Hoppa till innehållet

Påskupploppen i Sverige 2022

Från Wikipedia
För andra betydelser, se Påskkravallerna.
Påskupploppen i Sverige 2022
PlatsFlera platser
Datum15 april 2022–17 april 2022
KaraktärKravaller, civilt motstånd
Skadade300 poliser[1][2][3]
14 civila[4]

Påskupploppen i Sverige 2022, även påskkravallerna och korankravallerna, var en serie upplopp som bröt ut i flera olika städer i Sverige under april 2022. Detta i anslutning till att ordföranden för partiet Stram Kurs, Rasmus Paludan, planerat ett flertal demonstrationer på olika platser i Sverige under påsken, som sammanföll med den muslimska fastemånaden ramadan, för att bränna islams heliga skrift Koranen. Upploppen har av svensk polis beskrivits som angrepp inte bara riktade mot polisen utan även mot demokratin.[5]

300 poliser rapporterade skador efter upploppen, medan 14 civila identifierades som skadade till följd av upploppen.[6][7][8]

Upploppen gav bränsle åt samhällsdebatten mellan å ena sidan de som försvarade yttrandefriheten eller menade att svensk grundlag inte ska ändras till följd av våld eller hot om våld, och å andra sidan de som menade att det är rimligt att samhället inte i alla lägen tolererar åsiktsuttryck vars syfte är att provocera eller häda. Även åsikter om att hädelse skulle kriminaliseras som hets mot folkgrupp framfördes. Upploppen resulterade också i en särskild debatt i riksdagen. [9][10][11][12][13]

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Den danskfödde politikern, advokaten och opinionsbildaren Rasmus Paludan hade tidigare bränt koraner i Danmark i demonstrationssyfte. Han hade också försökt anordna koranbränningar i andra länder, men vägrats inresa i Tyskland och Frankrike, där han sågs som en säkerhetsrisk.[6][7][8] I augusti 2020 ansökte Paludan tillsammans med Dan Park om tillstånd för en islamkritisk manifestation i Malmö där en koran skulle brännas. Myndigheterna nekade dock tillstånd för demonstrationen av säkerhetsskäl.[14] Sympatisörer till Park och Paludan brände ändå en koran och senare samma dag och efterföljande natt uppstod kravaller i Malmö i samband med en motdemonstration.[15] Själv stoppades Paludan på Öresundsbron från att resa in i Sverige och han förbjöds att resa in i Sverige under två år. Han ansökte därefter om medborgarskapsförklaring eftersom hans ena förälder är svensk medborgare. Migrationsverket förklarade att han sedan den 1 juni 1989 varit svensk medborgare.[8][16] Därmed upphörde det tidigare utfärdade inreseförbudet.

I april 2022 sökte Paludan tillstånd för flera möten i vilka eldning av koranen skulle förekomma. Det uttalade syftet var att protestera mot den svenska regeringens misslyckade integration av invandrare som inte accepterar svensk lag och att kritisera islam i Sverige.[17][18]

Händelseförlopp[redigera | redigera wikitext]

De våldsamma upploppen utspelade sig under tiden 14 april 2022 till 17 april 2022.[19][20] Torsdagen den 14 april inleddes med att Paludan brände en koran på ett torg på Råslätt i Jönköping, vilket inte orsakade någon orolighet.[20] Senare på dagen var en manifestation planerad i Skäggetorp i Linköping, vilken dock aldrig ägde rum eftersom polisen frihetsberövade Paludan med motiveringen att han skapade upplopp.[21] Men ett antal människor hade samlats och det utvecklades till ett våldsamt upplopp. Flera poliser skadas och polisen tvingades lämna området.[19] I Navestad i Norrköping samma dag blev det våldsamma upplopp och även här utan att någon koranbränning ägde rum. Även här skadas flera poliser och utsätts för stenkastning och polisfordon sätts i brand.[19][20]

I Rinkeby den 15 april uppstod våldsamheter och poliser utsattes för bland annat stenkastning.[19][20]

I Örebro planerade Paludan att bränna en koran, den 15 april, vilket orsakade ett våldsamt upplopp i Sveaparken, där ett flertal personer skadades, 71 poliser skadades, vara 50 så allvarligt de behövde söka vård, tre polishundar skadades och åtta polisbilar skadades svårt varav flera sattes i brand.[22][23][24] Därutöver kapades en polisbil av maskerade män.[25]

