Asylsökande

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Asylsökande är en person som befinner sig i ett land och där ansöker om skydd (asyl) men ännu inte fått ansökan avgjord.[1]

Det är en mänsklig rättighet att få söka asyl, men det är upp till de nationella myndigheterna i ett land att bestämma på vilka grunder som en person har rätt till att erhålla asyl. Enligt principen om non-refoulement får en person dock inte utvisas till ett land där han eller hon löper överhängande risk att förföljas eller dödas. UNHCR publicerar varje år statistik över antalet asylsökande till industriländer.[2] När en före detta asylsökande har fått uppehållstillstånd betraktas personen istället som nyanländ och flykting.[3][4][5]

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

Inom Europeiska unionen finns en gemensam asylpolitik. Den gemensamma asylpolitiken innefattar Dublinförordningen, som innebär att en asylsökande bara kan söka asyl i en av medlemsstaterna, nämligen den dit den asylsökande först kom. Skyddsgrundsdirektivet slår fast enhetliga villkor för vem som har rätt till asyl. Direktivet ger utöver flyktingar även så kallade alternativt skyddsbehövande, personer som skulle utsättas för verklig risk att lida allvarlig skada om de återsändes till sitt hemland, rätt till asyl.

På senare år har det funnits problem med att utvisa asylsökande som har fått avslag på sin ansökan till länder som Iran och Somalia, då dessa inte tar emot sina egna medborgare om de inte återvänder hem frivilligt.[6]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige handläggs ansökan om asyl av Migrationsverket (tidigare Statens invandrarverk). Den genomsnittliga handläggningstiden under de de sju första månaderna 2014 var 131 dagar.[7][8] Den som får avslag på sin asylansökan kan överklaga beslutet till migrationsdomstolen. Även migrationsdomstolens beslut kan överklagas, till Migrationsöverdomstolen, som dock i normalfallet inte beviljar prövningstillstånd. Den som överklagar så långt det går och lämnar in minst en ny ansökan måste räkna med att ärendets handläggningstid förlängs avsevärt.

Den 30 mars 1994 utfärdades "lag (1994:137) om mottagande av asylsökande". En nyhet mot tidigare, var att asylsökande tilläts ordna sitt eget boende (EBO), till skillnad mot boende på flyktingförläggning eller liknande, så kallat anläggningsboende (ABO). Den har därför kallats lagen om eget boende eller EBO-lagen.[9]

Totalt under åren 1984 till 2007 kom 560 100 asylsökande till Sverige.[10]

Under 2005 fick drygt 62 000 asylsökande uppehållstillstånd i Sverige.[11]

Under 2007 kom 36 207 asylsökande till Sverige.[12] Under januari-april 2008 ansökte 8 899 personer om asyl i Sverige vilket är drygt 3 000 färre än motsvarande period 2007.[13] Förändringen beror till största delen på att ett minskat antal asylsökande irakier kommer till Sverige.

Antalet asylsökande 2009 var 24 194 personer, vilket är ungefär lika många som 2008 men cirka 12 000 färre än 2007. Totalt fick 8 983 asylsökande permanent uppehållstillstånd 2009, vilket inkluderar personer som sökt asyl föregående år.[14]

Migrationsverkets årsredovisning för 2010 visar bland annat att antalet asylsökande ökade med 32 procent, att fler återvände självmant och att fler ville arbeta i Sverige.[15]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Påhlsson, Lars: asylsökande i Nationalencyklopedins nätupplaga. Läst 13 november 2015.
 2. ^ http://www.unhcr.org/statistics/STATISTICS/47daae862.pdf
 3. ^ Det här är skillnaden mellan att vara nyanländ och asylsökande, Metro 2015-09-17
 4. ^ Veckans nyord: Nyanländ, Språktidningen
 5. ^ Vanliga begrepp, Migrationsverket
 6. ^ Svårt för polisen verkställa utvisning Sveriges Radio 21 februari 2008
 7. ^ ”Inkomna ansökningar om asyl, Migrationsverket”. http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Statistik.html. Läst 3 augusti 2014. 
 8. ^ Asylsökande får vänta flera år på besked utan att ha något att göra ... Migrationsverket 24 augusti 2010. (Arkiverad 16 januari 2014)
 9. ^ https://lagen.nu/1994:137
 10. ^ http://web.archive.org/web/20050818054302/http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/tabs2.pdf
 11. ^ Bergström, Håkan (7 oktober 2006). ”De 500 asylplatserna i Halland försvinner”. Hallands Nyheter: s. 6. 
 12. ^ http://www.migrationsverket.se/index.jsp?swedish/statistik/asyl.html
 13. ^ http://web.archive.org/web/20040205041505/http://www.migrationsverket.se/pdffiler/statistik/asylman.pdf
 14. ^ http://www.migrationsinfo.se/migration/sverige/asylsokande/
 15. ^ Fler asylsökande och arbetskraftsinvandrare 2010

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]