Per Hüttner

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Putting Out the Fire with Gasoline, använd motorolja och kycklingsblodstempera på glas, 2011.
(In)visible Dialogues, 2011, fosforescerande kopior av Jonas Bohlins Concrete och katalog av Åbäke (natt).
(In)visible Dialogues, 2011, fosforescerande kopior av Jonas Bohlins Concrete och katalog av Åbäke (dag).

Per Allan Hüttner, född 11 februari 1967 i Oskarshamn, är en svensk konstnär bosatt i Paris och Stockholm. Han studerade vid Kungliga Konsthögskolan i Stockholm (1988-1993) och Hochschule der Künste i Berlin (1991-1992). Han är mest känd för sina fotografiska verk [1] och sina interaktiva utställningsprojekt som befinner sig i ständig förändring[2]. Ett antal monografier om konstnären har publicerats och däribland kan nämnas Per Hüttner, 2003[3]; I am a Curator, 2004[4]; Repetitive Time, 2006[5]; Xiao Yao You, 2006[6]; Democracy and Desire, 2007[7]; The Imminent Interviews, 2010[8]; (In)visible Dialogues, 2011 [9] och The Quantum Police, 2011 [10].

Biografi[redigera | redigera wikitext]

Hüttner föddes 1967. Hans far Bengt, som var av judisk börd, dog i en bilolycka 1971[11]. Han bodde på olika platser i Sverige tills han vid 24 års ålder flyttade till Berlin. Hans liv har sedan dess karaktäriserats av nomadiskt arbete där resor och internationella dialoger är centrala i hans konstnärliga verksamhet.[12]. Han bodde i London och Los Angeles tills han 2002 gjorde Paris till sin bas. Hüttner var en av grundarna av de konstnärsdrivna gallerierna Konstakuten i Stockholm (1996-2001) och The Hood Gallery i Los Angeles (2001-2003)[13]. Han är också grundare av den experimentella forskningsgruppen Vision Forum[14].

Quantum Police Installation, 2011
Installation på Cartel, London, kinesisk och engelsk version av Franz Kafkas "Processen", Tving, bevismaterial från engelska polisen och spegel.
Quantum Police Installation, 2011
Installation på Cartel, London, polisbrickor och spegel
Quantum Police, 2011
Installation på Lambert Gallery, speglar och halogen lampor.

Konstnärlig produktion[redigera | redigera wikitext]

Hüttners konstnärliga arbete är centrerat runt grundläggande metafysiska frågor. Han undersöker hur den yttre världen och den inre mänskliga verkligen interagerar över tid för att forma våra liv och värderingar.[15] Han är inspirerad av filosofer som Friedrich Nietzsche och Gilles Deleuze[10] och har lärt sig av dem hur större politiska, ekonomiska och sociala strukturer påverkar individen och vice versa.[16] Hüttner arbete behandlar ofta processer, förändring och överskridandet av olika gränser – såväl sociala som konstnärliga[17]. Han låter ofta olika genrer och discipliner mötas i ett och samma projekt[18] och hans arbete dialogerar med performance historien och utforskar genren på innovativa sätt[19].

I slutet av 80-talet och i början på 90-talet använde Hüttner datorer och video[20] och andra nya media i sina verk[21]. Han var en av de första konstnärerna som skapade installationer där datorer användes som ett skulptural element. Konstnären använde samtidigt dessa för att presentera rik, omfattande och komplex information[22]. Hüttner använde också modern medicinsk vetenskap för att utveckla verk utifrån forskning om den mänskliga hjärnan på t.ex. Pitt Rivers Museum i Storbritannien. Han skapade också utställningar, publikationer och föreläsningar med biokemiprofessorn Elias Arnér som behandlade relationen mellan konst, vetenskap och människokroppen. I Begrepp - En Samling bjöd de tillsammans in konstnärer och vetenskapsmän till en dialog om metafysiska frågor[23].

