Odd Fellow Orden

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Odd fellows (olika betydelser).
Oberoende Odd Fellow Orden
Odd Fellows Västra Trädgårdsgatan 11A.jpg
Entré till svenska storlogens säte
i Banérska palatset i Stockholm.
TypOrdenssällskap
Religiös anknytningMedlemmar skall bekänna sig till "Ett Högsta Väsende"
MottoAmicitia, amor et veritas
(svenska: "Vänskap, kärlek och sanning")
StatusAktiv
Stormästare (Sovereign Grand Sire)John A. Miller, Sr.
Är överställd övriga världsdelars och länders Storsirer
GraderEn Invigningsgrad, tre logegrader, tre lägergrader samt vissa specialgrader
Förkortning(ar)IOOF
Instiftad26 april 1819 i Baltimore, Maryland, Förenta staterna;
i Sverige sedan 29 oktober 1884

Oberoende Odd Fellow Orden (engelska: Independent Order of Odd Fellows, IOOF), Odd Fellows, är ett politiskt obundet internationellt ordenssällskap.

Orden är stadgad den 26 april 1819 i Baltimore, Förenta staterna, av den engelskfödde filantropen Thomas Wildey (1782–1861). Därigenom räknar orden sin historiska bakgrund till England på 1700-talet[1] via Manchester Unity of Oddfellows (1810–) och Grand United Order of Oddfellows (1798–).

Odd Fellow Orden är en religiöst och politiskt obunden Orden[2] och godtar medlemmar oavsett religion om de förklarar sig tro på "ett högsta väsende, världsalltets skapare och upprätthållare".[3][4]

Orden finns representerad i minst 29 länder och samlar drygt 600 000 medlemmar. I Sverige har Oberoende Odd Fellow Orden funnits sedan 29 oktober 1884, med egen svensk storloge sedan 1897, i nutid omfattande cirka 40 000 medlemmar fördelade i cirka 289 broder- och systerloger. Den svenska storlogens säte är sedan år 1922 beläget i Banérska palatsetVästra Trädgårdsgatan i Stockholm.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Förutvarande storsirer syns på denna längd som hänger vid storlogen i Förenta staterna. Här syns även engelskfödde filantropen Thomas Wildey (1782–1861), som alltjämt anses vara ordensgrenens grundare.

Dessa godkändes under överseende av filantropen Thomas Wildey, som blev upptagen som Odd Fellow-broder i England, och senare emigrerade till Baltimore där han började söka kontakt med andra utvandrade Odd Fellow-medlemmar. Slutligen fick han ihop ett antal likasinnade och kunde grunda logen Washington Lodge No 1 den 26 april 1819 på värdshuset "Seven Stars".

År 1842 frigjorde sig den amerikanska grenen från Manchester Unity efter vad man menade var avkall på traditioner till följd av eftergifter på grund av den rådande brittiska regimens rigiditet gentemot ordenssällskap. Därigenom bildades Independent Order of Odd Fellows (Den oberoende Odd Fellow Orden, I.O.O.F.).

Från Förenta staterna spred sig I.O.O.F. år 1870 till Tyskland, 1871 till Schweiz och därifrån senare till en rad länder. År 1878 nådde den Danmark, 1884 Sverige, 1887 Frankrike, 1897 Norge och 1896 Island.[5]

De år 1819 instiftade stadgarna utgör än i dag grunden för Oberoende Odd Fellow Orden, inklusive för den svenska storlogen.

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den första svenska logen, Nr 1 Scania i Malmö, etablerades 29 oktober 1884 som tillhörande den danska storlogen. Den åtföljdes av elva loger tillhörande den danska storlogen; Nr 8 Linneá i Ystad, Nr 9 Gustaf II Adolf i Göteborg och några andra loger som dock var direkt underställda den suveräna storlogen i Förenta staterna.

År 1897 förenades de förutvarande logerna i en ny svensk storloge i huvudstaden. Sedan 1922 har den sitt säte i Banérska palatset i Stockholm.

I Sverige verkar för närvarande (2015) 174 st. Brödraloger, 115 st. Rebeckaloger, 24 st. Brödraläger, 20 st. Rebeckaläger samt tre st. Rebeckaföreningar och en Rebeckalägerförening.

Orden leds i varje jurisdiktion av en Storloge. Nuvarande svensk Storsire heter Björn Boström. Han är vald som Ordens högsta ämbetsman under perioden 2016 - 2020.

