Odd Fellow Orden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Odd fellows (olika betydelser).
Oberoende Odd Fellow Orden
Odd Fellows Västra Trädgårdsgatan 11A.jpg
Entré till svenska storlogens säte
i Banérska palatset i Stockholm.
TypOrdenssällskap
Religiös anknytningMedlemmar skall bekänna sig till "Ett Högsta Väsende"
MottoAmicitia, amor et veritas
(svenska: "Vänskap, kärlek och sanning")
StatusAktiv
Stormästare (Sovereign Grand Sire)John A. Miller, Sr.
Är överställd övriga världsdelars och länders Storsirer
GraderEn Invigningsgrad, tre logegrader, tre lägergrader samt vissa specialgrader
Förkortning(ar)IOOF
Instiftad26 april 1819 i Baltimore, Maryland, Förenta staterna;
i Sverige sedan 29 oktober 1884

Oberoende Odd Fellow Orden (engelska: Independent Order of Odd Fellows, IOOF), Odd Fellows, är ett politiskt obundet internationellt ordenssällskap.

Orden är stadgad den 26 april 1819 i Baltimore, Förenta staterna, av den engelskfödde filantropen Thomas Wildey (1782–1861). Därigenom räknar orden sin historiska bakgrund till England på 1700-talet[1] via Manchester Unity of Oddfellows (1810–) och Grand United Order of Oddfellows (1798–).

Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt obunden orden[2] och godtar medlemmar oavsett religion om de förklarar sig tro på "ett högsta väsende, världsalltets skapare och upprätthållare".[3][4]

Orden finns representerad i minst 29 länder och samlar drygt 600 000 medlemmar. I Sverige har Oberoende Odd Fellow Orden funnits sedan 29 oktober 1884, med egen svensk storloge sedan 1897, i nutid omfattande cirka 40 000 medlemmar fördelade i cirka 289 broder- och systerloger. Den svenska storlogens säte är sedan år 1922 beläget i Banérska palatsetVästra Trädgårdsgatan i Stockholm.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Förutvarande storsirer syns på denna längd som hänger vid storlogen i Förenta staterna. Här syns även engelskfödde filantropen Thomas Wildey (1782–1861), som alltjämt anses vara ordensgrenens grundare.

Dessa godkändes under överseende av filantropen Thomas Wildey, som blev upptagen som Odd Fellow-broder i England, och senare emigrerade till Baltimore där han började söka kontakt med andra utvandrade Odd Fellow-medlemmar. Slutligen fick han ihop ett antal likasinnade och kunde grunda logen Washington Lodge No 1 den 26 april 1819 på värdshuset "Seven Stars".

År 1842 frigjorde sig den amerikanska grenen från Manchester Unity efter vad man menade var avkall på traditioner till följd av eftergifter på grund av den rådande brittiska regimens rigiditet gentemot ordenssällskap. Därigenom bildades Independent Order of Odd Fellows (Den oberoende Odd Fellow Orden, I.O.O.F.).

Från Förenta staterna spred sig I.O.O.F. år 1870 till Tyskland, 1871 till Schweiz och därifrån senare till en rad länder. År 1878 nådde den Danmark, 1884 Sverige, 1887 Frankrike, 1897 Norge och 1896 Island.[5]

De år 1819 instiftade stadgarna utgör än i dag grunden för Oberoende Odd Fellow Orden, inklusive för den svenska storlogen.

1971 avskaffade Odd Fellows den del av sin grundförfattning som endast medgav medlemskap för ariska personer. [6]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den första svenska logen, Nr 1 Scania i Malmö, etablerades 29 oktober 1884 som tillhörande den danska storlogen. Den åtföljdes av elva loger tillhörande den danska storlogen; Nr 8 Linneá i Ystad, Nr 9 Gustaf II Adolf i Göteborg och några andra loger som dock var direkt underställda den suveräna storlogen i Förenta staterna.

År 1897 förenades de förutvarande logerna i en ny svensk storloge i huvudstaden. Sedan 1922 har den sitt säte i Banérska palatset i Stockholm.

I Sverige verkar för närvarande (2015) 174 st. Brödraloger, 115 st. Rebeckaloger, 24 st. Brödraläger, 20 st. Rebeckaläger samt tre st. Rebeckaföreningar och en Rebeckalägerförening.

