Swedish Match

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Swedish Match AB
Produktionsanläggning Swedish Match KUB arkitekter natt.jpg
Swedish Match:s produktionsanläggning i Kungälv.
Org.nr 556015-0756
Typ Publikt aktiebolag
OMXSWMA
Huvudkontor Sverige Stockholm, Sverige
Nyckelpersoner E. Conny Karlsson
Styrelseordförande
Lars Dahlgren
Koncernchef Vd
Bransch Personal & household goods[1]
Produkter Cigarrer Snus Tuggtobak Tändare Tändstickor
Antal anställda 4 382 - December 2013
Historia
Grundat 1915 [2]
Grundare Ivar Kreuger
Bildat av Svenska Tändsticks AB
Jönköpings Tändsticksfabrik [2]
Svenska Tobaksmonopolet [2]
Ekonomi
Omsättning 12,610 miljarder SEK
Rörelseresultat 3,855 miljarder SEK
Vinst efter skatt 2,711 miljarder SEK
Tillgångar 14,881 miljarder SEK
Eget kapital -785 miljoner SEK
Övrigt
Webbplats SwedishMatch.com
Fotnoter Siffror från 2013 års bokslut.[3]

Swedish Match AB, Stockholm, är en industrikoncern med inriktning mot tobaksprodukter (snus, cigarrer och tuggtobak), tändstickor och tändare. Koncernen har 4 382 anställda (2013) i nio länder och produkterna säljs i mer än 100 länder.[3][4]

Under 2013 hade Swedish Match 12 610 MSEK i nettomsättning och rörelseresultatet från produktområden var 3 375 MSEK. Svenskt och amerikanskt snus (moist snuff) stod för 39 procent av nettoomsättningen och 63 procent av rörelseresultatet.[3]

Swedish Match-aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, large cap-listan, sedan 1996 och handlas även på BATS Chi-X.[5][3]

Innergården på Swedish Matchs huvudkontor, Tändstickspalatset, i Stockholm
Fasaden av Swedish Matchs huvudkontor, Tändstickspalatset, i Stockholm

Historia[redigera | redigera wikitext]

Företaget har sitt ursprung i Svenska Tobaksmonopolet, grundat 1915, och Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB), grundat 1917 av Ivar Kreuger i samband med förvärvet av Jönköpings Tändsticksfabrik.[2]

1992 gick tobaks- och tändproduktverksamheterna ihop i Procordia-koncernen. 1994 förenades de till en egen koncern med Swedish Match som moderbolag, och företaget börsnoterades.[2]

Svenska Tändsticks AB (STAB)[redigera | redigera wikitext]

1917 grundade Ivar Kreuger Svenska Tändsticks Aktiebolaget (STAB). Det var en sammanslagning av Aktiebolaget Förenade Tändsticksfabriker och Jönköpings & Vulcans Tändsticksfabriksaktiebolag.[2] Ett år senare noterades STAB på Stockholms Fondbörs.[2]

1930 hade bolaget 60 procent av världens hela tändsticksproduktion och var ägare till tändsticksföretag i 33 länder.[2]

Efter Ivar Kreugers död 1932, förändrades ägarstrukturen i STAB och ett antal fabriker utanför Sverige avvecklades. Under 1938 sjönk STAB:s andel av världsproduktionen av tändstickor till cirka 20 procent.[2]

När marknaden för tändstickor försämrades under 50-talet sökte STAB nya verksamhetsområden och förvärvade ett 50-tal företag mellan 1968 och 1976.[2]

1980 bytte Svenska Tändsticks AB namn till Swedish Match för att skapa en enhetlighet inom koncernen.[2] 1988 köptes företaget upp av Stora AB[6] och såldes två år senare till Nederlight.[7][8][2] Efter ytterligare två år förvärvade Procordia Swedish Match.[2]

AB Svenska Tobaksmonopolet[redigera | redigera wikitext]

1915 grundade svenska staten AB Svenska Tobaksmonopolet och förstatligade alla svenska tobaksfabriker med syfte att finansiera försvaret och svenska folkets pensionskassa.[2]

Under 1960-talet avskaffades tobaksmonopolet (import-, försäljnings- och tillverkningsmonopol) i Sverige. Svenska Tobaksmonopolet ombildades då till det statsägda aktiebolaget Svenska Tobaks AB.[2]