Mål och syfte[redigera | redigera wikitext]

Orden har som mål för dess medlemmar att utöva människokärlek och barmhärtighet i enighet med mottot "Vänskap, kärlek och sanning". Detta sker exempelvis genom föredrag, samtal i etiska frågor och praktiskt arbete, samt förmedlas genom gestaltande ritualer. Politiska frågor av vad slag de vara må, även som spörsmål av trosskiljande karaktär samt andra för ordens verksamhet främmande ämnen, är uteslutna från logens förhandlingar. Grunden för ordens arbete finns budorden:

 • Att besöka de sjuka
 • Att hjälpa de nödställda
 • Att begrava de döda
 • Att uppfostra de föräldralösa

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Orden, som förekommer i 24 länder med cirka 256 000 medlemmar, samlar i Sverige drygt 39 000 medlemmar fördelade i 272 loger.

Medlemskap[redigera | redigera wikitext]

Den Oberoende Odd Fellow Orden är öppen för både män och kvinnor. I vissa länder, däribland Sverige, organiserar sig män och kvinnor i separata grenar. Kvinnliga medlemmar kallas i dessa länder för Rebeckasystrar.

För att upptas som medlem i I.O.O.F. erfordras rekommendation av befintlig medlem. Det går ofta även bra att kontakta en loge om man är intresserad av medlemskap, och intresseanmälan kan även inom flera länder ske genom storlogernas webbplatser.[6]

Rebeckagrenen[redigera | redigera wikitext]

År 1851 möjliggjordes i Förenta staterna upptagning för brödernas hustrur som medlemmar i en separat gren kallad Rebecka, enligt regler framtagna av Förenta staternas 17:e vicepresident Schuyler Colfax (1823-1885). Rebeckagrenen etablerades sedermera 1967 i Malmö[7], varefter i Stockholm, Göteborg, Linköping, Eskilstuna och Umeå. I några länder, däribland Förenta staterna, öppnades sedermera bägge grenar för såväl herrar och damer, medan andra länder tillämpar åtskilda grenar.

Patriarchs militant[redigera | redigera wikitext]

I USA finns "Patriarchs Militant" som är en militär grad inom orden, med en egen ritual. Den anser sig vara högre än andra grader i orden, och för att bli upptagen måste man först ha uppnått Kungspurpurgraden i lägret. Dess främsta syfte är att organisera och erbjuda parader och uppvaktning i olika ordenssammanhang, men har även i en del fall en egen akut hjälpverksamhet.

Barn- och kvinnoorganisationer[redigera | redigera wikitext]

Framförallt i USA finns flera kvinno - och barnorganisationer/klubbar inom Orden. Bland dessa kan nämnas Junior Odd Fellows Lodge, Theta Rho Girls Club och United Youth Groups.

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Gradarbete och ritualer[redigera | redigera wikitext]

Det rituella arbetet delas upp dels i logerna, som har hand om invigningsgraden samt första, andra och tredje logegraderna. Medlem som innehaft tredje logegraden i en viss tid kan sedan fortsätta i läger, där ytterligare tre grader ges. Varje grad har en egen ritual som genom symbolik och skådespel ingående förklarar och beskriver gradens och ordens bud, tankar samt grundsatser. Innehållet i varje grad är hemligt för utomstående samt för medlemmar av lägre grader.

Varje grad har en speciell regalie med symbolisk innebörd och som bärs vid mötena. I många länder erhåller en medlem som upptagits i ordens högsta grad en speciell ordensring att sätta på fingret, denna bärs även offentligt.

Logegrader
 • Invigningsgraden
 • Vänskapens grad
 • Kärlekens grad
 • Sanningens grad
Lägergrader
 • Patriarkgraden (Trons grad)
 • Gyllene regelns grad (Hoppets grad)
 • Den Kungliga Purpurgraden (Barmhärtighetens grad)
Särskilda grader
 • Patriarchs Militant
 • Storlogegraden, som erhålls av alla medlemmar som väljs in i storloge
 • Ex-övermästargraden, som erhålls av alla som blir ex-övermästare ("Past Grand")
 • Europeiska Storlogegraden (även känd som "Vishetens Grad"), som erhålls av alla som blir upptagna i den europeiska storlogen

Utöver gradgivningarna förekommer också ritualer för andra högtidligheter, bland annat ämbetsmannainstallationer, parentation för avlidna medlemmar, minneshögtider, veteranutnämningar, logeinvigningar, jubileer och ordens högtidsdag.

Ämbeten i loge[redigera | redigera wikitext]

Ämbetena i en loge ser ungefär likadana ut i alla länder. De delas ofta upp i två; dels valämbeten, till vilka logens alla medlemmar röstar fram innehavare; dels utnämna ämbetsmän, som tillsätts av de nyvalda valämbetsmännen. Till valämbetena skall alltid finnas ersättare, och ersättare kan även utses till de utnämnda ämbetena. Utanför denna indelning står Tjänstgörande Ex-övermästare. Detta ämbete innehas vanligen av den förre Övermästaren. Ämbetsmännen byts ut vid en högtidlig ceremoni som kallas Ämbetsmannainstallering. Denna leds vanligen av Storsire eller Distriktsstorsire och under installeringens gång får varje ny ämbetsman avge löfte bundet till det ämbete han eller hon skall tillträda. Vanligt är att en ämbetsmannaperiod är på två år. Det är vanligt att varje ämbete har en speciell regalie med symbolisk innebörd. En medlem som innehar ett ämbete bär under ett möte denna regalie istället för sin ordinarie gradregalie.

