Högskolan i Borås

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Högskolan i Borås
Engelskt namnUniversity of Borås
Ägandeformstatligt
RektorMats Tinnsten
PlatsBorås, Sverige
Antal studerandeca 11 000 registrerade studenter, 5 580 helårsstudenter (2018)
Antal doktorander88 (2018)
Antal lärare442 (2018) varav 57 % disputerade, professorer 52
MedlemskapSveriges Universitets- och Högskoleförbund
Webbplatswww.hb.se

Högskolan i Borås är en svensk, statlig högskola som grundades 1977 och idag har omkring 11 000 registrerade studenter.[1]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Borås

Högskolan i Borås är mest känd för textilutbildningar och utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap. Högskolan ger även utbildningar inom ämnena teknik, ekonomi, informatik, pedagogik och vårdvetenskap. Vid högskolan bedrivs även forskning.

Högskolan i Borås har fem examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode. Inom det konstnärliga området är Borås ett av fyra lärosäten i Sverige som har tillstånd att bedriva konstnärlig forskarutbildning.

Mats Tinnsten är högskolans rektor sedan 2019. Styrelseordförande är Gunilla Herdenberg (sedan 2017).

Högskolan i Borås består av tre akademier med sektioner. 1 juli 2014 genomgick Högskolan i Borås en omorganisation som grundar sig i ett utvecklingsarbete som genomförts för att nå högskolans vision om att bli det tredje universitetet i Västsverige.

De tre akademierna benämns:

 • Akademin för textil, teknik och ekonomi
 • Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
 • Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Främjad mångfald, jämställdhet och tillgänglighet samt att minska miljöbelastningen från den dagliga verksamheten är aspekter som högskolan beaktar och högskolan har ett certifierat miljöledningssystem enligt den internationella standarden ISO 14001.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Borås grundades genom högskolereformen 1977. Då fanns två utbildningar: förskoleseminariet (grundat 1966) och Bibliotekshögskolan (inrättad 1972).

Högskolan i årtal[redigera | redigera wikitext]

Utanför högskolans biblioteksbyggnad finns bronsskulpturen Catafalque (2003) av den brittiske skulptören Sean Henry.
 • 1866 Tekniska Väfskolan grundas
 • 1936 Tekniska Väfskolan blir Textilinstitutet
 • 1940 Västra Sveriges sjuksköterskeskola bildas
 • 1966 Förskollärarseminariet i Borås grundas
 • 1970 Universitetskurser från Göteborgs universitet utlokaliseras
 • 1972 Bibliotekshögskolan etableras i Borås
 • 1977 Högskolan i Borås grundas.
 • 1980 Ekonom- och datautbildningar startar
 • 1982 Textilinstitutet förstatligas och blir Institutionen Textilhögskolan
 • 1989 Ingenjörsutbildningen startar
 • 1991 Den kommunala handvävningsutbildningen blir en del av högskolan
 • 1995 Högskolan får rätt att utfärda magisterexamen
 • 1996 Professur i biblioteks- och informationsvetenskap inrättas
 • 1999 Vårdhögskolan blir en institution vid Högskolan i Borås
 • 2000 Första professorsinstallationen
 • 2004 Högskolans nya bibliotek invigs
 • 2005 Ansökan om att få bli Sveriges första professionsuniversitet lämnas till regeringen
 • 2007 Högskolan får rätt att ge utbildningar på masternivå
 • 2010 Högskolan får examenstillstånd på forskarnivå inom fyra områden
 • 2013 Textilhögskolan flyttar till Textile Fashion Center och Högskolan i Borås får ett samlat campus
 • 2014 Högskolan genomför sin första doktorspromotion
 • 2014 Högskolan genomgår en stor omorganisation
 • 2016 Högskolan får examenstillstånd på forskarnivå inom ett femte område

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

Prorektorer[redigera | redigera wikitext]

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Högskolan organiserad i tre akademier med ett samlat verksamhetsstöd.

Akademierna benämns: 'Akademin för textil, teknik och ekonomi, inklusive Textilhögskolan. Vid denna akademi bedrivs utbildningar inom textil, ingenjörs- och teknikutbildningarna samt ekonomi. 'Akademin för vård, arbetsliv och välfärd. Här bedrivs utbildning och forskning inom vårdvetenskap, vård- och omsorgsadministration, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning. 'Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, inklusive Bibliotekshögskolan. Här bedrivs utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap, informationsteknologi samt inom pedagogik. Högskolans bibliotek är numera en del av det samlade verksamhetsstödet.