År 1971 överfördes tobakskoncernen till Statsföretag AB som under 1984 bytte namn till Procordia och börsnoterades 1989. Volvo förvärvade en andel i Procordia under 1990 och blev Procordias huvudägare tillsammans med den svenska staten.[2]

Till följd av att monopolet avvecklades och för att bredda marknaden förvärvades det holländska cigarrföretaget Elisabeth Bas/La Paz (EBAS), den amerikanska tuggtobaktillverkaren The Pinkerton Tobacco Company och holländska cigarrtillverkaren Willem II.[2]

För att komplettera tobaksverksamheten förvärvade Procordia tändsticks- och tändarverksamheten Swedish Match från Nederlight under 1992.[2]

Swedish Match AB[redigera | redigera wikitext]

Swedish match:s kontor i gamla fabriken, Tobaksmonopolets byggnad, Södermalm.

När Swedish Match förvärvades av Procordia 1992, integrerades företagets verksamhet med Procordia United Brands, ett affärsområde i Procordia. Den nya verksamheten bytte namn till Swedish Match och börsnoterades på Stockholmsbörsen 1996.[2]

1999 sålde Swedish Match sin cigarettillverkning till Austria Tabak men är fortfarande verksamt som distributör av cigaretter på den svenska marknaden.[9][2]

2009 ingick Swedish Match ett samarbete med Philip Morris International och bildade joint venture-företaget SWPM International. Båda parter har en ägarandel om 50 procent.[10]

2010 bildade Swedish Match och Scandinavian Tobacco Group (STG) ett nytt bolag med inriktning på cigarrer. Swedish Match tillförde hela sin cigarrverksamhet (med undantag av massmarknadscigarrer i USA) och piptobaksverksamhet till det nya bolaget, STG överförde hela sin tobaksverksamhet, och det nya bolaget tog över namnet Scandinavian Tobacco Group. Swedish Match blev delägare med 49 procent i bolaget, och återstående aktier ägs av Skandinavisk Holding A/S.[2][11][12][13][14]

Verksamhet[redigera | redigera wikitext]

Swedish Match är ett företag med ett utbud av varumärken inom snus, amerikanskt snus (moist snuff), tuggtobak, cigarrer, tändstickor och tändare.[15] Produkterna utvecklas, tillverkas, distribueras, marknadsförs och säljs via organisationens fem affärsenheter:[3][4][16][17]

 • Scandinavia Division
 • US Division
 • Lights Latin America
 • Lights International
 • SMD Logistics AB

Scandinavia Division
Scandinavia Division ansvarar för tillverkningen av koncernens rökfria tobaksprodukter (snus och tuggtobak). Divisionen är också ansvarig för produktion, produktutveckling, marknadsföring och försäljning av snus på den skandinaviska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sverige.[3][4][16][17]

US Division
Den amerikanska divisionen är ansvarig för försäljning och marknadsföring av snus och tuggtobak i USA. Den hanterar även marknadsföring och logistik för massmarknadscigarrer på den amerikanska marknaden. Huvudkontoret ligger i USA.[3][4][16]

Lights Latin America
Divisionen tillverkar och marknadsför tändstickor och tändare i Latinamerika. Huvudkontoret ligger i Brasilien.[3][4][16]

Lights International
Divisionen tillverkar och marknadsför tändare och tändstickor utanför Latinamerika och har produktion i Nederländerna, Filippinerna samt Sverige. Huvudkontoret ligger i Sverige.[3][4][16]

SMD Logistics AB
Divisionen SMD Logistics AB distribuerar huvudsakligen tobaksprodukter till cirka 12 000 butiker på den svenska marknaden. Huvudkontoret ligger i Sverige.[3][4][16]

Partnerskap
Swedish Match har två samarbeten: SMPM International och Scandinavian Tobacco Group. SMPM International är ett joint venture-bolag ägt i lika delar av Swedish Match och Philip Morris. Bolaget marknadsför och säljer snus utanför Skandinavien samt i USA. Scandinavian Tobacco Group, varav Swedish Match äger 49 procent, har specialiserat sig på cigarrer, piptobak och finskuren tobak.