Här under presenteras de svenska namnen på logernas ämbeten.

Självständig
 • Tjänstgörande Ex-Övermästare (Tjg ExÖM)
Valämbeten
 • Övermästare (ÖM)
 • Undermästare (UM)
 • Protokollsekreterare (PS)
 • Finanssekreterare (FS)
 • Skattmästare (SkM)
 • Ceremonimästare (CM)
 • Kaplan (K)


Utnämnda ämbeten
 • Bevakande broder/syster (BB/BS)
 • Klubbmästare (KM)
 • Organist (O)
 • Yttre vakt (YV)
 • Inre vakt (IV)
 • Övermästarens höger medhjälpare (ÖMhm)
 • Övermästarens vänster medhjälpare (ÖMvm)
 • Loge-Läkare (LL)
 • Undermästarens höger medhjälpare (UMhm)
 • Undermästarens vänster medhjälpare (UMvm)
 • Ceremonimästarens höger medhjälpare (CMhm)
 • Ceremonimästarens vänster medhjälpare (CMvm)
 • Ceremonimästarens tekniske medhjälpare (CMtm)

Ämbeten i läger[redigera | redigera wikitext]

Liksom i logerna delas Lägrens ämbetsmän upp i valda och utnämnda. Lägret får besluta att ersättare skall finnas för alla ämbetsmän med undantag av Huvudpatriark och Tjänstgörande Ex-huvudpatriark. Liksom med logerna installeras de nya ämbetsmännen vid en Ämbetsmannainstallation och en ämbetsperiod varar vanligen två år. Härunder presenteras de svenska namnen på Lägrets ämbeten.

Självständigt
 • Tjänstgörande Ex-huvudpatriark (Tjg ExHP)
Valämbeten
 • Huvudpatriark (HP)
 • Förste bevakande (IB)
 • Överstepräst (ÖP)
 • Protokollförare (PF)
 • Räkenskapsförare (RF)
 • Skattmästare (SkM)
 • Andre bevakande (IIB)
 • Förare (F)
Utnämnda ämbeten
 • Organist (O)
 • Klubbmästare (KM)
 • Yttre förpost (YFp)
 • Inre förpost (IFp)
 • Förste-femte Lägervakt (1:e-5:e LV)
 • Förste och Andre Tältvakt (1:e och 2:e TV)

Humanitär verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Oberoende Odd Fellow Orden lämnar kontinuerligt stora bidrag till behövande utanför den egna kretsen, till medicinsk forskning och även till annan humanitär verksamhet. Exempel på detta är engagemanget i kraniofacial kirurgi i bland annat i Indien där man förbättrar livet för barn med gomspalt. Ett annat exempel är det barnhem, som byggts i Muang Mai i Phuket i Thailand efter tsunamikatastrofen i december 2004. I Sverige ges bidrag till frivilligorganisationer som Viljan Södermalms Frivilligcentral. | Stiftelsen Odd Fellow Barnkoloni Buagården

Byggnader[redigera | redigera wikitext]

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Sverige[redigera | redigera wikitext]

Oberoende Odd Fellow Ordens svenska storloges säte i Banérska palatsetVästra Trädgårdsgatan 11 A i Stockholm. Ombyggt för ändamålet 1923 efter arkitekterna Knut Nordenskjölds och Gustaf Adolf Falks ritningar.

Ej längre existerande byggnader i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Internationellt[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Ordens historia och bakgrund IOOF av Sverige
 2. ^ http://www.ioof.org/IOOF/FAQ.aspx?WebsiteKey=0821b3e8-a923-4637-a253-d71db741e0c1
 3. ^ https://sites.google.com/site/of132fristaden/medlemskap/medlemskriterier
 4. ^ http://mnoddfellows.org/join/
 5. ^ Carlquist, Gunnar, red (1937). Svensk uppslagsbok. Bd 20. Malmö: Svensk Uppslagsbok AB. sid. 583 
 6. ^ http://www.oddfellow.se
 7. ^ ”Odd Fellow - Rebeckagrenen”. http://oddfellow.se/om/rebecka. 
 8. ^ Barbro Sollbe "Odd Fellow i Gävle tryggar sin historia" Arkiverad 14 december 2013 hämtat från the Wayback Machine. Arkiv Gävleborg, 1/2002. Läst 2013-12-09.