Hoppa till innehållet

Wikipedia:Kategorier

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Wikipedia:Kategori)
Manual

Kategorier är ett slags virtuella mappar för att samla artiklar och andra sidor inom gemensamma ämnesområden och göra det lätt för den som läser en artikel att hitta andra artiklar inom samma område. Artiklar kategoriseras genom att de märks med minst en kategori. Att märka en sida med en kategori har två effekter:

 1. Kategorin visas längst ner på sidan som en länk till kategorisidan. Till exempel ligger sidan du läser nu i Kategori:Wikipedia:Manual.
 2. Sidans namn dyker upp som en länk i kategorisidans alfabetiska uppräkning av vilka sidor som ingår.

Med hjälp av kategorier kan man alltså skapa alfabetiska förteckningar över existerande artiklar inom ett ämne. För att presentera information med annan sortering och för att även inkludera oskrivna artiklar är listor ett alternativ.

Att placera en sida i en kategori[redigera | redigera wikitext]

En sida placeras i en kategori (här Kategori:Svenskar) genom att koden [[Kategori:Svenskar]] läggs in i den. Praxis är att kategorierna läggs in efter all övrig kod förutom stubbmarkeringar.

Alla artiklar måste placeras i minst en kategori, men det är ofta bra att placera en artikel i mer än en kategori. Till exempel bör en svensk som varit både riksråd och general finnas i både Kategori:Svenska riksråd och Kategori:Svenska generaler. Vissa kategorier, som de för kön, födelse- eller dödsår eller nationalitet, räcker inte i sig själva, utan någon av kategorierna bör vara kopplad till det som gör artikeln relevant.

Om lämplig kategori saknas, kan man välja närmast övergripande kategorier eller skapa en ny kategori.

Att hitta lämpliga kategorier[redigera | redigera wikitext]

Kategoriträdet finner man på Kategori:Topp. Om man är någorlunda hemmastadd i kategorisystemet går kategoriernas namn ofta att gissa. Om man är osäker eller kategorin inte verkar finnas kan man pröva en något allmännare. Till exempel kan man se vad kategorin för författare på ett visst språk heter (eller konstatera att den saknas) genom att besöka Kategori:Författare efter språk.

En annan bra metod är att titta på vilka kategorier som ämnesmässigt närliggande artiklar använder. En serie av artiklar ska alltid ha en eller flera gemensamma kategorier men kan naturligtvis ha "egna" kategorier därutöver. Då man hittar en lämplig kategori är det bra att besöka kategorisidan för att se om den artikel man skall kategorisera passar i någon av underkategorierna.

Kategori:Topp är alltså kategoriträdets rot. Därifrån kan man leta sig ner i trädet men nya kategorier ska aldrig läggas direkt i roten. För att se samtliga existerande kategorier kan denna långa lista vara användbar. Denna metod är dock användbar främst då man vill städa i trassliga delar av kategoriträdet eller överväga huruvida en tänkt ny kategori är lämplig.

Välj lämplig kategori[redigera | redigera wikitext]

Placera i så specifika kategorier som möjligt. Till exempel passar Maud Olofsson bättre i Kategori:Svenska centerpartister än i Kategori:Politiker. Att placera artiklar direkt i de mest generella kategorierna såsom Kategori:Samhälle, Kategori:Musik och Kategori:Personer är sällan särskilt informativt.

Undvik överkategorisering[redigera | redigera wikitext]

Den röda pilen visar ett exempel på möjlig överkategorisering. (3) är placerad i (2), som är en underkategori till (1), och bör därför kanske inte dessutom placeras direkt i (1).

Artiklar bör i allmänhet inte placeras i både en kategori och en därtill överordnad kategori. Till exempel bör Maud Olofsson inte finnas i Kategori:Politiker samtidigt som i Kategori:Svenska centerpartister, utan enbart i den mer specifika kategorin. Det viktiga är dock att tänka på att kategorin skall täcka in personens verksamhet som politiker. Ragnhild Pohanka skall till exempel inte flyttas från Kategori:Politiker eller Kategori:Svenska politiker till Kategori:Svenska miljöpartister (eller i detta fallet tidigare Svenska miljöpartister) utan att också Kategori:Svenska vänsterpartister läggs till. Det ställer till problem om underkategorierna inte täcker in omfånget av överkategorin. Då är det bättre att personen ligger kvar i överkategorin tills det finns underkategorier som täcker in överkategorins omfattning, om man vill undvika dubbelkategorisering.

