Zikavirus

Från Wikipedia
Zikavirus
Viruset i elektronmikroskop. Viruspartiklarna är ca 40 nm i diameter. (källa: CDC)
Systematik
FamiljFlaviviridae
SläkteFlavivirus
ArtZikavirus

Zikavirus (ZIKV) är ett virus i familjen Flavivirus och släktet Flaviviridae. Viruset överförs av Aedes-myggor samt sexuellt och kan hos människor orsaka en vanligen mild sjukdom som kallas zikafeber och som sedan 1950-talet tidvis har förekommit inom ett smalt bälte längs ekvatorn från Afrika till Asien. I november 2015 föreslogs en koppling mellan infektioner hos gravida och fosterskador. Den 1 februari 2016 klassade världshälsoorganisationen (WHO) smittspridningen av zikaviruset som ett internationellt nödläge.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Viruset isolerades första gången i april 1947 från en rhesusapa som forskare hade placerat i en bur i Zikaskogen i Uganda.[1] År 1952 rapporterades det första människofallet. [2]Det första dokumenterade utbrottet bland människor skedde år 2007 i Mikronesien.[3] Under 2014 spred sig viruset österut över Stilla havet till Franska Polynesien och vidare till Påskön, för att senare under 2015 fortsätta till Sydamerika, Centralamerika och Karibien. Utbrottet klassades som en pandemi.[4] I januari 2016 publicerades rapporter om eventuella kopplingar mellan zikavirusinfektion och allvarliga komplikationer som kan drabba foster. Viruset tros kunna orsaka mikrocefali hos nyfödda barn till mödrar som smittats under graviditeten, men sambandet och eventuell risk är inte helt klarlagd och utredning pågick fortfarande i mitten av januari.[5][6] Den 15 januari utfärdade USA:s nationella folkhälsomyndighet Centers for Disease Control and Prevention (CDC) reserekommendationer gällande de berörda länderna som innebär att gravida kvinnor bör överväga att skjuta upp resan.[7] Liknande reserekommendationer har utfärdats av myndigheter i många andra länder.

Den 1 februari klassade världshälsoorganisationen (WHO) smittspridningen av zikaviruset som ett internationellt nödläge. WHO befarar att upp till fyra miljoner människor kan ha smittats vid årets slut.[8] I den värst drabbade regionen i Brasilien har ungefär 1 procent av de nyfödda barnen mikrocefali.[9]

Smittspridning[redigera | redigera wikitext]

Zikavirusets utbredning på den amerikanska kontinenten i januari 2016.
Aedes aegypti är en vektor för överföring av zikavirus.

Virusets naturliga reservoar är ännu ej fastställd, men man har påvisat serologiska fynd hos västafrikanska apor och gnagare. Zikaviruset överförs av dagaktiva myggor och har isolerats från ett antal arter i släktet Aedes, bland dessa finns Aedes aegypti, Aedes africanus, Aedes apicoargenteus, Aedes furcifer, Aedes hensilli, Aedes luteocephalus och Aedes vittatus.[10] Zikavirus kan överföras mellan människor genom sexuell kontakt.[11] Det kan också passera moderkakan hos gravida kvinnor och därmed påverka ett foster.

Eftersom viruset endast kan spridas i de områden där det finns myggarter som kan bära det, är förändringar av myggarternas utbredningsområden en viktig orsak till att regioner som tidigare var fria från zikasmitta har drabbats. Den viktigaste vektorn, A. aegypti, sprids till nya områden genom handel och resor.[12] A. aegypti finns nu på alla kontinenter inklusive Nordamerika och även några mindre delar av Europa.[13] En myggpopulation som är kapabel att bära viruset har påträffats i Washington, DC och genetiska bevis antyder att den överlevt åtminstone fyra vintrar i området. Forskare drar slutsatsen att myggorna anpassat sig för att kunna överleva i nordligt klimat.[14]

Under 2015 uppmärksammades att zika spridit sig i Karibien och Sydamerika. De länder och territorier som enligt Pan American Health Organisation (PAHO) har drabbats av "lokal spridning av zikavirus" är Barbados, Bolivia, Brasilien, Colombia, Dominikanska republiken, Ecuador, El Salvador, Franska Guyana, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Martinique, Mexiko, Panama, Paraguay, Puerto Rico, Saint Martin, Surinam och Venezuela.[15][16]

År 2015 detekterades zikavirusets RNA i fostervatten hos två foster med microencefali enligt ultraljudsmätning, vilket tyder på att det hade passerat moderkakan och kunde orsaka en mor-till-barn-infektion.[17]

Zikafeber[redigera | redigera wikitext]

Huvudartikel: Zikafeber
Utslag orsakade av zikavirus.

