onlineläs online, läst: 14 maj 2019, ”322,(dec),22,1,,Böttiger Carl Wilhelm”.[källa från Wikidata]
 5. ^ Svenska gravar, omnämnd som: Böttiger, Carl Wilhelm, läs online, läst: 26 juli 2020.[källa från Wikidata]
 6. ^ Charles Dudley Warner (red.), Library of the World's Best Literature, läs online.[källa från Wikidata]
 7. ^ Svenska Akademin ledamotsregister: bottiger-carl-wilhelm, läst: 20 juli 2020.[källa från Wikidata]
 8. ^ Åstrand, Göran; Aunver, Kristjan (1999). Här vilar berömda svenskar: uppslagsbok och guide. Bromma: Ordalaget. sid. 31. Libris 7777883. ISBN 91-89086-02-3 

Källor[redigera | redigera wikitext]

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Företrädare:
Carl Edward Zedritz
Inspektor för Västmanlands-Dala nation
1859–1866
Efterträdare:
Wilhelm Erik Svedelius