Den 16 april var en sammankomst planerad till Landskrona men den flyttades av polisen till Malmö. På båda platserna utbröt våldsamheter där bland annat flera bilar sattes i brand och sten kastades mot poliser.[19][20]

Den 17 april utbröt återigen oroligheter ut i Skäggetorp och Navestad efter att Paludan meddelat han planerat en ny koranbränning, där han dock aldrig dök upp.[19][20]

I både Linköping och Norrköping hade upprorsmakarna i förväg kommunicerat via sociala medier och hade förberett sig genom att dyrkat upp gatsten innan polisen anlände, även barn och mammor deltog sedan i stenkastning.[26]

300 poliser uppges skadas under kravallerna,[1] varav sexton så allvarligt de blev sjukskrivna.[2] Minst 14 civila skadades samt fler än 20 fordon förstördes.[4]

Reaktioner[redigera | redigera wikitext]

Statsminister Magdalena Andersson fördömde kraftigt det våld som riktades mot polis och allmänhet,[27] och kallade Paludan för en högerextrem provokatör som står för ett hatbudskap.[28] Hon yttrade samtidigt ett försvar för yttrandefriheten.

I Sverige får man uttrycka sina åsikter, smakliga som osmakliga, det är en del av vår demokrati. Oavsett vad man tycker så får man aldrig ta till våld. Det kommer vi aldrig acceptera.
– Magdalena Andersson den 15 april 2022[27]

Den politiska oppositionen uttalade kritik mot regeringen som de anser bär ansvar för våldet.[29] Rikspolischef Anders Thornberg kallade polisens insats: "Ett misslyckande att inte kunnat förutse det organiserade besinningslösa våldet".[30]

Rikspolischefen uppgav tidigt att deltagarna i kravallerna bestod av gängkriminella. Denna bild visade sig sedermera inte överensstämma med verkligheten. Runt hälften av dem som deltog i de våldsamma kravallerna identifierades av polisen var tidigare ostraffade. Dessutom deltog båda kvinnor och barn i våldsamheterna.[1]

Kravallerna uppmärksammades av media i många länder.[31][32] Från islamistiska länder kom kraftiga fördömande att Paludan tillåtis hålla en manifestation med koranbränning[33][4][34] inkluderande Iran, Irak, Indonesien,[35] Pakistan,[36] Förenade Arabemiraten[37] och Saudiarabien.[38] Protester utanför Sveriges ambassad i Teheran i Iran förekom.[39] En diplomat från Kina, Wang Wenbin, uttryckte att yttrandefrihet inte kan accepteras tillåta diskriminering som splittrar ett samhälle och påbjöd svenska regeringen att respektera minoriteters religioner.[40][41]

KD:s partiledare Ebba Busch gav upphov till en omfattande samhällsdebatt när hon ifrågasatte varför polisen drog sig undan under upploppen, istället för att upprätthålla våldsmonopolet genom att exempelvis låta polisen skjuta skarpt.[42][43][44]

Följder[redigera | redigera wikitext]

Paludan ansökte om tillstånd för en ny sammankomst i Borås den 29 april, vilken avslogs av polisen i Polisregion Väst, med hänsyn till de allvarliga ordningsstörningar som inträffade under påskhelgen.[45][46] Även ansökan om manifestationer i Örebro och Trollhättan den 30 april avslogs, dock i de fallen med skälet att ansökan kommit in för sent.[47] Likaså blev det avslag på ansökan om manifestation i Stockholm och Uppsala den 1 maj, där motiveringen var av "hänsyn till hot- och riskbedömning och tidigare händelser under påskhelgen i Stockholm och övriga regioner".[48] Trots att Paludan nekats demonstrationstillstånd den 1 maj genomförde han manifestationer på flera platser i Stockholm,[49] samt försökte senare samma dag manifestera utanför Uppsala moské. Han avvek dock från moskén efter att han blivit attackerad av ett flertal personer.[50][51] Paludan överklagade de nekade demontrationstillstånden till förvaltningsrätten som gav honom rätt då polisen inte anvisat alternativ plats för demonstrationen. Därefter gav polisen tillstånd för demonstrationer i maj i Göteborg, Trollhättan och Borås.[52] Paludan har därefter demonstrerat på flera platser men utan att större oroligheter inträffat.[53][54][55][56][57]

Polisens internutredning[redigera | redigera wikitext]

