Mall:Infobox val

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen beskriver val av president, lagstiftande instanser eller parlamentsval.

Användning[redigera wikitext]

{{Infobox val
| election_name   = 
| country      = 
| flag_year     = 
| flag_image     = 
| type        = 
| ongoing      = 
| party_colour    = 
| previous_election = 
| previous_year   = 
| next_election   = 
| next_year     = 
| seats_for_election = 
| election_date   = <!-- {{Start date|YYYY|MM|DD}} -->
| turnout      = 
| image1       = 
| colour1      = 
| nominee1      = 
| leader1      = 
| leader_since1   = 
| alliance1     = 
| home_state1    = 
| leaders_seat1   = 
| running_mate1   = 
| last_election1   = 
| seats_before1   =
| seats_needed1   = 
| electoral_vote1  = 
| states_carried1  = 
| seats1       = 
| seats_after1    = 
| seat_change1    = 
| popular_vote1   = 
| percentage1    = 
| swing1       = 
| image2       = 
| colour2      = 
| nominee2      = 
| leader2      = 
| leader_since2   = 
| alliance2     = 
| home_state2    = 
| leaders_seat2   = 
| running_mate2   = 
| last_election2   = 
| seats_before2   =
| seats_needed2   = 
| electoral_vote2  = 
| states_carried2  = 
| seats2       = 
| seats_after2    = 
| seat_change2    = 
| popular_vote2   = 
| percentage2    = 
| swing2       = 
| poll1_date     = 
| poll1_source    = 
| poll1_nominee1   = 
| poll1_party1    = 
| poll2_date     = 
| poll2_source    = 
| poll2_nominee1   = 
| poll2_party1    = 
| poll1_nominee2   = 
| poll1_party2    = 
| poll2_nominee2   = 
| poll2_party2    = 
| map_image     = 
| map_size      = 
| map_caption    = 
| map_caption_align =
| title       = 
| posttitle     =
| before_election  = 
| before_colour   = 
| after_election   = 
| after_colour    = 
| before_party    = 
| after_party    = 
| result       =
<!-- Mindre kandidater -->
| candidate1     =
| candidate2     =
| candidate3     =
| candidate4     =
| candidate5     =
| party1       =
| party2       =
| party3       =
| party4       =
| party5       =
| votes1       =
| votes2       =
| votes3       =
| votes4       =
| votes5       =
}}


Parametrar[redigera wikitext]