Det finns dock vissa undantag där praxis har blivit att artiklar både placeras i en kategori och en underkategori till densamma. På detta sätt kan överkategorin fungera som ett alfabetiskt register över alla artiklar i kategorin. Ett exempel är Kategori:Sveriges kommuner, vars artiklar även återfinns som huvudartiklar i respektive kommuns kategori.

Det finns ingen enighet om huruvida detta är bra, och det finns heller inga riktlinjer för när sådana undantag eventuellt bör tillämpas. En variant är att länka till en huvudartikel i underkategorin, utan att samtidigt lägga in denna där. Då ligger alltså dels artikeln, dels dess kategori i den övergripande kategorin, vilket vissa menar ger bättre överskådlighet, samtidigt som man undviker dubbelkategorisering.

Sortering av sidor inom en kategori[redigera | redigera wikitext]

Se Wikipedia:Personnamn#Sortering för alfabetisering av personnamn.

På en kategorisida visas sidor i alfabetisk ordning enligt sidnamn. Detta är inte alltid önskvärt, utan kan ändras genom att efter kategorinamnet lägga till ett vertikalstreck följt av ett sorteringsbegrepp:

[[Kategori:Exempel|Sorteringsnyckel]]

Detta används bland annat i kategorier där de flesta artiklars eller underkategoriers namn inleds lika. Till exempel i Kategori:Svenska företag bör Kategori:Svenska flygbolag sorteras utan nationalitetsangivelse:

[[Kategori:Svenska företag|Flygbolag]]

Då samma sorteringsnyckel skall användas i alla eller nästan alla kategorier (såsom ifråga om släktnamn) använder man istället det magiska ordet STANDARDSORTERING (engelska: DEFAULTSORT):

{{STANDARDSORTERING:Lundqvist, Henrik}}

Det ger samma resultat som ovanstående, men för alla kategorier för vilka man inte anger någon annan nyckel.

Det går bra att använda {{STANDARDSORTERING}} för den normala sorteringen, och använda metoden med vertikalstreck för undantagen.

I kategorier som har en huvudartikel bör denna läggas först i artikellistan genom att använda ett blanksteg som sorteringsdirektiv:

[[Kategori:Gester och hälsningar| ]]

Tidigare användes ofta asterisk; denna sortering finns fortfarande kvar i många kategorier. Sortering med blanksteg användes också i stora kategorier för att få underkategorier att synas på kategorins första sida (då bara sidorna A-F visades på första sidan syntes inte heller underkategorierna G-Ö).

Man kan lägga till en lämplig sorteringssträng efter asterisken eller blanksteget för att påverka den inbördes ordningen på underkategorier eller andra sidor som bör ligga först. Då detta verkar behövas är dock orsaken i allmänhet att en mängd sidor inte sorterats in i en underkategori. Till exempel om Kategori:Sport domineras av enskilda idrottsevenemang eller Kategori:Sjöfart av navigationsinstrument, fartygsdelar och fartygstyper bör dessa läggas in i mer specifika kategorier (som kanske måste skapas) och strykas från huvudkategorin.

När metasidor, som projekt eller mallar eller kategorier för dessa, läggs i artikelkategorier brukar de sorteras sist. Tidigare gjordes det med ett tankstreck (–) först i sorteringssträngen. Men sedan sorteringsordningen ändrades sorteras tankstreck först, nu är grekiska bokstaven omega (Ω) ett bättre tecken att använda. På det viset hamnar metamaterial sist i kategorin. Till exempel sorteras Kategori:Wikipedia:Projekt med anknytning till kemi in i Kategori:Kemi såhär:

[[Kategori:Kemi|ΩProjekt]]

Kategoriordning i en artikel[redigera | redigera wikitext]

För att göra det lätt att hitta kategorier från artiklar finns en viss praxis för hur de brukar ordnas, men inga strikta regler. Ofta är det lämpligt att börja med det mest karakteristiska, för personartiklar kategorier för yrke/sysselsättning (uppdelade efter nationalitet) som gör personen relevant. I personartiklar är det normala att "personer från" (ibland updelad på yrke), "födda", "avlidna" och "män/kvinnor" ligger sist i den ordningen. Övriga kategorier är inte lika tydligt. Där kan det vara lämpligt att gruppera liknande kategorier ihop. Inom grupper kan kronologiskt eller alfabetiskt fungera bra, t.ex. är lagspelares klubbkategorier ofta ordnade i den ordning spelare spelade i dem.