Orden leds i varje jurisdiktion av en Storloge. Nuvarande svensk Storsire heter Björn Boström. Han är vald som Ordens högsta ämbetsman under perioden 2016 - 2020.

Mål och syfte[redigera | redigera wikitext]

Orden har som mål för dess medlemmar att utöva människokärlek och barmhärtighet i enighet med mottot "Vänskap, kärlek och sanning". Detta sker exempelvis genom föredrag, samtal i etiska frågor och praktiskt arbete, samt förmedlas genom gestaltande ritualer. Politiska frågor av vad slag de vara må, även som spörsmål av trosskiljande karaktär samt andra för ordens verksamhet främmande ämnen, är uteslutna från logens formella förhandlingar. Vid efterföljande middag finns en etikett som ska följas men som tillåter samtalsämnen som inte tillåts när logemöte pågår. Grunden för ordens arbete finns budorden:

 • Att besöka de sjuka
 • Att hjälpa de nödställda
 • Att begrava de döda
 • Att uppfostra de föräldralösa

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Orden, som förekommer i 24 länder med cirka 256 000 medlemmar, samlar i Sverige drygt 39 000 medlemmar fördelade i 272 loger.

Medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Den Oberoende Odd Fellow Orden är öppen för både män och kvinnor. I vissa länder, däribland Sverige, organiserar sig män och kvinnor i separata grenar. Kvinnliga medlemmar kallas i dessa länder för Rebeckasystrar.

För att upptas som medlem i I.O.O.F. erfordras rekommendation av befintlig medlem. Det går ofta även bra att kontakta en loge om man är intresserad av medlemskap, och intresseanmälan kan även inom flera länder ske genom storlogernas webbplatser.[7]

Rebeckagrenen[redigera | redigera wikitext]

År 1851 möjliggjordes i Förenta staterna upptagning för brödernas hustrur som medlemmar i en separat gren kallad Rebecka, enligt regler framtagna av Förenta staternas 17:e vicepresident Schuyler Colfax (1823-1885). Rebeckagrenen etablerades sedermera 1967 i Malmö[8], varefter i Stockholm, Göteborg, Linköping, Eskilstuna och Umeå. I några länder, däribland Förenta staterna, öppnades sedermera bägge grenar för såväl herrar och damer, medan andra länder tillämpar åtskilda grenar.

Patriarchs militant[redigera | redigera wikitext]

I USA finns "Patriarchs Militant" som är en militär grad inom orden, med en egen ritual. Den anser sig vara högre än andra grader i orden, och för att bli upptagen måste man först ha uppnått Kungspurpurgraden i lägret. Dess främsta syfte är att organisera och erbjuda parader och uppvaktning i olika ordenssammanhang, men har även i en del fall en egen akut hjälpverksamhet.

Barn- och kvinnoorganisationer[redigera | redigera wikitext]

Framförallt i USA finns flera kvinno - och barnorganisationer/klubbar inom Orden. Bland dessa kan nämnas Junior Odd Fellows Lodge, Theta Rho Girls Club och United Youth Groups.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gradarbete och ritualer[redigera | redigera wikitext]

Det rituella arbetet sker dels i logerna, som har hand om invigningsgraden, dels i första, andra och tredje logegraderna. Medlem som innehaft tredje logegraden i en viss tid kan sedan fortsätta i läger, där ytterligare tre grader ges. Varje grad har en egen ritual som genom symbolik och skådespel ingående förklarar och beskriver gradens och ordens bud, tankar samt grundsatser. Innehållet i varje grad ska vara hemligt för utomstående samt för medlemmar av lägre grader.

Varje grad har en speciell regalie med symbolisk innebörd och som bärs vid mötena. I många länder erhåller en medlem som upptagits i ordens högsta grad en speciell ordensring att sätta på fingret; denna bärs även offentligt.

Logegrader
 • Invigningsgraden
 • Vänskapens grad
 • Kärlekens grad
 • Sanningens grad
Lägergrader
 • Patriarkgraden (Trons grad)
 • Gyllene regelns grad (Hoppets grad)
 • Den Kungliga Purpurgraden (Barmhärtighetens grad)
Särskilda grader
 • Patriarchs Militant
 • Storlogegraden, som erhålls av alla medlemmar som väljs in i storloge
 • Ex-övermästargraden, som erhålls av alla som blir ex-övermästare ("Past Grand")
 • Europeiska Storlogegraden (även känd som "Vishetens Grad"), som erhålls av alla som blir upptagna i den europeiska storlogen

Utöver gradgivningarna förekommer också ritualer för andra högtidligheter, bland annat ämbetsmannainstallationer, parentation för avlidna medlemmar, minneshögtider, veteranutnämningar, logeinvigningar, jubileer och ordens högtidsdag.

