Slussen

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
För andra betydelser, se Slussen (olika betydelser).

Slussenområdet mot norr i juni 2021. I förgrunden Katarinavägen, Slussbron till höger, Gamla stan i fonden.

Slussen är ett område i Stockholm beläget på norra Södermalm närmast Gamla stan. Området domineras av en trafikplats samt en båtsluss mellan Mälaren och Saltsjön. Slussen är en viktig knutpunkt för vägtrafik och kollektivtrafik, med tunnelbanestation, Saltsjöbanans ändhållplats och bussterminal. Genom Slussenområdet går gränsen mellan Uppland och Södermanland.[1]

Historik[redigera | redigera wikitext]

Slussen från 1935, i september 2014 innan ombyggnaden.
Huvudartikel Slussens historia, se även Slussen (1935)

I alla tider har det i området mellan Gamla stan och Södermalm funnits en för Stockholm viktig korsning mellan färdvägen söderifrån och vattenvägen som förbinder Mälaren med Östersjön. Under århundradens lopp har denna trafikplats ändrat skepnad ett flertal gånger. Sammanlagd har det funnits fyra slussar: Drottning Kristinas sluss, Christopher Polhems sluss, Nils Ericsons sluss och Karl Johansslussen. År 1935 invigdes en ombyggd trafikplats och därefter började områdesnamnet Slussen användas på Stockholms officiella kartor. Innan dess syftade Slussen på slussanläggningen i Söderström.[2]

Omdaningen 2016–2025[redigera | redigera wikitext]

Omdaning av Slussen i juli 2020.
I förgrunden Katarinavägen och Slussbron,
i bakgrunden gamla trafikplatsen.
Se även: Projekt Slussen

Trafikplatsen och båtslussen Slussen från 1935 fanns kvar intakt till juni 2016[3]. Det var en för tiden modern och optimal trafiklösning. Slussens trafikapparat uppvisade dock redan på 1940-talets mitt omfattande skador[4] både i ytskikt med saltskadade betongdäck samt läckor på betongkonstruktionerna.[5]. Studier visade att problemen uppstod på grund av bristfälligt utförd grundläggning, främst pålning enligt Frankimetoden.[6] Under 1970- och 1980-talen skedde underhållsarbeten av den bärande konstruktionens däck, pelare och balkar. På 1990-talet övergick det tidigare kontinuerliga underhållsarbetet koncentrerades nu till akuta ”brandkårsutryckningar” samtidigt började Slussens framtid att diskuteras på allvar.

2007 utlystes en arkitekttävling och flera arkitektkontor inkom med förslag till en nygestaltning av Slussenområdet. Den 12 december 2011 godkände den borgerliga majoriteten i Stockholms stadshus detaljplanen för en ny Slussen-anläggning som vann laga kraft den 27 september 2013.[7] Fram till år 2025 pågår Projekt Slussen som innebär en total ombyggnad av området. För den arkitektoniska utformningen står arkitektfirmorna Foster+Partners och Berg Arkitektkontor. Samtidigt totalrenoveras Katarinahuset av Atrium Ljungberg.[8]

Den östra delen av 1935 års trafikplats stängdes av 24 juni 2016 då rivningen av den delen påbörjades. Den kvarvarande västra delen ändrades samtidigt för att möjliggöra dubbelriktad fortsatt buss- bil, cykeltrafik och gångtrafik, dock med viss begränsad framkomlighet. Denna västra del stängdes av och rivningen påbörjades när huvudbron öppnades 26 oktober 2020.

Trafikplatsen[redigera | redigera wikitext]

Invigning av Guldbron, 25 oktober 2020.

Centralt i den omgjorda trafikplatsen är den huvudbro som förbinder Södermalm med Gamla stan. Bron som av kommunen kallas Slussbron och av media även Guldbron, rymmer körfält för bil- buss-, cykeltrafik samt gångbanor. Bron öppnades för trafik den 26 oktober 2020 tillsammans med anslutningar till Hornsgatan, Katarinavägen och Skeppsbron.[9]

Kollektivtrafikanläggningar[redigera | redigera wikitext]

I sydvästra delen av område återfinns tunnelbanestation Slussen, belägen under Ryssgården.

Bussterminalen för Nacka- och Värmdöbussarna har under omdaningen en tillfällig placering vid Stadsgården, öster om den nya Slussbron. En ny permanent terminal kommer sedan finnas i Katarinaberget.

Saltsjöbanans ändhållplats är under ombyggnaden avstängd, och Henriksdals station används då som omstigningsplats till buss.

Vattenvägar[redigera | redigera wikitext]

Olika vattenvägar i Slussen leder vattnet från Mälaren via Söderström till Saltsjön.

Vattenanläggningen består av två avbördningskanaler och en slusskanal, Victoriaslussen.[10]. Den södra avbördningskanalen öppnades 31 augusti 2022. Båttrafiken i Victoriaslussen förväntas öppna 2025. Den tidigare slussen Karl Johansslussen stängde 2016. Den gamla Nils Ericsons sluss finns kvar i sin ursprungliga konstruktion för att fungera som avbördningsränna och fiskvandringsväg.

Platser och byggnader[redigera | redigera wikitext]

På Södermalmssidan finns på västra delen Södra stadshuset som nu rymmer Stadsmuseet i Stockholm och strax öster därom Ryssgården och norr om Ryssgården Södermalmstorg. På östra delen ligger KF-huset och framför den finns Katarinahissen.

Gamla stansidan återfinns Slussplan.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]