Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Wiki-newadmin.svg
Bildinformation
Gnome-system-run.svg
Bildinformation
Wiki-name.svg
Bildinformation
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Om det redan från början är uppenbart att utslaget kommer att bli ett avslag, till exempel om en alldeles ny och okänd användare nominerat sig själv, kan den dock avslutas i förtid.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone ett halvår) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{subst:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2017" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2017). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2017-10.

== Nyval/Omval/Återval aktuell månad och år ==
<section begin="2017"/>
<small>Valet bör inte avslutas före {{subst:#timel: j F Y "kl". H.i|+7 days}}.</small>
{{subst:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/IP-kontrollant/censor
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2017"/>

Vid första nomineringen - då valsidan inte existerar - kan följande formulär användas för att skapa den sidan och lägga in nomineringen. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På denna sida, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant, så kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst, så att andra kan skärskåda och bedöma det. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före 29 oktober 2017 kl. 00.41.

Urbourbo[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Urbourbo (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 00.41 (CEST)

Motivering: Administratör med varierande aktivitet. Säger sig dock ha nytta av verktygen ibland och fortsätter gärna som administratör. Paracel63 (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 00.41 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: bekräftelse

Stöder Stöder

 1. --Paracel63 (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 00.44 (CEST) (i tron att fler administratörer trots allt leder till mer gjort)
 2. Riggwelter (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 00.45 (CEST)
 3. Bairuilong (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 07.24 (CEST)
 4. Edaen (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 08.07 (CEST)
 5. Historiker (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 09.20 (CEST)
 6. Tostarpadius (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 09.41 (CEST) Vi behöver fler administratörer, inte färre.
 7. Boberger (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 09.51 (CEST)
 8. Höstblomma (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 11.00 (CEST)
 9. Lindansaren (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 12.27 (CEST) Jag har mycket svårt för inaktivitetsargumentet, och utvecklar det i diskussionen nedan.
 10. Ariam (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 15.17 (CEST)
 11. Papper Pappergörs av trä! 22 oktober 2017 kl. 22.09 (CEST) - Jag tycker man ska rösta emot om det finns en risk att en användare kan missbruka verktygen och inte bara på grund av inaktivitet, om man ska rösta emot bara på grund av inaktivitet då skulle ganska många admins förlora verktygen. Tänk på att ingen användare har plikter.
 12. Adville (diskussion) 23 oktober 2017 kl. 00.06 (CEST), stöd. Se disk
 13. andejons (diskussion) 23 oktober 2017 kl. 09.48 (CEST)
 14. TernariusD 23 oktober 2017 kl. 22.34 (CEST) Som bl.a. Lindansare och Adville – Urbourbo kan administratörsjobbet, och det är det viktigaste för mig. Hen gör ingen skada om hen får sitta kvar: Det föreligger knappast en "ju fler kockar desto sämre soppa"-situation här.

Neutral Neutral

 1. Sjö (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 11.01 (CEST) På grund av att verktygen inte används. Jag vill inte rösta mot, eftersom jag har en positiv uppfattning om Urbourbo och tror att verktygen skulle användas väl om de väl användes.
 2. Nosslrac (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 23.21 (CEST) Flyttar min röst hit, med samma motivering som den understrukna nedan.

Stöder inte Stöder inte

 1. Reddarn (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 00.50 (CEST) Av loggen att döma har användaren inte utfört en enda administrativ åtgärd sedan det förra valet, så jag förstår inte vari den reella nyttan av verktygen ligger. Användaren har även under tidigare år varit mycket sparsam med att använda administratörsverktygen.
 2. Gujo (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 01.20 (CEST) Har ingen kritik mot användaren men, som Reddarn säger, då inte adminverktygen använts vid ett enda tillfälle (vad jag kan se) det senaste året landar jag här.
 3. Stigfinnare (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 09.59 (CEST) Användaren har inte ens i sin bekräftelse av nomineringen förespeglat något mer aktivt administratörsarbete. Urbourbo är de facto ingen administratör och då ska hen inte ha rättigheterna att vara det.
 4. YesDi (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 10.02 (CEST) Som Reddarn, Gujo och Stigfinnare.
 5. Allexim (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 10.31 (CEST)
 6. Skottniss (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 10.38 (CEST) Som ovan. Fler/många administratörer är bra, men om vi har en mängd administratörer som gör 0 så är fler administratörer ganska nyttolöst.
 7. Sjunnesson (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 10.56 (CEST) Som Skottniss.
  • Nosslrac (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 17.28 (CEST) Har fullt förtroende för användaren, men anser att en högre aktivitet krävs som administratör.
 8. Matanb (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 20.58 (CEST) Som Skottniss.

