Resning

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiktionary small.svg
Svenskspråkiga Wiktionary har ett uppslag om resning.
För andra betydelser, se Resning (olika betydelser).

Resning är ett särskilt rättsmedel som under vissa förutsättningar gör det möjligt att ändra en dom som vunnit rättskraft. Resning kan användas både i brottmål, tvistemål och förvaltningsmål.

Domstols dom får rättskraft om den inte överklagats inom föreskriven tid. När domen vunnit laga kraft kan den inte längre överklagas, utan den möjlighet som återstår är att ansöka om resning. För att en ansökan om resning ska beviljas krävs dock speciella omständigheter. Syftet med detta är behovet av att lagakraftvunna domar ska kunna ses som mer eller mindre definitiva.[1][2] I många länder, som Frankrike, Italien och England är det överhuvudtaget inte möjligt att begära resning på en friande dom.[3]

Bestämmelser om resning i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Bestämmelser om resning i brottmål finns i 11 kap 13 § Regeringsformen[4] och i 58 kap rättegångsbalken. Åklagarmyndigheten uppskattar att de behandlar 30-50 ansökningar per år och att någon enstaka leder till ändrad dom. Det är strängare krav för att få resning behandlad om ansökan är till nackdel för den dömde.[1] Bland annat finns en "ettårsfrist", resning måste ansökas inom ett år efter att nya uppgifter kommer fram.[5] För att en resning ska beviljas måste de nya uppgifterna visa att brottet är allvarligare. Högsta domstolen beviljade inte resning för en våldtäktsman som dömdes till sluten ungdomsvård efter att ha ljugit om sin ålder. Högsta domstolen menade i avslaget att de inte ska ta ställning till påföljdsbedömningar.[6]

Ansökan om resning behandlas normalt av samma domstol som skulle ha behandlat ett överklagande. Arbetsgången är den att domstolen som tagit emot ansökan om resning, efter prövning, antingen avslår ansökan eller beviljar denna. Om ansökan beviljas innebär detta att rättegången återupptas i den instans som meddelat domen som vunnit laga kraft. Om ansökan om resning avslås fortsätter den lagakraftvunna domen att gälla. Detta hindrar dock inte att en ny ansökan om resning inges, till exempel om nya omständigheter framkommit. I brottmål kan till exempel resning till fördel för den dömde beviljas om det har framkommit nya omständigheter som sannolikt skulle ha lett till friande dom eller lägre straff om de varit kända vid tiden för domen.

Särskilt uppmärksammade fall i modern tid där ansökan om resning lämnats in gäller bland annat Christer Pettersson, Billy Butt och Sture Bergwall. I Christer Pettersons fall lämnade åklagarna in ansökan om resning för att ändra den friande domen i mordet på Olof Palme, de fick avslag bland annat enligt den så kallade ettårsfristen, men även för att de inte påvisat att rätten skulle dömt annorlunda med de nya uppgifterna.[5] Billy Butt har själv ansökt om resning tio gånger från 1990-talet fram till 2009 för att frias från våldtäktsdomarna som fastställdes 1993, men aldrig fått resning.[7] Sture Bergvall dömdes för 8 mord i 6 olika rättegångar, han beviljades resning och frikändes i samtliga fall efter att åklagarna i tingsrätterna valt att lägga ned fallen då de inte ansåg att det fanns grund för fällande dom.[8]

Sedan 1993 finns minst elva fall i Sverige där resning i brottmål beviljats och den tilltalade friats i den nya rättegången. Dessa elva fall gällde personer som blivit dömda till långa fängelsestraff, varav två till livstids fängelse.

Andra bestämmelser finns för resning i tvistemål. För resning i förvaltningsmål finns bestämmelser i Regeringsformens 11 kap 13 §.[4] och i 37 b § förvaltningsprocesslagen. "Resning får beviljas i mål eller ärende om det på grund av något särskilt förhållande finns synnerliga skäl att pröva saken på nytt." Resning kan begäras även i mål om betalningsföreläggande. I sådant fall gäller att klaganden ska visa laga förfall för sin underlåtenhet att bestrida ansökan om betalningsföreläggande. När klaganden inte kunnat detta har ansökan om resning avslagits vilket framgår av NJA 2012 s 555.[9]

Kända resningar i Sverige (i urval)[redigera | redigera wikitext]

