Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Denna artikel behandlar den nuvarande politiska gruppen och alla dess föregångare.
Europeiska flaggan Politiska grupper i Europaparlamentet
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
Förkortning GUE/NGL
Gruppledare Gabriele Zimmer
Antal mandat
35 av 766
Grundat 6 januari 1995 i nuvarande form
Politisk ideologi Demokratisk socialism
Eurokommunism
Ekosocialism
Europeiskt parti Europeiska vänsterpartiet (EV)
Undergrupper Nordisk grön vänster (NGL)
Webbplats guengl.eu

Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (franska/engelska: Gauche unitaire européenne/Nordic Green Left, GUE/NGL-gruppen) är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 35 ledamöter från demokratiskt socialistiska, eurokommunistiska, ekosocialistiska och antikapitalistiska partier. Gruppen utgörs till största delen av Europeiska vänsterpartiet (EV) och Nordisk grön vänster (NGL), och är en av de minsta politiska grupperna i Europaparlamentet.

I gruppen ingår bland annat ledamöterna från tyska Die Linke, franska Vänsterfronten, tjeckiska Böhmens och Mährens kommunistiska parti och svenska Vänsterpartiet. Gruppen innefattar även ledamöter från Greklands kommunistiska parti, nederländska Socialistiska partiet, irländska Socialistpartiet, spanska Enade vänstern och cypriotiska Arbetande folkets progressiva parti. Gruppledare är Gabriele Zimmer sedan den 14 mars 2012.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Bildande och ombildningar[redigera | redigera wikitext]

Gruppnamn Period
Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 16 oktober 1973–24 juli 1989
Gruppen Europeiska enade vänstern 25 juli 1989–12 januari 1993
Enad vänster 25 juli 1989–18 juli 1994
Konfederala gruppen europeiska förenade vänstern 19 juli 1994–5 januari 1995
Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6 januari 1995–

GUE/NGL-gruppen har sina rötter i ”Gruppen kommunister och deras samarbetspartner”, som bildades den 16 oktober 1973. Gruppen bestod av ledamöter från diverse kommunistiska partier. Efter valet 1989 splittrades gruppen i två delar: ”Gruppen Europeiska enade vänstern” och ”Enad vänster”. Den förstnämnda gruppen innefattade ledamöterna från danska Socialistisk Folkeparti, Italienska kommunistpartiet, spanska Enade vänstern och grekiska Synaspismós. Den sistnämnda gruppen innefattade ledamöterna från Franska kommunistpartiet, Partido Comunista Português och Greklands kommunistiska parti. 1991 ombildades Italienska kommunistpartiet till Partito Democratico della Sinistra, som anslöt sig till den socialdemokratiska gruppen.[1]

Valet 1994 och återföreningen av vänstern[redigera | redigera wikitext]

En demonstration i Bryssel anordnad av GUE/NGL-gruppen i mars 2005.

Efter valet 1994 påbörjades en process med att åter samla alla de icke-socialistiska vänsterkrafterna i Europaparlamentet i en enda politisk grupp. Detta skedde genom bildandet av ”Konfederala gruppen europeiska förenade vänstern”, som ersatte de två föregående grupperna. Den första gruppledaren för gruppen var Alonso Puerta.[1]

I samband med att Finland, Sverige och Österrike anslöt sig till Europeiska unionen den 1 januari 1995 tillkom nya ledamöter till gruppen. Dessa bildade undergruppen ”Nordisk grön vänster” och därmed ombildades den politiska gruppen till ”Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster”.[1]

Efter en avtagande trend lyckades gruppen att öka i antal mandat efter valet 1999. Ledamöter från tyska Partei des Demokratischen Sozialismus tillkom till gruppen. Senare under valperioden anslöt sig fler ledamöter från andra politiska grupper, vilket resulterade i att gruppen uppnådde som mest 49 mandat och var därmed parlamentets fjärde största politiska grupp under en viss period.[1]

Efter valet 2004 blev gruppen den femte största politiska gruppen i Europaparlamentet. Ledamöter tillkom från flera av de nya medlemsstater som hade anslutit sig till unionen den 1 maj 2004. I valet 2009 minskade gruppens mandat ned till 35. Den 14 mars 2012 valdes Gabriele Zimmer till ny gruppledare fram till valet 2014.[1]

Parlamentariskt arbete[redigera | redigera wikitext]

GUE/NGL-gruppen för samman demokratiskt socialistiska, eurokommunistiska, ekosocialistiska och antikapitalistiska ledamöter av Europaparlamentet. Gruppens uttalade mål är att skapa ett mer humant, transparent och gripbart Europa med mer direktdemokrati och aktivt deltagande av medborgarna. I grunden stöder gruppen europeisk integration, men anser att det nuvarande samarbetet är för elitistiskt och marknadsinriktat.[2] Gruppen är associerad med Europeiska vänsterpartiet (EV).