*Parametrar som måste fyllas i.
† visas endast om valet pågår.
‡ visas endast om valet har avslutats.
lagstiftande visas endast för val till lagstiftande församlingar (dvs parametern type är satt till legislative)
president visas endast för presidentval (dvs parametern type är satt till presidential)
Parameter Typ Förklaring
election_name * Valets namn. Om denna parameter lämnas tom visas artikelnamnet.
country Landet där valet ägde rum.
flag_year För historiska val då en äldre flagga användes, ange året då flaggan var aktuell (inte valåret). Standard är den nuvarande flaggan.
flag_image För icke-landsbaserade val, ange flaggans fulla namn för att visa t.ex. vapen eller sigill.
type * Anger vilken typ av val. Det måste vara någon av dessa: presidential (presidentval), legislative (lagstiftande instanser) eller parliamentary (val till parlament).
ongoing * Måste stå yes eller no, om valet antingen pågår eller har avslutats. Parametrar markerade med en † visas endast om valet är pågående, medan parametrar med en ‡ endast syns när valet har genomförts. (Standard är no).
party_colour Partifärg (stavas även party_color). För att stänga av färgerna skriv 'no'.
previous_election Artikelnamnet på det föregående valet av denna typ.
previous_year Året då föregående val ägde rum.
previous_mps lagstiftande Antalet ledamöter som valdes i föregående val.
next_election Artikelnamnet på det kommande valet av denna typ.
next_year Året då nästa val ägde/äger rum.
next_mps lagstiftande Antalet ledamöter som ska väljas i nästa val.
seats_for_election lagstiftande Antalet platser som ska tillsättas i det parlament eller kammare som berörs av valet.
election_date Datum för valdagen.
image1 Bild på den nominerade kandidaten eller partiledaren. Siffran kan ändras upp till sex för att visa olika kandidater eller ledare samtidigt.
colour1 Färg (även stavat color1). Fyll i en hex-färgkod (utan #) för att ändra gränsfärgen i image1. Siffran kan ändras upp till sex för att visa olika kandidater eller ledare samtidigt.
nominee1 president Namnet på den nominerade. När det passar, kan candidate1 användas istället. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika kandidater eller ledare samtidigt.
leader1 lagstiftande Namnet på partiledaren. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika kandidater eller ledare samtidigt.
leader_since1 lagstiftande Datumet då ledaren började sitt ämbete. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika partier samtidigt.
party Politiskt parti. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika partier samtidigt.
alliance Politisk allians i val där koalitionspolitik är vanligt förekommande.
home_state1 president Staten den nominerade representerar. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika kandidater samtidigt.
leaders_seat1 lagstiftande Antalet platser i parlamentet ledaren representerar. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
running_mate1 president Den nominerades vicepresidentkandidat. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika kandidater samtidigt.
last_election1 lagstiftande Antalet platser och röster i procent från det föregående valet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
seats_before1 lagstiftande Antalet platser före valet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
electoral_vote1 president Antalet elektorsröster den nominerade fått i valet. Siffran kan ändras upp till sex för att visa olika kandidater samtidigt.
states_carried1 president Stater som den nominerade har med sig eller vunnit. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika kandidater samtidigt.
seats1 lagstiftande Antalet platser partiet har vunnit i valet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
seats_after1 lagstiftande Antalet platser efter valet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
seat_change1 lagstiftande Platsförändringen mellan de vunna platserna jämfört med antalet i förra valet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
popular_vote1 Antalet röster som den nominerade eller partiet fått i valet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa olika kandidater eller partier samtidigt.
percentage1 Kandidatens eller partiets röster i procent. Siffran kan ändras upp till sex för att visa olika kandidater eller partier samtidigt.
swing1 lagstiftande Röstförändringen i valet jämfört med föregående val. Siffran kan ändras upp till sex för att visa flera partier samtidigt.
seats_needed1 lagstiftande Antalet platser som behövs för att få egen majoritet. Siffran kan ändras upp till nio för att visa flera partier samtidigt.
poll1_date Datumet för opinionsundersökningen. Siffran kan ändras upp till fem för att visa flera undersökningar samtidigt.
poll1_source Källan eller webbadressen till opinionsundersökningen. Siffran kan ändras upp till fem för att visa flera undersökningar samtidigt.
poll1_nominee1 president Hur många procent undersökning 1 gav kandidat 1. Siffran kan ändras upp till fem för att visa flera undersökningar samtidigt. Den nominerades siffra kan ändras upp till sex för att visa flera kandidater samtidigt.
poll1_party1 president Hur många procent undersökning 1 gav parti 1. Siffran kan ändras upp till fem för att visa flera undersökningar samtidigt. Partiets siffra kan ändras upp till sex för att visa flera partier samtidigt.
map_image Bild över valkartan.
map_size Storleken på kartan. (Standard 300px).
map_caption Kartans bildtext.
map_caption_align Positionering av kartans bildtext. (center om parametern ej anges)
title Titel utifrån vad valet går ut på (t.ex. President, Talman, Regering, Premiärminister, Statsminister)
posttitle Vinnarens titel (Nyvald/Omvald president, Statsminister-/Premiärminister-kandidat, efterträdare …). Om denna parameter inte används kommer {{{title}}} efter valet att användas.
before_election Presidenten, talmannen, regeringen , premiärministern eller dylikt som besatt posten innan valet.
before_colour Även stavat before_color. Fyll i en hex-färgkod (utan #) för att ändra färgen på texten till before_election.
after_election Presidenten, talmannen, regeringen eller stats/premiärministern som fått posten efter valet.
after_colour Även stavat after_color. Fyll i en hex-färgkod (utan #) för att ändra färgen på texten till after_election.
before_party Partiet som styrde innan valet.
after_party Partiet som fått makten efter valet.
result Parlamentarisk eller elektorsmajoritet.