Invigning[redigera | redigera wikitext]

Invigningen sker genom att kandidaten först får skriva på en ansökan där man försäkrar att man tror på ett högre väsen, att man aldrig kommer att avslöja något som sker i logen för någon utomstående och att man aldrig kommer att driva sak mot Odd Fellows i domstol.[9] Sedan öppnar logen med en omständlig ritual där ämbetsmännen går igenom sina uppgifter och scenen för invigning förbereds. Scenen ska uppvisa dödens närvaro och livets förgänglighet och gestaltas oftast med en likkista, ett skelett, en lie eller dylika symboler för döden. Kandidaten leds in försedd med ögonbindel. Sedan spelas en längre scen upp av äldre bröder på temat att man i Odd Fellows kan utvecklas som människa och få ett rikare liv än vad det blinda, fåfänga livet medger. Kandidaten beläggs med kedjor och får förklarat för sig att anledningen till detta är symbolisk, och att kandidatens resa mot större andlig frihet nu ska inledas. Bröderna kan gå i procession genom logesalen och en gong-gong eller dyster musik spelas. Kandidaten befrias sedan från ögonbindeln och kedjorna och får avlägga en ed på sin ära att vara lojal med bröderna i Orden, att lyda Ordens lagar och ledare, att aldrig avslöja de ritualer, tecken eller lösenord som Orden har och får sedan lära sig de första lösenorden och tecknen. Eden svärs vid löftesaltaret där de för graden relevanta symbolerna exponeras.Invigningsgradens lösenord är "Fides" vilket betyder trofast. Årets lösen ändras varje år. De hemliga tecknen är att man viker in tummen på höger hand mot handflatan, sedan för man de fyra fingrarna mot munnen som tecken på tystnadslöftet, Sedan viker man in alla fingarna utom pekfingret och pekar mot yttre ögonvrån på högra ögat, som tecken på att man är medveten om att det allseende ögat alltid ser allt, och sedan släpper man ner armen i en gest med handflatan utåt och tummen parallellt med handen i tecknet för broderskap. Dessa tecken upprepas sedan varje gång en broder lämnar ordenssalen.[10] [11] Ritualen avslutas med att den nya brodern får ta sig tillbaka in i ordenssalen med hjälp av lösenord och tecken. Yttre dörren öppnas efter en knackning, inre dörren efter tre.[12][13]

Vänskapens grad[redigera | redigera wikitext]

Denna grad genomförs genom en ritual som inte innehåller några ögonbindlar eller kedjor. Kandidaten får se tablåer där berättelsen om Saul, David och Jonathan spelas upp som exempel på en självuppoffrande vänskap som uthärdar svårigheter och härdas. [14]. Gradens symboler är pilbågen, pilkogret och knippet, samtliga hämtade från den bibliska berättelsen om David och Jonatan. Lösenordet för graden är "Koger". Gradernas lösenord levereras till hälften, alltså "Ko" och kompletteras på begäran. [15] Kandidaten får åter avlägga en ed som innehåller ett tysthetslöfte, samt ett löfte om att hjälpa bröder och bevara dem från fara och förtal. Det hemliga tecknet för Vänskapens grad är att vika in tummen under handen och sedan föra handen över pannan, från att höger tumme är vid vänster tinning tills den är vid höger tinning. [16][17]

Kärlekens grad[redigera | redigera wikitext]

Ritualen vid invigning till Kärlekens grad bygger på berättelsen om den barmhärtige samariten, dock i omarbetad form där Nya Testamentets budskap uteslutits och Kristus som berättare raderats. Tablåerna spelas upp av bröderna i dräkter som ska föreställa bibliska och enligt golvscheman som visar hur scenen ska prepareras. Många ordenssalar är försedda med till exempel inbyggda stjärnhimlar för dramatisk effekt. I denna ritual används åter ögonbindel på kandidaten. Kandidaten och hans ledsagare stannar framför Övermästaren. Där överfalls ledsagaren av bröder utklädda till rånare. Scenen spelas sedan upp med den barmhärtige samariten som räddare, som hjälper den överfallne och betalar för hans vård och härbärge. Kandidaten får en lektion i hur detta avspeglar broderlig kärlek och att vi ödmjukt ska ta emot den även från oväntat håll. Lösenordet för denna grad är "Moses" Symboler är t.ex. handen med hjärtat, yxan och ormen. [18] [19][20]