I slutet av 1990-talet tog Hüttner sina tvärvetenskapliga erfarenheter och översatte kunskapen och erfarenheterna till en serie installationer som undersökte förhållandet mellan konstobjekt och utställningen som uttrycksform[24]. Under 2001 satte han samman en utställning på Nylon i London med Goshka Macuga och Gavin Wade[25]. Han genomförde även flera utställningar som behandla liknande frågor och där publiken aktivt engagerade sig[26] i att kontinuerligt omforma utställningen[27] bl.a.: I am a Curator[28]Chisenhale Gallery i London[29], Repetitiv Tid på Göteborgs konstmuseum[5] och Participate på CEAC i Xiamen, Kina och på Basekamp i Philadelphia[30].

Parallellt med denna undersökning, utvecklade Hüttner fotografiprojektet "Jogging in Exotic Cities" där konstnären joggade långa sträckor vid upprepade tillfällen i städer som fortfarande kunde anses exotiskta för en västerländsk publik[31]. I fotografierna ser vi konstnären klädd i vita kläder [32]. Han rör sig genom kaotiska städer som Chennai, Mexico City, Amman och Lusaka[33]. Projektet är ett av Hüttners hittills mest uppmärksammade. Det har visats på museer i USA[34], Spanien[35], Polen[36], Rumänien[37], Österrike[38], Kina[39] och Sverige[40].

Under 2004 utvecklade Hüttner de performativa aspekterna i det ovan nämnda projektet och knöt det till forskning om förväntningar samt för gränserna för hur vi skapar vår verklighet och hur detta förhåller sig till dokumentärt fotografi[41]. Han producerade en serie fotografier där han iscensatte improviserade minnesmärken i storstäder runt om i världen[42]. Dessa improviserade skulpturer indikerade att en olycka eller våldshandling hade begåtts på denna specifika plats. Arbetet väckte diskussioner om skillnader och likheter mellan dokumentär traditioner och fiktion[43]. Denna serie fotografier markerar en tydlig skifte fokus i Hüttners arbete, där han söker att porträttera det inre livet hos människor, snarare än en diskussion om de yttre uttrycken i det sociala livet. I katalogtexten till utställningen ”Xiao Yao You” där konstnären visade en stor del av det aktuella materialet på Guangdong Museum of Art i Kanton skriver, Zhang Wei, utställnings curator:

"Den oupphörliga rörelsen består inte i att få en allt mer exotiska kunskap om världen, det är snarare ett sätt att utforska och återupptäcka jaget. Detta är vad jag ser i Pers arbete när jag möter hans bilder. Verkligheten som presenteras har lite med den fysiska värld som omger oss att göra, utan är en verklighet som är osynlig och psykologisk. Jag ser en förhandling och dialog mellan konstnärens inre och yttre världar. I detta psykologiska landskap, beskriver han sina bekymmer, hans strävan efter mänskliga känslor, och hans enträgna förkastande det stiliserade, stillastående eller ytliga livet. Det får mig att tänka på den kinesiska filosofen Zhuang Zi och hans idé om 'Xiao Yao You' eller att ’flytta sig hämningslöst.’ Denna filosofi innebär inte bara hur man kan röra sig fritt i det fysiska rummet, utan är också en metafor för hur människor kan överbrygga olika typer av hinder och uppnå en frihet i sitt inre liv[44].”

Resan i den mänskliga själen utvecklades ytterligare i en annan fotografisk svit 2006-07 under titeln Democrcy and Desire. Bilderna togs mestadels på natten med mycket långa exponeringstider[45]. Förhållandet mellan individen och dess sökande efter personlig frihet från sociala konventioner har återigen kommer i förgrunden i dessa drömlika fotografier[46]. I katalogtexten till utställningen diskuteras bilderna. Men det är svårt att utröna vem som författat texten och det verkar som texterna på svenska, engelska, spanska och rumänska är skrivna av olika författare – något som är typiskt för konstnärens arbetsmetod:

"Det psykiska och/eller fysiska rummet där själen får fritt spelrum är väldigt individuellt och är oerhört svårt att definiera. Men det blir snabbt ännu mer komplicerad eftersom denna frihet aldrig kan säkerställas av lagstiftning, konsumtionssamhälle eller demokrati – lika lite som självförtroende kan lagstadgas. Som konstnärer är det vårt främsta ansvar att kämpa för rätten att behålla och njuta av denna frihet – såväl för oss själva som för andra. Det betyder att vi måste ha en extremt välgrundad tro på oss själva och det arbete som vi utför. Mänskligheten kommer alltid att vara engagerade i en kamp för att skydda denna frihet och kanske det är också en bra definition av vad en konstnär är - en självsäker försvarare av de aspekter av själen som inte kan försvaras på något annat sätt[47]."

Sedan 2007 har Hüttner återgått både till en dialog med vetenskap samt att arbeta med video[48]. I en uppföljare till Begrepp - En Samling från 1992, skapade Hüttner och Arnér ett projekt med titeln (In) Visible Dialoges som fokuserade på en rad dialoger mellan konstnärer, designers[49], musiker[50] och forskare på Konstakademien i Stockholm 2011[51]. Han uterupptog också dessa frågor på ett mindre direkt sätt i separatutställningar i Frankrike[52], Kina[53], England [10] och i Sverige. Installationer som "Do not Go Gently[54]", "The Quantum Police[10]" och "Imminent[55]" ser vi excentriska människor engagerade i oväntade och surrealistisk forskning som tvingar besökaren att reflektera över relationen mellan verklighet och fiktion. I sin text om den sistnämnda, visar utställningens curator Cecilia Canziani att detta är ett urgammal problematik[56]:

"I Platons Symposium, kanske den mest kända av hans dialoger, berättar Aristofanes att en gång i tiden hade människan två huvuden, fyra armar, fyra ben, de var fullständiga, en helhet, en enhet. Men på grund av människans arrogans straffade Zeus dem genom att dela upp människan i två halvor: män och kvinnor. Sedan dess letar vi ständigt efter att bli fullkomliga genom mötet med den andra. Detta är inte bara en metafor för kärlek, utan även en symbol för dialektiken mellan individen och kollektivet som informerar den politiska organisationen av samhället. I "Immanent" är det inte bara berättelsen som är fragmenterad, utan även karaktärerna i narrationen flyter in och ut ur varandra. Olika skådespelare spelar samma roll, en person förvandlas till en annan och påminner oss om den strävan efter den enighet som Platon beskriver."

Parallellt med dessa utställningsprojekt har Hüttner arbetat med performances som överskrider gränserna för akademiska presentationer, guidade turer, performance och stå-up komik. Dessa verk har visats på konstinstitutioner som MACRO i Rom, CAPC i Bordeaux, Rockbund Art Museum i Shanghai, Tate Britain och på Hayward Gallery[9] i London. Andra har visats som en integrerad en del av experimentella projekt som The Invisible Generation[57] och i den internationella gruppen OuUnPo. Dessa performancebaserade verksamheter har också lett till en fruktsamt forskningssamarbete med den turkiska författaren/curatorn Fatos Üstek. Projektet började som en kreativ författardialog i den engelska-österrikiska tidningen Nowiswere där en serie dramatiska texter publicerades. Samarbetet har dessutom utmynnat i performances på museer som Nikola Tesla Museum i Belgrad och Tate Modern i London[58] samt i det offentliga rummet i New York, Philadelphia, Porto och Aten.[10]

Separatutställningar (i urval)[redigera | redigera wikitext]