Verksamhetsorter och tillverkning[redigera | redigera wikitext]

Swedish Match har verksamhet i nio länder och tillverkning i följande sex länder: Brasilien, Dominikanska republiken, Nederländerna, Filippinerna, Sverige och USA.[16] Företaget har 12 fabriker, varav tio stycken under 2013 var certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.[3][18]

Här är en översikt av Swedish Matchs verksamheter (2013):[3]

Land Verksamhet Fabrik Antal anställda
Sverige Huvudkontor, produktionsläggningar och försäljningskontor Snus, tändstickor 1 050
USA Produktionsläggningar och försäljningskontor Amerikanskt snus, tuggtobak 1 158
Dominikanska republiken Produktionsläggningar Cigarrer 986
Brasilien Produktionsläggningar och försäljningskontor Tändare 714
Filippinerna Produktionsläggningar och försäljningskontor Tändare 306
Nederländerna Produktionsläggningar Tändare 101
Norge Försäljningskontor Nej 48
Turkiet Försäljningskontor Nej 15
Belgien Treasury and public affairs-kontor Nej 2

Produktion av tändstickor och tändare
Tändstickorna som tillverkas av Swedish Match är säkerhetständstickor och produceras i Sverige och Brasilien.[19] Swedish Match Industries AB är den affärsenhet som producerar tändstickor i Sverige.[20] Tändstickorna görs i Vulcans tändsticksfabrik i Tidaholm, som började tillverka tändstickor på 1800-talet, och i Vetlanda.[20] [21] Swedish Match Industries AB är certifierade enligt Forest Stewardship Council Chain of custody standard och Standard for controlled wood.[20] 40 procent av Swedish Match Industries AB:s tändsticksproduktion säljs inom Europa och resten till Afrika, Centralamerika, Karibien, Oceanien och Mellanöstern. [22] Tillverkningsanläggningarna för tändstickor i Brasilien (Curitiba och Piraí do Sul) är inte ISO-certifierade.[19] Koncernens huvudsakliga tändarvarumärke, Cricket, är tillverkad enligt ISO 9994:2006 och EN 13869 (barnsäkerhet), som är obligatoriska i Europeiska ekonomiska gemenskapen.[19]

Arbetsmiljö och säkerhet[redigera | redigera wikitext]

Under 2013 sysselsatte Swedish Match 4 382 personer, varav 38 procent kvinnor.[3] 73 procent av Swedish Matchs medarbetare är baserade i USA, Sverige eller Dominikanska republiken.[3] Alla produktionsanläggningar har arbetsmiljökommittéer som erbjuder säkerhetsutbildningar och friskvårdsprogram till de anställda.[3]

Varje år genomför AON två stycken granskningar av uppförandekoden på Swedish Matchs fabriker. De inspekterar leverantörskontrakt, mänskliga rättigheter, frånvaro av tvångsarbete samt hälsa och säkerhet i arbete inom områdena socialt ansvar, arbetsprocesser, affärsetik, miljöfrågor och kommunikation.[20]

I tabellen redovisas medarbetarinformation från Swedish Match för 2012 och 2013:[23]

Hälsa och säkerhet 2012 2013
Totalt antal arbetade timmar per år 8 696 129 9 020 184
Totalt antal skador/olyckor exklusive mindre skador (första hjälpen-nivå) 77 132
Totalt antal fall av arbetsrelaterade sjukdomar 8 7
Totalt antal dödsfall på grund av arbetsrelaterade sjukdomar/skador 0 0

Miljö[redigera | redigera wikitext]

Swedish Match uppger i sin årsredovisning att koncernens miljöarbete fokuserar på energiförbrukning, elektricitet, avfall, vattenanvändning och utsläpp av växthusgaser. Under 2011 satte företaget upp miljömål för 2016 på fabriksnivå för varje nyckeltal.[3]

Marknad[redigera | redigera wikitext]

