Juristexamen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Juridikexamen)
Hoppa till: navigering, sök
Juridicum, juridiska fakulteten vid Lunds universitet

Juristexamen (engelska: Degree of Master of Laws, LL M) tidigare juris kandidatexamen (ofta, även muntligt, förkortat jur. kand.), är en svensk yrkesexamen på avancerad nivå, vilken utgör behörighetskrav för yrken som domare, åklagare, kronofogde och för titeln advokat.[1] Juristutbildningar som leder till juristexamen kvalitetssäkras löpande av Universitetskanslersämbetet för att säkerställa att utbildningarna håller tillräckligt hög nivå. Juristprogram erbjuds i dagsläget på sex svenska universitet och består av minst nio terminers studier.

Examen[redigera | redigera wikitext]

För juristexamen krävs godkända studier omfattande 270 högskolepoäng (180 veckor heltidsstudier, vanligen uppdelade på nio terminer). Av dessa skall ett självständigt arbete (examensarbete), vanligen redovisat genom en uppsats, omfatta minst 30 högskolepoäng. För juristexamen skall studenten visa sådan kunskap och förmåga som krävs för att arbeta inom yrken för vilka juristexamen är ett behörighetskrav samt inom annan yrkesverksamhet inom det juridiska området som förutsätter sådan kunskap och förmåga.

Utbildningens kvalitet och rätten att utfärda juristexamen[redigera | redigera wikitext]

Endast ett fåtal av Sveriges högre lärosäten har rätt att utfärda juristexamen. Universitetskanslersämbetet är den instans som löpande utvärderar Sveriges juristutbildningar för att säkerställa att de håller tillräckligt god kvalitet för att få utfärda juristexamen, sjunker kvalitén kan lärosätet förlora examensrätten. Rätten att utfärda juristexamen prövas individuellt för varje lärosäte som önskar utfärda den. Detta skiljer sig från rätten att utfärda mer generella examina, såsom högskole-, kandidat- och magisterexamen, vilka kan utfärdas av alla lärosäten med universitets- eller högskolestatus.[2] Förlorar lärosätet rätten att utfärda juristexamen kan de i de flesta fall fortsätta att utfärda dessa mer generella examina.

Var erbjuds utbildningen[redigera | redigera wikitext]

I Sverige kan juristexamen i dagsläget avläggas vid sex universitet, Göteborgs, Lunds, Stockholms, Umeå, Uppsala och Örebro universitet.

Utbildningens organisation[redigera | redigera wikitext]

Juristutbildningen i Sveriges ges närmast uteslutande i form av utbildningsprogram. Det är därför i praktiken ett krav att genomgå ett av dessa program för att erhålla juristexamen. Utöver studier på juristprogrammen finns det möjlighet för den med en utländsk juristexamen att efter en två års kompletterande utbildning erhålla en svensk juristexamen.[3] Den student som med godkänt resultat har genomgått de kurser som ingår i juristprogrammet kan ansöka om juristexamen.

Ranking[redigera | redigera wikitext]

I QS World University Ranking återfinns tre av Sveriges juristutbildningar:[4]

 • Lunds Universitet, plats 51-100
 • Stockholms Universitet, plats 51-100
 • Uppsala universitet, plats 101-150

I tidningen Fokus högskoleranking för 2012 placerade sig Sveriges juristutbildningar enligt följande rangordning:[5]

 1. Lunds universitet (1)
 2. Uppsala universitet (2)
 3. Umeå universitet (4)
 4. Göteborgs universitet (6)
 5. Stockholms universitet (9)
 6. Örebro universitet (18)

(Listade juridiska utbildningar utan rätt att utfärda juristexamen borttagna för överskådlighet, Fokus rankingplacering på den fullständiga listan redovisas inom parentes)

I organisationen Uranks högskoleranking för 2014 placerade sig Sveriges juristutbildningar enligt följande rangordning:[6]

 1. Lunds universitet
 2. Uppsala universitet
 3. Stockholms universitet
 4. Göteborgs universitet
 5. Umeå universitet
 6. Örebro universitet

Söktryck[redigera | redigera wikitext]

Juristprogrammen är bland de populäraste högskoleutbildningarna att söka och de fyra mest sökta utbildningarna höstterminen 2015 var alla juristprogram.[7][8]

 1. Juristprogrammet, Stockholms universitet, 7631 sökande,
 2. Juristprogrammet, Uppsala universitet, 6987 sökande,
 3. Juristprogrammet, Göteborgs universitet, 6433 sökande,
 4. Juristprogrammet, Lunds universitet, 6197 sökande.

Yrken och uppdrag med formella krav på juristexamen[redigera | redigera wikitext]

Yrken som kräver juristexamen, eller jur. kand-examen, är:

Yrken eller uppdrag där juristexamen vanligen krävs[redigera | redigera wikitext]

Vissa yrken eller uppdrag kräver i princip att den som utför dessa har en juristexamen, även om det inte är ett absolut krav och undantag är förekommande. Några av dessa är;

Yrken eller uppdrag som förr krävde juristexamen[redigera | redigera wikitext]

Historia[redigera | redigera wikitext]

Den traditionella juristutbildningen i Sverige, juris kandidatexamen (jur.kand.), omfattade normalt nio terminers studier (enligt tidigare system 180 akademiska poäng). Denna examen kunde endast avläggas vid de universitet som hade juridisk fakultet, det vill säga Uppsala, Lunds universitet och Stockholms högskola (sedermera efter namnändring Stockholms universitet). Grundläggande juridisk utbildning gavs även vid Göteborgs universitet, samt Umeå Universitet, men de som påbörjat studierna vid de lärosätena fick fram till 1991 fortsätta vid något av de tre tidigare nämnda universiteten. Göteborg och Umeå fick examensrätt för juris kandidatexamen 1991. Örebro universitet började utexaminera jurister 2008.