Den 25 april 2022 uppdrog rikspolischefen åt chefen för NOA att utreda och utvärdera Polismyndighetens arbete med folksamlingar samt myndighetens hantering av ordningsstörningarna under påsken 2022. Gunnar Karlson, tidigare chef för den militära underrättelsetjänsten, utsågs av chefen för NOA till oberoende utredare. Resultatet av utvärderingen presenterades i form av en rapport i december 2022. Utredningen konstaterade att poliserna som deltog i insatsen mot påskkravallerna var för få och att flera saknade rätt kompetens. I rapporten pekades även på brister i polisens ledning och förmågan att ta lärdom av tidigare upplopp. Utredaren konstaterade bland annat att tidigare utredningar efter upplopp, bland annat i Husby 2013, Rinkeby 2017 samt Malmö och Stockholm 2020, levererat motsvarande förslag till åtgärder som i den förevarande, men att åtgärderna aldrig genomförts. Dessutom kritiserades bristen på en plan B för att hantera en sämre utveckling än förväntat, vilket resulterade i att polisen på plats tvingades improvisera "mer än vad som borde vara nödvändigt".[58]

Utredaren fann att de våldsamma upploppen som huvudregel saknade organisering, att våldet var tydligt riktat mot polisen och att en övervägande del av aktörerna var unga män som bodde i eller närheten till de aktuella områdena, men att även barn och män och kvinnor i olika åldrar deltog i de våldsamma upploppen. Få individer hade direkta kopplingar till grov organiserad brottslighet eller våldsbejakande extremism.[59][60][61]

Domar[redigera | redigera wikitext]

Efter polisutredningar skedde ett antal häktningar. Den 2 maj häktades de första fyra för upploppen i Örebro.[62][63] 27 maj 2022 föll den första domen mot en av de som deltagit i upploppen.

Upploppet i Rinkeby resulterade 27 maj 2022 i en dom där en 34-årig man, medborgare i Tadzjikistan, tidigare ostraffad men med utvisningsbeslut mot sig, dömdes till sex månaders fängelse för våldsamt upplopp och försök till våld mot tjänsteman.[64][65] Den 9 maj 2023 dömde hovrätten fem personer för våldsamt upplopp.[66]

Upploppen i Sveaparken i Örebro hade fram till 11 juli 2023 resulterat i att 75 personer dömts[67]

Upploppen Linköping 17 april resulterade 21 juli 2022 i fällande domar för tre män för grovt sabotage mot blåljusverksamhet. De dömdes till mellan två år och sex månaders och fyra års fängelse.[68] Göta hovrätt skärpte i dom den 10 oktober 2022 straffen till fyra års fängelse för alla tre.[69] Ytterligare fem män dömdes i december 2022 av tingsrätten för grovt sabotage mot blåljusverksamhet.[70] den 10 februari 2023 dömdes ytterligare fem män i tingsrätten till sammanlagt 21 års fängelse för rovt sabotage mot blåljusverksamhet samt försök till våld mot tjänsteman.[71] Den 2 augusti 2023 dömdes ytterligare 6 personer.[72]

Upploppet i Navestad i Norrköping resulterade i oktober 2022 till att tre män dömdes till sex respektive 5 och ett halvt års fängelse för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet.[73] Ytterligare sex dömdes i juli 2023 till fängelse. [74]

Upploppet i Malmö 16 april resulterade i april 2023 i att fem ungdomar dömdes till ungdomsvård/ungdomstjänst för bland annat grovt sabotage mot blåljusverksamhet,[75] 30 juni dömdes ytterligare åtta personer[76] och 18 oktober 2023 ytterligare fyra samt i mars 2024 ytterligare sex[77].

Kostnader[redigera | redigera wikitext]

