Människosmuggling

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Människosmuggling enligt svenska utlänningslagen är när någon uppsåtligen hjälper en utlänning att olovligen komma in i eller passera genom Sverige, medlemsstat i Europeiska unionen eller Island, Norge eller Schweiz.[1] Det räknas till den transnationella brottsligheten. Påföljden är fängelse dock i högst två år.

Grovt brott är om brottet

 • utförts mot ersättning eller
 • utgjort ett led i en verksamhet som avsett ett stort antal personer, eller
 • utförts under former som innebär livsfara för utlänningen eller
 • utförts under hänsynslösa former.

Påföljden är fängelse lägst sex månader och högst 2 år. Är brottet att anse som ringa döms till böter eller fängelse i högst sex månader.[2]

Vid organiserad människosmuggling är påföljden fängelse i högst två år.

Om smugglingen innebär ett systematiskt utnyttjande av utlänningars utsatta situation eller innefattar livsfara eller annan hänsynslöshet gentemot utlänningarna bedöms detta som grovt organiserande av människosmuggling och påföljden är fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även medhjälpare kan dömas om han insåg eller hade skälig anledning att anta att resan anordnats i vinstsyfte.[3]

Den ersättning människomugglaren erhållit ska förverkas liksom bil eller annat transportmedel som använts.[4] Om ägaren till ett fartyg som kan förverkas inte är känd eller saknar känt hemvist i Sverige, får talan om förverkande föras mot befälhavaren på fartyget.[4]

I förarbetena till utlänningslagstiftningen har det uttalats att ideell verksamhet som endast syftar till att hjälpa någon till Sverige för att söka asyl eller annat uppehållstillstånd inte är straffbar.[5] Detta kallas det "humanitära undantaget". Det fordras att den som vill åberopa det humanitära undantaget anmäler vid första möjliga tillfälle att han eller hon vill söka asyl.[6]

Det är polismyndigheten som ansvarar för att kontrollera utlänningar.

Amir Heidari[redigera | redigera wikitext]

En av Europas mest omfattande smugglingsverksamheter drevs av iraniern Amir Heidari, under tre decennier bosatt i Sverige. Enligt egen uppgift har Heidari hjälpt upp till 200 000 människor att fly, av vilka omkring 37 000 kommit till Sverige[7] Andra stora mål har varit Storbritannien och Kanada.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ https://lagen.nu/2005:716#K20P8
 2. ^ https://lagen.nu/2005:716#K20P8S2
 3. ^ https://lagen.nu/2005:716#K20P9
 4. ^ [a b] https://lagen.nu/2005:716#K20P10
 5. ^ http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=37&doktyp=prop&dok_id=GH0352&rm=1993/94&bet=52 prop 1993/94:52 sid 18
 6. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2009s424
 7. ^ DN 2 maj 2005