Hädelse

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Hädelse, blasfemi, innebär att en person genom ord eller handlingar kränker något som anses heligt.[1] I första hand brukar det handla om att uttrycka sig nedvärderande om någon religions Gud, men även att uttrycka förakt för religionens företrädare (präster, profeter, helgon etc). Skändande av religiösa platser och byggnader räknas ibland till hädelse. I utsträckt betydelse används ordet hädelse även om att man tycker, säger eller gör något som är emot vedertagen ideologi eller värdering, till exempel "Det är hädelse för en vänsterpartist att förespråka privatisering."

Att häda har ofta uppfattats som ett svårt brott, eftersom det ansågs kunna dra gudarnas vrede över samhället. Inom judendomen och kristendomen har hädandet av Gud ofta blivit strängt bestraffat. Enligt Mose lag gällde dödsstraff. Det står i 3.Mos 24.16: "Och den som smädar HERRENS namn skall straffas med döden; hela menigheten skall stena honom."

Hädelse mot kristendomen var straffbart i Sverige. Till exempel dömdes år 1676 Johan von Sack från Kydingeholm i Alunda till döden för blasfemi. År 1706 avrättades landsfiskalen Johan Schönheit för hädelse och spridande av otillåtna skrifter. År 1884 åtalades August Strindberg för hädelse i den så kallade Giftasprocessen, därför att han i en novell hade beskrivit nattvardsvin och oblater som vanliga matvaror. Processen slutade med att Strindberg frikändes. 1949 formulerades lagen om till att kallas trosfrid, och kom då att omfatta även andra religioner, främst med förföljelserna av judendomen i färskt minne. Lagen upphävdes 1970, med hänvisning till att ett särskilt skydd av religionsfriheten inte motiverade inskränkningarna i yttrande- och tryckfriheten. Förändringen motiverades också med att bestämmelserna om straff för hets mot folkgrupp, förargelseväckande beteende, ärekränkning, störande av förrättning eller störande av allmän sammankomst kan tillämpas.

Även i våra dagar väcks då och då förslag för att återinföra straff för hädelse, riksdagsledamoten Tuve Skånberg (kd) har skrivit en motion om att göra detta, som dock inte bifölls.[2]

I Irland infördes 23 juli 2009 en lag mot hädelse. En person kan anklagas för att ha publicerat eller yttrat något blasfemiskt. Kan inte den anklagade genom omvänd bevisbörda visa att "en förnuftig person skulle finna genuint litterärt, konstnärligt, politiskt, vetenskapligt, eller akademiskt värde i den sak som berörs av brottet" och sedan fälls i domstol, döms den åtalade till böter upp till ett belopp av 25 000 euro.[3][4][5][6]

Inom islam finns ingen direkt motsvarighet till hädelsen inom judendom och kristendom, men förolämpning av Allah eller Muhammed har uppfattats som tecken på avfall (irtidâd) från religionen eller kätteri, vilket är uttryckligen förbjudet och straffbart med döden enligt många muslimska lärde (till exempel Khomeini).[7] [källa behövs] Salman Rushdie dömdes i Iran 1989 till dödsstraff för hädelse mot Islam genom att han skrivit att Mohammed tagit avstånd från en del av Koranen, och därmed medgett fel i Koranen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]