Hoppa till innehållet

Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet

Från Wikipedia
Begäran om åtgärder Begäran om IP-kontroll Ansökan om administrativ behörighet Robotansökan Byte av användarnamn

På den här sidan väljs administratörer, byråkrater, IP-kontrollanter och censorer till svenskspråkiga Wikipedia. Även andra val som kräver wikipediagemenskapens förtroende kan förekomma här.

Användare kan nominera sig själva eller bli nominerade av någon annan. Omröstningen pågår normalt i minst en vecka (minst 7 dygn) från det att omröstningen blivit listad här. Om det redan från början är uppenbart att utslaget kommer att bli ett avslag, till exempel om en alldeles ny och okänd användare nominerat sig själv, kan den dock avslutas i förtid.

För att bli vald till administratör eller byråkrat krävs stöd av minst 75 procent av rösterna. För att bli vald till IP-kontrollant krävs minst 75 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. För att bli vald till censor krävs minst 90 procent stöd och samtidigt minst 25 positiva röster. Neutrala röster räknas inte. Om kandidaten får tillräckligt med stödjande röster så tilldelar en byråkrat eller steward användaren de nya användarrättigheterna.

De som kan ta bort användarrättigheter från en användare är Wikimedias stewardar. Om en användare själv vill bli av med sina verktyg lägger denna in en begäran på meta:Removal of access. Användaren ska även tas bort ur listan på Wikipedia:Administratörer.

Nominering[redigera | redigera wikitext]

För att nomineras till val bör man vara välkänd i Wikipediagemenskapen. Flitiga wikipedianer blir oftare valda. Olika användare lägger vikt vid olika saker, men viktigast är förstås bedömningen av huruvida användaren kommer att förvalta verktygen på ett korrekt och för Wikipedia ändamålsenligt sätt. Många anser därutöver att användaren ska ha förståelse för och följa Wikipedias policy och riktlinjer, och så gott som det går följa gängse Wikipediaetikett.

Det finns ingen formell minimigräns för hur länge man måste ha varit aktiv för att få kandidera. För att undvika okynnesnomineringar anses allmänt att användare som kandiderat, men inte blivit valda, bör vänta ett tag (åtminstone ett halvår) innan de kandiderar igen. På så vis får andra användare en chans att bilda sig en ny uppfattning om deras bidrag.

Den som äger rätt att nominera är den som själv kan bli nominerad.

Nominering av användare[redigera | redigera wikitext]

Innan omröstningen listas ska användaren tillfrågas om vederbörande accepterar nomineringen. Tänk på att kontrollera om användaren har ytterligare rättigheter som också behöver förnyas.

Om användaren accepterat nomineringen listas omröstningen här genom att skriva {{Byt:Nominering}} på användarens nomineringssida, Wikipedia:Ansökan om administrativ behörighet/Användarnamn. Omröstningarna skall omges av <section>-taggar. Se exempel. När omröstningen är påbörjad läggs den till i avsnittet "Pågående nomineringar" enligt detta exempel. "2024" kan behöva ändras vid nytt år eller om flera omröstningar sker för samma användare under samma år.

Nomineringar för omval sker normalt under den månad som anges som slutmånad i administratörens förordnande.

Sektionsnamnet i mallen nedan bygger normalt på det aktuella året. Vid nytt år, ändra sektionsnamnsförslaget till aktuellt år (2024). Om det namnet redan är använt på valsidan så använd förslagsvis År-månad som sektionsnamn, exempelvis 2024-07.


== Nyval/Omval/Återval aktuell månad och år ==
<section begin="2024"/>
<small>Valet bör inte avslutas före den {{Byt:#timel: j F Y "kl". H.i (T) | +7 days}}.</small>
{{Byt:Nominering
|användarnamn=
|till= Administratör/Administratör och byråkrat/gränssnittsadministratör/IP-kontrollant
|valtyp= Nyval/Omval/Återval
|självnominerad= Ja/Nej
|motivering= Varför ~~~~
|länk= Länk till kandidatens bekräftelse (utgår vid självnominering)
}}
<section end="2024"/>

Vid första nomineringen - då valsidan inte existerar - kan följande formulär användas för att skapa den sidan och lägga in nomineringen. Skriv in användarnamnet på den du vill nominera. När du trycker på "Skapa sida" är {{Nomineringssida}} samt ovanstående "mall" redan laddade.


