Filmregissör

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Filmregissör är en person som ansvarar för en films regi.

Filmregissören och filmfotografen, ett måste för en filmproduktion.

En filmregissör har ofta det övergripande konstnärliga ansvaret för en produktions helhetsgestaltning och visar bland annat hur skådespelarna ska agera. Regissören ser dessutom till att allt ljud och ljus passar som det ska, och att kameran filmar ifrån rätt perspektiv och liknande.

Regissören bestämmer hur filmen ska spelas in och ibland vad pengarna ska användas till i förproduktion och efterproduktion tillsammans med filmproducenter och produktionsledare. Regissören brukar vanligtvis inte ha ansvar för budgetutkast, den första kontakten med produktionsbolaget eller kontakter med finansiärer. Däremot kan det förekomma inspelningar där regissören har övergripande ansvar för personregi när det gäller de skådespelande djur som eventuellt förekommer i filmen.

Det finns generellt sett två slags regissörer: de som ofta står till förfogande som yrkesverksamma att anställa för olika produktioner (ofta med filmmanus och annat skapat av andra yrkesgrupper i ett mer kommersiellt produktionssammanhang) respektive de som oftast väljer att utforma, skriva och driva sina egna projekt enligt en stark egen vilja eller konstnärlig vision (är inte sällan också producent för sina produktioner, som ofta kan vara mödosamma att få finansierade och distribuerade).

Ordet auteur (franska för författare) är en benämning på en särskilt konstnärligt, personligt inriktad regissör, som också är filmens författare och vanligen följer en egen tydlig konstnärlig linje genom sina olika produktioner snarare än att låta andra bestämma vad denne ska göra. Begreppet auteur användes för första gången i den franska filmtidskriften Cahiers du cinéma 1954, och har sedan dess betitlat ett antal framstående regissörer.[förtydliga]

Framgångsrika filmregissörer är bland andra Steven Spielberg, Martin Scorsese, Clint Eastwood, Ingmar Bergman, Sergio Leone, Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Peter Jackson, Terry Gilliam, David Fincher, Alfred Hitchcock, Christopher Nolan, Sofia Coppola, Roland Emmerich, Kathryn Bigelow, Quentin Tarantino, Michael Bay, Tim Burton och James Cameron.