Att skapa en ny kategori[redigera | redigera wikitext]

Alla användare kan skapa nya kategorier, och metoden är densamma som för att skapa en ny artikel. Eftersom kategorier berör många sidor, ibland hundratals, kan även små ändringar av existerande kategorier ha oväntade och mycket omfattande konsekvenser. Man måste därför vara mycket försiktig och noga ha tänkt igenom en tilltänkt åtgärd innan den utförs – det är svårt att flytta en skapad kategori (se avsnittet om omdirigering nedan).

 1. Kontrollera först vilka kategorier som redan finns för att inte skapa dubbletter.
 2. Studera den existerande kategoristrukturen så att både placeringen och namnet passar i befintligt system. Tänk på att kategoriträdet har många grenar i olika ämnesgrupper.
 3. Jämför gärna med strukturen hos Wikipedia på andra språk och lägg in passande interwikilänkar i den nya kategorin.
 4. Redigera lämpliga sidor för att lägga in dem i kategorin. Det kan till exempel vara lämpligt att flytta sidor från den nya kategorins överkategorier till den nya kategorin.

För att en kategori skall vara nyttig bör den läggas till i alla sidor som hör till kategorin. I de flesta fall betyder det att de som skapar eller patrullerar sidor inom ämnesområdet måste bli medvetna om den nya kategorin. Om den inte följer ett välbekant mönster är det ofta viktigt att påpeka kategoritypens existens i berörd ämnesguide. Till exempel nämns Kategori:Män och Kategori:Kvinnor i Wikipedia:Biografiska artiklar (sådana nya kategorier diskuteras lämpligen i förväg).

Det är inte självklart att en detaljerad kategorisering är nyttig. Till exempel kan en indelning av konstnärer enligt genre bli vilseledande eller intetsägande (då konstnärer ofta är verksamma i flera genrer) eller åtminstone mindre överskådlig (då huvudkategorin inte varit alltför stor). Detaljnivån är en bedömningsfråga och det finns olika syner på problematiken. Diskutera gärna innan och beskriv tänkt avgränsning på lämplig kategorisida (och vid behov i lämplig ämnesguide).

Man skall vara särskilt försiktig med kategorier som berör personuppgifter som kan uppfattas som känsliga (politisk eller religiös åskådning, sexuell läggning etc.). Kategorin bör namnges och beskrivas så att det är tydligt vilka artiklar som skall höra till kategorin. Biografier skall i allmänhet placeras i kategorin endast då uppgiften nämns i artikeln och är relevant för personens gärning. Se till exempel Kategori:Personligheter inom judendomen.

Namngivning av kategorier[redigera | redigera wikitext]

 1. Använd pluralform, exempelvis inte "Kategori:Bil" utan "Kategori:Bilar", om inte betydelsen ändras.
  Undantag finns dock: inte alla ord inom Sport är Sporter, inte alla ord och begrepp inom Dans är nödvändigtvis egna Danser och Fotbollar är något annat än Fotboll.
 2. Använd relativt vida begrepp och bara allmänt accepterad terminologi. Kolla gärna med en ordlista. Var noga med stavning.
 3. Kategorin ska ha ett självständigt namn som inte är beroende av att man vet vilka överliggande kategorier som den just nu är placerad i.
 4. Följ reglerna på Wikipedia:Artikelnamn samt Wikipedia:Skrivregler om inget annat framgår på den här sidan (t ex namnges artikelnamn typiskt sett i singularform, medan kategorier namnges med pluralform).

Kategorier relaterade till ett land[redigera | redigera wikitext]

Se även Wikipedia:Namngivning av geografiska artiklar

Rekommendation: använd strukturen Xxxx i Landsnamn, (till exempel Kategori:Orter i Sverige). Det heter i ett land men en ö, vilket komplicerar val av preposition för länder som ligger på öar. Heter det "Orter i Irland" när landet och inte förhållandet att det är en ö avses? Här varierar språkbruket, se vidare artikeln I eller på.

Undvik adjektivform för landsnamnet eftersom det ofta sammanfaller med namnet på landets språk. (Svenska författare kan tolkas som svenskspråkiga eller av svensk nationalitet eller verksam i Sverige). Dessutom används i den strukturen landets namn i grundform vilket underlättar sökning (ex "Kungar av Monaco" är lättare att söka efter än "Monegaskiska kungar".