Vanliga symptom på zikavirusinfektion inkluderar mild huvudvärk, utslag, feber, sjukdomskänsla, ögoninflammation och ledvärk. Det första väldokumenterade sjukdomsfallet beskrevs 1964. Det började med lätt huvudvärk och därefter utslag, feber och ryggsmärtor. Inom två dagar började utslagen blekna. Inom tre dagar var febern borta och bara utslagen fanns kvar. Hittills har zikafeber varit en relativt mild sjukdom. Endast en av fem personer utvecklar symptom, medan de övriga är asymtomatiska.[10]

Sjukdomen kan för närvarande inte behandlas eller förebyggas med läkemedel eller vaccin. Symtomen kan behandlas med vila, vätska, och paracetamol, medan acetylsalicylsyra och andra icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel endast ska användas när dengue har uteslutits för att minska risken för blödning.[18]

Mikrocefali och andra komplikationer[redigera | redigera wikitext]

Illustration av mikrocefali.

Under zikavirusutbrottet i Brasilien 2015 upptäcktes ett troligt samband mellan zikavirusinfektion och mikrocefali hos nyfödda barn. År 2015 upptäcktes 2 782 fall av mikrocefali jämfört med 147 under 2014 och 167 under 2013.[19]

I november 2015 isolerades zikavirus från en nyfödd baby med mikrocefali och andra missbildningar i den nordöstra delstaten Ceará i Brasilien. Medicintidskriften The Lancet rapporterade i januari 2016 att det brasilianska hälsoministeriet hade bekräftat 134 fall av mikrocefali som "tros vara associerade med zikavirusinfektion" och att det finns ytterligare 2 165 fall i 549 län i 20 delstater som är under utredning.[20]

I januari 2016 föddes en baby i Oahu, Hawaii, med mikrocefali vilket var det första fallet i USA där hjärnskador sätts i samband med viruset. Barnet och modern testades positivt för en tidigare zikavirusinfektion. Modern, som förmodligen smittats under en resa i Brasilien i maj 2015 under de tidiga stadierna av graviditeten, hade rapporterat milda symptom. Hon återhämtade sig innan hemresan till Hawaii. Hennes graviditet hade fortskridit normalt, och barnets tillstånd blev inte känt förrän vid födseln.[21]

En hög förekomst av den autoimmuna sjukdomen Guillain-Barrés syndrom (GBS) konstaterades i Franska Polynesien och har också påträffats i Brasilien.[22] Det finns dock inga laboratoriebekräftelser på zikavirusinfektion hos patienter med GBS.[23]

Ögonsjukdomar hos nyfödda har också varit knutna till zikavirusinfektion.[24] I en studie i Pernambuco i Brasilien hade cirka 40 procent av barn med zikarelaterad mikrocefali även ärrbildning i näthinnan med fläckar eller pigmentförändring.[23]

Bekämpning och förebyggande åtgärder[redigera | redigera wikitext]

Myggnät

Flera länder, däribland Colombia, Ecuador, El Salvador och Jamaica, rådde kvinnor att undvika graviditet tills mer blir känt om riskerna.[25][26] Planer tillkännagavs av myndigheterna i Rio de Janeiro i Brasilien att försöka förhindra spridning av viruset under olympiaden i Rio sommaren 2016.

WHO:s rekommendationer för zikavirusskydd omfattar huvudsakligen användande av myggmedel; kläder (helst ljusa) som täcker en så stor del av kroppen som möjligt; barriärer som stängda dörrar och fönster, och användning av myggnät. Det är också viktigt att förhindra att myggor förökar sig i vattensamlingar nära hemmet genom att ta bort till exempel hinkar, blomkrukor eller däck, där myggor kan samlas och föröka sig.