Som en följd av upploppen drabbades polismyndigheten, kommuner och fastighetsägare av stora kostnader. Malmö stad: 1 miljon kronor för skadegörelse i gatumiljö.[78] Totalkostnaden för skadegörelsen i stadsdelen Rosengård i Malmö har beräknats till 34 miljoner kronor, varav 12 miljoner kronor berör den eldhärjade Rosengårdsskolan, 8 miljoner berör det kommunala fastighetsbolaget MKB och 3,5 miljoner berör Rosengårds Fastigheter.[79] Kostnaden för skattebetalarna efter upploppen i Sveaparken i Örebro har beräknats till över 20 miljoner kronor, varav 14 miljoner kronor gått till arvoden till offentliga försvarare för de åtalade. Själva polisinsatsen på plats i Sveaparken kostade 800 000 kronor, medan kostanden för förstörd polismateriel uppgick till 3,5 miljoner och återställning av skador i parken kostade 600 000 kronor.[80] 20 polisfordon med ett inköpspris på 750 000 kronor styck förstördes, uppgående till totalt 15 miljoner i anskaffningskostnad.[81]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b c] Ståhle, Mathias (7 maj 2022). ””Det finns inga grovt kriminella med här””. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/a/a7nKOA/polisens-bild-klarnar-om-upploppen. Läst 9 maj 2022. 
 2. ^ [a b] ”Internrapport visar: Långt fler poliser skadades vid påskupploppen”. TV4. 28 april 2022. https://www.tv4.se/artikel/2ViKxnhUFCdM9QoTMyR6vB/internrapport-visar-langt-fler-poliser-skadades-vid-paskupploppen. Läst 28 april 2022. 
 3. ^ ”Interna rapporter visar: Över 100 poliser skadades under upploppen”. SVT. 20 april 2022. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/over-100-poliser-skadades-i-samband-med-upploppen. Läst 22 april 2022. 
 4. ^ [a b c] ”Unrest in Sweden over planned Quran burnings” (på brittisk engelska). BBC News. 17 april 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61134734. Läst 22 april 2022. 
 5. ^ ”Hjälp oss att identifiera personer från upploppet i Sveaparken, Örebro | Polismyndigheten”. polisen.se. Polisen. 20 november 2023. https://polisen.se/link/41b0d6394d65432bb41f2d80f2f16d10. Läst 24 november 2023. 
 6. ^ [a b] https://www.svd.se/a/V98XOp/rasmus-paludan-svartlistad-i-flera-lander-sveriges-beslut-vacker-forvaning
 7. ^ [a b] Times, The Brussels. ”Sweden: Easter holiday rocked by violent riots after Danish politician burns Koran” (på engelska). www.brusselstimes.com. https://www.brusselstimes.com/world-all-news/217971/easter-holiday-in-sweden-rocked-by-violent-riots-after-danish-politician-burns-the-koran. 
 8. ^ [a b c] Delling, Hannes (16 april 2022). ”Rasmus Paludan – vem är han egentligen?”. Svenska Dagbladet. https://www.svd.se/a/7dOjz4/rasmus-paludan-vem-ar-han. 
 9. ^ Zetterman, Av Jacob. ”Polariserat i riksdagen då påskkravallerna diskuterades”. Dagen. https://www.dagen.se/nyheter/2022/05/06/polariserat-i-riksdagen-da-paskkravallerna-diskuterades/. Läst 14 maj 2022. 
 10. ^ ”Svaret efter upploppen: Skarpa skott och lovikkavantar”. DN.SE. 30 april 2022. https://www.dn.se/sverige/svaret-efter-upploppen-skarpa-skott-och-lovikkavantar/. Läst 14 maj 2022. 
 11. ^ ”DEBATT: Paludans koranbränningar bör ses som hets mot folkgrupp”. gp.se. 24 april 2022. https://www.gp.se/1.71030126. Läst 14 maj 2022. 
 12. ^ ”Erik Isberg: ”Förbud inte lösningen på Paludans osmakliga koranbränning””. www.folkbladet.nu. 23 april 2022. https://www.folkbladet.nu/2022-04-23/forbud-inte-losningen-pa-paludans-osmakliga-koranbranning. Läst 14 maj 2022. 
 13. ^ ”DEBATT: Vår yttrandefrihet är hotad – dags att vakna”. www.expressen.se. https://www.expressen.se/debatt/var-yttrandefrihet-ar--hotad-dags-att-vakna/. Läst 14 maj 2022. 
