Högarps by

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Högarps by
Kulturreservat
Högarp 1:2
Högarp 1:2
Land Sverige Sverige
Area 60 hektar
Inrättat 2010

Högarps by är en by i Stenberga socken i östra delen av Vetlanda kommun i Jönköpings län.

Högarps by består av fem gårdar. En del av byn blev naturreservat 1995. År 2010 utökades reservatet till omkring 60 hektar, samtidigt som skyddsformen ändrades till kulturreservat.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Högarp finns belagt som "Högorp" 1486 i ett dokument som visar att Margareta Björnsdotter då erhöll Ulvarp, Högarp och ett ödetorp i Stenberga socken. Högarp bestod ursprungligen av gårdarna Stora Högarp, som var ett kronoskattehemman, och Lilla Högarp, som på 1700-talet var ett frälsehemman under Skärvete och Vallby fideikommiss.

Gårdarna har kvar de lägen de gavs vid Storskiftet, som i Högarp skedde dels 1813, dels 1817. År 1813 delades utmarkerna mellan Stora Högarp, Lilla Högarp och granngården Prästtorp. År 1817 delades Stora Högarp upp i två gårdar med två bönder i varje gård. Senare, vid Laga skiftet 1908, delades Stora Högarps två gårdar upp i fyra gårdar.

Odlingslandskap[redigera | redigera wikitext]

Högarp har en någorlunda sammanhållen bymiljö med en prägel typisk för äldre tiders skogsbygder i södra Sverige, med åkrar med stenblock, åkerholmar, rösen och odlingsterrasser, som kantas av stenmurar och gärdesgårdar. Jordbruket i Högarp moderniserades inte under början av 1900-talet i den utsträckning som var vanlig i Sverige. Åkrarna behölls små och har behållit odlingsrösen och åkerholmar från det äldre odlingslandskapet. Kvar finns slåtterängar och hagmarker med hamlade träd, framför allt lind och ask.

Markernas skötselform i kombination med sin gynnsamma berggrund av ”grönsten” främjar vissa örter och artrikedom. Högarp ligger på ”Virserumsmassivet” som sträcker sig från västra delen av Virserum fram till sjön Saljen i öster. Detta gabbromassiv, huvudsakligen med mineralen plagioklas, pyroxen och olivin, innehåller på sina ställen även malmmineral, som 1917-1918 bröts i Virserums nickelgruva.[1]

Det finns bland annat nattviol, jungfru Marie nycklar, kattfot, slåttergubbe, jungfrulin, men även mindre vanliga arter som klasefibbla, trollsmultron och den fridlysta orkidén Adam och Eva.

Högarps bymuseum[redigera | redigera wikitext]

I ladugården till Högarp 1:5 finns ett bymuseum med föremål, redskap och utställningar som speglar jordbrukets omvandling från tidigt 1900-tal och framåt, med tonvikt på 1940- och 1950-talet.

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

  • Kulturreservatet Högarps by, broschyr utgiven av Länsstyrelsen i Jönköpings län, odaterad, läst 2017-05-25

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]