Tonlös bilabial klusil

Från Wikipedia
IPA-tecken
p
U+0070
[apa]

En tonlös bilabial klusil är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som [p]. Ljudet förekommer i svenska, och representeras av bokstaven p i ”spik”.

Egenskaper[redigera | redigera wikitext]

Egenskaper hos den tonlösa bilabiala klusilen:

Varianter[redigera | redigera wikitext]

IPA Beskrivning
p tonlös bilabial klusil, grundform
aspirerad tonlös bilabial klusil
palataliserad tonlös bilabial klusil
labialiserad tonlös bilabial klusil
oexploderad tonlös bilabial klusil
tonande tonlös bilabial klusil
egressiv tonlös bilabial klusil

Användning i språk[redigera | redigera wikitext]

I svenskan liksom de allra flesta språk som använder det latinska alfabetet skrivs den tonlösa bilabiala klusilen med p.

I språk som använder det kyrilliska alfabetet skrivs den med п och på grekiska med π. I klassisk grekiska skrevs den aspirerade tonlösa bilabiala klusilen med φ, men φ uttalas i modern grekiska som [f].

Ljudet saknas helt i arabiskan.

Pulmonisk-egressiva konsonanter
labiala koronala dorsala radikala
bilab. lab.dent. dent. alve. postal. al.pal. retrof. palat. velara uvul. fary. epigl. glott.
nasaler m ɱ n ɳ ɲ ŋ ɴ
klusiler p b * * t d ʈ ɖ c ɟ k g q ɢ ʡ ʔ
frikativor ɸ β f v θ ð s z ʃ ʒ ɕ ʑ ʂ ʐ ç ʝ x ɣ χ ʁ ħ ʕ ʜ ʢ h ɦ
approx. β̞ ʋ ɹ ɻ j ɰ
tremul. ʙ r ʀ *
flappar ɾ ɽ
lat. frik. ɬ ɮ * * *
lat. appr. l ɭ ʎ ʟ
lat. flappar ɺ *
Not: * står för foner som ännu saknar officiella IPA-tecken.
Där symboler uppvisas parvis avser den högra en tonande konsonant.
Skuggade områden avser uttal som anses omöjliga.