Mall:Webbref

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Mall:Webref)
Hoppa till: navigering, sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Denna mall används för att göra källhänvisningar på Wikipedia och är speciellt anpassad för webbkällor som inte har karaktär av elektroniskt tillgängliga nyhetsartiklar (då används istället {{tidningsref}}), forskningsartiklar (då används {{tidskriftsref}}), eller böcker (då används {{bokref}}). Det är en rak översättning av motsvarigheten cite webengelskspråkiga Wikipedia för att underlätta då översatta texter snabbt ska kunna få även mallarna anpassade till svenska.

Med tanke på länkröta är det bra att lägga in tillräcklig information om källan för att den skall kunna hittas med olika söktjänster. Ibland räcker det att se till att titel-parametern kan hittas i exakt samma form på webbsidan, ofta är det bra att lägga in ett citat, som samtidigt visar hur källan uttryckt den centrala faktauppgiften. I nödfall kan man lägga in lämplig sökfras som html-kommentar: <-- sökfras: ... -->.


Användning

Vanliga former

Vanlig form för fall där lite är känt kring skaparen av sidan (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=19 januari 2018 |format= |verk= }}

Använder efternamn, förnamn och medförfattare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=19 januari 2018 |efternamn= |förnamn= |efternamn2= |förnamn2= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder författare (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=19 januari 2018 |författare= |datum= |verk= |utgivare=}}

Använder efternamn, förnamn (med dagens datum)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=19 januari 2018 |efternamn= |förnamn= |datum= |verk= |utgivare= }}

Bland undersidorna till webbref finns det specialiseringar som gör det enklare att hänvisa till specifika webbkällor:

Filing cabinet icon.svg specialiseringar

Alla parametrar

Alla parametrar i horisontellt format (med dagens datum) (radera dem du inte behöver)

{{webbref |url= |titel= |hämtdatum=19 januari 2018 |författare= |efternamn= |förnamn= |författarlänk= |efternamn2= |förnamn2= |datum= |år= |månad= |format= |verk= |utgivare= |sid= |språk= |doi= |arkivurl= |arkivdatum= |citat= |ref= }}

Alla parametrar, vertikalt format
{{webbref
 | url = 
 | titel = 
 | hämtdatum =
 | författare = 
 | efternamn = 
 | förnamn = 
 | författarlänk = 
 | efternamn2 = 
 | förnamn2 = 
 | datum = 
 | år = 
 | månad = 
 | format = 
 | verk = 
 | utgivare = 
 | sid = 
 | språk = 
 | doi = 
 | arkivurl = 
 | arkivdatum = 
 | citat = 
 | ref = 
 }}

Parametrar som måste användas

 • url: URL till referensen.
 • titel: Referensens titel.
 • hämtdatum: Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis "hämtdatum=19 januari 2018".

Valfria parametrar

 • författare: Författarens namn
  • efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn
  • författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.
  • efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.
 • datum: Fullständigt datum för publiceringen, exempelvis 3 april 2002.
  • eller: år: år för publiceringen, och månad: månaden då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt.
 • format: Format, till exempel PDF. Om formatet inte specificeras förutsätts HTML.
 • verk: Om referensen är del av ett större "verk", som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här.
 • utgivare: Ansvarig utgivare, om webbplatsen sköts av en myndighet, företag eller annan större institution. Även domännamnet passar som utgivare, till exempel exempel.org.
 • sid: listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.
 • språk: språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.
 • doi: Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7
 • arkivurl: URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.)
 • arkivdatum: Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)
 • citat: Relevant citat från referensen.

Exempel

Några vanliga användningar

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |författare=Doe, John |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |url=http://www.nfl.com/fans/ |titel=Digest of rules |utgivare= National Football League |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Använder format

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |utgivare=International Narcotics Control Board |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 }}

språk

{{webbref |författare=Joliet, François |titel=Honnit soit qui mal y pense |datum=30 april 2005 |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=fr }}

medförfattare

{{webbref |efternamn=Doe |förnamn=John |efternamn2=Smith |förnamn2=Peter |efternamn3=Smythe |förnamn3=Jim |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=16 maj 2006 }}

Utan författare

{{webbref |titel=My favorite things part II |utgivare=Open Publishing |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

Utan författare och utgivare

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |verk=Encyclopedia of things |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 }}

{{webbref |titel=My favorite things part II |datum=30 april 2005 |url=http://www.example.org/ |hämtdatum=6 juli 2005}}

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |språk=grekiska }}

Använder arkivurl och arkivdatum för en referens som försvunnit med finns tillgänglig i något arkiv