Anmärkningar[redigera wikitext]

Mallen kan visa upp till nio partier eller kandidater samtidigt, tre på översta raden, tre på den mittersta och tre på den understa. Om endast fyra behövs, använd de två första på båda raderna. Detta genomförs genom att endast använda siffrorna 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 i de parametrar som kräver ett nummer.

Alla parametrar som används för lagstiftande instanser fungerar även för parlamentsval. Den enda skillnaden mellan dessa är att titeln ovanför bilderna.

Mallen använder sig av parti fält för att visa partifärger i bildernas bakgrunder och en del av texten. För att stänga av denna funktion, fyll i:

| party_colour=no

För att ändra färgen för party1 eller nominee1, fyll i:

| colour1=[HEX OF COLOUR MINUS #]

Hex-koden måste skrivas utan # för att fältet ska fungera. Siffran (colour1) kan ändras upp till sex för olika partier eller kandidater. Fältet fungerar med båda stavningarna, colour respektive color.

Två små men nödvändiga mallar
 • Partinamnen i "party1" etc bör/ska vara de som listas i partierna i Kategori:Färgkodsmallar. Annars fungerar inte wikilänkning till partiartikeln. (Partifärgskodningen kan också vara avhängigt av det här.)
 • Det är också bra/nödvändigt om den här mallen finns med partiet.

Exempel[redigera wikitext]

Presidentval[redigera wikitext]

Presidentvalet i USA 2004
USA
← 2000 2 november 2004 2008 →
 
Nominerad George W. Bush John Kerry
Parti Republikanerna Demokraterna
Hemdelstat Texas Massachusetts
Vicepresidentkandidat Richard B. Cheney John Edwards
Elektorsröster 286 251
Vunna delstater 31 19 + DC
Röster 62 040 610 59 028 111
Andel 50,7 % 48,3 %

Fördelning av elektorer per delstat i 2004 års presidentval.

President före valet

George W. Bush
Republikanerna

Omvald president

George W. Bush
Republikanerna

{{Infobox val
| election_name = Presidentvalet i USA 2004
| country = USA
| type = presidential
| ongoing = no
| previous_election = Presidentvalet i USA 2000
| previous_year = 2000
| next_election = Presidentvalet i USA 2008
| next_year = 2008
| election_date = 2 november 2004

<!--    George W. Bush    -->
| image1 = [[image:George-W-Bush.jpeg|150px]]
| nominee1 = [[George W. Bush]]
| party1 = Republikanska partiet (USA)
| home_state1 = [[Texas]]
| running_mate1 = [[Dick Cheney|Richard B. Cheney]]
| electoral_vote1 = 286
| states_carried1 = 31
| popular_vote1 = 62 040 610
| percentage1 = 50,7 %

<!--     John Kerry    -->
| image2 = [[image:John Kerry headshot with US flag.jpg|130px]]
| nominee2 = [[John Kerry]]
| party2 = Demokratiska partiet (USA)
| home_state2 = [[Massachusetts]]
| running_mate2 = [[John Edwards]]
| electoral_vote2 = 251
| states_carried2 = 19 + [[District of Columbia|DC]]
| popular_vote2 = 59 028 111
| percentage2 = 48,3 %

| map_image = ElectoralCollege2004.svg
| map_size = 350px
| map_caption = Fördelning av [[elektor]]er per [[Lista över USA:s delstater|delstat]] i 2004 års presidentval.

| title = President
| before_election = [[George W. Bush]]
| before_party = Republikanerna
| posttitle  = Omvald president
| after_election = [[George W. Bush]]
| after_party = Republikanerna
}}

Pågående presidentval[redigera wikitext]

Presidentvalet i USA 2008
USA
← 2004 4 november 2008 2012 →
 
Kandidat Hillary Clinton Barack Obama John Edwards
Parti Demokraterna Demokraterna Demokraterna
Hemdelstat New York Illinois North Carolina
Opinionsundersökningar
2007-08-03[1] 45 % 22 % 9 %
2007-08-01[2] 46 % 23 % 12 %
2007-08-01[3] 44 % 23 % 14 %
2007-07-30[4] 43 % 22 % 13 %

 
Kandidat Rudy Giuliani Fred Thompson John McCain
Parti Republikanerna Republikanerna Republikanerna
Hemdelstat New York Tennessee Arizona
Opinionsundersökningar
2007-08-03[5] 26 % 21 % 11 %
2007-08-01[6] 32 % 20 % 13 %
2007-08-01[7] 33 % 20 % 17 %
2007-07-30[8] 30 % 22 % 13 %

Elektorsröster efter delstat.