Swedish Match tillverkar fortfarande tändstickor, men merparten av försäljningen och rörelseresultatet kommer från koncernens affärsområden rökfria produkter (snus och amerikanskt snus) och andra tobaksprodukter (cigarrer och tuggtobak).[3] Under 2013 stod tobaksprodukterna för 59 procent av omsättningen och 93 procent av rörelseresultatet, medan tändstickor och tändare svarade för 11 procent av omsättningen och 7 procent av rörelseresultatet.[3] Koncernens största marknader är Skandinavien, USA och Brasilien som stod för 98 procent av försäljningen under 2013. Swedish Match har därutöver närvaro i hela världen genom sina tändstickor och tändare.[3]

Snus[redigera | redigera wikitext]

USA och Skandinavien är Swedish Matchs huvudsakliga marknader för snus. Koncernen är marknadsledare inom snus i både Sverige och Norge. Under 2013 var rörelseresultatet för snus 2 195 MSEK, en sänkning med 7 procent (2 349 MSEK i 2012).[3] Marknaden för skandinaviskt och amerikanskt snus är 1,7 miljarder dosor per år (325 miljoner dosor i Skandinavien och 1,4 miljarder dosor i USA).[24][25] Snusmarknaden i USA uppgår till cirka $175 miljoner och Swedish Match har ungefär 10 procent av marknaden.[25][26]

Snus testlanseras i Kanada, Ryssland, Israel och Malaysia via joint-venture-företaget SWPM International som Swedish Match äger 50 procent av (Philip Morris äger den andra halvan).[26][10] I juli 2009 träffades avtal om försäljning av verksamheten i Sydafrika, inklusive snusvarumärket Taxi.[11][10]

Exempel på Swedish Matchs varumärken för snus är Ettan, General, Grovsnus, Göteborgs Rapé och Catch, samt Timber Wolf, Red Man och Longhorn på den nordamerikanska marknaden.[26]

Cigarrer och tuggtobak[redigera | redigera wikitext]

Swedish Match säljer cigarrer och tuggtobak huvudsakligen på den amerikanska marknaden.[27] Under 2013 uppgick företagets rörelseresultatet för cigarrer och tuggtobak till 1 029 MSEK.[3]

Den amerikanska cigarrmarknaden är beräknad till 5 miljarder cigarrer (en volymökning på 3-4 procent jämfört med 2012), varav Swedish Match har 22 procents marknadsandelar (17 procent under 2012, enligt estimat från Nielsen).[26][3] De mest kända varumärkena är White Owl, Garcia y Vega och Game by Garcia y Vega.[3]

Dessutom äger koncernen 49 procent av Scandinavian Tobacco Group (STG)[26] som tillverkar mer än 50 procent av världens piptobak samt är världens största producent av cigarrer.[26][28]

Swedish Match är marknadsledande i tuggtobak på den amerikanska marknaden med en volymandel på ungefär 40 procent (2013).[3] I USA har företaget också ett avtal om kontraktstillverkning av tuggtobak med konkurrenten National Tobacco. Därmed producerar Swedish Match ungefär två tredjedelar av all tuggtobak som säljs i landet.[26] Den amerikanska marknaden för tuggtobak är estimerad till $275 miljoner (tillverkarnas försäljning).[26] Enligt estimat från Nielsen och Swedish Match, har den totala marknadsvolymen för tuggtobak i USA minskat med 5 procent under 2012 och försäljningsvolymerna minskat i genomsnitt med 6-8 procent sedan 2009.[26]

Tändstickor och tändare[redigera | redigera wikitext]

Swedish Match är verksamt på den globala marknaden inom tändstickor och tändare. De största tändsticksmarknaderna är Skandinavien, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Australien och Brasilien. För tändare är de viktigaste marknaderna Brasilien, Malaysia, Ryssland, Skandinavien, Frankrike och Storbritannien. Under 2013 ökade rörelseresultatet för tändstickor och tändare med 4 procent till 230 MSEK (222 MSEK under 2012).[26][3]

Varumärken[redigera | redigera wikitext]

I tabellen nedan finns information om Swedish Matchs viktigaste varumärken och marknadsandelar för 2012:[26]