I samband med högskolereformen 1977 avskaffades juris kandidatexamen (i likhet med övriga kandidatexamina) och ersattes med juristexamen, vilken avlades efter att juristlinjen avslutats. Den traditionella examensbenämningen återinfördes dock 1986. Juris kandidatexamen ersattes åter med juristexamen 1 juli 2007. Detta som en konsekvens av Bolognaprocessen och de förändringar den medfört för det svenska examenssystemet. Sedan 2007 är en kandidatexamen en examen på grundnivå. Då juristutbildningen avslutas på avancerad nivå var juris kandidatexamen missvisande.

I Sverige sker utbildningen vanligen med de första 6-7 terminerna på grundnivå, för att sedan under termin 7-8 vara på avancerad nivå, där studenterna själva väljer sina specialkurser. Termin 9 är en examensuppsats motsvarande 30 hp.

Den första juristexamen i Sverige infördes 1749 genom den s.k. hovrättsexamen (egentligen "examen till rättegångsverken"). På förslag av Universitetsexamenskommittén infördes 1904 juris kandidatexamen, vilken då ersatte gamla juris kandidat-examen, hovrättsexamen samt kansliexamen. Under perioden 1887-1892 hade i Uppsala 150 jur.kand.-examina och 88 hovrättsexamina avlagts. Motsvarande siffror var för Lund 41 respektive 35.

Det första äkta paret som avlagt juris kandidatexamen var Stockholmarna J. O. Westerståhl och Sonja Branting-Westerståhl (dotter till Hjalmar Branting), vilka år 1916 stod för denna nyhet.[13]

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

 • Danmark
  • candidatus/candidata juris
 • Finland
  • Rättsnotarie (RN) - kandidatexamen 180sp (fin. oikeusnotaari)
  • Juris Magister (JM) - magisterexamen 300sp (fin. oikeustieteen maisteri)
 • Italien
  • Dottore in Giurisprudenza
 • Mexiko
  • Licenciatura en Derecho
 • Norge
  • Candidatus juris (avskaffad 2003)
  • Master i rettsvitenskap (införd 2003)
 • Tyskland
  • Diplom-Jurist (Diplomjurist), är en akademisk examen.
  • Erstes Juristisches Staatsexamen (första juridiska ämbetsexamen), är en statlig ämbetsexamen som krävs för att få akademisk examen som diplomjurist.
  • (Voll-) Jurist, är en akademisk examen som krävs för att kunna arbeta som jurist i Tyskland
  • Zweites Juristisches Staatsexamen (andra juridiska ämbetsexamen) är en statlig ämbetsexamen som krävs för att få akademisk examen som jurist.
 • USA och Kanada
  • Treårig J.D. (Juris Doctor). Vanligen "postgraduate", det vill säga studenten måste ha avlagt kandidatexamen innan utbildningen påbörjas. Trots namnet är denna examen att jämföra med en vanlig juristexamen, och inte med en juris doktor, vilket är en doktorsexamen.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Juristexamen (tidigare Jur kand)[redigera | redigera wikitext]

Juridiska studentföreningar[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Juridicum Stockholms universitet
 2. ^ http://www.uk-ambetet.se/utbildningskvalitet/kvalitetsapekterochvillkorforexamenstillstand.4.782a298813a88dd0dad800011489.html
 3. ^ http://www.law.gu.se/utbildning/utlex/
 4. ^ ”QS World University Rankings by Subject 2015 - Law”. http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/law-legal-studies#sorting=rank+region=140+country=203+faculty=+stars=false+search=. Läst 16 september 2015. 
 5. ^ http://www.fokus.se/2012/03/fokus-hogskolerankning/
 6. ^ ”Humaniora/samhällsvetenskap”. http://www.urank.se/hum/sam/. 
 7. ^ ”Fortsatt högt söktryck till högskolan - UHR”. www.uhr.se. http://www.uhr.se/sv/Om-UHR/Press/Pressmeddelanden/Fortsatt-hogt-soktryck-till-hogskolan/. Läst 22 april 2015. 
 8. ^ ”Topp 20 mest sökta utbildningar ht2015”. http://www.uhr.se/Global/Om%20oss/Nyheter/Press/S%c3%b6k%20HT%202015/Topp20_mest-sokta-utbildning_ht2015.xls. Läst 31 augusti 2015. 
 9. ^ http://www.advokatsamfundet.se/Att-bli-advokat/
 10. ^ http://www.dispaschor.se/Om.aspx
 11. ^ Förordning (1982:327) om notarius publicus
 12. ^ http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/inkassolagen/ansok-om-inkassotillstand/
 13. ^ Erik Lindorm (1979). Gustaf V och hans tid 1907–1918. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Sid. 422. Libris 190147. ISBN 91-46-13376-3 

Källor[redigera | redigera wikitext]