FN-stadgan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

FN-stadgan, Förenta nationernas stadga, är den stadga som reglerar FN:s uppgifter, befogenheter, arbetsordning och organisation. Den tillkom 26 juni 1945 i San Francisco då FN bildades, och trädde i kraft 24 oktober samma år. Till stadgan hör även Stadgan för Internationella domstolen.

I stadgan finns FN:s ändamål, grundsatser och syften, huvudorganens regler och uppgifter, och olika bestämmelser som medlemsländerna förbinder sig till.

FN:s stadga inleds med: ”Vi de förenade nationernas folk, beslutna att rädda kommande släktled undan krigets gissel”…

Kapitel[redigera | redigera wikitext]

FN-stadgans kapitel, med kort beskrivning:

Kapitel 1. Ändamål och grundsatser

Redogör för FN:s ändamål, som är att genom fredliga metoder upprätthålla internationell fred, se till att de mänskliga rättigheterna följs och att skapa band mellan länder för att lättare kunna lösa konflikter.

I kapitlets artikel 2 (4) stadgas vad som kanske har kommit att bli folkrättens viktigaste regel: Krig-och våldsförbudet.

Kapitel 2. Medlemskap

Redogör för kraven för att bli medlem, samt de regler som måste följas.

Kapitel 3. Organ

Kort sammanfattning av de olika organen, säkerhetsrådet, etc.

Kapitel 4. Generalförsamlingen

Beskriver generalförsamlingen och dess uppgifter och plikter.

Kapitel 5. Säkerhetsrådet

Innehåller en lista på medlemmar, generalförsamlingens uppgifter och befogenheter, etc.

Kapitel 6. Fredlig lösning av tvister

Redogör för olika medel att fredligt lösa tvister.

Kapitel 7. Inskridande i händelse av hot mot freden, fredsbrott och angreppshandlingar.

Kapitlets titel beskriver väl vad det handlar om.

Under kapitel 7 kan FN:s säkerhetsråd besluta om ekonomiska eller, i vissa fall, militära sanktioner mot stater vars handlingar medför hot mot den internationella freden, brott mot den internationella freden eller "acts of aggression". Kapitel 7 får därmed anses vara FN:s kraftfullaste medel i strävan efter internationell fred och säkerhet.

Kapitel 8. Regionala avtal

Skapar möjligheter för regionala arrangemang för att upprätthålla fred.

Kapitel 9. Internationellt ekonomiskt och socialt samarbete

Redogör för syfte och metoder för ett sådant samarbete för ekonomiska och sociala rättigheter och full sysselsättning.

Kapitel 10. Ekonomiska och sociala rådet

Beskriver ekonomiska och sociala rådet, vars uppgift är att se över föregående punkt.

Kapitel 11. Förklaring angående icke självstyrande territorier

Redogör för regler om kontroll av icke självstyrande territorier.

Kapitel 12. Internationellt förvaltarskapssystem

Beskriver förvaltarskapssystem och dess syfte.

Kapitel 13. Förvaltarskapsrådet

Kapitlet beskriver förvaltarskapsrådets uppgifter och befogenheter.

Kapitel 14. Internationella domstolen

Beskriver den internationella domstolens stadga.

Kapitel 15. Sekretariatet

Kapitel 16. Särskilda bestämmelser

Kapitel 17. Övergångsbestämmelser rörande säkerheten

Kapitel 18. Ändringar

Kapitel 19. Ratifikation och undertecknande

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]