Sanningens grad[redigera | redigera wikitext]

I Sanningens grad spelas scener upp där kandidaten får träffa Översteprästen Aaron. Kandidaten får lova att leva upp till ordens grundpelare, att besöka sjuka och att vara trogen brödraskapet. Sanningen presenteras som den tredje länken i Odd Fellows' symboliska kedja. Kandidaten får sitta mitt i rummet och repetera tecknen och symbolerna för de tidigare graderna medan dessa förklaras igen och knyts till ordens budskap. Kandidaten presenteras sedan för Sanningens grads symboler som är vågen, svärdet, bibeln timglaset och likkistan. I ett långt anförande presenteras Odd Fellows sanning, att man enas i broderskap under en allvetande Gud, förankrad i bibeln men inte i det Kristna budskapet utan i en tolkning unik för Odd Fellows. "Vi kan ha olika namn för vårt Högsta Väsende och namnet är vars och ens ensak, t.ex. Gud, Allah, Jahve eller ”den gudomliga gnistan i vårt inre” eller något annat. Det väsentliga är att vi erkänner detta Högsta Väsende." [21] Även för denna grad gäller eden om tysthet, att hjälpa brodern i nöd och att lyda ordens lagar och regler. Lösenordet för Sanningens grad är "Aaron". Det hemliga tecknet görs genom att vika in fingrarna på höger hand, sträcka ut lillfingret och lägga tummen uppåt, samt peka mot pannan med lillfingret, ett tecken på sanning och kunskap. Svarstecknet är att lägga höger hand över munnen med tummen uppåt. När ritualen slutförts leds den nya brodern av Sanningens grad till sin plats bland bröderna.[22]

Även tidiga redogörelser för gradgivningarnas innehåll, tecken och lösenord bekräftar att de bärande delarna av ritualerna behållits över tid. Invigningsgraden är den som till störst del behållit sin ursprungliga form. [23]

Ämbeten i loge[redigera | redigera wikitext]

Ämbetena i en loge ser ungefär likadana ut i alla länder. De delas ofta upp i två; dels valämbeten, till vilka logens alla medlemmar röstar fram innehavare; dels utnämna ämbetsmän, som tillsätts av de nyvalda valämbetsmännen. Till valämbetena skall alltid finnas ersättare, och ersättare kan även utses till de utnämnda ämbetena. Utanför denna indelning står Tjänstgörande Ex-övermästare. Detta ämbete innehas vanligen av den förre Övermästaren. Ämbetsmännen byts ut vid en högtidlig ceremoni som kallas Ämbetsmannainstallering. Denna leds vanligen av Storsire eller Distriktsstorsire och under installeringens gång får varje ny ämbetsman avge löfte bundet till det ämbete han eller hon skall tillträda. Vanligt är att en ämbetsmannaperiod är på två år. Det är vanligt att varje ämbete har en speciell regalie med symbolisk innebörd. En medlem som innehar ett ämbete bär under ett möte denna regalie istället för sin ordinarie gradregalie.

Här under presenteras de svenska namnen på logernas ämbeten.

Självständig
 • Tjänstgörande Ex-Övermästare (Tjg ExÖM)
Valämbeten
 • Övermästare (ÖM)
 • Undermästare (UM)
 • Protokollsekreterare (PS)
 • Finanssekreterare (FS)
 • Skattmästare (SkM)
 • Ceremonimästare (CM)
 • Kaplan (K)


Utnämnda ämbeten
 • Bevakande broder/syster (BB/BS)
 • Klubbmästare (KM)
 • Organist (O)
 • Yttre vakt (YV)
 • Inre vakt (IV)
 • Övermästarens höger medhjälpare (ÖMhm)
 • Övermästarens vänster medhjälpare (ÖMvm)
 • Loge-Läkare (LL)
 • Undermästarens höger medhjälpare (UMhm)
 • Undermästarens vänster medhjälpare (UMvm)
 • Ceremonimästarens höger medhjälpare (CMhm)
 • Ceremonimästarens vänster medhjälpare (CMvm)
 • Ceremonimästarens tekniske medhjälpare (CMtm)