 • V8skan Nobelmuseet, Stockholm (2015)[59]
 • The Silence Galleri Fagerstedt, Stockholm (2015)[60]
 • Poseidon Recreates Lake Texcoco", Alam + Petrov and Casa Punk, Mexico City, Mexico med Jean-Louis Huhta (2014)
 • Flesh, Valerie Lambert Gallery, Bryssel, Belgien (2012)
 • (In)Visible Dialogues (med Elias Arnér), Konstakademien, Stockholm (2011)[9]
 • Quantum Police, Valerie Lambert Gallery, Bryssel; DKTUS Stockholm och Putting Out the Fire with Gasoline, Manufactura’s Studio, Wuhan; The Old Police Station and Cartel in London (2011)[10]
 • >unknown at Zendai Contemporary Art Exhibition Hall, Shanghai (2010)[8]
 • Imminent, Fei Contemporary Art Center, Shanghai (2010)[8]
 • Do not Go Gentle, ERBA and Musée du Temps, Besançon (2009)[8]
 • Xiao Yao You, Guangdong Museum of Art, Kanton (2006)[8]
 • Tundro, Contemporary Art Gallery, National Museum, Szczecin (2006)[8]
 • Repetitive Time, Göteborgs Konstmuseum, Göteborg (2006)[5]
 • Per Hüttner, Xposeptember, Liljevalchs Konsthall, Stockholm (2005)[61]
 • I Am a Curator, Chisenhale Gallery, London (2003) [62]

Grupputställningar (i urval)[redigera | redigera wikitext]

 • Normalcy, Moderna Bar, Moderna museet, Stockholm (med Isabel Löfgren, Samon Takahashi, Jean-Louis Huhta etc.) (2014)
 • Formas únicas da continuidade no espaço, 33 Panorama da arte brasileira (Curerad av Lisette Lagnado), Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasilien (2013)
 • Godzilla and the Phoenix, OuUnPo-Japan, Wacoal art Center, BankART och Sveriges Amassad; Tokyo/Yokohama, Japan (2013)
 • Transmedia, (curated by Yang Qingqing), Palais de Tokyo, Paris, Frankrike (2013)
 • An Opera in Five Acts, David Roberts Arts Foundation, London, England (med Fatos Ustek) (2012-13)
 • Le choix de titre est un faux problème, CNEAI Paris, Paris,Frankrike [63] (2011)
 • Concrete Poetry, Hayward Gallery, London, England (2011) [10]
 • The Invisible Generation (Som “Private Contractors” med Olav Westphalen), Les Kurbas Center; The National Museum of Art and artist street, Kiev, Ukraina (2010)[14]
 • Nothing to Declare, 4th. Oberschwaben Contemporary Art Triennial, Friedrichshafen (2008)[64]
 • Art is always somewhere else, International Biennial of Young Artists, Bukarest, Rumänien (2006)[65]
 • 20 Years!, Bonniers Konsthall, Stockholm, (2006)[66]
 • Copy-Art.net, ICA, London, England och MACBA Barcelona, Spanien (2004)[67]
 • BIDA 2003, Centro de Arte de Salamanca (2003)[7]
 • Slowdive, Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, USA (2002)[7]
 • 3 in 1, Nylon Gallery, London, England (med Gavin Wade och Goshka Macuga)[68]
 • Fasten Seatbelts, Galerie Krinzinger, Wien, Österrike (1998)[7]

Monografier (i urval)[redigera | redigera wikitext]

 • The Quantum Police, med texter Anne Klontz; Johnny Ross and Willie Hansen (1969), Wang Xiao Ping. Design Erik Månsson, utgiven av Lambert Gallery and Vision Forum 2011, ISBN 978-91-978934-5-9.
 • (In)visible Dialogues, 2011, design Åbäke. Utgiven av Dent-de-Leone. ISBN 978-91-978934-3-5 och ISBN 978-0-9561885-5-7
 • The Imminent Interviews, 2010, utgiven av Fei Contemporary Art Center, Shanghai and Vision Forum 2010, ISBN 978-91-978934-4-2
 • Per Hüttner: Democracy and Desire, 2007, design Åbäke. Utgiven av Vacio 9 and The Rumanian Cultural Institute. ISBN 978-91-633-0548-1.
 • Per Hüttner: Xiao Yao You, 2006, texter av by Bo Nilsson and Zhang Wei, design byboth. Utgiven av Guangdong Museum of Art. ISBN 978-91-631-9345-3.
 • Per Hüttner: Repetitive Time, 2006, texter av Lena Boëthius, Laurent Devèze, Per Hüttner, Claire Canning och Stéphanie Nava, design Henrik Gistvall. Utgiven av Göteborgs Konstmuseum. ISBN 91-631-7127-9.
 • Per Hüttner: I am a Curator, 2005, texter by Per Hüttner, Hannah Rickards, Celine Condorelli, Gavin Wade, Veronique Wiesinger, Duncan McLaren, Lisa LeFeuvre och Scott Rigby. Utgiven av Chisenhale Gallery. ISBN 91-631-5132-4
 • Per Hüttner. texter av Duncan McLaren. Utgiven av Föreningen Curatorial Mutiny, Stockholm, 2004. ISBN 9163151316.