Fall Brott Beviljad när Ansökan
nr
Åklagares
inställning
Röstetal Ombud Särskilt involverad journalist
Typ När
Esarpsmålet mord 1932 1947-10-21[10] 2[11] avstyrkte[12] 5–0[13] Einar Bjure-Dehlén[11]
Helandermålet förtal 1952 1961-07-04[14] avstyrkte[15] 4–3[14] Nils Malmström
Keith Cederholm grov mordbrand m.m. 1979 1983-11-24[16] avstyrkte[17] Henning Sjöström Jan Guillou (Magazinet, SVT)
Bertil Ströberg grovt spioneri 1983 1988-06-30[18] avstyrkte[18] Ulla Jacobsson[18]
Södertäljefallet sexualbrott 1993-11-12[19]
Yasser Askar mord 1998 2000-12-22[20] 1 avstyrkte[21] Nils Uggla Trond Sefastsson (Kalla fakta[22], TV4)
Joy Rahman mord 1993 2002-01-21[23] 2 3–2 Peter Althin Dick Sundevall
Fallet Ulf sexualbrott 2004-10-11[24] 3 avstyrkte ej[25] Thomas Olsson Hannes Råstam (Uppdrag granskning, SVT)[26]
Yenon Levi mord 1988 2009-12-17[27] 1 avstyrkte ej[27] Thomas Olsson
Martin Cullberg[28]
Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Therese Johannesen mord 1988 2010-09-24[29] 1 avstyrkte ej[29] Thomas Olsson
Martin Cullberg[30]
Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Hedersmordet i Högsby mord 2005 2011-05-06[31] ansökande[31]
Johan-fallet mord 1980 2012-01-18[32] 1 tillstyrkte[32] Thomas Olsson
Martin Cullberg[33]
Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Trine Jensen mord 1981 2012-04-05[34] 1 tillstyrkte[34] Thomas Olsson
Martin Cullberg[35]
Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Gry Storvik mord 1985 2012-04-05[36] 1 tillstyrkte[36] Thomas Olsson
Martin Cullberg[37]
Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Charles Zelmanovits mord 1976 2013-02-01[38] 1 ansökande[39] Thomas Olsson[40] Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Tältmorden i Appojaure mord 1984 2013-02-01[41] 1 ansökande[42] Thomas Olsson[41] Hannes Råstam (Dokument inifrån, SVT)
Fallet Samir mord 1986 2016-04-07 Sargon De Basso Anders Johansson (Aftonbladet)
Kaj Linna mord 2004 2016-12-29 3 Thomas Magnusson Stefan Lisinski (Dagens Nyheter)