En annan konsekvens är att automatisk sortering i bokstavsordning listar efter "huvudordet" så att "Statsministrar i Sverige" kommer nära "Statsministrar i "Svxxxland" vilket nog oftare är intressant än att se "Svenska statsministrar" ihop med "Svenska suffragetter".

Vi har för närvarande ett annat problem när "Svenska xxx" och "Sveriges xxx" blandas friskt och leder till dubblettkategorier.

Denna rekommendation är av ganska sent datum, varför det finns hundratals kategorier som inte följer den.

Omdirigering av kategorier – varning[redigera | redigera wikitext]

Observera att omdirigering/flyttning av en kategori till ett annat namn inte fungerar, det vill säga, sidor i en kategori följer inte med i omdirigering och finns alltså inte i målkategorin. Allt (underkategorier och andra sidor) måste flyttas manuellt genom att på varje sida byta ut kategorinamnet. En viss eftertanke vid namnval av ny kategori tillråds alltså.

Slutsats: Flytta inte en kategori om det inte är absolut nödvändigt. Om kategorin trots allt ska flyttas (oftast efter diskussion med andra) behöver två saker göras:

 1. Flytta kategorisidan på samma sätt som en vanlig sida med flyttfunktionen (Wikipedia:Flytta sida#Tillvägagångssätt).
 2. Kategorisera om alla sidor från det gamla kategorinamnet till det nya namnet. Det kan göras manuellt eller med robot (man kan be om hjälp på Wikipedia:Robothjälp).

Det spelar ingen roll om kategorisidan flyttas före eller efter omkategoriseringen av kategoriinnehållet. Men det bör inte dröja för lång tid emellan, eftersom kategoriinnehållet då ligger antingen i en omdirigerad kategori eller i en "rödlänkad" kategori.

Kategorier i omdirigerande sidor[redigera | redigera wikitext]

Även transportsidor kan tilldelas kategorier. En omdirigerad sida markeras med kursiv text i kategorin.

Denna teknik används till exempel inom Wikipedia:Projekt växter för att bygga ett kategoriträd för vetenskapliga beteckningar för de växter som ingår i Wikipedia.

Att lägga information på kategorins huvudsida[redigera | redigera wikitext]

En kategorisida är tekniskt en artikel med speciella egenskaper och kan redigeras som vilken annan sida som helst. Text som läggs in på kategorisidan visas överst, före underkategorierna och listan över sidorna i kategorin. Det är också en avgjord fördel om den avsedda användningen och omfattningen av kategorin kort beskrivs här om den inte är helt självklar. Tänk på en ovan användare som söker en lämplig kategori för sin artikel eller söker ett ämne att läsa om.

För kategorier som innehåller ett stort antal underkategorier eller sidor är det önskvärt att lägga till mallen Mall:KategoriTOC (skriv: {{KategoriTOC}}), så visas en navigationsmeny på den platsen.

Bygga kategoriträd[redigera | redigera wikitext]

Ämneskategorierna kan i sin tur kategoriseras så att de blir undergrupper till en annan kategori. Då måste man lägga till [[Kategori:huvudkategori]] i den kategorisida som ska bli undergrupp.

En given kategori kan vara underkategori till flera andra kategorier. Till exempel är kategorin Kategori:Svenska fotbollsspelare underkategori till både Kategori:Svenska idrottare och Kategori:Fotbollsspelare. På detta sätt kan logiska träd byggas upp och en läsare kan enkelt navigera sig fram till närliggande information.

Om en underkategori inte på ett självklart sätt kan sägas tillhöra åtminstone två överkategorier, så bör man fundera efter om behovet av underkategorin verkligen är så stort, eller om det är att föredra att kategorisera sidorna i den enda överkategorin i stället.

