Tonlös retroflex klusil

Från Wikipedia
IPA-tecken
ʈ
U+0288
[aʈa]

En tonlös retroflex klusil, ibland kallad tjockt t, är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [ʈ] (ett t med en retroflex krok).

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Egenskaper hos den tonlösa retroflexa klusilen:

Användning i språk[redigera | redigera wikitext]

Den tonlösa retroflexa klusilen förekommer i de flesta svenska dialekter och språkliga varieteter som också har tungspets‑r. Ljudet representeras då av bokstavskombinationen ⟨rt⟩ som i karta, om man använder den skrivna standardsvenskans ortografi. Undantag från att dialekter och språkliga varieteter med tungspets‑r har tonlös retroflex klusil är många finlandssvenska dialekter (och finlandssvenskt standardspråk) och några dialekter i Dalarna.

Den förekommer även i många språk i Indien och i indisk engelska, där den motsvarar den alveolara klusilen i andra dialekter, t.ex. i ord som time.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b t d ʈ ɖ c ɟ k ɡ q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.