Representerad (i urval)[redigera | redigera wikitext]

 • Göteborgs konstmuseum[69], Göteborg, Sverige.[7]
 • Guangdong Museum of Art, Kanton, Kina[7]
 • Contemporary Art Gallery, National Museum, Szczecin, Polen[7]
 • Bonniers Konsthall, Stockholm, Sverige[7]
 • Abecita konstmuseum, Borås, Sverige
 • Zendai Contemporary Art Exhibition Hall, Shanghai, Kina[10]
 • Museu de Arte Moderna de São Paulo, São Paulo, Brasilien

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ “A Western Runner,” Laurent Devèze, Mare Articum 1, p.58-63, 2002, Polen
 2. ^ Per Hüttner and Gavin Wade interviewed by Barnaby Drabble , Marianne Eigenheer (Hg.) Curating Critique, ICE Reader 1, 2008, ISBN 978-3-86588-451-0
 3. ^ Per Hüttner. texter av Duncan McLaren. Utgiven av Föreningen Curatorial Mutiny, Stockholm, 2004. ISBN 9163151316
 4. ^ Per Hüttner: I am a Curator, 2005, texter by Per Hüttner, Hannah Rickards, Celine Condorelli, Gavin Wade, Veronique Wiesinger, Duncan McLaren, Lisa LeFeuvre och Scott Rigby. Utgiven av Chisenhale Gallery. ISBN 91-631-5132-4
 5. ^ [a b c] 'Per Hüttner: Repetitive Time, 2006, texter av Lena Boëthius, Laurent Devèze, Per Hüttner, Claire Canning och Stéphanie Nava, design Henrik Gistvall. Utgiven av Göteborgs Konstmuseum. ISBN 91-631-7127-9.
 6. ^ Per Hüttner: Xiao Yao You, 2006, texter av by Bo Nilsson and Zhang Wei, design byboth. Utgiven av Guangdong Museum of Art. ISBN 978-91-631-9345-3
 7. ^ [a b c d e f g h] Per Hüttner: Democracy and Desire, 2007, design Åbäke. Utgiven av Vacio 9 and The Rumanian Cultural Institute. ISBN 978-91-633-0548-1
 8. ^ [a b c d e f] The Imminent Interviews, 2010, utgiven av Fei Contemporary Art Center, Shanghai and Vision Forum 2010, ISBN 978-91-978934-4-2
 9. ^ [a b c] (In)visible Dialogues, 2011, design Åbäke. Utgiven av Dent-de-Leone. ISBN 978-91-978934-3-5 och ISBN 978-0-9561885-5-7
 10. ^ [a b c d e f g h] The Quantum Police, med texter Anne Klontz; Johnny Ross and Willie Hansen (1969), Wang Xiao Ping. Design Erik Månsson, utgiven av Lambert Gallery and Vision Forum 2011, ISBN 978-91-978934-5-9.
 11. ^ Platform Arkiverad 30 september 2009 hämtat från the Wayback Machine.
 12. ^ “Med världen som arbetsplats,” Anders Olofsson, Konstperspektiv p.24-27; April 2002; Malmö
 13. ^ “How do we Keep on Meeting?,” 9-10 Ottobre 1999, Oreste at The Venice Biennale, Italy, 1999
 14. ^ [a b] The Invisible Generation ed. Gerrie van Noord, Published by Vision Forum, Stockholm, Sweden. ISBN 978-91-978934-2-8
 15. ^ Samlade Stipendiater! 30 år med Bonnier Dahlins stiftelse, s. 56, red. Niclas Östlind, Bonnier Fakta, 2016. ISBN 978-91-7424-628-5
 16. ^ Nick Muzyczka, Shanghai Global Times, Monday December 27, 2010
 17. ^ Intrude ART VS Per Hüttner, p.54-55, Intrude Art, Issue 04, 2008, published by Shanghai Zendai Museum of Modern Art Filling the City with Dreams Arkiverad 13 juli 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 18. ^ Hüttner, Per; I am a Curator - 10 years later, David Roberts Art Foundation, London, 2013.