I Brasilien har myndigheterna godkänt utsläpp av genetiskt modifierade myggor av arten Aedes aegypti. Ett brittiskt bioteknikföretag har tidigare publicerat ett testresultat för så kallade "självbegränsande" myggor för att bekämpa denguefeber, chikungunya och zikavirus. De drog slutsatsen att myggpopulationerna har minskat med över 90 % i testområdet.[27][28][29] De genetiskt modifierade hanmyggorna parar sig med honor i naturen och sprider en "självbegränsande gen" som får den resulterande avkomman att dö innan vuxen ålder och därmed minskar myggornas antal. [27][30]

Pesticider används också för att bekämpa mygglarver, bland annat pyriproxifen.[31]

Virologi[redigera | redigera wikitext]

Zikaviruset har ett 10kb stort ssRNA(+) genom, vilket kan bli direkt översatt till virusproteiner. Genomet kodar för ett polyprotein som spjälks vidare till sju icke-strukturella och tre strukturella protein. Runt virusgenomet finns en nukleokapsid som byggs upp av kapsidproteiner, ett av de tre strukturella proteinerna. Nukleokapsiden å sin sida omges av ett membran med E och M glykoproteiner, de två övriga strukturella proteinerna.[32][33]

Interferon-inducerade transmembran proteiner (IFITM) är anti-virala proteiner som också deltar i flera biologiska processer, bland annat i signalering av immunceller och i mineraliseringen av ben. [34] Det har visats att både IFITM1 och IFITM3 har en inhiberande effekt på zikavirusets replikation. IFITM1 och IFITM3 proteinernas inhiberande effekt på zikavirusets replikation har visats med både förlust av funktion och ökning av funktion exempel. Vid jämförelse av IFITM1 och IFITM3, visades IFITM3 ha en mer betydande effekt på zikavirusets replikation. [2]

Överexpression av IFITM3 i HeLa-celler skyddade betydligt cellerna från zikavirusinfektion, medan utarmning av IFITM3 ökade på virusets replikations förmåga. Överexpression av IFITM3 minskade också på HeLa cellernas dödlighet, medan utarming av IFITM3 däremot ökade på HeLa cellernas dödlighet. Därmed har IFITM3 en skyddande effekt i HeLa celler under zikavirusinfektion. Den exakta mekanismen hur IFITM3 skyddar cellerna från zikavirus är dock ännu oklar. Det har påvisats att IFITM3 hämmar den initiala infektionen av zikavirus, mer i detalj inhiberar IFITM3 infektionen efter att viruset bundit till värden men före den tidiga transkriptionen skett. IFITM3 proteinets inhiberande effekt mot zikavirusinfektion kräver att proteinet är rätt lokaliserat i den endosomala gången.[2]

Mer forskning kring temat hur dessa transmembran proteiner blockerar zikaviruset behövs i hopp om att hitta lösningar till att både förhindra och behandla zikavirusinfektioner. [2]

Ubikvitinering av zikavirusets E-protein verkar ha en positiv inverkan på virusets infektivitet i människoceller. Detta sker särskilt via K63 kopplad polyubikvitinering med Trim7 ubikvitinligaset. Trim7 proteiner uttrycks särskilt i hjärnan och reproduktionsvävnader, vävnader där man tidigare har märkt att zikavirus reproduceras. Samma verkan har inte hittats för myggceller.[35]

Reaktioner i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Den svenska Folkhälsomyndigheten har informerat landets mödravårdscentraler, men reserekommendationerna för gravida i Sverige har inte uppdaterats (gällde 19 januari 2016).[6][36] UD avrådde inte heller från resor till de drabbade länderna (gällde 1 februari 2016).[37]

Zikavirusinfektion sprids för närvarande snabbt framförallt i Syd- och Centralamerika men också i Mexiko och Karibien och i olika ögrupper i Stilla havet och Atlanten. (14 oktober 2016)[38]