 14. ^ Palm, Olle (27 augusti 2020). ”Paludans nya ansökan för koranbränning nekas av polisen”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/paludan-foreslar-nya-platser-for-koranbranning. Läst 22 juli 2022. 
 15. ^ ”Poliser skadade efter upploppet”. www.expressen.se. Expressen. 29 augusti 2020. https://www.expressen.se/kvallsposten/poliser-skadade-efter-upploppet-/. Läst 22 juli 2022. 
 16. ^ ”Våldsamt upplopp i Malmö efter koranbränning – detta har hänt”. SVT Nyheter. 29 augusti 2020. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/valdsamt-upplopp-i-malmo-efter-koranbranning-detta-har-hant. Läst 22 juli 2022. 
 17. ^ Times, The Brussels. ”Koran burning and riots in Sweden – the day after” (på engelska). www.brusselstimes.com. https://www.brusselstimes.com/218596/koran-burning-and-riots-in-sweden-the-day-after. 
 18. ^ ”Paludan: ”Är ju inte jag som har gjort upplopp””. DN.SE. 21 april 2022. https://www.dn.se/varlden/paludan-ar-ju-inte-jag-som-har-gjort-upplopp/. Läst 8 januari 2023. 
 19. ^ [a b c d e f] Beri Zangara (18 april 2022). ”Upploppspåsken dag för dag – detta har hänt”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/MLrqLm/upploppen-i-pask-detta-har-hant-i-linkoping-norrkoping-rinkeby-malmo-landskrona-och-orebro. Läst 22 april 2022. 
 20. ^ [a b c d e f] Beri Zangara (21 april 2022). ”Upplopp i flera städer – detta har hänt”. SVT. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/stram-kurs-i-sverige-detta-har-hant. Läst 22 april 2022. 
 21. ^ ”Källor inifrån: Därför tappade polisen kontrollen under påskupploppen”. DN.SE. 2 maj 2022. https://www.dn.se/sverige/kallor-inifran-darfor-tappade-polisen-kontrollen-under-paskupploppen/. Läst 2 maj 2022. 
 22. ^ Mathias Ståhle, Farida Ahmadi Högfeldt (1 april 2023). ””Skrek att detta var det bästa som hänt””. SvD. https://www.svd.se/a/Q7aMmW/svd-atervander-till-orebro-ett-ar-efter-paskkravallerna. Läst 1 april 2023. 
 23. ^ ”Våldsamt upplopp inför manifestation i Örebro”. SVT Nyheter. 15 april 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/oroligheter-infor-manifestation-i-orebro. Läst 16 april 2022. 
 24. ^ ”Kaos i Örebro – flera poliser skadade i nya upplopp”. Aftonbladet. 15 april 2022. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/47eW6q/valdsamt-upplopp-i-orebro-polis-skadad. Läst 22 april 2022. 
 25. ^ ”Här kapas polisbussen av maskerade män”. SVT Nyhetert. 15 april 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/orebro/har-kapas-polisbussen-av-maskerade-man. Läst 22 april 2022. 
 26. ^ ”Påskkravallerna - Åklagare: Barn och mammor kastade sten”. Svd. 22 april 2022. https://www.svd.se/a/1O9JWK/aklagare-barn-och-mammor-kastade-sten-i-linkoping. Läst 22 april 2022. 
 27. ^ [a b] ”Magdalena Andersson fördömer upploppen”. Svenska Dagbladet. 15 april 2022. https://www.svd.se/a/8Q8XJQ/magdalena-andersson-fordomer-upploppen. Läst 22 april 2022. 
 28. ^ ”Andersson i Norrköping: Orkestrerat av gäng”. Göteborgs-posten. 20 april 2022. https://www.gp.se/nyheter/sverige/andersson-i-norrk%C3%B6ping-orkestrerat-av-g%C3%A4ng-1.70972194. Läst 22 april 2022. 
 29. ^ ”Påskkravallerna - Partiledare: Regeringen bär ansvar för våldet”. Svd. 21 april 2022. https://www.svd.se/a/KzmgP4/partiledare-regeringen-bar-ansvar-for-valdet. Läst 22 april 2022. 
 30. ^ ”Påskkravallerna - Rikspolischefen självkritisk efter kravaller”. Svd. 21 april 2022. https://www.svd.se/a/7dOvp8/rikspolischefen-sjalvkritisk-efter-kravaller. Läst 22 april 2022. 