Produkt Varumärke Huvudsakliga marknader Marknadsandelar Konkurrenter
Snus General, Ettan, Grovsnus, Göteborgs Rapé, Kronan and Kaliber Sverige
Norge
75 procent
66 procent
BAT, Imperial Tobacco, Japan Tobacco
Amerikanskt snus (moist snuff) Longhorn, Timber Wolf USA 10 procent Altria, Reynolds American
Cigarrer White Owl, Garcia y Vega USA 17 procent Swisher, Altria, Imperial Tobacco
Tuggtobak Red Man, Southern Pride USA 48 procent Reynolds American, National Tobacco. Swisher
Tändstickor Solstickan, Fiat Lux, Swan, Feudor, Redheads, Tres Estrellas Storbritannien, Skandinavien, Spanien, Australien, Brasilien Marknadsledare
Tändare Crickets Ryssland, Brasilien, Skandinavien, Storbritannien, Frankrike, Asien Marknadsledare Bic, Tokai, Flamagas

Snusvarumärken[redigera | redigera wikitext]

General
General är Swedish Match bäst säljande snusmärke[26] och är en kombination av ca 20 olika tobakssorter.[29] Receptet skapades för över 150 år sedan av entreprenören Johan A Boman.[29]

Ettan
Ettan utvecklades av snusfabrikören Jacob Fredrik Ljunglöf i början av 1800-talet och bygger på samma grund än idag – tobak, vatten och salt.[30]

Göteborgs Rapé
Varumärket Göteborgs Rapé registrerades 1919, men har en historia daterad tillbaka till 1800-talet. Det var det första snus som kom i white portion i början av 1990-talet.[31]

Grovsnus
Grovsnus är ett klassiskt grovmalet snus med ren tobakskaraktär. Grovsnus har sitt ursprung i Norrland.[32]

Catch
Catch är ett smaksatt snus. Catch Collection lanserades 2008 och är ett snus som byter smakinriktning flera gånger per år.[33]

Kronan
Kronan är Swedish Match representant inom lågprissegmentet. Det är ett traditionellt svenskt snus[källa behövs] och finns både som portions- och lössnus.[34]

Röda Lacket
Röda Lacket är ett finkornigt snus som ursprungligen kommer från Petter Swartz snusfabrik i Norrköping. Tobakssmaken är mild, något fruktig och med inslag av lakrits.[35]

Tre Ankare
Tre Ankare introducerades 1977 och är Swedish Match första portionssnus. Smaken beskrivs som fyllig och lite jordig med inslag av torkade örter.[36]

Probe
Probe lanserades 1994 som original portion och finns sedan 2001 även som lössnus. Tobakssmaken är mild med en tydlig whiskyarom och viss rökighet.[36]

Nick and Johnny
Nick and Johnny är ett nikotinstarkt snus som lanserades i Norge 2006 och kom till Sverige året efter. Smaken beskrivs som kraftig och fyllig, lätt rökig och med inslag av lakrits.[36]

The Lab Series
The Lab Series är en snusserie från Swedish Match som lanserades 2009 och som bara säljs i Norge.[37][26] Serien består av två produkter – 01 som är en original portion och 02 som är en nikotinstarkare variant. Prillorna är både längre och smalare än vanliga original portionsprillor för att ligga bättre under läppen.[37]

Kardus Superior Blend
Kardus Superior Blend är världens mest exklusiva lössnus och kommer ut i begränsad upplaga i samband med Fars dag varje år.[38] 2011 års Kardus gjordes på ekologiskt odlad tobak från Brasilien och smaksattes med Cachaça från Brasilien.[39]

Marknadsandelar och konkurrenter[redigera | redigera wikitext]

Snus i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Det här är marknadsandelarna för snus i Sverige enligt Nielsen, 12-veckors data till 22 december 2012:[26]

Företag Marknadsandel
Swedish Match 75 procent
BAT (F&L) 11 procent
Imperial Tobacco (Skruf) 9 procent
Japan Tobacco International 5 procent

Enligt Swedish Matchs estimat för 2013 var deras marknadsandel för snus i Sverige 71 procent. Det är en minskning med 2,2 procentenheter jämfört med estimat från Nielsen som baseras på sex månaders data till den 16 juni 2013.[3][40]

Snus i USA[redigera | redigera wikitext]

I tabellen visas marknadsandelarna för snus i USA under 2012 enligt estimat från Swedish Match.[26] Koncernen uppskattade att deras marknadsandel var 10 procent, och ett år senare minskade den till 9 procent enligt branschberäkningar och estimat från Swedish Match.[26][3]