En forskare vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) säger att man "inte helt kan utesluta" att myggarten Aedes geniculatus, den silvertecknade trädhålsmyggan, skulle kunna sprida zikavirus. Myggan finns i Sverige och har i laboratorietester visat sig kunna sprida närbesläktade virus som chikungunya och gula febern, men ännu inte testats för zikavirus.[39] SVA samordnar ett projekt för att tillsammans med andra myndigheter få mer kunskap om insektsburen smitta i Sverige.[40]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Haddow, AD; Schuh, AJ; Yasuda, CY; Kasper, MR; Heang, V; Huy, R; Guzman, H; Tesh, RB; Weaver, SC (2012).
 2. ^ [a b c d] Savidis, George; Perreira, Jill M.; Portmann, Jocelyn M.; Meraner, Paul; Guo, Zhiru; Green, Sharone (2016-06). ”The IFITMs Inhibit Zika Virus Replication” (på engelska). Cell Reports 15 (11): sid. 2323–2330. doi:10.1016/j.celrep.2016.05.074. https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S2211124716306878. Läst 11 mars 2020. 
 3. ^ Chen, LH; Hamer, DH (2 February 2016).
 4. ^ ”Zika Virus: A New Threat and a New Kind of Pandemic”. Phenomena. http://phenomena.nationalgeographic.com/2016/01/13/zika-2/. Läst 18 januari 2016. 
 5. ^ ”Epidemiological update: Outbreaks of Zika virus and complications potentially linked to the Zika virus infection”. Epidemiological update: Outbreaks of Zika virus and complications potentially linked to the Zika virus infection. European Centre for Disease Prevention and Control. http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1342&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568&Source=http%3A%2F%2Fecdc%2Eeuropa%2Eeu%2Fen%2Fpress%2Fepidemiological_updates%2FPages%2Fepidemiological_updates%2Easpx. Läst 18 januari 2016. 
 6. ^ [a b] ”Folkhälsomyndigheten”. www.folkhalsomyndigheten.se. http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/. Läst 21 januari 2016.  Arkiverad 26 januari 2016 hämtat från the Wayback Machine.
 7. ^ ”Zika Virus in the Caribbean - Alert - Level 2, Practice Enhanced Precautions - Travel Health Notices | Travelers' Health | CDC”. wwwnc.cdc.gov. http://wwwnc.cdc.gov/travel/notices/alert/zika-virus-caribbean. Läst 30 januari 2016. 
 8. ^ ”W.H.O. Declares Zika Virus an International Health Emergency”. The New York Times. 1 februari 2016. http://www.nytimes.com/2016/02/02/health/zika-virus-world-health-organization.html. 
 9. ^ ”Brazil Zika outbreak: More babies born with birth defects”. Brazil Zika outbreak: More babies born with birth defects. BBC. 2016. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35368401. 
 10. ^ [a b] Hayes, E. B. (2009). ”Zika Virus Outside Africa”. Emerging Infectious Diseases 15 (9): sid. 1347–50. doi:10.3201/eid1509.090442. PMID 19788800. PMC: 2819875. http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/15/9/09-0442_article. 
 11. ^ Maron, Dina Fine (2 februari 2016). ”First Case of U.S. Transmission in Ongoing Zika Outbreak Announced in Texas”. Scientific American. http://www.scientificamerican.com/article/first-case-of-u-s-transmission-in-ongoing-zika-outbreak-announced-in-texas/. Läst 3 februari 2016. 
 12. ^ Kraemer, Moritz UG; Sinka, Marianne E.; Duda, Kirsten A.; Mylne, Adrian QN; Shearer, Freya M.; Barker, Christopher M.; Moore, Chester G.; Carvalho, Roberta G.; et al. (7 July 2015). ”The global distribution of the arbovirus vectors Aedes aegypti and Ae. albopictus. ELife 4: sid. e08347. doi:10.7554/eLife.08347. PMID 26126267. PMC: 4493616. http://elifesciences.org/content/4/e08347. 
 13. ^ Aedes aegypti. ecdc.europa.eu. http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/vectors/mosquitoes/Pages/aedes-aegypti.aspx. 