Diskussion Diskussion
Urbourbo har genom åren, med skiftande aktivitet, varit en mycket engagerad, kunnig och lojal WP-användare och administratör. Det är den grunden som bör avgöra ett sånt här val: Har vi anledning att tro att användaren tar ansvar för adminverktygen när verktygen används? Svaret är naturligtvis ett klart och tydlig "JA". Om inaktivitet skulle vara avgörande för möjligheten av bli vald borde det vara omöjligt att rekrytera nya. De har ju inte heller något aktuell track record för administrationsaktiviteter. Urbourbo har dock något mycket värdefullt som nybörjarna saknar - erfarenheten. Vi bör naturligtvis vara glada och visa uppskattning för att SVWP får möjlighet att utnyttja den, om den erbjuds. Allt annat är i mina ögon slöseri med erfarenhet och engagemang. Och det borde vi inte ha råd med. Lindansaren (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 12.27 (CEST)

Vi har fler mycket kunniga och erfarna användare, likt MagnusA, som kan bidra med sin kunnighet och erfarenhet utan att själv sitta på verktygen. Om verktygen inte används, kan användarna ifråga istället fokusera på att lära andra hur verktygen ska nyttjas, om de inte själva använder dem. Att ha administratörer som utför 0 gör att vår administratörskår ser större ut än vad den i själva verket är. Det är skillnad på att göra lite och att göra ingenting - utför man noll administrativa åtgärder på ett helt år, då är det någonting som är lite snett. Jag förstår inte varför det skulle vara något problem för U eller någon annan inaktiv administratör att be om verktygen igen, om användaren i fråga skulle känna att denne vill nyttja dem igen. Om det bara är enskilda småsaker bör BOÅ fungera adekvat. Givetvis är det fritt fram att tycka olika. Att det är okej att tycka olika är kanske en självklarhet, men sådana självklarheter bör upprepas tills det blir irriterande - för det är inte alltid så självklart alla gånger att det är okej att ha olika åsikter. Vänligen, Skottniss (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 15.43 (CEST)
Stor skillnad mot calendrella som var helt inaktiv ett år och sedan ville komma tillbaks som admin direkt. U redigerar och har då koll på wikikulturen och vad som händer även om admin verktygen inte används "ofta". Därför kan hen lätt snabbt återgå att används verktygen vid behov. Därför stödjer jag. .. men hoppas givetvis på mer aktivitet, men förstår att det inte alltid går. Adville (diskussion) 23 oktober 2017 kl. 00.06 (CEST)


Valet bör inte avslutas före 26 oktober 2017 kl. 19.11.

LPfi[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av LPfi (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.11 (CEST)

Motivering: Erfaren administratör som bl.a. patrullerar och flyttar/raderar sidor med hjälp av verktygen. Fortsätter gärna som administratör. Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.11 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Bekräftelse