Företag Marknadsandel
Swedish Match 10 procent
Altria (USSTC) 56 procent
Reynolds American (American Snuff Company) 32 procent
Övriga 1 procent

Cigarrer[redigera | redigera wikitext]

Nielsen har estimerat att Swedish Match hade en marknadsandel på 17 procent för cigarrer i USA under 2012 (baserat på 12 veckors data till den 22 december 2012). Enligt Swedish Match ökade deras marknadsandel till 22 procent under 2013.[26][3]

Företag Marknadsandelar
Swedish Match 17 procent
Swisher 29 procent
Altria (Middleton) 29 procent
Imperial Tobacco (Altadis USA) 19 procent
Övriga 7 procent

Tuggtobak[redigera | redigera wikitext]

Enligt Swedish Matchs estimat hade de en marknadsandel på 40 procent för tuggtobak i USA under 2013. Det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med beräkningarna för 2012 som gjordes av Nielsen (baserat på 12 veckors data till den 22 december 2012).[26][3]

Företag Marknadsandelar
Swedish Match 48 procent
Reynolds American (American Snuff Company) 20 procent
National Tobacco 16 procent
Swisher 14 procent
Övriga 2 procent

Nyckelpersoner[redigera | redigera wikitext]

Lars Dahlgren (född 1970) är Swedish Matchs VD och koncernchef sedan juni 2008.[26]
Conny Carlsson (född 1955), ledamot sedan 2006, är styrelseordförande sedan 2007.[26]

Vid årsstämman 2014 hade Swedish Match följande styrelse:[3][41]

Namn Födelseår Befattning Vald år
Conny Karlsson 1955 Styrelseordförande 2007
Andrew Cripps 1957 Vice styrelseordförande 2006
Karen Guerra 1956 Ledamot 2008
Wenche Rolfsen 1952 Ledamot 2013[42]
Robert F. Sharpe 1952 Ledamot 2011
Meg Tivéus 1943 Ledamot 1999
Joakim Westh 1961 Ledamot 2011
Kenneth Ek 1953 Arbetstagarrepresentant 1999
Patrik Engelbrektsson 1965 Arbetstagarrepresentant 2012
Eva Larsson 1958 Arbetstagarrepresentant 1999
Joakim Andersson 1970 Suppleant 2013
Eva Norlén-Moritz 1960 Suppleant 2010
Gert-Inge Rang 1954 Suppleant 2007

VD och koncernchef

Swedish Match har haft följande verkställande direktörer och koncernchefer:[26]

Namn År
Hans Larsson 1985-89
Klaus Unger ...-1996
Göran Lindén 1996-98
Lennart Sundén 1998-2004
Sven Hindrikes 2004-08
Lars Dahlgren 2008-

Ägarstruktur[redigera | redigera wikitext]

Företaget ägs främst av svenska och utländska institutioner. I slutet av 2013 var den andel som ägdes av utländska investerare 72,6 procent.[3]

I december 2012 var enligt Euroclear Sweden de 10 största aktieägarna i Swedish Match följande:[26]

Aktieägare Antal aktier Procent av kapitalet Procent av rösterna
Morgan Stanley Investment Management 10 099 580 5,0 5,1
AMF försäkring & fonder 5 089 702 2,5 2,6
Fidelity Funds 3 910 102 1,9 2,0
Standard Life Investment Funds 3 572 859 1,8 1,8
Nordea fonder 3 250 937 1,6 1,6
Fjärde AP-fonden 2 703 702 1,3 1,4
Swedbank Robur fonder 2 570 379 1,3 1,3
Andra AP-fonden 2 522 149 1,2 1,3
SHB fonder 2 457 824 1,2 1,2
SEB fonder 2 353 801 1,2 1,2
Summa 38 531 035 19,1 19,4

Tobaks- och nikotinfritt snussubstitut[redigera | redigera wikitext]

Onico
Onico är det marknadsledande varumärket inom kategorin tobaks- och nikotinfria portionsprillor. Produkterna används som ett snusliknande alternativ av snusare som vill minska sitt nikotinintag.

