Tysklands förbundsregering

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Förbundsrepubliken Tysklands statsskick
Coat of arms of Germany, depicting the black eagle.
Denna artikel ingår i en artikelserie
Konstitution
Grundlagen
Lagstiftande makt
Förbundsdagen
Förbundsrådet
Revisionsverket
Ombudsman
Verkställande makt
Förbundspresidenten
Förbundsregeringen
Förbundskanslern
Ministrar
Domstolsväsen
Författningsdomstolen
Förvaltningsdomstolen
Regioner
Förbundsländer
Lantdagar
Delstatsregeringar
Landkreise
Kommunalförbund
Kommuner
Direkt demokrati
Folkomröstningar
Folkinitiativ
Politiska partier
CDU, CSU, FDP, GRÜNE, LINKE,
SPD, AfD
Övrigt
Europakonventionen
Europeiska unionen
Förenta nationerna
Tysklands författningssamling
Tyskland-portalen

Tysklands förbundsregering (tyska: die Deutsche Bundesregierung), även kallad deutsche Bundeskabinett, utgörs av Tysklands förbundskansler (der Bundeskanzler / die Bundeskanzlerin) och förbundsministrarna (Bundesminister). Regeringen utgör Förbundsrepubliken Tysklands viktigaste exekutiva organ och utövar den exekutiva regeringsmakten på federal nivå i Tyskland.

Förutom sina exekutiva funktioner har regeringen även möjlighet att lägga fram lagförslag i Förbundsdagen och kan genom regeringsmajoritet i förbundsdagens utskott utnämna domare till Tysklands författningsdomstol, och därmed har den också visst inflytande över lagstiftande organ och dömande organ i Förbundsrepubliken.

Utnämning av ministrar[redigera | redigera wikitext]

Tysklands förbundskansler, regeringschefen, nomineras av Tysklands statschef, förbundspresidenten, efter ett val till förbundsdagen eller om posten är vakant. Förbundspresidenten konsulterar då ledarna för förbundsdagens partier för att finna en kandidat med en majoritet av förbundsdagens röster. Förbundsdagen väljer förbundskansler med absolut majoritet, i Tyskland ofta därför benämnt Kanzlermehrheit. Därefter görs den formella utnämningen av förbundspresidenten, som dock är skyldig att godta förbundsdagens val.

De individuella ministrarna i regeringen nomineras av förbundskanslern och bekräftas officiellt genom utnämning av förbundspresidenten. Enligt etablerad praxis är de flesta ministrar som utnämns medlemmar av förbundsdagen, men det finns inget krav på att ministern ska väljas bland dessa.

Den tyska grundlagen och etablerad praxis ger förbundskanslern stor exekutiv makt, då kanslern i praktiken ensam väljer sina ministrar och deras ansvarsområden och har rätt att ange huvuddragen i regeringens politik. En förbundsregering med majoritet i förbundsdagen kan fortfarande ha svårt att genomföra sina lagstiftningsinitiativ om regeringskoalitionen inte även har stöd av en majoritet i Tysklands förbundsråd.

Misstroendevotum i förbundsdagen kan endast riktas mot förbundskanslern och därmed hela regeringen, inte mot individuella ministrar. Endast ett konstruktivt misstroendevotum tillåts i grundlagen, så att förbundsdagen i och med omröstningen samtidigt måste välja en ny förbundskansler med absolut majoritet.

Reglering av uppgifter[redigera | redigera wikitext]

Förbundsregeringens uppgifter regleras i del VI, artikel 62-69 i Tysklands grundlag. Den räknas därför till landets författningsorgan. Artikel 76 ger regeringen rätt att lägga fram lagförslag i Förbundsdagen. Artikel 64, 2:a stycket föreskriver att medlemmarna ska svära ämbetseden vid sitt tillträde. Regeringens arbete regleras i Geschäftsordnung der Bundesregierung (GOBReg) och i Gemeinsamen Geschäftsordnung der Bundesministerien (GGO). Av dessa följer, att regeringen endast är beslutsmässig när mer än hälften av medlemmarna är närvarande.

