Hoppa till innehållet

FN:s ekonomiska och sociala råd

Från Wikipedia
Ekonomiska och sociala rådets sal i FN-högkvarteret i New York.

FN:s ekonomiska och sociala råd eller Ekonomiska och sociala rådet (engelska: Economic and Social Council, ECOSOC) är ett av Förenta nationernas fem huvudorgan. Dess uppgifter, organisation och befogenheter regleras av FN-stadgans kapitel 10. Dess främsta uppgift är att bistå FN med rapporter, att framlägga förslag och undersökningar till grund för beslut, att samordna verksamheten vid ett flertal organ samt utvärdera och följa upp beslut och riktlinjer.

Ekonomiska och sociala rådet fick status som huvudorgan vid konferensen i San Francisco 25 april 1945 och hade ursprungligen 18 medlemsländer, med USA i främsta ledet. Första mötet hölls 23 januari till 18 februari 1946 i London. Numera ingår 54 länder (1995). Dess medlemmar är valda av Generalförsamlingen för treårsperioder. Rådet sammankallas två gånger per år, vintermötet i New York, och sommarmötet omväxlande i New York och i Genève. Det ordinarie sammanträdesrummet är plenisalen i FN-huset i New York. Ordförande för Ecosoc väljs för ett år. Omval är inte möjligt.

Ekonomiska och sociala rådets sammanträdessal var en gåva från Sverige och är ritad av arkitekten Sven Markelius.[1]

Organisation och uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Ekonomiska och sociala rådets uppgift är att tillsätta utskott och samordna några fack- och underorgans verksamheter, och har kommissioner och kommittéer knutet till sig. Det finns regionala ekonomiska och sociala kommissioner, till exempel UNECE. Fackorganen är tämligen självständiga och fristående, och flera av dem fanns innan FN bildades. Underorganen har bildats genom beslut av Generalförsamlingen, och har en stab som anställs av generalförsamlingen, Ecosoc eller generalsekreteraren. Vid behov kan fack- och underorganen tillsätta kommissioner efter beslut i ett av huvudorganen för särskilda frågor av mer eller mindre tillfällig karaktär. Rådet har fasta specialkommissioner: för de mänskliga rättigheterna, befolkningsfrågor, statistik med mera.

Deras fack- och underorgan är:

Till Ecosoc är även WFP, World Food Programme, knutet (delvis genom FAO och WHO), samt ITC, International Trade Centre. Dessa enheter har till uppgift att utarbeta rapporter och undersökningar om sådant som berör internationella ekonomiska, sociala, kulturella, uppfostrings-, hälsovårds- och dylika angelägenheter i syfte att främja de mänskliga rättigheterna. Rådet utarbetar med hjälp av enheterna förslag som de lämnar till Generalförsamllingen och delger Generalförsamlingen av sina rapporter.

Även enskilda organisationer samarbetar med Ekonomiska och sociala rådet, bland andra LO, TCO, Röda korset, Amnesty International, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Rotary International, RFSL och Internationella Juristkommissionen.

Ecosoc har även vissa organ och kommissioner gemensamt med Generalförsamlingen:

Regionala organ[redigera | redigera wikitext]

FN:s ekonomiska och sociala råd har fem regionala organ.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]