President

George W. Bush
Republikanerna{{Infobox val
| election_name = Presidentvalet i USA 2008
| country = United States
| type = presidential
| ongoing = yes
| previous_election = Presidentvalet i USA 2004
| previous_year = 2004
| next_election = <!-- Presidentvalet i USA 2012 -->
| next_year = 2012
| election_date = 4 november 2008

<!--    Hillary Rodham Clinton   -->
| image1 = [[image:Hillary Rodham Clinton.jpg|125px]]
| candidate1 = [[Hillary Rodham Clinton|Hillary Clinton]]
| party1 = Demokratiska partiet (USA)
| home_state1 = [[New York]]
| running_mate1 = 
| electoral_vote1 = 
| states_carried1 = 
| popular_vote1 = 
| percentage1 = 

<!--      Barack Obama      -->
| image2 = [[image:Sen._Barack_Obama_smiles.jpg|125px]]
| candidate2 = [[Barack Obama]]
| party2 = Demokratiska partiet (USA)
| home_state2 = [[Illinois]]
| running_mate2 = 
| electoral_vote2 = 
| states_carried2 = 
| popular_vote2 = 
| percentage2 = 

<!--      John Edwards      -->
| image3 = [[image:John Edwards, official Senate photo portrait.jpg|125px]]
| candidate3 = [[John Edwards]]
| party3 = Demokratiska partiet (USA)
| home_state3 = [[North Carolina]]
| running_mate3 = 
| electoral_vote3 = 
| states_carried3 = 
| popular_vote3 = 
| percentage3 = 

<!--      Rudy Giuliani     -->
| image4 = [[image:Rudy Giuliani.jpg|125px]]
| candidate4 = [[Rudy Giuliani]]
| party4 = Republikanska partiet (USA)
| home_state4 = [[New York]]
| running_mate4 = 
| electoral_vote4 = 
| states_carried4 = 
| popular_vote4 = 
| percentage4 = 

<!--    Fred Thompson       -->
| image5 = [[image:Fred Thompson.jpg|110px]]
| candidate5 = [[Fred Thompson]]
| party5 = Republikanska partiet (USA)
| home_state5 = [[Tennessee]]
| running_mate5 = 
| electoral_vote5 = 
| states_carried5 = 
| popular_vote5 = 
| percentage5 = 

<!--      John McCain      -->
| image6 = [[image:John McCain official photo portrait.JPG|125px]]
| candidate6 = [[John McCain]]
| party6 = Republikanska partiet (USA)
| home_state6 = [[Arizona]]
| running_mate6 = 
| electoral_vote6 = 
| states_carried6 = 
| popular_vote6 = 
| percentage6 = 

<!--   Polls    -->
| poll1_date = 2007-08-03
| poll1_source = http://www.rasmussenreports.com/public_content/politics/election_2008__1/daily_presidential_tracking_polling_history
| poll1_candidate1 = '''45 %'''
| poll1_candidate2 = 22 %
| poll1_candidate3 = 9 %
| poll1_candidate4 = '''26 %'''
| poll1_candidate5 = 21 %
| poll1_candidate6 = 11 %

| poll2_date = 2007-08-01
| poll2_source = http://www.msnbc.msn.com/id/20109634/site/newsweek/
| poll2_candidate1 = '''46 %'''
| poll2_candidate2 = 23 %
| poll2_candidate3 = 12 %
| poll2_candidate4 = '''32 %'''
| poll2_candidate5 = 20 %
| poll2_candidate6 = 13 %