Formellt leds regeringens administration av förbundskanslern, som i det dagliga arbetet delegerar detta till Förbundskanslerämbetet.

Enligt den så kallade kanslerprincipen (Kanzlerprinzip) har förbundskanslern rätt att inom regeringen bestämma regeringspolitikens huvuddrag och är också personligen ansvarig för dessa. Ministrarna leder självständigt sina respektive ansvarsområden, vilkas inriktning och omfång bestäms av förbundskanslern (Ressortprinzip). Vid oenighet mellan ministrar inom regeringen kan regeringen rösta och besluta genom majoritetsbeslut (Kollegialprinzip).

Enligt Bundesministergesetz har avgående ministrar rätt till statsrådspension om de under minst två år tillhört förbundsregeringen, arbetat som statssekreterare i ett ministerium eller i förtid lämnat en delstatsministerpost.

Tjänstemän och statssekreterare i regeringskansliet betraktas formellt inte som medlemmar av regeringen, men understödjer regeringen i det dagliga arbetet.

Förbundsregeringen har onsdagar 9:30 som sin ordinarie mötestid och sammanträder normalt i Bundeskanzleramts byggnad i centrala Berlin.

Sammansättning[redigera | redigera wikitext]

Regeringens sammansättning är inte reglerad i lag och den exakta indelningen av ansvarsområden och antalet ministrar har varierat under förbundsrepublikens historia.

Utrikesministern är oftast samtidigt ställföreträdande förbundskansler (även kallad vicekansler) och posten har ofta tilldelats det nästa största regeringspartiet. Ställföreträdande förbundskanslern övertar kanslerns uppgifter i händelse av dennes tillfälliga frånvaro. Däremot blir inte vicekanslern automatiskt ny förbundskansler i händelse av förbundskanslerns förtida avgång eller död, utan vicekanslern måste i så fall nomineras och väljas till kansler på sedvanligt sätt.

Traditionellt ingår chefen för Förbundskanslerämbetet som minister utan portfölj och har rösträtt i regeringen. Flera tidigare östtyska ministrar utnämndes till ministrar utan portfölj i förbundsregeringen 1990-1991 i samband med Tysklands återförening.

Nuvarande regeringen[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Regeringen Merkel IV

Den nuvarande regeringen utgörs av en koalition mellan partierna CDU, CSU och SPD, under ledning av förbundskansler Angela Merkel (CDU), med Olaf Scholz (SPD) som ställföreträdande förbundskansler och 14 ytterligare ministrar. Den tillsattes den 14 mars 2018 och ersatte då Angela Merkels tredje regering (2013–2018).

Angela Merkels fjärde regering
Titel Namn Tillträdde Avgick Parti
Förbundskansler Angela Merkel22 november 2005innehar fortfarande ämbetetCDU
Vicekansler samt finansminister Olaf Scholz14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetSPD
Utrikesminister Heiko Maas14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetSPD
Inrikesminister Horst Seehofer14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCSU
Justitie- och konsumentskyddsminister Katarina Barley14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetSPD
Ekonomi- och energiminister Peter Altmaier14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCDU
Arbets- och socialminister Hubertus Heil14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetSPD
Jordbruksminister Julia Klöckner14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCDU
Försvarsminister Ursula von der Leyen17 december 2013innehar fortfarande ämbetetCDU
Familje-, äldre-, kvinno- och ungdomsminister Franziska Giffey14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetSPD
Hälso- och sjukvårdsminister Jens Spahn14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCDU
Minister för transport och digital infrastruktur Andreas Scheuer14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCSU
Miljö-, naturvård- och kärnkraftssäkerhetsminister Svenja Schulze14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetSPD
Utbildnings- och forskningsminister Anja Karliczek14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCDU
Minister för ekonomiskt samarbete och utveckling Gerd Müller17 december 2013innehar fortfarande ämbetetCSU
Minister med särskilda uppgifter
och chef för Förbundskanslerämbetet
 Helge Braun14 mars 2018innehar fortfarande ämbetetCDU

Se även[redigera | redigera wikitext]

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, Bundesregierung (Deutschland).

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]