Samarbete med högskolor och universitet[redigera | redigera wikitext]

Företaget är en av de främsta medlemmarna, benämnda Senior Partners, i Handelshögskolan i Stockholms partnerprogram för företag som bidrar finansiellt till Handelshögskolan i Stockholm och nära samarbetar med den vad gäller utbildning och forskning[43].

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Nasdaq OMX Nordic”. Nasdaq OMX Nordic. http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/shareinformation?Instrument=SSE361. Läst 15 July 2013. 
 2. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u] ”Företagshistorik”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Foretagshistorik/. Läst 19 July 2013. 
 3. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae] ”2013 Årsredovisning” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2013_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 3 september 2014. 
 4. ^ [a b c d e f g] ”Företagspresentation 2013” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Presentations/2014_Foretagspresentation_SwedishMatch_SV.pdf. Läst 4 september 2014. 
 5. ^ ”Nasdag OMX Nordic”. Nasdaq OMX Nordic. http://www.nasdaqomxnordic.com/shares?q=swedish+match. Läst 15 July 2013. 
 6. ^ ”Swedish Merger for $983 Million”. The New York Times. 10 mars 1988. http://www.nytimes.com/1988/03/10/business/business-people-swedish-merger-for-983-million.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fSubjects%2fF%2fFinances. Läst 23 augusti 2013. 
 7. ^ ”The companies concerned”. Competition Commission. Arkiverad från originalet. http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/1992/fulltext/317c2.pdf. Läst 23 augusti 2013. 
 8. ^ ”Swedish Company To Sell Operations”. The New York Times. 9 oktober 1990. http://www.nytimes.com/1990/10/09/business/company-news-swedish-company-to-sell-operations.html?n=Top%2fReference%2fTimes%20Topics%2fSubjects%2fF%2fFinances. Läst 23 augusti 2013. 
 9. ^ ”Slutavtal om försäljning av cigarettverksamheten”. Swedish Match. 2 juli 1999. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/Ovriga/Slutavtal-om-forsaljning-av-cigarettverksamheten/. Läst 23 augusti 2013. 
 10. ^ [a b c] ”2009 Årsredovisning”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/2009/20090401-swedish-match-publicerar-arsredovisning-for-2008-sv-2-418098.pdf. Läst 19 augusti 2013. 
 11. ^ [a b] ”2010 Årsredovisning”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2010_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 19 augusti 2013. 
 12. ^ ”Scandinavian Tobacco Group signs Letter of Intent with Swedish Match to form a worldwide company with focus on cigars and pipe tobacco”. Scandinavian Tobacco Group. 15 januari 2010. http://www.st-group.com/index.php/press-releases/147-scandinavian-tobacco-group-signs-letter-of-intent-with-swedish-match-to-form-a-worldwide-company-with-focus-on-cigars-and-pipe-tobacco. Läst 23 augusti 2013. 
 13. ^ ”Swedish Match slutför transaktionen med Scandinavian Tobacco Group”. Swedish Match. 4 oktober 2010. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/2010/wedish-atch-slutfor-transaktionen-med-candinavian-obacco-roup/. Läst 10 september 2013. 
 14. ^ ”Skandinavisk Holding will through Scandinavian Tobacco Group form the world’s second largest cigar company and strengthen its position as world leader in pipe tobacco”. Scandinavian Tobacco Group. 26 april 2010. http://www.st-group.com/index.php/press-releases/146-skandinavisk-holding-will-through-scandinavian-tobacco-group-form-the-worlds-second-largest-cigar-company-and-strengthen-its-position-as-world-leader-in-pipe-tobacco. Läst 11 september 2013. 
 15. ^ ”Vårt företag i korthet”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Vart-foretag-i-korthet/. Läst 15 July 2013. 
 16. ^ [a b c d e f g] ”Organisation”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Vart-foretag/Organisation/. Läst 18 July 2013. 