 14. ^ ”Mosquitoes capable of carrying Zika virus found in Washington, D.C.”. Mosquitoes capable of carrying Zika virus found in Washington, D.C.. University of Notre Dame. 2016. http://news.nd.edu/news/64004-mosquitos-capable-of-carrying-zika-virus-found-in-washington-dc. 
 15. ^ Mitchell, Cristina. ”As the Zika virus spreads, PAHO advises countries to monitor and report birth anomalies and other suspected complications of the virus”. www.paho.org. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11574%253A2016-as-the-zika-virus-spreads-paho-advises-countries-to-monitor-and-report-birth-anomalies-suspected-complications-of-virus&Itemid=1926&lang=en. 
 16. ^ Mitchell, Cristina. ”PAHO Statement on Zika Virus Transmission and Prevention”. www.paho.org. http://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=11605%253A2016-paho-statement-on-zika-transmission-prevention-&catid=8424%253Acontent&Itemid=0&lang=en. 
 17. ^ Vogel, Gretchen (3 December 2015). ”Fast-spreading virus may cause severe birth defects”. Science News. AAAS. doi:10.1126/science.aad7527. http://news.sciencemag.org/health/2015/12/fast-spreading-virus-may-cause-severe-birth-defects. 
 18. ^ ”For Health Care Providers: Clinical Evaluation & Disease”. Zika Virus. DVBD, NCEZID, Centers for Disease Control and Prevention. 19 January 2016. Arkiverad från originalet den 25 december 2015. https://web.archive.org/web/20151225051517/http://www.cdc.gov/zika/hc-providers/clinicalevaluation.html. Läst 1 februari 2016. 
 19. ^ Romero, Simon (30 December 2015). ”Alarm Spreads in Brazil Over a Virus and a Surge in Malformed Infants”. The New York Times. http://www.nytimes.com/2015/12/31/world/americas/alarm-spreads-in-brazil-over-a-virus-and-a-surge-in-malformed-infants.html?_r=0. Läst 24 januari 2016. 
 20. ^ Triunfol, Marcia (9–15 January 2016). ”A new mosquito-borne threat to pregnant women in Brazil”. Lancet 387 (10014): sid. 96. doi:10.1016/S1473-3099(15)00548-4. PMID 26723756. http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1473-3099(15)00548-4. 
 21. ^ Jr, Donald G. Mcneil (16 januari 2016). ”Hawaii Baby With Brain Damage Is First U.S. Case Tied to Zika Virus”. New York Times. http://www.nytimes.com/2016/01/17/health/hawaii-reports-baby-born-with-brain-damage-linked-to-zika-virus.html?_r=0. 
 22. ^ Triunfol, M (23 December 2015). ”A new mosquito-borne threat to pregnant women in Brazil”. The Lancet. Infectious diseases 16 (2): sid. 156. doi:10.1016/S1473-3099(15)00548-4. PMID 26723756. 
 23. ^ [a b] ”PRO/AH> ZIKA VIRUS – AMERICAS, ASIA 2016-01-28 18:42:14 Archive Number: 20160128.3974426”. Pro-MED-mail. International Society for Infectious Diseases. http://www.promedmail.org/direct.php?id=3974426. 
 24. ^ Ventura, Camila V; Maia, Mauricio; Bravo-Filho, Vasco; Góis, Adriana L; Belfort, Rubens (January 2016). ”Zika virus in Brazil and macular atrophy in a child with microcephaly”. The Lancet 387 (10015): sid. 228. doi:10.1016/S0140-6736(16)00006-4. 
 25. ^ ”Zika virus triggers pregnancy delay calls”. Zika virus triggers pregnancy delay calls. BBC News. 23 January 2016. http://www.bbc.com/news/world-latin-america-35388842. Läst 23 januari 2016. 
 26. ^ ”Pregnant Irish women warned over Zika virus in central and South America”. Pregnant Irish women warned over Zika virus in central and South America. RTE. 22 January 2016. http://www.rte.ie/news/2016/0122/762119-el-salvador-zika-virus. Läst 23 januari 2016. 
 27. ^ [a b] ”Here's how GM mosquitos with ‘self-destruct’ genes could save us from Zika virus”. Here's how GM mosquitos with ‘self-destruct’ genes could save us from Zika virus. The Washington Post. 2016. https://www.washingtonpost.com/news/to-your-health/wp/2016/01/29/heres-how-gm-mosquitos-with-self-destruct-genes-could-save-us-from-zika-virus/. 