Ämbeten i läger[redigera | redigera wikitext]

Liksom i logerna delas Lägrens ämbetsmän upp i valda och utnämnda. Lägret får besluta att ersättare skall finnas för alla ämbetsmän med undantag av Huvudpatriark och Tjänstgörande Ex-huvudpatriark. Liksom med logerna installeras de nya ämbetsmännen vid en Ämbetsmannainstallation och en ämbetsperiod varar vanligen två år. Härunder presenteras de svenska namnen på Lägrets ämbeten.

Självständigt
 • Tjänstgörande Ex-huvudpatriark (Tjg ExHP)
Valämbeten
 • Huvudpatriark (HP)
 • Förste bevakande (IB)
 • Överstepräst (ÖP)
 • Protokollförare (PF)
 • Räkenskapsförare (RF)
 • Skattmästare (SkM)
 • Andre bevakande (IIB)
 • Förare (F)
Utnämnda ämbeten
 • Organist (O)
 • Klubbmästare (KM)
 • Yttre förpost (YFp)
 • Inre förpost (IFp)
 • Förste-femte Lägervakt (1:e-5:e LV)
 • Förste och Andre Tältvakt (1:e och 2:e TV)

Humanitär verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Oberoende Odd Fellow Orden lämnar kontinuerligt stora bidrag till behövande utanför den egna kretsen, till medicinsk forskning och även till annan humanitär verksamhet. Exempel på detta är engagemanget i kraniofacial kirurgi i bland annat i Indien där man förbättrar livet för barn med gomspalt. Ett annat exempel är det barnhem, som byggts i Muang Mai i Phuket i Thailand efter tsunamikatastrofen i december 2004. I Sverige ges bidrag till frivilligorganisationer som Viljan Södermalms Frivilligcentral. | Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Odd Fellow ordens verksamhet och innehåll har mött kritik från till exempel lutherska och katolska källor. Odd Fellows beskriver sig själv som en religiöst och politiskt obunden organisation. Samtidigt kräver ordens lagar att bibeln måste finnas i logesalen för att en loge ska kunna öppnas och samtliga riter och symboler vilar på biblisk grund.[24]

Luthersk kritik inkluderar att Odd Fellows kräver tro på ett högre väsen, en skapande gud, för medlemskap medan Kristus och tron på Kristus som frälsaren utesluts ur alla ritualer. Detta gäller t.ex. berättelsen om den barmhärtige samariten som gradgivningsritual där Nya Testamentets kontext utelämnas. "Eftersom Odd Fellows lär ut en religion som fråntar Kristus den plats som ankommer honom måste vi kalla deras religion antikristen, anti-Biblisk och måste fortsatt varna människor från att acceptera den".[25]

Katolsk kanonisk rätt slår fast att medlemskap i hemliga ordnar som namnges i påvliga uttalanden är onaturliga och innebär att medlem tvingas bryta mot såväl gudomlig som naturlig rätt. Odd Fellows har fördömts i kanonisk rätt och innebär idag att medlem utesluts från sakramenten. [26][27]

I såväl ansökan om medlemskap som i den ed man avlägger vid invigningen avkrävs varje medlem ett tystnadslöfte. Inget som sker i logen får avslöjas får den oinitierade. De löften och ritualer av livsåskådningskaraktär som medlem avlägger och genomgår omfattas av tystnadslöftet. Detta har kritiserats då det innebär att en medlem genomgår riter samt avlägger eder om lojalitet, etik och livshållning som stegvis ska dana personligheten och utveckla en ny livsåskådning utan att kunna dela sina innersta tankar och upplevelser med sin partner eller äkta hälft, eller informera om de eder man avlägger. Det motsägelsefulla i att Odd Fellows bildar en oöverstiglig barriär mellan två makar samtidigt som man hävdar sig verka för kärlek och sanning framhävs. [28]

