Forskningsnätet Skåne

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Forskningsnätet Skåne är ett regionalt initiativ för att utveckla kontakterna mellan forskarvärld och skola. Forskningsnätet Skåne startades 2000 av Österlengymnasiet i Simrishamn och drivs sedan 2012 som en förening av några skånska gymnasieskolor.

Forskningsnätet Skåne vill öka elevers och lärares förståelse och intresse för forskning inom i princip alla vetenskapsområden. Huvudsyften är att ge eleverna medborgarkunskap om forskning och att förbereda för högre studier och egen forskarkarriär. Utöver att förmedla resultat från forskningsfronten vill Forskningsnätet Skåne ge kunskap om forskningsmetoder, forskningsmiljöer och forskningens roll i samhället. Forskningsnätet Skåne eftersträvar stor ämnesbredd, kontinuitet och samarbete med olika universitet och högskolor och en grundprincip är att verksamheten styrs av skolornas önskemål.

Verksamheten har sedan starten främst bestått av till elever riktade föredrag, temadagar, kurser och seminarier och även studiebesök på forskningsinstitutioner, forskningsbaserade företag och företags FoU-avdelningar. Hittills (juni 2023) har över 400 sådana arrangemang med omkring 300 medverkande forskare genomförts. Sedan några år prioriteras två områden, nämligen att knyta forskare som rådgivare och inspiratörer till elevernas gymnasiearbeten (s k husforskare) i längre projekt samt att sommartid erbjuda gymnasieelever stipendieplatser i forskningsprojekt, vanligtvis 10-15 stipendiater varje år. Stipendiatverksamheten som startade 2012 har t o m sommaren 2023 omfattat 136 elever.

En större utvärdering av Forskningsnätet Skånes verksamhet gjordes av föreningen Vetenskap & Allmänhet under åren 2012-16.

Bland kända medverkande märks nobelpristagaren i kemi 2009 Thomas Steitz (ytterligare nio Nobelpristagare har medverkat), Jan Hjärpe, islamolog, Dick Harrison, historiker, Nils Uddenberg, medicinare och biolog, Peter Gärdenfors, kognitionsforskare, Marie Rådbo, astronom, Christina Fjellström, måltidsforskare, Ulf Danielsson, teoretisk fysiker, Nicklas Berild Lundblad, informatiker, Olav Hammer, religionshistoriker, Cecilia Lindqvist, sinolog, Klas-Göran Karlsson, historiker och Jessica Abbott, evolutionsbiolog.

Forskningsnätet Skåne var en av initiativtagarna till föreningen VIS, Vetenskap i Skolan, en sammanslutning av i främst forskarutbildade lärare och förstelärare som 2012-2023 verkade för en allmän förstärkning av vetenskapliga perspektiv i undervisningen.

Medlemmar i föreningen Forskningsnätet Skåne är för närvarande (juni 2023) Nicolaiskolan, Tycho Braheskolan och Filbornaskolan (samtliga tre i Helsinborg), Sankt Petri skola i Malmö och Hässleholms tekniska skola (HTS).

FS finansieras av föreningsmedlemmarna och har även fått ekonomiskt stöd av Region Skåne, Vetenskapsrådet, Sparbanksstiftelsen Skåne, Sparbanken Syds stiftelse, Hakon Swenson Stiftelsen, Malmö stad, Skolverket, Simrishamns kommun, Oscar och Maria Ekmans donationsfond (som möjliggjort verksamheten med sommarstipendiater) och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond.

Verksamhetsledare var 2000-2013 Olle Alexandersson och därefter Maria Brännström, 2013-2022 (posten är för närvarande, juli 2023, obesatt). Föreståndare för sommarstipendiaterna är sedan 2014 lektor Marianne Almström.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]