 31. ^ ”Dozens arrested at Sweden riots sparked by planned Quran burnings”. BBC News. 18 april 2022. https://www.bbc.com/news/world-europe-61134734. Läst 22 april 2022. 
 32. ^ ”Dozens injured in riots in Sweden after Quran burnings”. CNN. 18 april 2022. https://edition.cnn.com/2022/04/18/europe/sweden-riots-police-quran-burnings-intl/index.html. Läst 22 april 2022. 
 33. ^ ”Riots over Koran burning test Swedish tolerance” (på engelska). France 24. 2022-04-20. https://www.france24.com/en/live-news/20220420-riots-over-koran-burning-test-swedish-tolerance. 
 34. ^ ”Provocative burning of Quran in Sweden leads to 3 days of unrest”. www.israelhayom.com. https://www.israelhayom.com/2022/04/17/provocative-burning-of-quran-in-sweden-leads-to-3-days-of-unrest/. 
 35. ^ ”Indonesia Condemns The Burning Of The Holy Koran In Sweden | Portal Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia”. kemlu.go.id. https://kemlu.go.id/portal/en/read/3517/berita/indonesia-condemns-the-burning-of-the-holy-koran-in-sweden. 
 36. ^ ”Shehbaz Sharif on Twitter” (på engelska). Twitter. https://twitter.com/CMShehbaz/status/1516330959024570371. 
 37. ^ ”Sweden suspects 'foreign actors' behind riots over Quran burning” (på engelska). www.aljazeera.com. https://www.aljazeera.com/news/2022/4/20/sweden-believes-foreign-actors-behind-riots-over-quran-burning. 
 38. ^ ”Saudi Arabia condemns 'abuse of Holy Qur'an' by extremists in Sweden” (på engelska). Arab News. 2022-04-18. https://arab.news/n2bg4. 
 39. ^ Press, The Associated (18 april 2022). ”Sweden links riots to criminal gangs that target police” (på engelska). NPR. https://www.npr.org/2022/04/18/1093289012/riots-in-sweden. Läst 22 april 2022. 
 40. ^ ”Respect religious beliefs of Muslims, China tells Sweden” (på brittisk engelska). Middle East Monitor. 2022-04-20. https://www.middleeastmonitor.com/20220420-respect-religious-beliefs-of-muslims-china-tells-sweden/. 
 41. ^ Staff, The New Arab (2022-04-21). ”China asks Sweden to respect Muslims despite Uyghur genocide” (på engelska). english.alaraby.co.uk/. https://english.alaraby.co.uk/news/china-asks-sweden-respect-muslims-despite-uyghur-genocide. 
 42. ^ Manne Berggren Wiklund, Josefine Karlsson, Sebastian Comar Alm (22 april 2022). ”Ebba Busch om upploppen: ”Varför sköt man inte skarpt?””. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/nWxEQd/ebba-busch-om-upploppen-borde-skjutit-skarp. Läst 21 juli 2022. 
 43. ^ Peterson, David (22 april 2022). ”Ebba Busch: Varför sköts det inte skarpt?”. Svenska Dagbladet. ISSN 1101-2412. https://www.svd.se/a/G3LWyJ/ebba-busch-varfor-skot-polisen-inte-skarpt. Läst 14 maj 2022. 
 44. ^ Niklas Eriksson (23 april 2022). ”Ebba Busch försvarar sitt uttalande: Vantolkats”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/lVydAM/ebba-busch-forsvarar-sitt-uttalande-vantolkats. Läst 21 juli 2022. 
 45. ^ Ossi Carp, Amanda Dahl (22 april 2022). ”Paludan nekas demonstrationstillstånd i Borås”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sverige/malmo-stad-polisanmaler-rasmus-paludan-for-hets-mot-folkgrupp/. Läst 23 april 2022. 
 46. ^ ”Polisen avslår ansökan om tillstånd för allmän sammankomst | Polismyndigheten”. polisen.se. https://polisen.se/link/4073b6afbcce441d8f9527a5a4a655cb. Läst 2 maj 2022. 
 47. ^ ”Paludan sent ute – får dubbla avslag”. Svenska Dagbladet. 27 april 2022. https://www.svd.se/a/34065e/paludan-vill-manifestera-pa-valborg. Läst 22 april 2022. 
 48. ^ ”Paludan får avslag i Stockholm och Uppsala”. TV4. 28 april 2022. https://www.tv4.se/artikel/6vsp5UdqyG9hnbrUZI9Fb5/paludan-far-inte-demonstrera-i-stockholm. Läst 28 april 2022. 