 17. ^ [a b] ”Swedish Match utser divisionschef för ombildad Scandinavia Division och ny CFO”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Media/Pressmeddelanden/Press-releases/2013/Swedish-Match-utser-divisionschef-for-ombildad-Scandinavia-Division-och-ny-CFO/. Läst 9 september 2013. 
 18. ^ ”ISO certifications” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Sustainability/Swedish%20Match%20ISO%20certifications_EN.pdf. Läst 18 July 2013. 
 19. ^ [a b c] ”2012 Swedish Match and Sustainability” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Sustainability/Sustainability%20reporting%20archive/SustainabilityReport2012_SwedishMatch.pdf. Läst 4 september 2014. 
 20. ^ [a b c d] ”2012 Swedish Match and Sustainability” (PDF). Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Documents/Sustainability/Sustainability%20reporting%20archive/SustainabilityReport2012_SwedishMatch.pdf. Läst 18 July 2013. 
 21. ^ ”Solstickan 75 år”. Stiftelsen Solstickan. http://www.solstickan.se/Pressmeddelanden/Solstickan-75-ar/. Läst 16 August 2013. 
 22. ^ ”Our factories”. Swedish Match. http://www.swedishmatchindustries.se/en/Production/Our-factories/. Läst 17 July 2013. 
 23. ^ ”Medarbetarrelaterade indikatorer”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Hallbarhet/Medarbetaransvar/Medarbetarrelaterade-indikatorer/. Läst 4 september 2014. 
 24. ^ ”Marknad”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Marknad/. Läst 19 ausgusti 2013. 
 25. ^ [a b] Chris Burritt, Katarina Gustafsson (8 July 2013). ”Swedish makers want snuff dippers to give up the spit”. News & Obeserver. http://www.newsobserver.com/2013/07/08/3018418/swedish-makers-want-snuff-dippers.html. Läst 18 July 2013. 
 26. ^ [a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v] ”2012 Årsredovisning”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/Reports/Annual%20reports/2012_SwedishMatchArsredovisning_SV.pdf. Läst 18 juli 2013. 
 27. ^ ”Vårt företag i korthet”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Var-verksamhet/Andra-tobaksprodukter/. Läst 26 augusti 2013. 
 28. ^ ”Group Annual Report 2012”. Scandinavian Tobacco Group. http://www.st-group.com/index.php/annual-reports. Läst 5 September 2013. 
 29. ^ [a b] ”General”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/General/. Läst 23 augusti 2013. 
 30. ^ ”Ettan”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Ettan/. Läst 23 augusti 2013. 
 31. ^ ”Göteborgs Rapé”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Goteborgs-Rape/. Läst 23 augusti 2013. 
 32. ^ ”Grovsnus”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Grovsnus/. Läst 23 augusti 2013. 
 33. ^ ”Catch”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Catch/. Läst 23 augusti 2013. 
 34. ^ ”Kronan”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Kronan/. Läst 23 augusti 2013. 
 35. ^ ”Röda Lacket”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Roda-Lacket/. Läst 23 augusti 2013. 
 36. ^ [a b c] ”Tre Ankare”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/Tre-Ankare/. Läst 23 augusti 2013. 
 37. ^ [a b] ”The Lab Series”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/01-02-LabSeries/. Läst 23 augusti 2013. 
 38. ^ Fint som snus - men då kostar det Norrtelje Tidning, 2010
 39. ^ ”http://svensktsnus.se/sv/produkter/Kardus/”. Swedish Match. http://svensktsnus.se/sv/produkter/01-02-LabSeries/. Läst 23 augusti 2013. 
 40. ^ ”Swedish Match: Andel sv snusmar 72,7% (73,2) 4v t 16/6-Nielsen”. Svenska Dagbladet. 27 juni 2013. http://bors-nliv.svd.se/index.php/news/detail/6ba35071-4ad4-4e47-8aab-d50d6ad1c80a. Läst 18 juli 2013. 
 41. ^ ”Styrelse”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/sv/Bolagsstyrning/Styrelse/. Läst 4 september 2014. 
 42. ^ ”Press release: Annual General Meeting 2013”. Swedish Match. http://www.swedishmatch.com/en/Media/Pressreleases/Press-releases/2013/Swedish-Match-Annual-General-Meeting-2013/. Läst 18 July 2013. 
 43. ^ ”www.hhs.se - Näringsliv & samhälle, Handelshögskolans Partnerföretag”. http://www.hhs.se/se/BusinessAndSociety/Partnerprogrammet/Pages/Partnerf%C3%B6retag.aspx. Läst 2014-07-28. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]