 19. ^ "Filling the City with Dreams", errors, deceits, mistakes no 3, 2008, p.72-82, Cneai, Chatou, France ISBN 978-2-912483-60-7
 20. ^ Springhill Institute Report on Activities, p.32-39, The Springhill Institute, Birmingham, UK, 2007
 21. ^ “Labyrinthen i Gdansk,” Daniel Birnbaum, MAMA, p.30-31, September 1994, Stockholm, Sweden]
 22. ^ Reflektionen und Reaktionen, p.42, published by Karl Hofer Gesellschaft, Berlin 1991
 23. ^ “Elias Arnér and Per Hüttner,” Tom Sandqvist, Siksi, January 1993, Helsinki, Finland]
 24. ^ Per Hüttner "It's good to Be an Artist Again" p.211 Yugoslav Biennial of Young artists Vrsac 2004, Published by Centre for Contemporary Arts - Belgrade
 25. ^ Neal Brown, 3 in 1 Curatorial Mutiny, Part 4, Frieze, Issue 60, June - August 2001. Arkiverad 3 december 2008 hämtat från the Wayback Machine.
 26. ^ David Gauntlett, “Creative Explorations New Approaches to Identities and Audiences”, p. 119-20. Routledge, London, 2007
 27. ^ “O'Neill, Paul, Art Monthly; Apr2004, Issue 275, p7-10
 28. ^ C: International Contemporary Art, Wntr, 2004 by Fergal Stapleton
 29. ^ p. 111-164,p. 263-279 , Barnaby Drabble, Stop making Sense: The Ends of Curating and the Beginnings of the Exhibition, Thesis submitted to the Edinburgh College of Art in fulfilment Of the requirements of the Degree of Doctor of Philosophy 2010
 30. ^ A Tasty Treat, James Westcott, Zingmagazine 18; p.270-272; 2003; New York, USA ISBN 0-9723063-5-8
 31. ^ Tank Book, Thames & Hudson; 2002; London, UK
 32. ^ “TalePiece,” Caroline Smith, Creative Camera, p.50-51, April–May 1999, London, UK
 33. ^ “Artists on the Move,” Duncan McLaren, Contemporary (magazine), p.56-61; June–August 2002, London, UK
 34. ^ Yuerba Buena’s exhibition archive Arkiverad 21 juli 2010 hämtat från the Wayback Machine.
 35. ^ “Pleasure and Pain all Rolled into One,” BIDA 2003 - Exhibition catalogue from the exhibition at Centro de Arte de Salamanca, Spain, p.110-113 ISBN 84-7949-127-2
 36. ^ Magdalena Lewoc, p. 5, City Matrix of Life, Exhibition catalogue - Metropolis, Contemporary Art Gallery, National Museum, Szczecin, Poland, 2005. ISBN 83-86136-54-5
 37. ^ Simona Nastac, "The Sublime overcoming of the UltimateFrontier of Art: Its Rediscovery" p. 111, Absent Without Leave (AWOL), Biennial of Young Artists, Bucharest 2006, Published by Meta and Goethe Institut Bukarest ISBN 973-86344-5-8
 38. ^ Realitäten,Fotogalerie Wien, Fotobuch nr. 35/2005 p. 34-35
 39. ^ “Gongzhen - Sport in Art” p. 88-91 Catalogue published by, Museum of Contemporary Art MoCA Shanghai ISBN 978-7-80703-744-6. The exhibition travelled to Museum of Guangzhou Art Academy; RCM Gallery, Nanjing; Shenyang, Museum of Lu Xun Art Academy; Sichuan Fine Arts Museum, Chengdu and Today Art Museum, Beijing.