Kritik har riktats mot det faktum att blivande medlemmar avkrävs eder om lojalitet och tystnad innan innehållet man svär sig till avslöjas. [29] Även källor inom Odd Fellows har lyft att detta kan innebära stora påfrestningar för en person som edsvurit sig till en organisation och genom ritualer sedan upptäcker att Ordens innehåll strider mot en personlig livsåskådning, övertygelse eller tro, samt att detta skulle kunna leda till juridiska problem vid en eventuell domstolsprövning.[30] För att skydda sig mot skadeståndskrav från medlemmar rörande medlemskap innehåller den ansökan om medlemskap som varje blivande medlem måste underteckna att man svär på att inte dra "någon tvist rörande medlemskap inom Orden inför domstol eller annan myndighet".[31]

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Oberoende Odd Fellow Ordens svenska storloges säte i Banérska palatsetVästra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm. Ombyggt för ändamålet 1923 efter arkitekterna Knut Nordenskjölds och Gustaf Adolf Falks ritningar.

Ej längre existerande byggnader i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Ordens historia och bakgrund IOOF av Sverige
 2. ^ http://www.ioof.org/IOOF/FAQ.aspx?WebsiteKey=0821b3e8-a923-4637-a253-d71db741e0c1
 3. ^ https://sites.google.com/site/of132fristaden/medlemskap/medlemskriterier
 4. ^ http://mnoddfellows.org/join/
 5. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 583 
 6. ^ Odd Fellows hemsida, läst 2019-05-23
 7. ^ http://www.oddfellow.se
 8. ^ ”Odd Fellow - Rebeckagrenen”. http://oddfellow.se/om/rebecka. 
 9. ^ http://www.oddfellowlogen117.org/pdf/AnsokanOddFellow.pdf Odd Fellows ansökningsformulär, läst 2019-05-22]
 10. ^ Ritualen i fulltext från 1989, läst 2019-05-22
 11. ^ The Independant Order of Odd Fellows' Ritualistic, Secrets and Floor Work, Kongressbiblioteket, Läst 2019-05-22
 12. ^ Revised Odd-fellowship illustrated: the complete revised ritual of the lodge, encampment, patriachs militant, and the Rebekah degrees, University of Californias bibliotek, läst 2019-05-23
 13. ^ Gradritual för brödraloger, Odd Fellow orden Svenska storlogen
 14. ^ Ritualen i fulltext från 1989, läst 2019-05-22
 15. ^ Odd Fellows "Pärm för bröder, s 3
 16. ^ The Independant Order of Odd Fellows' Ritualistic, Secrets and Floor Work, Kongressbiblioteket, Läst 2019-05-22
 17. ^ Gradritual för brödraloger, Odd Fellow orden Svenska storlogen
 18. ^ Ritualen i fulltext från 1989, läst 2019-05-22
 19. ^ Revised Odd-fellowship illustrated: the complete revised ritual of the lodge, encampment, patriachs militant, and the Rebekah degrees, University of Californias bibliotek, läst 2019-05-23
 20. ^ Gradritual för brödraloger, Odd Fellow orden Svenska storlogen
 21. ^ [oddfellow.se/2b/uploads/1382/vart_hogsta_vasende.docx Odd Fellows, läst 2019-05-22]
 22. ^ The Independant Order of Odd Fellows' Ritualistic, Secrets and Floor Work, Kongressbiblioteket, Läst 2019-05-22
 23. ^ Renunciation of Odd Fellowship and an Exposé of the signs, tokens, passwords and grips belonging to the Order of Odd Fellows together with the form of initiation and the five degrees, läst 2019-05-25
 24. ^ [oddfellow.se/2b/uploads/1382/vart_hogsta_vasende.docx Oddfellow.se läst 2019-06-08]
 25. ^ "Since Odd-Fellowship teaches a religion which withholds from Christ the place due to Him, we must call its religion antichristian, anti-Biblical, and must continue to warn people against accepting it."Religion of the Odd Fellow Lodge, läst 2019-06-09
 26. ^ [catholic encyclopedia secret societets läst 2019-06-08]
 27. ^ Catholic Answers 2019-06-08
 28. ^ Three Lectures on Odd Fellowship läst 2019-06-08
 29. ^ Three Lectures on Odd Fellowship, s 8
 30. ^ The Modern Odd Fellow's Guide läst 2019-06-08
 31. ^ Inträdesansökan, formulär från Odd Fellows, läst 2019-06-08
 32. ^ Barbro Sollbe "Odd Fellow i Gävle tryggar sin historia" Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. Arkiv Gävleborg, 1/2002. Läst 2013-12-09.