Stöder Stöder

 1. --Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.11 (CEST)
 2. Yger (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.12 (CEST)
 3. Adville (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.24 (CEST). Självklart
 4. NH 19 oktober 2017 kl. 19.25 (CEST)
 5. Innocent bystander (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.28 (CEST)
 6. TernariusD 19 oktober 2017 kl. 20.05 (CEST)
 7. Edaen (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.10 (CEST)
 8. Kitayama (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.37 (CEST)
 9. Reddarn (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.56 (CEST)
 10. Lindansaren (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.03 (CEST)
 11. Skivsamlare (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.25 (CEST)
 12. Taxelson (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.50 (CEST)
 13. Gujo (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.53 (CEST)
 14. Tostarpadius (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.58 (CEST)
 15. Elzo 90 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.08 (CEST)
 16. Historiker (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.43 (CEST)
 17. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 06.29 (CEST).
 18. Sjunnesson (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.07 (CEST)
 19. Plumbum208 (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.27 (CEST)
 20. YesDi (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.35 (CEST)
 21. Stigfinnare (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 10.29 (CEST)
 22. Boberger (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 12.27 (CEST)
 23. andejons (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 13.35 (CEST)
 24. ℇsquilo 20 oktober 2017 kl. 14.04 (CEST)
 25. Nosslrac (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 15.02 (CEST)
 26. Höstblomma (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 17.40 (CEST)
 27. Matanb (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 21.25 (CEST)
 28. Julle (disk.) 21 oktober 2017 kl. 02.48 (CEST)
 29. Svensson1 (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 05.56 (CEST)
 30. Knuckles...wha? 21 oktober 2017 kl. 10.55 (CEST)
 31. Skottniss (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 11.52 (CEST)
 32. Vätte (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 13.08 (CEST)
 33. Ariam (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 14.45 (CEST)
 34. Allexim (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 22.51 (CEST)
 35. Ma805 (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.10 (CEST)
 36. Maundwiki (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.33 (CEST)
 37. /Haxpett (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.36 (CEST)
 38. Bairuilong (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 07.21 (CEST)
 39. Sjö (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 11.03 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 26 oktober 2017 kl. 19.01.

Hannibal[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör och censor

Omval av Hannibal (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.01 (CEST)

Motivering: Erfaren administratör som bland annat raderar artiklar och hanterar blockeringar i samband med skrivstugor. Dessutom en av våra två censorer. Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.01 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Bekräftelse

Stöder Stöder som både administratör och censor

 1. Yger (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.02 (CEST)
 2. Adville (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.05 (CEST). Självklart
 3. --Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.05 (CEST) (instämmer med Höstblomma och Tostarpadius – lokala censorer ger ett klart mervärde och Hannibal har skött rollen bra.)
 4. Riggwelter (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.06 (CEST)
 5. -- Tegel (disk) 19 oktober 2017 kl. 19.37 (CEST)
 6. Svensson1 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.40 (CEST)
 7. Kitayama (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.39 (CEST)
 8. Ascilto (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.51 (CEST)
 9. Lindansaren (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.04 (CEST)
 10. Skivsamlare (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.24 (CEST)
 11. Taxelson (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.51 (CEST)
 12. Gujo (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.51 (CEST)
 13. Tostarpadius (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.59 (CEST)
 14. Elzo 90 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.07 (CEST)
 15. Historiker (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.42 (CEST)
 16. Julle (disk.) 19 oktober 2017 kl. 22.45 (CEST)
 17. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 06.27 (CEST).
 18. TernariusD 20 oktober 2017 kl. 07.01 (CEST) Jag är engentligen emot att vi har egna censorer men jag vill inte hamna i samma läger som nejröstarna. Hannibal har gjort ett mycket gott arbete i en svår situation och det tycker jag inte han ska få skäll för. (Och nej: Jag tänker inte involvera mig i någon ytterligare debatt i den frågan. Jag har redan redogjort för mitt ställningstagande i den länkade diskussionen, och jag tycker det vore oansvarigt av mig att återuppta en så frätande debatt.)
 19. Sjunnesson (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.15 (CEST)
 20. Plumbum208 (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.32 (CEST)
 21. YesDi (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.36 (CEST)
 22. Stigfinnare (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 10.27 (CEST)
 23. Boberger (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 12.29 (CEST)
 24. andejons (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 13.53 (CEST) Jag tycker det så här i efterhand kan finnas skäl att gå tillbaka och se över riktlinjerna för censorer för att eventuellt förtydliga dem i vissa punkter. Dett har dock inget att göra med om Hannibal har den integritet och kompetens som krävs för uppdraget. Där är mitt förtroende orubbat.
 25. Nosslrac (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 15.01 (CEST)
 26. Höstblomma (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 17.37 (CEST) Det är bra med lokala censorer. Min erfarenhet är att många är glada för att kunna ta ibland komplicerade ärenden på det språk de är mest bekväma med, i det här fallet svenska, istället för att i en kanske redan stressad situation därtill behöva översätta allt till engelska. Det är såvitt jag vet ganska få stewarder eller "globala censorer" som kan svenska på så god nivå att det är att jämställa med modersmål. Censorer bör givetvis när de behövs vara så tillgängliga som möjligt för så många som möjligt så enkelt som möjligt. Jag tycker också Hannibal ger ett bra svar nedan. Censorer behöver kunna stå emot yttre påtryckningar, men ibland även inre påtryckningar, dvs andra Wikipedianer med sin egna åsikt om rätt och fel i ett fall.
 27. Matanb (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 21.24 (CEST)
 28. Skottniss (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 11.52 (CEST)
 29. Vätte (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 13.06 (CEST) Instämmer med Höstblomma och Tostarpadius.
 30. Ariam (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 14.45 (CEST)
 31. Ma805 (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.12 (CEST)
 32. Maundwiki (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.32 (CEST)
 33. /Haxpett (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.37 (CEST)
 34. Bairuilong (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 07.17 (CEST)
 35. Sjö (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 10.58 (CEST)