 49. ^ Bergkvist , Frida (2 maj 2022). ”Två gripna efter Paludan-besök i Uppsala”. Dagens Nyheter. https://www.dn.se/sverige/tva-gripna-efter-upplopp-i-uppsala/. Läst 2 maj 2022. ”Det blev stökigt när dansk-svenske Rasmus Paludan dök upp vid moskén i Uppsala, vid 17-tiden på söndagen. Han hade tidigare på dagen satt eld på koranen på flera ställen i Stockholm” 
 50. ^ ”Tumult vid moskén när Rasmus Paludan kom till Uppsala”. Upsala Nya Tidning. 2 maj 2022. https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/j8o2xo4r. Läst 2 maj 2022. 
 51. ^ ”Paludans bil behövde bärgas – en greps för skadegörelse”. Upsala Nya Tidning. 2 maj 2022. https://unt.se/bli-prenumerant/artikel/jnk3574j. Läst 2 maj 2022. 
 52. ^ Marina Ferhatovic (11 maj 2022). ”Polisens besked: Paludan får demonstrera i Göteborg, Trollhättan och Borås”. DN. https://www.dn.se/sverige/polisens-besked-paludan-far-demonstrera-i-goteborg-trollhattan-och-boras/. Läst 11 maj 2022. 
 53. ^ ”Lugnt på plats när Rasmus Paludan talade i Umeå”. SVT. 22 augusti 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/rasmus-paludan-talade-i-umea-lugnt-pa-plats. Läst 25 augusti 2022. 
 54. ^ ”Moskén om Paludan: Låt honom misslyckas med sitt syfte”. Sveriges radio. 19 augusti 2022. https://sverigesradio.se/artikel/mosken-om-paludan-lat-honom-misslyckas-med-sitt-syfte. Läst 25 augusti 2022. 
 55. ^ ”Upprörd stämning när Paludan brände koranen i Luleå – fördes bort av polis”. SVT Nyheter. 24 augusti 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/hatsk-stamning-nar-paludan-brande-koran-i-lulea-fordes-bort-av-polis. Läst 25 augusti 2022. 
 56. ^ ”Stor polisbevakning men lugnt när Paludan höll torgmöte i Gävle”. Sveriges radio. 21 augusti 2022. https://sverigesradio.se/artikel/rasmus-paludan-holl-torgmote-i-gavle-infor-nagra-hundra-gavlebor. Läst 25 augusti 2022. 
 57. ^ ”Lugnt när Rasmus Paludan talade i Sundsvall”. SVT Nyheter. 22 augusti 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/rasmus-paludan-talade-i-tva-timmar-i-sundsvall-gick-lugnt-till. Läst 25 augusti 2022. 
 58. ^ Hagström, Per (14 december 2022). ”Utredaren: "Jag har inte fördelat ansvar och skuld"”. Polistidningen. https://polistidningen.se/2022/12/utredaren-jag-har-inte-fordelat-ansvar-och-skuld/. Läst 20 januari 2023. 
 59. ^ Persson, Ida (14 december 2022). ”Domen efter upploppen: Polisen saknar kompetens”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/polisen-halelr-presstraff-om-paskupploppen. Läst 14 december 2022. 
 60. ^ ”Utredare: Få hade koppling till grov organiserad brottslighet”. Omni. 14 december 2022. https://omni.se/utredare-fa-hade-koppling-till-grov-organiserad-brottslighet/a/GMP2Al. Läst 14 december 2022. 
 61. ^ ”Extern utvärdering av ordningsstörningarna under påskhelgen klar | Polismyndigheten”. polisen.se. Polisen. 14 december 2022. https://polisen.se/link/636a3dd8d4454886b5c0b9e56dd54a2b. Läst 14 december 2022. 
 62. ^ TT (2 maj 2022). ”Fyra begärs häktade efter upploppen i Örebro”. DN. https://www.dn.se/sverige/fyra-begars-haktade-efter-upploppen-i-orebro/. Läst 2 maj 2022. 
 63. ^ Holm, Gusten (30 april 2022). ”Över 100 identifierade efter påskupploppen”. www.expressen.se. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/over-100-identifierade-efter-paskupploppen/. Läst 27 maj 2022. 
 64. ^ Langert, Danielle (27 maj 2022). ”Första domen efter påskupploppen – sex månaders fängelse”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/forsta-domen-efter-paskupploppen. Läst 27 maj 2022. 
