Mall:Fler källor avsnitt

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen används till avsnitt som innehåller få källor och därför behöver fler källor. Tänk på att mallen kan uppfattas som allt för svepande kritik, och att kvalitetsmallar såsom {{källa behövs}} i direkt anslutning till specifika meningar är tydligare.

Denna mall placerar artiklar i Kategori:Artiklar som behöver fler källor.

Anrop[redigera wikitext]

exempelvis:

För att märka upp ett avsnitt som omfattas av WP:BLP.

Resultatet blir en malltext och kategorisering som är identisk med {{Fler källor biografi}}

Användning[redigera wikitext]

Denna mall används främst om artikelämnets encyklopediska relevans (i bemärkelsen verifierbara allmänintresse) ifrågasätts. Om specifika faktauppgifter i artikeln ifrågasätts är mallen {{källa behövs}} att föredra framför denna mall, eller andra mallar som inbäddas i stycketexten direkt efter den mening som ifrågasätts och således utgör konkret snarare än svepande kritik.

Se även[redigera wikitext]

  • {{Fler källor}} – används för artiklar som innehåller få källor.
  • {{Källor}} – används när källor saknas.
  • {{Källor biografi}} – används för biografier över levande personer, där källor saknas.
  • {{Källa behövs}} – används efter en uppgift som behöver källhänvisning.
  • {{Begär citat}} – används för att begära citat från en angiven källa som man själv inte har tillgång till.
  • {{Inga fotnoter}} - används när det finns källor men det saknas fotnoter insprängda i texten.
  • {{Förklara}} - används när ett påstående eller uttryck behöver förklaring.