Mödravårdscentral

Från Wikipedia

Mödravårdscentral, MVC, kallas idag på många håll i landet för barnmorskemottagning (BM-mottagning). I Finland heter motsvarande plats mödrarådgivning. Oftast arbetar barnmorskan då på en barnmorskemottagning inom primärvården.

Till barnmorskans arbetsuppgifter hör preventivmedelrådgivning, det vill säga rådgivning kring användning av p-piller, minipiller, spiral, dagen efter-piller, p-spruta och p-stav. Därtill utför barnmorskan graviditetstester samt följer utvecklingen hos mor och foster under graviditeten genom regelbundna kontroller.[1] Man arbetar även förberedande inför förlossning, anordnar föräldrautbildning i syfte att utbilda blivande föräldrar inför föräldraskapet.[2] Man handhar även gynekologiska hälsokontroller, tar cellprover, screenar livmoderhals i syfte att upptäcka eventuell cancer. Barnmorskor samarbetar med psykologer och gynekologer.[3]

Graviditetskontroller[redigera | redigera wikitext]

Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande:[4]

Graviditets-
vecka
Undersökningar och tester
Först-
föder-
ska
Omföd-
erska
8-12 Omvårdnadsanamnes
12-16 Längd, vikt, BMI, blodtryck, hemoglobin, s-ferritin, slumpplasmaglukos, protein och nitrit i urin, ev klamydia, blodgruppering, immuniseringstest, HIV, rubella, hepatit B, syfilis
17-19 Dateringsultraljud
24 Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin
28 29 Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest
31 32 Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin
33 (inget) Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin
35 Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin
37 38 Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin
39 (inget) Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, hemoglobin
41 Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin
Postpartum vecka 6-12 Gyn undersökning, hemoglobin, blodtryck

Ytterligare kontroller behövs i regel vid tillstånd såsom:[4]

 • Kronisk hypertoni/essentiell hypertoni
 • Diabetes mellitus typ 2
 • Tidigare graviditet med graviditetsinducerad hypertoni
 • Tidigare graviditet med preeklampsi
 • Tidigare graviditet med graviditetsdiabetes
 • Svår psykosocial problematik

Specialistmödravård[redigera | redigera wikitext]

Graviditeter med särskilda riskfaktorer såsom högt blodtryck, preeklampsi, tillväxthämning, diabetes och tvillingar är ofta i behov av mödravård av specialistmödravård på "specialist-MVC".[5] Detta kan innebära undersökningar såsom ultraljud för tillväxtkontroll (TVK), mängd fostervatten (AFI) och magmått (), av obstetrik-läkare.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Vi Föräldrar. ”Vad händer hos barnmorskan?”. www.viforaldrar.se. https://www.viforaldrar.se/gravid/mvc-platsen-dar-du-kan-fraga-om-allt/. Läst 10 oktober 2019. 
 2. ^ Anna-Karin Månsson, Anna Åkerman (2012-10-29). ”Föräldraträffar och samtal inför förlossningen”. www.1177.se. Arkiverad från originalet den 2018-02-20. https://web.archive.org/web/20180220092559/https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Infor-forlossningen/. Läst 19 februari 2018.  Arkiverad 20 februari 2018 hämtat från the Wayback Machine. ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 20 februari 2018. https://web.archive.org/web/20180220092559/https://www.1177.se/Fakta-och-rad/Undersokningar/Infor-forlossningen/. Läst 19 februari 2018. 
 3. ^ Ahlgren Marianne, red (2016). Samhällsguiden: en handbok i offentlig service (28:e omarbetade upplagan). Stockholm: Wolters Kluwer. sid. 238. Libris 19579989. ISBN 9789138326800 
 4. ^ [a b] Basprogram för Mödrahälsovården i Västerbottens Län. Arkiverad 4 mars 2016 hämtat från the Wayback Machine. Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Reviderat: 2009 11 11.
 5. ^ Specialistmödravård och ultraljud Arkiverad 10 juni 2015 hämtat från the Wayback Machine., från Västerbottens läns landsting. Senast uppdaterad: 2013-10-11