Lista över studentnationer

Från Wikipedia

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Uppsala universitet[redigera | redigera wikitext]

Se även Studentliv vid Uppsala universitet

Värmlands nation i Uppsala

Lunds universitet[redigera | redigera wikitext]

Kalmar nation.

Se även Nationerna i Lund

Göteborg (GU, CTH)[redigera | redigera wikitext]

Linköpings universitet[redigera | redigera wikitext]

Blekinge Tekniska Högskola[redigera | redigera wikitext]

  • Rosenboms Nation

Linnéuniversitetet[redigera | redigera wikitext]

Växjö

  • SkåneS Nation
  • Västkustens Nation
  • Smålands Nation
  • Norrlands Nation
  • ÖstGöta Nation

Finland[redigera | redigera wikitext]

I Finland finns lagstadgade nationer endast vid Helsingfors universitet (15st) samt Aalto universitetet (1st), de förfogar av historiska skäl över vissa specialprivilegium över normala registrerade föreningar[1]. De är totalt till mängden 16 stycken, varav 5 är menade för svenskspråkiga studerande och 11 för finskspråkiga.

Utöver dessa finns en mängd allmänna studentföreningar som använder termen nation i sitt namn för att definiera sin verksamhet som sådan att den binder samman studenter från något visst geografiskt område.

Helsingfors universitet[redigera | redigera wikitext]

Aalto-universitetet[redigera | redigera wikitext]

Teknologföreningen uppstod som nation under språkstiderna. Ursprungligen var teknologföreningen föregångare till studentkåren. Men då språkmajoriteten skiftade upprättades två nationer, den finskspråkiga nationen har sedermera avslutat sin verksamhet då den finskspråkiga majoriteten blev överväldigande.

Åbo Akademi[redigera | redigera wikitext]

Nationerna vid åbo Akademi är inte lagstadgade som nationer.

Åbo universitet[redigera | redigera wikitext]

Nationerna vid Åbo universitet är av historiska skäl privaträttsliga organisationer, men är organiserade på samma sätt som de lagstadgade nationerna.

  • Turun yliopiston varsinaissuomalainen osakunta
  • Satakuntalais-Hämäläinen osakunta
  • Turun yliopiston pohjalainen osakunta
  • Savo-Karjalainen osakunta

Noter[redigera | redigera wikitext]