Slusseneländet

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Slusseneländet (även Slusseländet) är ett bevingat ord som ursprungligen var en beskrivning för den besvärliga trafiksituationen på och området kring Slussen i Stockholm innan nuvarande trafikanläggning stod färdig 1935. Uttrycket "Slusseneländet" har senare även använts i samband med alla turer kring planerna för ombyggnaden till Nya Slussen.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Kö på Östra Slussgatan 1927.

På 1920-talet uppstod det så kallade "Slusseneländet". Både båt- och biltrafiken ökade och Slussen var den enda vägen för fartyg som skulle passera staden i öst-västlig riktning och för gatutrafik inklusive spårvagnar i nord-sydlig riktning. Vid broöppningar kunde fordon få köa i flera timmar. När Hammarbyleden öppnades 1929 behövde broarna inte längre öppnas så ofta, men trafikproblemen fanns kvar på grund av den kraftigt ökande biltrafiken.

I mars 1931 beslöt Stockholms stadsfullmäktige att anslå erforderliga medel till en ombyggnad av slussområdet i enlighet med det förslag som framlagts av 1930 års trafikkommitté. I början av 1930-talet revs stora delar av den äldre bebyggelse som flankerade Nils Ericsons sluss, och den nuvarande slussen, Karl-Johansslussen, byggdes. Den placerades mellan de två tidigare slussarna och invigdes den 15 oktober 1935 av kung Gustaf V. Nuvarande klöverbladsformade "trafikkarusell" invigdes samtidigt och avslutade Slusseneländet.

Nyaktualisering på 2000-talet[redigera | redigera wikitext]

Provisoriska stagningar av Slussen 2009.

Slussens traffikanläggning hade efter 70 års användande fått omfattande skador som lappats och lagats varje år. Stora delar av Slussen började långsamt sjunka på grund av undermåliga pålar. Under 2012 kostade enbart inspektioner, utredningar och reparationer 10,2 miljoner kronor.[1] Trafiklösningen för gående, cyklister, bilister och kollektivtrafikanter ansågs heller inte möta 2000-talets krav och den förfallna anläggningen gav ett alltmer “eländigt” intryck, varför en i decennier debatterad rivning och total nybyggnation inleddes hösten 2015. Även alla turerna kring den politiska hanteringen och de många olika viljorna, förslagen och utredningarna rörande projektet Nya Slussen – tre decennier av debatter, motstridiga besked, politiska maktspel och arkitekttävlingar 1991-92, 2004 och 2008 – har också av många innefattats i eländes-benämningen.[2] Under det sena 2010-talet har dock ombyggnaden inletts, även om vissa delar ännu 2017 fortfarande debatteras.[3]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Stockholms stad 2013: "Slussens tekniska status".
  2. ^ Expresen: Slusseneländet nu eländigare, publicerad 20 november 2012.
  3. ^ Byggvärlden 21 april 2017, "Överklagar beslut om Slussens bussterminal"

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]