Tidigare organisation[redigera | redigera wikitext]

Fram till 30 juni 2014 var Högskolan i Borås organiserad i nedanstående sex institutioner.

Härutöver fanns två serviceenheter Bibliotek & läranderesurser samt Gemensamma förvaltningen.

Forskning[redigera | redigera wikitext]

Forskningsområden[redigera | redigera wikitext]

 • Biblioteks- och informationsvetenskap: Forskningen inom biblioteks- och informationsvetenskap genomförs inom delområdena Informationspraktiker, Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet, Bibliotek, kultur och samhälle samt inom Social Media Studies. Medverkan i internationella nätverk och konferenser, till exempel iSchools, genomförs. Vid Högskolan i Borås finns även centrumbildningen Centrum för kulturpolitisk forskning (KPC).
 • Handel och IT: Forskningen inom Handel och IT undersöker mötet mellan näringsliv, offentlig sektor och akademi möts för att utveckla digitala innovationer för tjänster och produkter. Ett stort fokus ligger på relationer mellan kund/konsument och leverantörer och hur nya relationer uppstår i den snabba tekniska utvecklingen. Inom området fokuserar man även på metoder, modeller och algoritmer för utveckling, användning, förvaltning och utvärdering av digitala tjänster och produkter. Inom området är man även verksam inom centrumbildningen SIIR – Swedish Institute for Innovative Retailing.
 • Människan i vården: Fokus ligger på forskningn kring patienten och den som ger vård, men även på patientens närstående, vårdstudenter och deras lärande samt på ledning och organisering inom vården. Vid högskolan bedrivs nationellt ledande forskning inom akut och prehospital sjukvård framförallt inom centrumbildningen PreHospen - Centrum för prehospital forskning.
 • Lärarutbildning och pedagogisk yrkesverksamhet: Huvudområdet är utbildningsvetenskap och omfattar ämnena pedagogiskt arbete, psykologi, sociologi, och arbetsvetenskap. Forskning bedrivs kring bildning, utbildning, undervisning, ledarskap, fostran och lärande. Forskningen delas in i tre inriktningar: pedagogiskt arbete i utbildning och samhälle, Välfärd, interaktion och värden samt styrning och lärande i arbetsliv och utbildning.
 • Resursåtervinning: Forskning bedrivs inom bioteknik, förbränning och termiska processer, polymerteknik, datormodellering samt resource management. Målet är att minska avfall samt att utveckla nya material och funktionella polymerer ur restprodukter och avfall. Forskningssamarbeten bedrivs bland annat via centrumbildningen Centrum för hållbart samhällsbyggande (CHS), en flervetenskaplig forsknings- och samverkansplattform där högskolan möter näringsliv, kulturliv och offentliga samhällsaktörer.
 • Textil och mode: Fokus ligger på design, textilteknik/textil materialteknik och textilt management. Sambanden mellan material- och design för funktion och uttryck vid utveckling och framställning av textil och mode undersöks, likaväl som sambandet mellan ekonomi- och design för funktion och uttryck vid produktion, hållbarhet, distribution och handel av textil och mode. Genom forskningsprogrammen ArcInTex, Body Dress Space, Re:textiles, Smart Textiles och SMDTex utvecklas det textila området.

Examensrättigheter för forskarutbildning[redigera | redigera wikitext]

2010 fick Högskolan i Borås examenstillstånd för forskarutbildning inom tre områden: Biblioteks- och informationsvetenskap, Textil och mode (såväl generella som konstnärliga) samt Resursåtervinning. 2016 tillkom examenstillstånd för området Människan i vården.

Professorer[redigera | redigera wikitext]

Högskolan i Borås har 55 professorer ([2]2017).

Källor[redigera | redigera wikitext]

Litteratur[redigera | redigera wikitext]