<!--   Separate Polls for Dems and GOP    -->
| poll3_date1 = 2007-08-01
| poll3_source1 = http://www.pollingreport.com/wh08dem.htm
| poll3_candidate1 = '''44 %'''
| poll3_candidate2 = 23 %
| poll3_candidate3 = 14 %

| poll3_date2 = 2007-08-01
| poll3_source2 = http://www.pollingreport.com/wh08rep.htm
| poll3_candidate4 = '''33 %'''
| poll3_candidate5 = 20 %
| poll3_candidate6 = 17 %

| poll4_date1 = 2007-07-30
| poll4_source1 = http://www.pollingreport.com/wh08dem.htm
| poll4_candidate1 = '''43 %'''
| poll4_candidate2 = 22 %
| poll4_candidate3 = 13 %

| poll4_date2 = 2007-07-30
| poll4_source2 = http://www.pollingreport.com/wh08rep.htm
| poll4_candidate4 = '''30 %'''
| poll4_candidate5 = 22 %
| poll4_candidate6 = 13 %

| map_image = US Electoral College Map.PNG
| map_size = 350px
| map_caption = Elektorsröster efter delstat.

| title = President
| before_election = [[George W. Bush]]
| before_party = Republikanska partiet (USA)
| posttitle = Ny president
| after_election = 
| after_party = 
}}

Parlamentsval[redigera wikitext]

Parlamentsvalet i Storbritannien 2005
Storbritannien
← 2001 5 maj 2005 2010 →

Samtliga 646 platser i underhuset
  Första parti Andra parti Tredje parti
 
Ledare Tony Blair Michael Howard Charles Kennedy
Parti Labour Konservativa Liberaldemokraterna
Ledare sedan 21 juli 1994 6 november 2003 9 augusti 1999
Ledarens valkrets Sedgefield Folkestone and Hythe Ross, Skye and Lochaber
Föregående val 412 platser, 40,7 % 166 platser, 31,7 % 52 platser, 18,3 %
Erhållna mandat 356 198 62
Mandatförändring −56 +33 +11
Röster 9 562 122 8 772 598 5 981 874
Andel 35,3 % 32,3 % 22,1 %
Väljarströmmar −5,5 % +0,6 % +3,7 %

Premiärminister före valet

Tony Blair
Labour

Omvald premiärminister

Tony Blair
Labour

{{Infobox val
| election_name = Parlamentsvalet i Storbritannien 2005
| country = Storbritannien
| type = parliamentary
| ongoing = no
| previous_election = Parlamentsvalet i Storbritannien 2001
| previous_year = 2001
| next_election = Parlamentsvalet i Storbritannien 2010
| next_year = 2010
| seats_for_election = Samtliga 646 platser i [[Brittiska underhuset|underhuset]]
| election_date = 5 maj 2005

<!--   Labour   -->
| image1 = [[image:Tony Blair cropped from defenselink.jpg|100px]]
| leader1 = [[Tony Blair]]
| leader_since1 = 21 juli 1994
| party1 = Labour Party
| leaders_seat1 = Sedgefield
| last_election1 = 412 platser, 40,7 %
| seats1 = 356
| seat_change1 = −56
| popular_vote1 = 9 562 122
| percentage1 = 35,3 %
| swing1 = −5,5 %

<!--   Conservative   -->
| image2 = [[Image:Michael Howard.jpg|120px]]
| leader2 = [[Michael Howard]]
| leader_since2 = 6 november 2003
| party2 = Konservativa partiet (Storbritannien)
| leaders_seat2 = Folkestone and Hythe
| last_election2 = 166 platser, 31,7 %
| seats2 = 198
| seat_change2 = +33
| popular_vote2 = 8 772 598
| percentage2 = 32,3 %
| swing2 = +0,6 %

<!--   Liberal Democrats   -->
| image3 = [[Image:Charles Peter Kennedy.jpg|120px]]
| leader3 = [[Charles Kennedy]]
| leader_since3 = 9 augusti 1999
| party3 = Liberaldemokraterna
| leaders_seat3 = Ross, Skye and Lochaber
| last_election3 = 52 platser, 18,3 %
| seats3 = 62
| seat_change3 = +11
| popular_vote3 = 5 981 874
| percentage3 = 22,1 %
| swing3 = +3,7 %

| title = Premiärminister
| before_election = [[Tony Blair]]
| before_party = Labour Party
| posttitle = Omvald premiärminister
| after_election = [[Tony Blair]]
| after_party = Labour Party
}}