 65. ^ Schröder, Emil (6 maj 2022). ”Männen som häktats efter påskupploppen”. www.expressen.se. Expressen. https://www.expressen.se/nyheter/mannen-som-haktats--efter-paskupploppen/. Läst 27 maj 2022. 
 66. ^ TT (9 maj 2023). ”Friande domar ändras – fem döms för upplopp”. SvD. https://www.svd.se/a/zEb6nb/friande-domar-andras-fem-doms-for-upplopp. Läst 9 maj 2023. 
 67. ^ ”25-åring utvisas efter upploppet i Sveaparken”. Nerikes Allehanda. 11 juli 2023. https://www.na.se/2023-07-11/25-aring-utvisas-efter-upploppet-i-sveaparken. Läst 12 juli 2023. 
 68. ^ ”Första domen efter Påskupploppen i Skäggetorp – samtliga döms till fängelse”. 21 juli 2022. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/idag-kommer-forsta-domen-efter-paskupploppen-i-linkoping. Läst 21 juli 2022. 
 69. ^ ”Skärpta straff efter påskupploppen”. 10 oktober 2022. https://www.svd.se/a/wAOled/skarpta-straff-efter-paskupploppen. Läst 10 oktober 2022. 
 70. ^ Holmqvist, Tobias (2 december 2022). ”Fem döms för skärtorsdagens upplopp i Linköping”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/fem-doms-efter-skartorsdagens-upplopp-i-linkoping. Läst 14 december 2022. 
 71. ^ Marc Skogelin/TT (10 februari 2023). ”Fler döms efter upploppen i Linköping”. SvD. https://www.svd.se/a/kEm8mj/fler-doms-efter-upploppen-i-linkoping. Läst 10 februari 2023. 
 72. ^ ”Ytterligare sex döms efter påskupploppen i Skäggetorp”. Aftonbladet. 2 augusti 2023. https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Rr77qd/aftonbladet-direkt?pinnedEntry=1152780. Läst 2 augusti 2023. 
 73. ^ TT (11 oktober 2022). ”Ytterligare tre får fängelse efter påskupploppen”. SvD. https://www.svd.se/a/APLov3/ytterligare-tre-far-fangelse-efter-paskupploppen. Läst 11 oktober 2022. 
 74. ^ TT (juli 2023). ”Ytterligare tre döms till fängelse för påskupploppen”. Norrköpings Tidningar. https://nt.se/nyheter/norrkoping/artikel/ytterligare-sex-doms-till-fangelse-for-paskupploppen/rmk863nl. Läst 16 juli 2023. 
 75. ^ Anna Karolina Eriksson/TT (17 april 2023). ”Fem 17-åringar döms för påskupplopp i Malmö”. SvD. https://www.svd.se/a/pQlyq6/fem-17-aringar-doms-for-paskupplopp-i-malmo. Läst 17 april 2023. 
 76. ^ Joel Sund (30 juni 2023). ”Åtta personer döms efter påskupploppen på Rosengård”. DN. https://www.dn.se/sverige/atta-personer-doms-efter-paskupploppen-pa-rosengard/. Läst 30 juni 2023. 
 77. ^ ”Sex personer döms för påskupploppen i Malmö”. Sveriges radio P4 Malmöhus. 28 mars 2024. https://sverigesradio.se/artikel/sex-personer-doms-for-paskupploppen-i-malmo. Läst 28 mars 2024. 
 78. ^ Nyheter, S. V. T. (19 september 2020). ”Notan för skadegörelsen under upploppet: 1 miljon kronor”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/notan-for-skadegorelsen-under-upploppet-1-miljon-kronor. Läst 11 mars 2024. 
 79. ^ ”Hyreshusets uteplats brann under upploppet – ett år senare är Omeds dotter fortfarande rädd”. Hem & Hyra. https://www.hemhyra.se/nyheter/maskerade-man-tande-eld-pa-hyresgasternas-sophus-paskkravallerna-kostade-bostadsbolagen-miljoner/. Läst 11 mars 2024. 
 80. ^ Ericson, Andreas (5 juli 2023). ”Så mycket har upploppet i Sveaparken kostat”. Sveriges Radio. https://sverigesradio.se/artikel/sa-mycket-har-upploppet-i-sveaparken-kostat. Läst 11 mars 2024. 
 81. ^ ”Kostnaderna för polisen efter upploppen tros bli stora: "Organisationen är utmattad"”. corren.se. https://corren.se/bli-prenumerant/artikel/lwgooy7r/oc-1m1kr_s_23. Läst 11 mars 2024. 

Vidare läsning[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]