Mall:Dela upp

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Observera: det är en god gärning att motivera varför en sida skall delas upp. I vissa fall är det uppenbart varför - som att sidan redan innehåller flera tolkningar, men ofta är det klokt med en motivering på diskussionssidan, eller i enkla fall, genom att använda parametern skäl (se nedan).

Mallen "dela upp" kan anropas sålunda:

{{dela upp}}

om man bara är på "dela-upp-humör", eller

{{dela upp|artikel 1|artikel 2}}

för att signalera att artikeln skall delas upp i artikel 1 och 2. Om man vill lägga diskussionen någon annanstans, gör man detta med parametern "diskussion"

{{dela upp|diskussion=diskussionssida|artikel 1|artikel 2}}

för att signalera att diskussionen sker på sidan diskussionssida. Fulla argumentlistan för "dela upp" är:

{{ dela upp|
ny sida 1| (sidoförslag 1)
ny sida 2| (sidoförslag 2)
...etc...
diskussion=diskussionssida| (alternativ diskussionssida)
kategori=wikipediakategori| (alternativ kategori för att registrera sidan)
skäl=en kort text| (en kort text som anger ett skäl - bra för att dra folk till diskussionen)
månad=2024-05 även datum= fungerar som parameter
}}

Denna mall lägger till artiklar till Kategori:Artiklar som bör delas och Kategori:Sidor som bör delas

Se även[redigera wikitext]

Template Data[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

ParameterBeskrivningTypStatus
ny sida 11

Första sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändföreslagen
ny sida 22

Andra sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändföreslagen
skälskäl motivering

Det är en god gärning att motivera varför en sida skall delas upp. I vissa fall är det uppenbart varför - som att sidan redan innehåller flera tolkningar, men ofta är det klokt med en motivering på diskussionssidan, eller i enkla fall, genom att fylla i denna parameter.

Autovärde
Strängföreslagen
För att signalera att diskussionen sker på en annan diskussionssida, kan denna anges här.diskussion

ingen beskrivning

Okändföreslagen
ny sida 33

Tredje sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 44

Fjärde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 55

Femte sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 66

Sjätte sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 77

Sjunde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 88

Åttonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 99

Nionde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1010

Tionde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1111

Elfte sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1212

Tolfte sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1313

Trettonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1414

Fjortonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1515

Femtonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1616

Sextonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1717

Sjuttonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1818

Artonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 1919

Nittonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
ny sida 2020

Tjugonde sidan som artikeln ska delas upp i.

Okändvalfri
månadmånad

ingen beskrivning

Autovärde
{{subst:LOCALYEAR}}-{{subst:LOCALMONTH}}
Okändobligatorisk