Avslut av nomineringar[redigera | redigera wikitext]

När det är dags att avsluta nomineringen gör enligt följande:

 1. Lägg {{aabt|valets utgång|~~~~}} istället för raden "Valet bör inte avslutas före..." i början av det aktuella valet (efter <section begin>-taggen men före själva omröstningen).
 2. Lägg {{aabb}} i slutet av valet (före <section end>-taggen).
 3. På den här sidan, flytta ner nomineringen till avsnittet "Nyligen avslutade ansökningar".
 4. Om nya rättigheter skall delas ut uppmärksamma en byråkrat om det (gärna via WP:BOÅ). Gäller det en ny censor eller IP-kontrollant kontakta istället en steward på meta.
 5. Uppdatera listan över administratörer.
 6. Meddela gärna valresultatet till kandidaten.

Riktlinjer för röstning[redigera | redigera wikitext]

Röstning görs genom att skriva "# ~~~~" under önskat val. Då numreras rösten och signaturen skrivs ut efter numret.

Enbart användare som registrerat ett konto kan rösta. Dessutom måste man vara etablerad och någorlunda välkänd av andra användare. Man kan välja att rösta "stöder", "neutral" eller "stöder inte". Neutrala röster räknas inte när omröstningen avslutas.

De som röstar väljer själva om de vill motivera sina röster eller inte. Då ifrågasättande av andras lämplighet för någonting ibland kan vara känsligt, anser många användare att det är bra om den som röstar emot motiverar sin röst. Motiveringen bör vara kort och saklig och gärna försedd med länk till diff, diskussion ellet logg som dokumenterar ifrågasatta åtgärder, så att andra kan skärskåda och bedöma dessa. Håll diskussionen konstruktiv och saklig. Undvik personangrepp, sarkasmer och tvetydigheter. Ämnet på den här sidan är den aktuella omröstningen – utvikningar åt annat håll kan lätt störa. Se Wikipedia:Etikett och Wikipedia:Inga personangrepp.

Om det under nomineringen framkommer något som gör att du ändrar dig kan du ändra eller stryka din röst fram till omröstningens slut. Den gamla rösten markeras med överstrykning (#*<s>användarnamn tidsangivelse</s>). För att den automatiska räkningen ska fungera måste den strukna röstens inledande # ändras till #* (om rösten står först, till *).

Varför får inte alla rösta?[redigera | redigera wikitext]

Som i de flesta val och omröstningar har man även på Wikipedia en röst per person. Anledningen till att man inte får rösta som oinloggad är att en person kan redigera från många ip-adresser, och att det bakom en enskild ip-adress kan finnas flera olika personer. Anledningen till att nyregistrerade konton inte får rösta är att det tyvärr förekommer personer som registrerar flera olika konton i syfte att manipulera omröstningar eller överlag påverka samarbetet på Wikipedia. Dessutom registrerar ibland blockerade användare nya konton. Kravet att man ska vara etablerad och någorlunda välkänd innebär att övriga användare kan känna sig rimligt säkra på att det faktiskt är en "unik" person bakom varje röstande konto. (Se vidare Wikipedia:Marionetter.) Det finns inga exakta kriterier för hur länge man ska ha varit registrerad eller hur många redigeringar man ska ha gjort för att få rösta; tveksamma fall avgörs genom diskussion.

Reklam för omröstningar[redigera | redigera wikitext]

Om man vill öka antalet deltagare i en omröstning skriver man ett meddelande på Bybrunnen, utan att ange hur man anser att folk bör rösta. Postning av ett sådant meddelande är lämpligt att göra vid nyval och i början på en återvalsperiod. Läs Wikipedia:Kalla inte in förstärkningar.

Nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Uppdatera sidanSenaste ändringarna av nomineringssidorna

Pågående nomineringar[redigera | redigera wikitext]

Valet bör inte avslutas före den 17 juli 2024 kl. 20.23 (CEST).

