Kapitonym

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En kapitonym är ett ord som ändrar betydelse och ibland även uttal när första bokstaven ändras från gemen till versal. Etymologiskt kan ordet kapitonym härledas från engelskans capitonym som i sin tur kommer av latinets capitalis, som avser huvudet; avlett ur caput, "huvud" och grekiskans ονυμα (onyma), som betyder "namn". De kapitonymer som även ändrar uttal kallas heterofona medan de som behåller sitt uttal är homofona.

Exempel på homofona kapitonymer i svenskan är:

  • inga (ingen i plural) och Inga (kvinnonamn)
  • maj (månaden) och Maj (kvinnonamn)

Exempel på heterofona kapitonymer i svenskan är:

  • hans [hans] (genitivform av pronomenet han) och Hans [hɑːns] (mansnamn)
  • inge [ˈinjˌeː] (i betydelsen ingjuta) och Inge [ˈiŋˌe] (mansnamn)
  • israel [ɪsraˈeːl] (person från Israel) och Israel [ˈiːsraˌel] (landet Israel)
  • japan [japˈɑːn] (person från Japan) och Japan [jˈɑːpan] (landet Japan)
  • polen [pˈuːlen] (bestämd form av pol) och Polen [pˈoːlen] (landet Polen)
  • tom [tʊm] (utan innehåll) och Tom [tɔm] (mansnamn)
  • vinland [vˈiːnlˌand] (land som producerar vin) och Vinland [vˈiːnland] (gammalt vikinganamn på nuvarande Nordamerika)
  • öland [ˈøːlˌand] (land som huvudsakligen består av öar, exempelvis Storbritannien) och Öland ['øːland] (svenskt landskap)

Se även[redigera | redigera wikitext]