Halvstöd Stöder som administratör men neutral för censor

 1. --Allexim (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 22.47 (CEST) Som administratör gör Hannibal ett mycket bra arbete och även som Wikipedian i mycket annat också, men som censor måste man kunna behandla en artikeln som Åsa Erlandson på ett mycket bättre sätt gentemot wikipediagemenskapen. Instämmer med Höstblommas inlägg (se ovan).
 2. Innocent bystander (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 11.04 (CEST) Lovade senast att inte rösta emot en lokal censor bara för att jag tycker att vi inte bör ha sådana. Det löftet håller jag. Men diskussionen runt ÅE tycker jag belyser att vi kanske inte bör ha lokala censorer med tanke på risken för just påtryckningar från wikipediagemenskapen.
 3. ℇsquilo 20 oktober 2017 kl. 14.03 (CEST) Som administratör tycker jag att Hannibal gör ett bra arbete, men som censor måste han kunna motivera sina åtgärder bättre.

Halvstöd Stöder som administratör men emot som censor

 1. NH 21 oktober 2017 kl. 23.15 (CEST) Vissa invändningar finns, men framförallt tycker jag det är bättre om äggen så att säga läggs i fler korgar. Hannibal är även om han för tillfället inte har någon officiell "post" ett av våra viktigaste ansikte utåt, och har varit det väldigt länge. En syssla han verkar utföra på ett alldeles utmärkt sätt! Och som vi har anledning att vara tacksamma över att han tar sig an. Det finns poänger med att sådana användare inte också är de som har speciella, känsliga behörigheter.

Neutral Neutral

Halvemot Neutral som administratör och emot för censor

 1. Reddarn (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 23.40 (CEST) Användarens censur av artikeln Åsa Erlandson var under all kritik (länk till diskussionen), och en större öppenhet hade varit önskvärd i det fallet. Åtgärden vidtogs på ett sådant sätt att jag inte kan hysa något förtroende för vederbörande i dennes censorroll. Utöver detta, är jag också emot lokala censorer och förespråkar en centralisering.
 2. Edaen (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 06.22 (CEST) Som Reddarn. Framför allt som censor måste man ha den integriteten som krävs för att kunna stå emot yttre påverkningar.

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Angående censorsfrågan: jag har berättat så mycket som det går utan att bryta mot själva kärnan i frågan. Att avslöja mer vore helt enkelt kontraproduktivt och jag beklagar att det är så. Vi frågade WMF och fick svaret att de överlåter frågan till oss, vad det verkar. Att gå in och diskutera det gång på gång, på varje fråga, hade också satt mer fokus på artikeln. Det som komplicerade situationen var att den inträffade när jag var bortrest och inte kunde agera. Om jag hade varit hemma hade jag kunnat agera tidigare vilket hade gjort att det hade blivit mindre rörelse kring artikeln. Om någon har ett bättre sätt att agera för att lugna ner situationen när den väl kommit i spinn, får den gärna meddela den (antagligen privat, eftersom vidare spridning också kan bli kontraproduktivt).

