Torsvik, Lidingö

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Fastighetskomplexet Lidingö Arena på den norra sidan av Stockholmsvägen i markplanet ovanför Lidingös huvudled för in- och utfartstrafik i Torsvik. Foto: Augusti 2009.

Torsvik är ett delområde[1] (stadsdel) i västra delen av södra Lidingö, Lidingö kommun, Stockholms län.

Utbredning[redigera | redigera wikitext]

Torsvik är beläget vid Lidingöbrons landfäste. Stadsdelen Torsvik som inkluderar villaområdet Herserud, Lidingös äldsta villaområde, har cirka 4 000 invånare[källa behövs].

Torsvik i klassisk mening, exklusive området Herserud, utgör området för den övre delen av infartsområdet på Lidingö där Stockholmsvägen börjar och är placerad ovanför den reguljära infartsleden för fordonstrafik som övergår i Södra Kungsvägen och Gåshagaleden.

Torsvik domineras av ett stort bostadsområde norr om Stockholmsvägen uppe på Torsviksplatån, skola och ett mindre centrum vid infarten till Torsviksplatån. Nedanför Torsviksplatån, utefter Stockholmsvägens norra sida finns ett stort huskomplex kallat Lidingö Arena, som byggdes under åren 1976-1977. Lokalytan på totalt 7 700 m² inrymmer ett flertal mindre tjänsteföretag, tandläkarmottagning, hotell, bank, butiker m.m. I gatuplanet finns en stor bensinmack med dygnetruntservice som drivs av Statoil. Under huset finns ett parkeringsgarage. Utefter Stockholmsvägens södra sida finns ett antal äldre hus från 1950-talet med butiker och serviceföretag i gatuplanet och bostäder i de övre våningsplanen, och de tre höghusen, ursprungligen uppförda på slutet av 1950-talet med drag av 1960-tal som identiskt byggda hus av ingenjörsföretaget Jacobson & Widmark, där företaget hade sin huvudverksamhet i ett av husen. Dessa tre höghus inrymde ursprungligen enbart kontorslokaler i alla våningsplan över gatuplanet. I gatuplanet fanns tidigare Lidingö stadsbibliotek, Systembolagets lidingöbutik och ett apotek som samtliga idag är överflyttade till Lidingö centrum. I gatuplanet på det mellersta höghuset finns en stor livsmedelsbutik, som även hyr parkeringsgaraget under husen. Två av höghusen byggdes om under 2000-talet till lägenheter med bostadsrätt, där man kompletterat de ursprungliga husen med inglasade balkonger.

Längre fram på Stockholmsvägen in på Lidingö och även på den södra sidan av Torsviks backe, som innan nya Lidingöbron byggdes var Lidingös stora infartsled, finns ett flertal liknande 1950-tals fastigheter som kombinerat inrymmer bostadslägenheter och butiker i gatuplanet.

De butiker och serviceföretag som finns eller fanns utspridda utefter Stockholmsvägen, Torsviks backe och även vid Vasavägen, var en avgörande faktor till att man beslutade att bygga Lidingö centrum för att samla dessa på ett ställe och hävda sig i konkurrensen mot Stockholms innerstad. Många butiker har dock av olika anledningar valt att ligga kvar på ursprunglig plats, och nya butiker har tillkommit som idag inte får plats i Lidingö centrum, eller som av affärstekniska skäl föredrar att ligga utanför centrumet. Planer finns på att bygga ut Lidingö centrum för att bereda plats för fler affärer.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Skiss av Pehr Hilleström föreställande Carl Michael Bellman vid avfärd med roddfärja från Lidingö rökandes pipa efter ett besök hos Peter WidmanElfviks gård i september 1789. Platsen i förgrunden med ett hus vid stranden förmodas föreställa Torsviks färjeläge.

Torsvik har en central plats i Lidingös historia ända från mitten av 1300-talet som en betydelsefull plats för gods- och persontransporter över Lilla Värtan till Stockholm vid Ropsten.

Torsvik avsåg ursprungligen viken där gamla Lidingöbron har sitt landfäste och sluttningen upp från Lilla Värtan, motsvarande Torsviks backe. Den första reguljära roddfärjan från Lidingö till Stockholm var förlagd mellan Torsvik och Ropsten. Torsvik utgjorde enligt en karta från 1720 ingen plats med uppodlad mark utan var markerad enbart som platsen för ett färjeläge vid stranden i början av huvudvägen in på Lidingö. På kartan från 1720 anges Torsvik med symbolen för ett torp med tillägget Färge Ställe. Det är troligt att färjestället vid Torsvik utvecklades på liknande sätt som vid Ropsten, med någon typ av färjestuga eventuellt kombinerat med krog där färjeavgifter upptogs och där resande kunde uppehålla sig i väntan på inkommande roddfärja och även fungera som "värmestuga" för roddarna när ingen skulle ros över till Stockholm. Någon detaljerad information om färjeläget vid Torsvik har dock inte återfunnits. Det är heller inte känt när den första reguljära färjeförbindelsen upprättades. På en teckning av Pehr Hilleström från 1789 som avbildar Carl Michael Bellman vid avfärd med roddfärja från Lidingö rökandes pipa efter ett besök hos Peter WidmanElfviks gård i september 1789, som man antar föreställer färjeöverfarten från Torsvik till Ropsten, finns en del av ett mindre hus vid stranden avbildat som kan avse färjestugan vid Torsvik. Torsviken kom med tiden att få namnge ett större område än enbart viken och Torsviks backe, idag hela stadsdelen Torsvik som även inkluderar bostadsområdet Herserud, det äldsta villaområdet på Lidingö.

När den södra delen av Lidingöbanan var färdigställd 1914 var slutstationen Herserud, idag även benämnd Foresta-Millesgården. Innan gamla Lidingöbron var färdigbyggd 1925 konkurrerade ångbåtsfärjor med den dåvarande flottbron över till Ropsten som ansågs riskabel att använda när det blåste hårt på Lilla Värtan. Färjeläget på Lidingösidan var förlagd till en brygga direkt nedanför Villa Foresta kombinerat med en el-driven hiss upp på Herserudsklippan. Hissen som byggdes 1911 i samband med att Villa Foresta stod klar, revs 1947.

Den första vägförbindelsen in på Lidingö från brofästet vid Lilla Värtan utgjordes av Torsviks backe, en för fotgängare och cyklister ökänd svårforcerad brant backe, som kvarstod som huvudled fram till att nya Lidingöbron blev klar 1971, då infartsleden förlades högre upp på Lidingölandet som eliminerade Torsviks backe för fordonstrafiken. Backen fungerar idag fortfarande som förbindelseväg för fotgängare, cyklister och mopedister mellan Torsvik och gamla Lidingöbron. För reguljär fordonstrafik som inte får använda gamla Lidingöbron, fungerar backen som förbindelse mellan Torsvik och Islinge via strandområdet förbi gamla Lidingöbrons landfäste under nya Lidingöbron, genom anslutning till nya Lidingöbrons avfartsled till norra Lidingö.

Bildgalleri[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

Fotnoter[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 juni 2016. https://web.archive.org/web/20160617123101/http://lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/omstaden/statistikochfakta/statistik/delomradesstatistik.4.3e4dd8e0124ea0e0ce08000719.html. Läst 24 mars 2017. 

Tryckta källor[redigera | redigera wikitext]