Adville[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av Adville (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad Adville (diskussion) 10 juli 2024 kl. 20.23 (CEST)[svara]

Motivering: Ännu ett år har nu gått, och under denna tiden har jag varit den 4:e mest aktive admin på svenskspråkiga wikipedia. Dettta beror till stor del på att jag ofta är inloggad och kontrollerar min bevakningslista via mobilen vid resor eller efter jobbet på hotellet. Eftersom jag kommer fortsätta med samma jobb kommer jag att ha ungefär samma tid som nu även det kommande året (saker kan hända som jag inte vet nu som förändrar det så klart), och därför tänkte jag ännu en gång ställa upp för ett nytt år om gemenskapen beslutar att de vill ha kvar mig på denna positionen. Adville (diskussion) 10 juli 2024 kl. 20.23 (CEST)[svara]

Stöder Stöder

 1. Historiker (diskussion) 10 juli 2024 kl. 20.28 (CEST)[svara]
 2. Chandra Varena (diskussion) 10 juli 2024 kl. 20.41 (CEST)[svara]
 3. Riggwelter (diskussion) 10 juli 2024 kl. 20.51 (CEST)[svara]
 4. Plumbum208 (diskussion) 10 juli 2024 kl. 21.00 (CEST)[svara]
 5. Stigfinnare (diskussion) 10 juli 2024 kl. 21.03 (CEST)[svara]
 6. Yger (diskussion) 10 juli 2024 kl. 21.09 (CEST)[svara]
 7. Estrellato (diskussion) 10 juli 2024 kl. 21.10 (CEST)[svara]
 8. DIEXEL (diskussion) 10 juli 2024 kl. 21.16 (CEST)[svara]
 9. TernariusDisk 10 juli 2024 kl. 21.37 (CEST)[svara]
 10. ANHN 10 juli 2024 kl. 22.06 (CEST)[svara]
 11. Lucie Manette (Diskussion) 10 juli 2024 kl. 22.24 (CEST)[svara]
 12. OJH (diskussion) 10 juli 2024 kl. 22.52 (CEST)[svara]
 13. Colapojken (diskussion) 10 juli 2024 kl. 23.20 (CEST) självklart![svara]
 14. --Gotogo (diskussion) 10 juli 2024 kl. 23.35 (CEST)[svara]
 15. Plagodis 🦋 (diskussion) 10 juli 2024 kl. 23.42 (CEST)[svara]
 16. Ainali diskussionbidrag 10 juli 2024 kl. 23.58 (CEST) Gör ett ovärderligt jobb![svara]
 17. Kvarnhjul (diskussion) 11 juli 2024 kl. 00.17 (CEST)[svara]
 18. adjoka diskussion 11 juli 2024 kl. 00.27 (CEST)[svara]
 19. Cilidus (diskussion) 11 juli 2024 kl. 01.30 (CEST)[svara]
 20. Edaen (diskussion) 11 juli 2024 kl. 05.37 (CEST)[svara]
 21. LittleGun (diskussion) 11 juli 2024 kl. 08.23 (CEST).[svara]
 22. Skivsamlare (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.04 (CEST)[svara]
 23. Tostarpadius (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.06 (CEST)[svara]
 24. TJ Lusitanias (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.22 (CEST)[svara]
 25. Larske (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.32 (CEST)[svara]
 26. EPIC (diskussion) 11 juli 2024 kl. 15.30 (CEST)[svara]
 27. Sjunnesson (diskussion) 11 juli 2024 kl. 15.38 (CEST)[svara]
 28. Spisen (diskussion) 11 juli 2024 kl. 16.19 (CEST)[svara]
 29. Affe (diskussion) 11 juli 2024 kl. 16.43 (CEST)[svara]
 30. dnm (d | b) 13 juli 2024 kl. 00.34 (CEST)[svara]
 31. MatanB (disk.🖌) 14 juli 2024 kl. 11.44 (CEST)[svara]
 32. Nosslrac (diskussion) 14 juli 2024 kl. 21.51 (CEST)[svara]
 33. andejons (diskussion) 14 juli 2024 kl. 23.20 (CEST)[svara]
 34. --Gotogo (diskussion) 14 juli 2024 kl. 23.31 (CEST)[svara]

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionValet bör inte avslutas före 15 juli 2024 kl. 18.43.

jssfrk[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Återval av jssfrk (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad jssfrk (d|b) 8 juli 2024 kl. 18.43 (CEST)[svara]

Motivering: Jag har självvalt stått utan administratörsverktyg i många år då jag i långa perioder varit frånvarande och inte haft något behov av dem, men känner allt mer att det vore bra att ha tillgång till verktygen för raderingar och komplicerade sidflyttar. För kännedom ägnar jag mig mycket lite åt klottersanering och dylikt utan arbetar mest med att skapa innehåll, men jag märker att jag ändå skulle ha nytta av verktygen. jssfrk (d|b) 8 juli 2024 kl. 18.43 (CEST)[svara]