Vad gäller frågan om jag har integritet gentemot yttre påverkningar tror jag att det är ett märkligt argument i det här fallet. Det är påverkningarna från folk på Wikipedia som varit starkare, och eftersom jag inte kan berätta mer om vilka försök till påverkan som jag och Julle och tidigare censorn Idunius faktiskt motstått kanske det verkar som att vi fallit helt och hållet till föga, men där hoppas jag att ni kan acceptera min försäkran om att så inte är fallet. Tvärtom har vi försökt att balansera två mycket svåra alternativ och bortsett från min semester tycker jag min insats varit tillfyllest, men inte perfekt. Kommentarer om att jag kommunicerat dåligt vet jag inte riktigt vad jag ska göra med, när jag har försökt att ge så mycket information jag kan åt båda håll utan att bryta mot några regler. Med det sagt, om någon annan önskar överta rollen som censor kommer jag inte lägga fingrarna emellan.//Hannibal (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 16.05 (CEST)

Höstblomma visar i sin röstkommentar hur viktigt det är med lokala censorer. Trots att jag korresponderat ganska mycket på främmande språk, framför allt engelska och tyska, ser jag det personligen som en försvårande faktor att behöva göra det, särskilt i komplicerade ärenden, vilket de som gäller censur alltid är. Det finns ingen möjlighet till transparens kring beslutsfattandet och därför är val som detta, i än högre grad än de som rör enbart administratörskap, en fråga om förtroende. Vi kan inte kräva det omöjliga. Tostarpadius (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 07.31 (CEST)
Instämmer med Tostarpadius. Matanb (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 20.42 (CEST)
Det ligger i cencoruppdragets natur att det inte kan råda fullständig transparens kring de åtgärder som dessa vidtager eller inte vidtager. Och utifrån vad jag vet om ärendet som tas upp ovan kan jag inte se att användaren har misskött sig. Att hen råkade vara bortrest då det startade är inget hen kan lastas för. Gujo (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 01.12 (CEST)
Fem månader har gått och Le Lapin Verts fråga är därför mer än berättigad. --Allexim (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 11.49 (CEST)


Valet bör inte avslutas före 26 oktober 2017 kl. 18.53.

Gotogo[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Gotogo (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Nominerad av: Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 18.53 (CEST)

Motivering: Användaren använder flitigt verktygen bland annat till flyttar, raderingar och dylikt och fortsätter gärna som administratör. Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 18.53 (CEST)

Länk till kandidatens bekräftelse: Bekräftelse

Stöder Stöder

 1. --Paracel63 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 18.53 (CEST)
 2. Yger (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 18.56 (CEST)
 3. Lindansaren (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.00 (CEST)
 4. Riggwelter (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 19.05 (CEST)
 5. TernariusD 19 oktober 2017 kl. 20.08 (CEST)
 6. Adville (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.27 (CEST)
 7. Kitayama (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.40 (CEST)
 8. Ascilto (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.50 (CEST)
 9. Reddarn (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 20.55 (CEST)
 10. Skivsamlare (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.22 (CEST)
 11. Gujo (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.50 (CEST)
 12. Taxelson (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 21.51 (CEST)
 13. Tostarpadius (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.00 (CEST)
 14. Elzo 90 (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.07 (CEST)
 15. Historiker (diskussion) 19 oktober 2017 kl. 22.41 (CEST)
 16. Edaen (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 06.23 (CEST)
 17. LittleGun (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 06.29 (CEST).
 18. Sjunnesson (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.16 (CEST)
 19. YesDi (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.34 (CEST)
 20. Plumbum208 (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 08.34 (CEST)
 21. Stigfinnare (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 10.23 (CEST)
 22. Boberger (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 12.30 (CEST)
 23. andejons (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 13.38 (CEST)
 24. ℇsquilo 20 oktober 2017 kl. 13.59 (CEST)
 25. Nosslrac (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 14.58 (CEST)
 26. Höstblomma (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 17.09 (CEST)
 27. Matanb (diskussion) 20 oktober 2017 kl. 21.19 (CEST)
 28. Julle (disk.) 21 oktober 2017 kl. 02.48 (CEST)
 29. Svensson1 (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 05.56 (CEST)
 30. Vätte (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 13.08 (CEST)
 31. Ariam (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 14.44 (CEST)
 32. Allexim (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 22.53 (CEST)
 33. Ma805 (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.10 (CEST)
 34. Maundwiki (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.28 (CEST)
 35. /Haxpett (diskussion) 21 oktober 2017 kl. 23.40 (CEST)
 36. Bairuilong (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 07.20 (CEST)
 37. Sjö (diskussion) 22 oktober 2017 kl. 11.03 (CEST)

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionNyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]


Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]