Pågående parlamentsval[redigera wikitext]

Parlamentsvalet i Storbritannien 2010
Storbritannien
← 2005
Nästa →

Samtliga 646 platser i underhuset
  Gordon Brown Nick Clegg
Ledare Gordon Brown David Cameron Nick Clegg
Parti Labour Konservativa Liberaldemokraterna
Ledare sedan 24 juni 2007 6 december 2005 18 december 2007
Ledarens valkrets Kirkcaldy and Cowdenbeath Witney Sheffield Hallam
Föregående val 356 platser, 35,3 % 198 platser, 32,3 % 62 platser, 22 %
Mandat kvar till majoritet −64 +131 +264
Opinionsundersökningar
2007-07-29[9] 39 % 33 % 15 %
2007-07-25[10] 41 % 32 % 16 %
2007-07-22[11] 38 % 32 % 20 %
2007-07-17[12] 41 % 35 % 15 %

premiärminister

Gordon Brown
Labour{{Infobox val
| election_name = Parlamentsvalet i Storbritannien 2010
| country = Storbritannien
| type = parliamentary
| ongoing = yes
| previous_election = Parlamentsvalet i Storbritannien 2005
| previous_year = 2005
| next_election = <!-- Parlamentsvalet i Storbritannien 2015 -->
| next_year = Nästa
| seats_for_election = Samtliga 646 platser i [[Brittiska underhuset|underhuset]]
| election_date = 

<!--   Labour   -->
| leader1 = [[Gordon Brown]]
| leader_since1 = 24 juni 2007
| image1 = [[Image:Gordon Brown Davos 2008 crop.jpg|100px|Gordon Brown]]
| party1 = Labour Party
| leaders_seat1 = Kirkcaldy and Cowdenbeath
| last_election1 = 356 platser, 35,3 %
| seats_needed1 = −64
| states_carried1 = 
| seats1 = 
| seat_change1 = 
| popular_vote1 = 
| percentage1 = 
| swing1 = 

<!--   Conservative   -->
| image2 = [[image:Davidcameron.jpg|120px]]
| leader2 = [[David Cameron]]
| leader_since2 = 6 december 2005
| party2 = Konservativa partiet (Storbritannien)
| leaders_seat2 = Witney
| last_election2 = 198 platser, 32,3 %
| seats_needed2 = +131
| states_carried2 = 
| seats2 = 
| seat_change2 = 
| popular_vote2 = 
| percentage2 = 
| swing2 = 

<!--   Liberal Democrats   -->
| image3 = [[Image:NickCleggJune09.jpg|94px|Nick Clegg]]
| leader3 = [[Nick Clegg]]
| leader_since3 = 18 december 2007
| party3 = Liberaldemokraterna
| leaders_seat3 = Sheffield Hallam
| last_election3 = 62 platser, 22 %
| seats_needed3 = +264
| states_carried3 = 
| seats3 = 
| seat_change3 = 
| popular_vote3 = 
| percentage3 = 
| swing3 = 

<!--   Polls    -->
| poll1_date = 2007-07-29
| poll1_source = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/populus/
| poll1_party1 = '''39 %'''
| poll1_party2 = 33 %
| poll1_party3 = 15 %

| poll2_date = 2007-07-25
| poll2_source = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/yougov/
| poll2_party1 = '''41 %'''
| poll2_party2 = 32 %
| poll2_party3 = 16 %

| poll3_date = 2007-07-22
| poll3_source = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/populus/
| poll3_party1 = '''38 %'''
| poll3_party2 = 32 %
| poll3_party3 = 20 %

| poll4_date = 2007-07-17
| poll4_source = http://www.ukpollingreport.co.uk/blog/voting-intention/mori/
| poll4_party1 = '''41 %'''
| poll4_party2 = 35 %
| poll4_party3 = 15 %

| title = premiärminister
| before_election = [[Gordon Brown]]
| before_party = Labour Party
| posttitle = Ny/omvald premiärminister
| after_election = 
| after_party = 
}}

Se även[redigera wikitext]