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 8 juli 2024 kl. 18.50 (CEST)[svara]
 2. Estrellato (diskussion) 8 juli 2024 kl. 18.52 (CEST)[svara]
 3. Historiker (diskussion) 8 juli 2024 kl. 18.57 (CEST)[svara]
 4. Kvarnhjul (diskussion) 8 juli 2024 kl. 19.07 (CEST)[svara]
 5. Lucie Manette (Diskussion) 8 juli 2024 kl. 20.19 (CEST)[svara]
 6. Tostarpadius (diskussion) 8 juli 2024 kl. 21.11 (CEST)[svara]
 7. Plumbum208 (diskussion) 8 juli 2024 kl. 21.24 (CEST)[svara]
 8. Janders (diskussion) 8 juli 2024 kl. 23.47 (CEST)[svara]
 9. Stigfinnare (diskussion) 9 juli 2024 kl. 00.06 (CEST)[svara]
 10. Cilidus (diskussion) 9 juli 2024 kl. 01.30 (CEST)[svara]
 11. LittleGun (diskussion) 9 juli 2024 kl. 05.25 (CEST).[svara]
 12. Edaen (diskussion) 9 juli 2024 kl. 06.12 (CEST)[svara]
 13. Adville (diskussion) 9 juli 2024 kl. 07.42 (CEST)[svara]
 14. Fredde 9 juli 2024 kl. 07.51 (CEST)[svara]
 15. --Gotogo (diskussion) 9 juli 2024 kl. 08.51 (CEST)[svara]
 16. ANHN 9 juli 2024 kl. 08.57 (CEST)[svara]
 17. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2024 kl. 09.12 (CEST)[svara]
 18. MatanB (disk.🖌) 9 juli 2024 kl. 15.28 (CEST)[svara]
 19. --Kitayama (diskussion) 9 juli 2024 kl. 16.21 (CEST)[svara]
 20. Skivsamlare (diskussion) 10 juli 2024 kl. 11.54 (CEST)[svara]
 21. TernariusDisk 10 juli 2024 kl. 12.02 (CEST)[svara]
 22. Colapojken (diskussion) 10 juli 2024 kl. 12.03 (CEST)[svara]
 23. Ghostrider 10 juli 2024 kl. 19.25 (CEST)[svara]
 24. Riggwelter (diskussion) 10 juli 2024 kl. 19.55 (CEST)[svara]
 25. DIEXEL (diskussion) 10 juli 2024 kl. 21.15 (CEST)[svara]
 26. /Julle (disk.) 10 juli 2024 kl. 23.17 (CEST) Har du nytta av verktygen så har vi nytta av att du har tillgång till verktygen.[svara]
 27. Plagodis 🦋 (diskussion) 10 juli 2024 kl. 23.38 (CEST)[svara]
 28. Ainali diskussionbidrag 10 juli 2024 kl. 23.57 (CEST)[svara]
 29. adjoka diskussion 11 juli 2024 kl. 00.26 (CEST)[svara]
 30. TJ Lusitanias (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.23 (CEST)[svara]
 31. Larske (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.30 (CEST)[svara]
 32. EPIC (diskussion) 11 juli 2024 kl. 15.30 (CEST) OK, välkommen tillbaka.[svara]
 33. Affe (diskussion) 11 juli 2024 kl. 16.43 (CEST)[svara]
 34. Nosslrac (diskussion) 14 juli 2024 kl. 21.51 (CEST)[svara]
 35. andejons (diskussion) 14 juli 2024 kl. 23.13 (CEST)[svara]

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion Diskussion
Att vara administratör handlar inte bara om att motverka klotter och vandalism, det handlar också om att skapa struktur i kategorier och specifika artikelsortiment (eftersom det kräver behörighet att radera - antingen explicit eller implicit vid flyttar). --Kitayama (diskussion) 9 juli 2024 kl. 16.21 (CEST)[svara]Valet bör inte avslutas före den 15 juli 2024 kl. 12.18 (CEST).