{{webbref |titel=List of psychotropic substances under international control |datum=30 april 2005 |url=http://www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |format=PDF |hämtdatum=6 juli 2005 |arkivurl=http://www.archive.org/2005-09-11/www.incb.org/pdf/e/list/green.pdf |arkivdatum=11 september 2005 }}

{{webbref |url=http://joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi?archive=currnews&story=20060405-01shore.htm |titel=Interview with Maggie Downs |datum=31 mars 2006 |utgivare=The Desert Sun |arkivurl=http://72.14.207.104/search?q=cache:JAxf4v-pQmgJ:joanjettbadrep.com/cgi-bin/fullStory.cgi%3Farchive%3Dcurrnews%26story%3D20060405-01shore.htm |arkivdatum=26 april 2006 }}

Använder citat

{{webbref |titel=My favorite things part II |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

Utelämnar titel, renderar ett felmeddelande

{{webbref |verk=Encyclopedia of things |url=http://sv.wikipedia.org/ |hämtdatum=6 juli 2005 |citat=Lorem ipsum dolor. }}

TemplateData

Det här är TemplateData-dokumentation för den här mallen. Det används av VisualEditor och andra verktyg.

TemplateData för Webbref

En mall för att lägga till källor som finns på webben.

Mallparametrar

Denna mall har anpassad formatering.

Parameter Beskrivning Typ Status
URL urlURL

URL till referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng obligatorisk
Titel titelTitelTitletitle

Referensens titel.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng obligatorisk
Hämtdatum hämtdatumaccessdateaccess-dateHämtdatum

Fullständigt datum då referensen lästes, i formen dag månad år, exempelvis 14 juli 2013.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datum obligatorisk
Författare författare

Författarens namn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn efternamn

Efternamn skapar tillsammans med förnamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn förnamn

Förnamn skapar tillsammans med efternamn författarens namn på formen efternamn, förnamn.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Författarlänk författarlänk

Författarlänk fungerar antingen med författare eller med efternamn & förnamn för att länka till motsvarande wikipediaartikel. Fungerar ej med webbadresser.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn2 efternamn2

Efternamn2 tillåter tillsammans med förnamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn2 förnamn2

Förnamn2 tillåter tillsammans med efternamn2 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn3 efternamn3

Efternamn3 tillåter tillsammans med förnamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn3 förnamn3

Förnamn3 tillåter tillsammans med efternamn3 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn4 efternamn4

Efternamn4 tillåter tillsammans med förnamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn4 förnamn4

Förnamn4 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn5 efternamn5

Efternamn5 tillåter tillsammans med förnamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn5 förnamn5

Förnamn5 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Efternamn6 efternamn6

Efternamn4 tillåter tillsammans med förnamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Förnamn6 förnamn6

Förnamn4 tillåter tillsammans med efternamn4 medförfattare av verket. Man kan utöka med efternamn3 samt förnamn3 och så vidare för ännu fler medförfattare.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Datum datum

Fullständigt datum för publiceringen, exempelvis 3 april 2002.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Datum valfri
År år

År för publiceringen, år då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med månad om datum inte används.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Nummer valfri
Månad månad

Månad för publiceringen, månad då publicering skedde. Användbart om exakt datum ej är tillgängligt. Används helst tillsammans med år om datum inte används.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Format format

Format, till exempel PDF. Om formatet inte specificeras förutsätts HTML.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Verk verk

Om referensen är del av ett större 'verk', som en bok, tidskrift eller större webbplats, fyll i det namnet här.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Utgivare utgivare

Ansvarig utgivare, om webbplatsen sköts av en myndighet, företag eller annan större institution. Även domännamnet passar som utgivare, till exempel exempel.org.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Sid sid

Listar de sidor som refereras, till exempel sid. 5–7. Används inte för att ange totala antalet sidor i det refererade verket.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Språk språk

Språket som används i referensen (svenska behöver inte anges då det antas om inget anges). Ange antingen språkkoden eller namnet på språket, med alla bokstäver i gemener. Exempel: en, fr eller latin. Se ISO 639.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
doi doi

Ange digital object identifier för dokumentet, såsom 10.1038/news070508-7.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Arkiv-URL arkivurl

URL till en arkiverad version av referensen, hos exempelvis http://www.archive.org eller http://www.webcitation.org/. (Kräver parametern arkivdatum.).

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Arkidatum arkivdatum

Datum då referensen arkiverades, till exempel 3 oktober 1999. (Kräver parametern arkivurl.)

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Citat citat

Relevant citat från referensen.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri
Ref ref

Referens.

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Sträng valfri

Se även

Modul:Webbtest kontrollerar om mallen anropar parametrar som den inte stöder. Sidor med sådana parametrar läggs i Kategori:Okänd parameter i Webbref.