 • Hultgren, Frances Vetenskap för profession: rapport nr. 42: Att utforma ett barnbibliotek tillsammans med barn: Delaktighetsprocesser på Malmö Stadsbibliotek (2018) ISBN 978-91-88269-86-7
 • Thornquist, Clemens Vetenskap för profession: rapport nr. 41: Classroom (2018) ISBN 978-91-88269-83-6
 • Sundeen, Johan Vetenskap för profession: rapport nr. 40: Att tjäna är människans storhet: Idéhistoriska essäer om Birger Forell (2017) ISBN 978-91-88269-59-1
 • Norrström, Anna och Rosvall, Per-Åke (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 39: Specialpedagogers samverkansuppdrag. En undersökning av en habiliterings samverkan med vårdnadshavare, skolor och förskolor (2016) ISBN 978-91-88269-33-1
 • Dessne, Karin (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 38: Vägen till samarbete. Innovationsplattform Norrby och Textile Fashion Center (2016) ISBN 978-91-88269-31-7
 • Nils-Krister Persson (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 37: Re: En ny samhällssektor spirar (2016) ISBN 978-91-88269-22-5
 • Oudhuis, Margareta och Riestola, Päivi (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 36: Ledarskap för livskraftiga organisationer (2016) ISBN 978-91-88269-20-1
 • Dellve, Lotta, Wolmesjö, Maria (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 35: Ledarskap i äldreomsorgen: Att leda integrerat värdeskapande - I en röra av värden och förutsättningar (2016) ISBN 978-91-88269-08-9
 • Orlenius, Kennert (red), Hjelm, Fredrik. Lindqvist, Britt-Inger. Michnik, Katarina. Ljungar, Erik. Vetenskap för profession: rapport nr. 34: Inkluderande medborgarskap. Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling (2016) ISBN 978-91-88269-02-7
 • Brorström, Björn. Eklund, Stefan. Ekström, Karin M. Löfström, Mikael Vetenskap för profession: rapport nr. 33: Hållbar framtid. En seminarieserie om företagande (2015) ISBN 978-91-87525-57-5
 • Johansson, Barbro, Hultgren, Frances Vetenskap för profession: rapport nr. 32: Rum för de yngsta. Barns och föräldrars delaktighet i kulturverksamheter (2015) ISBN 978-91-87525-55-1
 • Nolin, Jan, Brorström, Björn Vetenskap för profession: rapport nr. 31: The University of Borås as a sustainable university (2015) ISBN 978-91-87525-49-0
 • Nelhans, Gustaf, Eklund, Pieta Vetenskap för profession: rapport nr. 30: Resursfördelningsmodeller på bibliometrisk grund vid ett urval svenska lärosäten (2015) ISBN 978-91-87525-46-9
 • Dessne, Petter, Golmen, Lars (red). Vetenskap för profession: rapport nr. 29: Otec matters 2015 (2015) ISBN 978-91-87525-37-7
 • Dellve, Lotta, Wramsten Wilmar, Maria, Jacobsson, Christian, Ahlborg, Gunnar Jr. Vetenskap för profession: rapport nr. 28: Ledarskap i vården: att möta media och undvika personfokuserade drev (2014) ISBN 978-91-87525-15-5
 • Bartley, Kristina och Ericson, Mathias Vetenskap för profession: rapport nr. 27: Samverkan för hållbar stadsutveckling och tvärsektoriell samsyn (2014) ISBN 978-91-87525-13-1
 • Erikson, Martin G., Johannisson, Jenny, Sundeen, Johan (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 26: Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 3. Vetenskap på tvären: akademiska värden, friheter och gränser (2013) ISBN 978-91-87525-06-3
 • Hjelmgren, Daniel och Gustafsson, Eva Vetenskap för profession: rapport nr. 25: Textilreturen i Ullared – ett experiment om återvinning (2013) ISBN 978-91-87525-04-9
 • Ekström, Karin M. (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 24: Veljekset Keskinen: Finlands mest besökta shoppingdestination (2013) ISBN 978-91-85659-98-2
 • Frenander, Anders, Nilsson, Skans Kersti (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 23: Libraries, black metal and corporate finance: Current research in Nordic Library and Information Science: Selected articles from the 40th anniversary conference of the Swedish School of Library and Information Science (2013) ISBN 978-91-85659-96-8
 • Ekström, Karin M., Salomonson, Nicklas Vetenskap för profession: rapport nr. 22: Nätverk, trådar och spindlar: samverkan för ökad återanvändning och återvinning av kläder och textil (2012) ISBN 978-91-85659-85-2
 • Nyström, Maria Vetenskap för profession: rapport nr. 21: I begynnelsen var ordet: ett vårdvetenskapligt perspektiv på språk och afasi (2012) ISBN 978-91-85659-84-5