LittleGun[redigera | redigera wikitext]

Nominerad till: Administratör

Omval av LittleGun (diskussionbidrag (raderade) • loggar (om) • stats). (valsidan)

Självnominerad LittleGun (diskussion) 8 juli 2024 kl. 12.18 (CEST)[svara]

Motivering: Jag har varit en aktiv och regelbunden bidragsgivare till Wikipedia sedan en tid tillbaka, jag menar att jag känner till och respekterar Wikipedias policy och riktlinjer. Jag önskar därför wikimediagemenskapens fortsatta förtroende genom en omröstning, även om min aktivitet som administratör avseende blockeringar och raderingar säkert kan uppfattas som låg.--LittleGun (diskussion) 8 juli 2024 kl. 12.18 (CEST).[svara]

Stöder Stöder

 1. Yger (diskussion) 8 juli 2024 kl. 12.22 (CEST)[svara]
 2. Kvarnhjul (diskussion) 8 juli 2024 kl. 12.38 (CEST)[svara]
 3. Plagodis 🦋 (diskussion) 8 juli 2024 kl. 12.44 (CEST)[svara]
 4. Larske (diskussion) 8 juli 2024 kl. 12.54 (CEST)[svara]
 5. Ainali diskussionbidrag 8 juli 2024 kl. 13.37 (CEST)[svara]
 6. Colapojken (diskussion) 8 juli 2024 kl. 13.41 (CEST)[svara]
 7. DIEXEL (diskussion) 8 juli 2024 kl. 13.54 (CEST)[svara]
 8. andejons (diskussion) 8 juli 2024 kl. 14.02 (CEST)[svara]
 9. TernariusDisk 8 juli 2024 kl. 14.52 (CEST)[svara]
 10. ANHN 8 juli 2024 kl. 14.54 (CEST)[svara]
 11. --Gotogo (diskussion) 8 juli 2024 kl. 15.13 (CEST)[svara]
 12. Stigfinnare (diskussion) 8 juli 2024 kl. 15.50 (CEST)[svara]
 13. Lucie Manette (Diskussion) 8 juli 2024 kl. 16.08 (CEST)[svara]
 14. OJH (diskussion) 8 juli 2024 kl. 16.08 (CEST)[svara]
 15. Tostarpadius (diskussion) 8 juli 2024 kl. 17.05 (CEST)[svara]
 16. Estrellato (diskussion) 8 juli 2024 kl. 17.59 (CEST)[svara]
 17. Historiker (diskussion) 8 juli 2024 kl. 18.42 (CEST)[svara]
 18. Plumbum208 (diskussion) 8 juli 2024 kl. 21.23 (CEST)[svara]
 19. jssfrk (d|b) 8 juli 2024 kl. 23.09 (CEST)[svara]
 20. Janders (diskussion) 8 juli 2024 kl. 23.49 (CEST)[svara]
 21. Cilidus (diskussion) 9 juli 2024 kl. 01.28 (CEST)[svara]
 22. Edaen (diskussion) 9 juli 2024 kl. 06.12 (CEST)[svara]
 23. Adville (diskussion) 9 juli 2024 kl. 07.34 (CEST)[svara]
 24. Sjunnesson (diskussion) 9 juli 2024 kl. 09.11 (CEST)[svara]
 25. Kitayama (diskussion) 9 juli 2024 kl. 16.17 (CEST)[svara]
 26. Spisen (diskussion) 9 juli 2024 kl. 16.38 (CEST)[svara]
 27. Skivsamlare (diskussion) 10 juli 2024 kl. 11.54 (CEST)[svara]
 28. MatanB (disk.🖌) 10 juli 2024 kl. 18.43 (CEST)[svara]
 29. Ghostrider 10 juli 2024 kl. 19.25 (CEST)[svara]
 30. Riggwelter (diskussion) 10 juli 2024 kl. 19.56 (CEST)[svara]
 31. adjoka diskussion 11 juli 2024 kl. 00.24 (CEST)[svara]
 32. TJ Lusitanias (diskussion) 11 juli 2024 kl. 14.24 (CEST)[svara]
 33. EPIC (diskussion) 11 juli 2024 kl. 15.30 (CEST)[svara]
 34. Affe (diskussion) 11 juli 2024 kl. 16.44 (CEST)[svara]
 35. Nosslrac (diskussion) 14 juli 2024 kl. 21.50 (CEST)[svara]

Neutral Neutral

Stöder inte Stöder inte

Diskussion DiskussionNyligen avslutade nomineringar[redigera | redigera wikitext]


Arkiv och loggar[redigera | redigera wikitext]