 28. ^ ”Press release: Oxitec mosquito works to control Aedes aegypti in dengue hotspot”. Press release: Oxitec mosquito works to control Aedes aegypti in dengue hotspot. Oxitec. 2015. Arkiverad från originalet den 2016-02-03. https://web.archive.org/web/20160203083908/http://www.oxitec.com/press-release-oxitec-mosquito-works-to-control-aedes-aegypti-in-dengue-hotspo/. Läst 4 februari 2016.  Arkiverad 3 februari 2016 hämtat från the Wayback Machine. ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 3 februari 2016. https://web.archive.org/web/20160203083908/http://www.oxitec.com/press-release-oxitec-mosquito-works-to-control-aedes-aegypti-in-dengue-hotspo/. Läst 4 februari 2016. 
 29. ^ Danilo O. Carvalho , Andrew R. McKemey , Luiza Garziera, Renaud Lacroix, Christl A. Donnelly, Luke Alphey, Aldo Malavasi, Margareth L. Capurro (2015). ”Suppression of a Field Population of Aedes aegypti in Brazil by Sustained Release of Transgenic Male Mosquitoes”. PLoS ONE 9 (7): sid. e0003864. doi:10.1371/journal.pntd.0003864. http://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0003864. 
 30. ^ Carvalho, Danilo O.; McKemey, Andrew R. (July 2015). ”Suppression of a Field Population of Aedes aegypti in Brazil by Sustained Release of Transgenic Male Mosquitoes”. PLOS Negl Trop Dis. 9 (7): sid. 422–9. doi:10.1371/journal.pntd.0003864. PMID 4489809. 
 31. ^ Forskare undersöker om insektsgift orsakat fosterskador i Brasilien, Sveriges radio 2016-02-16
 32. ^ Faye, Oumar; Freire, Caio C. M.; Iamarino, Atila; Faye, Ousmane; de Oliveira, Juliana Velasco C.; Diallo, Mawlouth (2014-01-09). Brian Bird. red. ”Molecular Evolution of Zika Virus during Its Emergence in the 20th Century” (på engelska). PLoS Neglected Tropical Diseases 8 (1): sid. e2636. doi:10.1371/journal.pntd.0002636. ISSN 1935-2735. PMID 24421913. PMC: PMC3888466. https://dx.plos.org/10.1371/journal.pntd.0002636. Läst 22 februari 2022. 
 33. ^ ”Genome polyprotein - Zika virus (ZIKV)” (på engelska). www.uniprot.org. https://www.uniprot.org/uniprot/Q32ZE1. Läst 22 februari 2022. 
 34. ^ Diamond, Michael S.; Farzan, Michael (2013-01). ”The broad-spectrum antiviral functions of IFIT and IFITM proteins” (på engelska). Nature Reviews Immunology 13 (1): sid. 46–57. doi:10.1038/nri3344. ISSN 1474-1733. http://www.nature.com/articles/nri3344. Läst 11 mars 2020. 
 35. ^ Giraldo, Maria I.; Xia, Hongjie; Aguilera-Aguirre, Leopoldo; Hage, Adam; van Tol, Sarah; Shan, Chao (2020-09-17). ”Envelope protein ubiquitination drives entry and pathogenesis of Zika virus” (på engelska). Nature 585 (7825): sid. 414–419. doi:10.1038/s41586-020-2457-8. ISSN 0028-0836. PMID 32641828. PMC: PMC7501154. http://www.nature.com/articles/s41586-020-2457-8. Läst 22 februari 2022. 
 36. ^ ”Fosterskador kopplas till virus på turistorter - DN.SE” (på svenska). DN.SE. http://www.dn.se/nyheter/sverige/fosterskador-kopplas-till-virus-pa-turistorter/. Läst 30 januari 2016. 
 37. ^ ”UD avråder”. Regeringskansliet. http://www.regeringen.se/uds-reseinformation/ud-avrader/. Läst 1 februari 2016. 
 38. ^ ”Zikavirus (Nord- och Sydamerika 2015-)”. Folkhälsomyndigheten. Arkiverad från originalet den 24 oktober 2016. https://web.archive.org/web/20161024085536/https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/zikavirus-central-och-sydamerika-2015/. 
 39. ^ ”Gävleborgsmyggor kan bära på zika-viruset”. Sveriges Radio. http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=99&artikel=6360191. Läst 3 februari 2016. 
 40. ^ ”SVA samordnar projekt för myggövervakning”. Statens Veterinärmedicinska Anstalt. http://www.sva.se/om-sva/pressrum/nyheter-fran-sva/sva-samordnar-projekt-for-myggovervakning. Läst 3 februari 2016. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]