 40. ^ Introduction to Hüttner's solo exhibition at Blå Porten at Liljevalchs Konsthall xpoSeptember
 41. ^ Interview with Hüttner in Art Review
 42. ^ “Per Hüttner”, Francesca Pagliuca, Tema Celeste 117, p. 102, 2006, Milano, Italien
 43. ^ Xiao yao you, Catalogue de 15e Biennale d'image, April 2008, Nancy, France - published by Gérard Louis
 44. ^ Zhang Wei, Xiao Yao You, Xiao Yao You, p. 33, Guangdong Museum of Art, 2006. ISBN 978-91-631-9345-3
 45. ^ “Tundro, znaczy wolnosc” Marta Eloy Cichocka, Fotograficzny Biuletyn 09/2006 (58), p.48-50, Poland
 46. ^ “Joggaren har tagit en vilopaus”, Anna Brodow, Svenska Dagbladet, Kultur s.9, May 12, 2007, Sweden. Online link here Joggaren har tagit en vilopaus | Konst | SvD
 47. ^ Per HüttnerDemocracy and Desire, p. 52, Democracy and Desire, 2007, Published by Vacio 9 and The Romanian Cultural Institute. ISBN 978-91-633-0548-1
 48. ^ Hüttner's contribution to "Has Man A Function in Universe?" Arkiverad 18 februari 2009 hämtat från the Wayback Machine. ISBN 978-1-870699-88-4
 49. ^ « Invisible chairs »
 50. ^ KNING DISK Arkiverad 18 juni 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 51. ^ (In)visible Dialogues, Ed. E. Arnér and P. Huttner, Published by Dent-de-Leone. ISBN 978-91-978934-3-5
 52. ^ Press release at Kunstaspekte
 53. ^ Press release at Art in Asia
 54. ^ Nathan Delancey, Les Mutations Actives de Per Hüttner, p. 40-41, Novo Numéro 7, 03 2010, ISSN 1969-9514. Online version (in french) here [1]
 55. ^ Exhibition organized in collaboration with Sweden's participation in the Shanghai World Expo 2010.[2][död länk]
 56. ^ Cecilia Canziani, The Imminent Interviews - Per Hüttner, Fei Contemporary Art Center, Shanghai and Vision Forum 2010, ISBN 978-91-978934-4-2
 57. ^ The Invisible Generation, ed. Gerrie van Noord, design Marie Proyard, Published by Vision Forum, Stockholm, Sweden. ISBN 978-91-978934-2-8
 58. ^ Jean Matthee, p. 47-48 Space Matters, leaflet published by Tate Modern and NTNU’s Faculty of Architecture and Fine Art, 2011
 59. ^ Konstnärens hemsida
 60. ^ Recension på Konsten.net
 61. ^ Exhibition website
 62. ^ “I Am A Curator” Paul O’Neill, Art Monthly 275, p.7-10, 2004, London UK.
 63. ^ Event info on museum's website Arkiverad 25 januari 2011 hämtat från the Wayback Machine.
 64. ^ Barnaby Drabble, Nothing to Declare, Verlag für Moderne Kunst Nürneberg, ISBN 978-3-940748-27-0
 65. ^ Absent Without Leave (AWOL), Biennial of Young Artists, Bucharest 2006, Published by Meta and Goethe Institut Bukarest ISBN 973-86344-5-8
 66. ^ 20 År, p.36-39 Maria Bonnier-Dahlins Stiftelse ISBN 91-631-8973-9
 67. ^ Per Hüttner: Democracy and Desire, 2007, p. 99. Published by Vacio 9 and The Rumanian Cultural Institute. ISBN 978-91-633-0548-1
 68. ^ “Curatorial Mutiny @ Nylon,” Lee Triming, Flash Art, p.79, May–June 2001
 69. ^ Göteborgs konstmuseum

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]