Statistik som organisationen ”VoteWatch Europe” har sammanställt visar hur benägna ledamöterna i en politisk grupp är att rösta likadant vid omröstningar i Europaparlamentet. Statistiken från Europaparlamentets sammanträden 2009–2013 ger gruppen ett sammanhållningsindex på 79,3 procent, vilket innebär att gruppen är den näst minst sammanhållna av alla politiska grupper i Europaparlamentet.[3] Med en genomsnittlig närvaro på 82,64 procent hade GUE/NGL-gruppens ledamöter femte högst närvaro vid omröstningar med namnupprop under perioden 2009–2013.[4]

Sammansättning[redigera | redigera wikitext]

Val Historisk mandatfördelning Nuvarande mandatfördelning
1979
44 av 410
European Parliament composition by political groups.svg
   Ledamöter tillhörande den politiska gruppen
1984
41 av 434
1989
42 av 518
1994
28 av 567
1999
42 av 626
2004
41 av 732
2009
35 av 736

GUE/NGL-gruppen består av 35 ledamöter från 14 medlemsstater. Gruppen är den näst minsta i Europaparlamentet.[5] Ledamöter från en och samma medlemsstat bildar en nationell delegation.

Gruppens ledamöter utser ett ordförandeskap bestående av en gruppledare och sex vice gruppledare. Dessa bildar tillsammans med ledarna för de nationella delegationerna, två kassörer, gruppens generalsekreterare och två vice generalsekreterare gruppens presidium. Presidiet utses för en period av fem år, som kan förnyas. Det sammanträder en gång i månaden och ansvarar för att leda gruppen.[6]

Inom gruppen finns en undergrupp, ”Nordisk grön vänster” (NGL), som samlar de ledamöter som tillhör de nordiska partierna. Dessa är inte anslutna till Europeiska vänsterpartiet (EV). Efter att danska Socialistisk Folkeparti anslöt sig till den gröna gruppen och finländska Vänsterförbundet inte vann några mandat i valet 2009 kvarstår ledamöterna från svenska Vänsterpartiet som de enda i GUE/NGL-gruppen som tillhör NGL.

Parlamentsledamöter[redigera | redigera wikitext]

Medlemsstat Nationellt parti Europeiskt parti Mandat
 Cypern Arbetande folkets progressiva parti 2
 Danmark Folkebevægelsen mod EU 1
 Frankrike Vänsterfronten EV 5
 Grekland Greklands kommunistiska parti 2
 Grekland Radikala vänstern EV 1
 Irland Socialistpartiet 1
 Kroatien Kroatiska labouristerna – Arbetarpartiet 1
 Lettland Harmonicenter 1
 Nederländerna Socialistiska partiet 2
 Portugal Bloco de Esquerda EV 2
 Portugal Coligação Democrática Unitária 2
 Spanien Enade vänstern EV 1
 Storbritannien Sinn Féin 1
 Sverige Vänsterpartiet 1
 Tjeckien Böhmens och Mährens kommunistiska parti 4
 Tyskland Die Linke EV 8

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b c d e] ”History” (på engelska). Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. http://www.guengl.eu/group/history. Läst 2013-07-13. 
  2. ^ ”About” (på engelska). Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. http://guengl.eu/group/about. Läst 2013-07-13. 
  3. ^ ”European Party Groups Cohesion Rates” (på engelska). VoteWatch Europe. 2013-06-13. http://www.votewatch.eu/cx_european_party_groups.php. Läst 2013-07-07. 
  4. ^ ”Average participation in (roll-call) votes by European political groups” (på engelska). VoteWatch Europe. 2013-06-13. http://www.votewatch.eu/en/political-group-participation.html. Läst 2013-07-07. 
  5. ^ ”Ledamöter ordnade efter politisk grupp och land”. Europaparlamentet. http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/crosstable.html. Läst 2013-07-07. 
  6. ^ ”Bureau” (på engelska). Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster. http://guengl.eu/people/bureau. Läst 2013-07-13. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Europeiska unionens flagga EU-portalen – metasidan för Europeiska unionen på svenskspråkiga Wikipedia.