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ [a b] Nina Brevinge (13 november 2013). ”Oväntad prövning - väntad dom”. Fokus. http://www.fokus.se/2013/11/ovantad-provning-vantad-dom/. Läst 6 november 2016. 
 2. ^ ”Resning”. www.aklagare.se. https://www.aklagare.se/om-oss/riksaklagaren/resning/. Läst 6 november 2016. 
 3. ^ Resning omöjligt i flera länder”. Helsingborgs Dagblad. 11 augusti 2009. http://www.hd.se/2009-08-11/resning-omojligt-i-flera-lander. Läst 6 november 2016. 
 4. ^ [a b] https://lagen.nu/1974:152#K11P13
 5. ^ [a b] Oisín Cantwell, Andreas Harne och Leif Kasvi (28 maj 1998). ”Aftonbladet nyheter: 08:45 i morse: Det blev nej”. Aftonbaldet. http://wwwc.aftonbladet.se/nyheter/9805/28/hd.html. Läst 6 november 2016. 
 6. ^ Pressmeddelande (28 oktober 2016). ”Att en dömd person kan ha varit äldre vid brottet än vad domstolarna utgått från har inte utgjort grund för resning”. Högsta domstolen. http://www.hogstadomstolen.se/Mer-om-Hogsta-domstolen/Nyheter-fran-Hogsta-domstolen/Att-en-domd-person-kan-ha-varit-aldre-vid-brottet-an-vad-domstolarna-utgatt-fran-har-inte-utgjort-grund-for-resning/. Läst 6 november 2016. 
 7. ^ Billy Butt. ”"HD:s praxis saknar logik - ett hån att bevisning från tidigare resningsansökningar är förbrukade"”. Dagens Juridik. http://www.dagensjuridik.se/2015/11/billy-butt-debatt-hds-praxis-resning. Läst 6 november 2016. 
 8. ^ Inrikes (18 december 2013). ”Här är alla domarna mot Quick”. Dagens Nyheter. http://www.dn.se/nyheter/sverige/har-ar-alla-domarna-mot-quick/. Läst 6 november 2016. 
 9. ^ https://lagen.nu/dom/nja/2012s555
 10. ^ Esarpsmålet tas upp på nytt”. Dagens Nyheter: s. 1. 22 oktober 1947. http://arkivet.dn.se/tidning/1947-10-22/286/1?searchTerm=esarpsm%C3%A5let+resning. Läst 19 juni 2017. 
 11. ^ [a b] Esarp ...: (Forts. fr. sid. 3.)”. Svenska Dagbladet: s. 17. 22 oktober 1947. https://www.svd.se/arkiv/1947-10-22/17. 
 12. ^ Resning avstyrks i 'Esarpmålet'”. Svenska Dagbladet: s. 9. 12 juli 1947. https://www.svd.se/arkiv/1947-07-12/9. Läst 19 juni 2017. 
 13. ^ Esarpmannen fick resning i mordmålet”. Svenska Dagbladet: s. 3. 22 oktober 1947. https://www.svd.se/arkiv/1947-10-22/3. 
 14. ^ [a b] Hovrätten omprövar Helanderfallet”. Dagens Nyheter: s. 1. 5 juli 1961. http://arkivet.dn.se/tidning/1961-07-05/178/1. Läst 19 juni 2017. 
 15. ^ Helanders begäran om resning avstyrkt”. Svenska Dagbladet: s. 3. 12 mars 1961. https://www.svd.se/arkiv/1961-03-12/3. Läst 19 juni 2017. 
 16. ^ Engzell, Bo (25 november 1983). ”Keith Cederholm om resningsbeslutet: Trodde det var ett grymt skämt”. Dagens Nyheter: s. 12. http://arkivet.dn.se/tidning/1983-11-25/320/12. Läst 19 juni 2017. 
 17. ^ Ingen resning för mordåklagad [sic]”. Dagens Nyheter: s. 5. 27 oktober 1983. http://arkivet.dn.se/tidning/1983-10-27/292/5?searchTerm=Keith+Cederholm+riks%C3%A5klagaren. Läst 19 juni 2017. 
 18. ^ [a b c] Hellberg, Anders (1 juli 1988). ”Sjöbergs juridiska ombud: Hovrätten måste fria”. Dagens Nyheter: s. 6. http://arkivet.dn.se/tidning/1988-07-01/175/6. 
 19. ^ Incestdömd pappa beviljas resning i HD”. Svenska Dagbladet: s. 7. 13 november 1993. https://www.svd.se/arkiv/1993-11-13/7. Läst 19 juni 2017. 
 20. ^ Felaktigt dömda s. 338.
 21. ^ Felaktigt dömda s. 336.
 22. ^ Felaktigt dömda s. 337.
 23. ^ Felaktigt dömda s. 310.
 24. ^ Felaktigt dömda s. 393.
 25. ^ Felaktigt dömda s. 392.
 26. ^ Felaktigt dömda s. 388.
 27. ^ [a b] Bergwallkommissionen s. 288.
 28. ^ Bergwallkommissionen s. 286.
 29. ^ [a b] Bergwallkommissionen s. 363.
 30. ^ Bergwallkommissionen s. 361.
 31. ^ [a b] ”NJA 2011 s. 254 (NJA 2011:17) | Lagen.nu”. https://lagen.nu/dom/nja/2011s254. Läst 19 juni 2017. 
 32. ^ [a b] Bergwallkommissionen s. 555.
 33. ^ Bergwallkommissionen s. 554.
 34. ^ [a b] Bergwallkommissionen s. 422.
 35. ^ Bergwallkommissionen s. 420.
 36. ^ [a b] Bergwallkommissionen s. 479.
 37. ^ Bergwallkommissionen s. 477.
 38. ^ Bergwallkommissionen s. 170.
 39. ^ Bergwallkommissionen s. 168.
 40. ^ Bergwallkommissionen s. 169.
 41. ^ [a b] Bergwallkommissionen s. 223.
 42. ^ Bergwallkommissionen s. 222.

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]