Däremot finns det fördelar i att inte ha alltför stora kategorier också, så även om en underkategori enbart kan få en överkategori, så kan det vara fördelaktigt att skapa underkategorin om denna bidrar till att göra kategoriseringen mer översiktlig. På detta sätt har till exempel många kategorier relaterade till djur och växter (det vill säga Kategori:Djur och Kategori:Växter) indelats i underkategorier för att förhindra att de enskilda kategorierna blir alltför otympliga. Se nedan:

Undvik överbefolkning av kategorier[redigera | redigera wikitext]

Om en kategori innehåller många sidor, blir den lätt oöverskådlig. Det kallas att kategorin är "överbefolkad". Om kategorin har mer än 200 medlemmar (underkategorier oräknade) visas den automatiskt som flera sidor, vilket bidrar till att försämra överskådligheten. Man kan undvika överbefolkning genom att skapa lämpliga underkategorier och/eller omkategorisera till redan skapade underkategorier. I kategorier om personer från ett land, kan underkategorier handla om personer från orter i landet eller personer från landet enligt yrke. Se kategori:albaner för exempel.

Vilka kategorier bör finnas?[redigera | redigera wikitext]

En kategori bör ha åtminstone en tillhörig sida (helst flera), och det bör i allmänhet vara troligt att åtminstone fem–tio sidor kan komma att läggas till den (ibland är enstaka små kategorier motiverade för att strukturen skall bli symmetrisk eller komplett). Då man överväger att skapa nya kategoristrukturer som kommer att innehålla många små kategorier är det bäst att ta upp frågan på lämplig diskussionssida.

Om en kategori är uppenbart olämplig, flytta sidorna till någon annan kategori och anmäl den olämpliga kategorin för snabbradering genom att märka den med {{radera|ange en motivering}}. Om fallet inte är uppenbart, är det bättre att starta en diskussion på sidan Wikipedia:Problematiska kategorier.

Vilka kategorier bör inte finnas?[redigera | redigera wikitext]

Kategorier bör användas för att sortera artiklar, metasidor, och kategorier. Kategorier för att sortera användarsidor bör ha syftet att bidra till utvecklingen av Wikipedia, inte att beskriva användarnas privatliv.

Tomma kategorier[redigera | redigera wikitext]

Tomma kategorier, alltså kategorier som inte har några sidor som medlemmar, brukar undvikas. Om en kategori ersätts av en annan ska den tidigare kategorin raderas (eller hellre: flytta istället för att skapa ny, i tillämpliga fall). Hänvisa då gärna till den nya kategorin i raderingskommentaren.

Vissa åtgärdskategorier är naturligt tomma då och då, t.ex. Kategori:Snabbraderingar. Sådana kategorier ska behållas, eftersom de återanvänds löpande. Även kategorier som har en naturlig plats bland andra redan existerande kategorier, och som kan tänkas få medlemmar så småningom, kan behållas trots att de är tomma. Ett exempel är årtalskategorier för födda, där en kategori för ett visst år kan finnas trots att det för tillfället saknas artiklar om personer som fötts det aktuella året.

Tomma kategorier samlas på specialsidan Special:Oanvända kategorier, som normalt uppdateras var tredje dag. Specialsidan kan utgöra underlag för radering av tomma kategorier. Kategorier som ska behållas trots att de är tomma bör ha det magiska ordet __EXPECTUNUSEDCATEGORY__ överst i kategorin, så att de inte kommer med på specialsidan.

Förslag till kategorisering för kategorier för länder[redigera | redigera wikitext]

För städer, politiska fenomen med mera anges endast respektive underkategori. Länkning till kategorin för landet sker sedan från underkategorin, inte från artiklarna.

Kategorin för landet används för artiklar som saknar underkategori.

Riktlinje för kategorisering av artiklar om författare[redigera | redigera wikitext]

Varje författarartikel bör, om möjligt, förses med både en språkkategori och en nationskategori, till exempel så här:

Dolda kategorier[redigera | redigera wikitext]

Det finns möjlighet att dölja en kategori från att visas i kategorilistan som finns längst ned på sidan. Detta är användbart för att kategorisera i annat än rena ämneskategorier, exempelvis för administrativa syften såsom kvalitetsgranskning med mera.

För att dölja en kategori läggs det magiska ordet __HIDDENCAT__ på kategorisidan. Kategorisidan läggs automatiskt in i Kategori:Dolda kategorier. Det finns även en mall, {{dold kategori}}, som kan användas för ändamålet.

För att visa de dolda kategorierna finns ett alternativ i mina inställningar.

Kategorisering av sidor via mallar[redigera | redigera wikitext]

Att kategorisera sidor via mallar bör enbart göras via åtgärdsmallar med så kallade associerade kategorier. Läs mer på Wikipedia:Mallar#Kategorisering av sidor via mallar.