 • Ekström, Karin M., Gustafsson, Eva, Hjelmgren, Daniel, Salomonson, Nicklas. Vetenskap för profession: rapport nr. 20: Mot en mer hållbar konsumtion: en studie om konsumenters anskaffning och avyttring av kläder (2012) ISBN 978-91-85659-82-1
 • Ekberg, Tim Vetenskap för profession: rapport nr. 19: Högskolelandskap i förändring: utmaningar och möjligheter för Högskolan i Borås (2012) ISBN 978-91-85659-79-1
 • Rönnmark, Lars (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 18: Brukarens roll i välfärdsforskning och utvecklingsarbete (2011) ISBN 978-91-85659-78-4
 • Persson, Bengt Vetenskap för profession: rapport nr. 17: Lärarutbildningens betydelse för en inkluderande skola (2011) ISBN 978-91-85659-73-9
 • Lindh, Maria, Torhell, Catta, Sundeen, Johan (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 16: Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 2. Bildning och kunskapskulturer (2011) ISBN 978-91-85659-71-5
 • Lindh, Maria, Sundeen, Johan Vetenskap för profession: Rapport nr.15 Från Högskolan i Borås till Humboldt. Den svenska högskolans roll i en motsägelsefull tid (2010) ISBN 978-91-85659-68-5
 • Edström, Anders, Ljungkvist, Torbjörn, Oudhuis, Margareta och Brorström, Björn Vetenskap för profession: Rapport nr. 14: Knalleandan i gungning? (2010) ISBN 978-91-85659-66-1
 • Oudhuis, Margareta (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 13: Två företag och två förändringsprocesser – Värdeökning och Tillväxt. Knalleandan i gungning? (2010) ISBN 978-91-85659-66-1
 • Sundström, Malin, Hagberg, Johan Vetenskap för profession: rapport nr. 12: Undervisning i en ICA-butik (2010) ISBN 978-91-85659-64-7
 • Karin M Ekström (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 11 Fenomenet Ullared – en förstudie (2010) ISBN 978-91-85659-57-9
 • Kratovic, Belma (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 10: 20 år med Institutionen Ingenjörshögskolan: historik, nuläge och framtid (2009) ISBN 978-91-85659-49-4
 • Brorström, Björn, Edström, Anders, Oudhuis, Margareta Vetenskap för profession: rapport nr. 9. Framgångsrik förnyelse: Forskningsprogrammet om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden (2009) ISBN 978-91-85659-47-0
 • Lindh, Maria (red) Vetenskap för profession: rapport nr. 8: Profession och vetenskap: idéer och strategier för ett professionslärosäte. Artiklar sprungna ur en seminarieserie vid Högskolan i Borås våren 2009 (2009) ISBN 978-91-85659-33-3
 • Brorström, Björn Vetenskap för profession: rapport nr. 7: Styrning i offentlig förvaltning: Teori, trender och tillämpningar (2009) ISBN 978-91-85659-48-7
 • Elzinga, Aant Vetenskap för profession. Rapport nr. 6 Vad är vetenskap? (2009) ISBN 978-91-85659-46-3
 • Maceviciute, Elena, Wilson, Tom D., Lalloo, Inga, Lindh, Maria Science for the professions. Report no. 5: A Delphi study of research needs for Swedish libraries. ISBN 978-91-85659-34-0
 • Nolin, Jan. Science for the professions: report no 4. In search of a new theory of professions (2008) ISBN 978-91-85659-28-9
 • Brorström, Björn, Edström, Anders, Oudhuis, Margareta. Vetenskap för profession. Rapport nr 3: Knalleandan: drivkraft och begränsning. Ett forskningsprogram om företagande, traditioner och förnyelse i Sjuhäradsbygden (2008) ISBN 978-91-85659-25-8
 • Hallnäs, Lars, Redström, Johan, Walkenström, Pernilla. Science for profession. Report no.2: Smart Textiles (2008) ISBN 978-91-85659-23-4
 • Brorström, Björn, Forsgren, Olov, Hallnäs, Lars, Höglund, Lars, Lindecrantz, Kaj, Nyström, Maria, Ordell Björkdahl, Susanne. Vetenskap för profession. Rapport nummer 1: Forskning vid Högskolan i Borås. Om förhållningssätt, innehåll, profil och metod (2007) ISBN 978-91-85659-07-4
 • Fransson, Anders (red) Hur Knallebygden fick sin akademi; en bok om Högskolan i Borås första 25 år (2002) ISBN 91-631-2791-1

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Högskolan i siffror”. Högskolan i Borås. Arkiverad från originalet den 19 december 2016. https://web.archive.org/web/20161219102641/http://www.hb.se/Om-hogskolan/Om-myndigheten/Hogskolan-i-siffror/. Läst 12 mars 2018. 
 2. ^ ”Högskolan i siffror - Högskolan i Borås” (på sv). www.hb.se. Arkiverad från originalet den 19 december 2016. https://web.archive.org/web/20161219102641/http://www.hb.se/Om-hogskolan/Om-myndigheten/Hogskolan-i-siffror/. Läst 10 februari 2017. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]