Välfärd

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Välfärd är bland annat de delvis skattesubventionerade eller helt skattefinansierade tjänster och de transfereringar som stat, landsting och kommun tillhandahåller i syfte att säkra individens trygghet vid bland annat barndom, sjukdom, arbetslöshet, funktionsnedsättning och ålderdom. Kallas ibland även "social trygghet" eller "socialt skyddsnät". Det handhas i Sverige av kommunerna och ett antal myndigheter under Socialdepartementet. Regeringsformen föreskriver att "den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten."

Allmän välfärd[redigera | redigera wikitext]

Allmän välfärd innebär att alla i samhället garanteras en viss nivå av grundläggande välfärdstjänster som skydd, säkerhet, mat, sjukvård och utbildning. Ett alternativ till detta är selektiv välfärd där dessa tjänster endast är vissa förunnat.

Välfärd i Sverige[redigera | redigera wikitext]

I Sverige har den svenska modellen och den Nordiska välfärdsmodellen tillämpats i ett försök att uppnå allmän välfärd. Politiska åtgärder som Allmännyttan och Försörjningsstödet syftar till att garantera alla en grundläggande välfärd.

Andra betydelser[redigera | redigera wikitext]

Välfärd är en definitionsfråga till exempel en tillfredsställande levnadsnivå. Välfärd är ett subjektivt/objektivt/relativt mått på levnadsnivån (Å. Elmér, 2000).[källa behövs]

Vissa forskare tenderar att göra en åtskillnad mellan materiell och mental välfärd. Materiell välfärd syftar på exempelvis ekonomiska resurser, förväntad livslängd och andra "objektiva" välfärdsindikatorer medan mental välfärd syftar på subjektiva välfärdsindikatorer. Exempel på subjektiva välfärdsindikatorer skulle kunna vara olika mått på välbefinnade, lycka och livstillfredställelse. Se ex: (Sven Ove Hansson, “Welfare, Justice, and Pareto Efficiency”, Ethical Theory and Moral Practice, 7:361-380, 2004.)

Begreppet välfärd kan också tolkas som ett samlingsbegrepp på människors levnadsförhållande, som ofta bygger på en redogörelse för deras ekonomi, hälsa, utbildning, bostadsförhållanden etc. I den ekonomiska forskningen avses med välfärd oftast individens samlade ekonomiska resurser. (Källa: Nationalencyklopedin).

Välstånd[redigera | redigera wikitext]

Välstånd är ett begrepp i ekonomi som kan jämställas med rikedom, förmögenhet eller levnadsstandard.

Det finns flera mått på välstånd, bland annat bruttonationalprodukt och human development index.

Se även[redigera | redigera wikitext]