Polysemi

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Polysemi (från grekiska πολυ-, poly-, "flera" och σήμα, sêma, "tecken") betyder "mångtydighet", används inom lexikologi och lexikografi om homonymer som är etymologiskt närbesläktade. Ofta utvecklas en betydelse ur en annan; som hos ordet fluga är betydelsen "halsprydnad" sekundär i förhållande till betydelsen "flygfä". Polysemi ska dock skiljas från homonymi, det vill säga det mer allmänna förhållandet att ord låter och stavas likadant, till exempel skarv (i betydelserna "fog" och "fågel"), oberoende av om orden är besläktade eller inte. I ordböcker uppförs fall av polysemi under samma uppslagsord, medan homonymer uppförs i skilda uppslagsord. Genom språkutveckling kan sambandet mellan två relaterade betydelser gå förlorat. Exempelvis betydde ordet bok ursprungligen bara trädet. Efter att man börjat rista runor i trädets bark blev bok polysemt eftersom det även kunde syfta på en samling bokbarkskivor med text. När man slutade skriva på barkskivor och övergick till papper försvann kopplingen mellan textsamlingen och bokträdet och ordet bok blev homonymt.