Gog

Från Wikipedia
Uppslagsordet ”Magog” leder hit. För andra betydelser, se Magog (olika betydelser).
Gog och Magog i Melbourne, Australien.
Gog och Magog.

Gog i landet Magog omnämns i Bibeln i Hesekiel kap 38 och 39 som en ond varelse, och i Upp. 20:8 nämns också Gog och Magog. I Gamla Testamentet handlar det om områden i norr. Enligt Hesekiel är Gog en härskare från ett land Magog, medan Uppenbarelseboken ser Gog och Magog som två olika härskare, som i den yttersta tiden skall gå till anfall mot de heliga, men förintas av eld från himlen.[1]

Josefus identifierade Magog för sina grekiska läsare med skyterna, norr om Svarta havet.

Gog och goterna[redigera | redigera wikitext]

Ambrosius var 378 den första som betecknade det gotiska hotet som Gog. Olof Rudbeck den äldre kopplade samman Gog och Magog med den Magog som nämns som Jafets son i 1 Mos. 10:2, och såg honom som goternas, och därmed svenskarnas stamfar.[2]

Gog och kelterna[redigera | redigera wikitext]

I keltisk mytologi är Gogmagog en jätte i Cornwall i England. I engelsk folklore splittrades han till slut i de två gestalterna Gog och Magog. Dessa två gestalter återfinns som statyer i Guildhall i London.

Gog i Koranen[redigera | redigera wikitext]

Namnen Gog och Magog, Ya'djudj och Ma'djudj nämns också i Koranen:

18:94. De sade: "Du Tvåhornade! Gog och Magog stör ordningen och sår fördärv på jorden. Kan vi begära av dig att du, mot en avgift, bygger en skyddsmur mellan oss och dem?"

18:95. Han svarade: "Det som min Herre har lagt i mina händer är av större värde för mig [än era bidrag]; ge mig därför en arbetsstyrka [som jag kan förfoga över] så skall jag uppföra en skyddsvall mellan er och dem.

18:96. Forsla [nu] hit järn i block och tackor!" När han hade fyllt utrymmet mellan bergväggarna [med järnet], sade han: "[Tänd eldar och] låt blåsbälgarna arbeta!" Och när han fått [järnet] att glöda, begärde han: "För hit smält koppar, som jag skall gjuta över [skyddsmuren]!"

18:97. Och [muren blev färdigbyggd och Gog och Magog] kunde varken klättra över den eller bryta sig igenom den.

18:98. Och [den Tvåhornade] utbrast: "Detta [har åstadkommits tack vare] min Herres nåd! Men när det som min Herre har lovat blir verklighet, skall Han jämna det med marken. Vad min Herre lovar är sanning!"[3]

I sentida arabisk tradition har Gog och Magog skildrats som halvdjuriska vidunder, som ständigt försöker fila sönder järnmuren, vilken dock nästa morgon blir hel igen.[2]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Nationalencyklopedin, multimedia plus 2000
  2. ^ [a b] Svensk uppslagsbok, Malmö 1931
  3. ^ Text ur Koranens Budskap (2003) Tolkning från Arabiskan av Mohammed Knut Bernström ISBN 91-7118-887-8; originalnumreringen behållen.