Mödravårdscentral

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Mödravårdscentral, MVC, kallas idag på många håll i landet för barnmorskemottagning (BM-mottagning). Oftast arbetar barnmorskan då på en barnmorskemottagning inom primärvården.

Följande arbetsuppgifter utför barnmorskan där:

Graviditetskontroller[redigera | redigera wikitext]

Exempel på hur ett basprogram för graviditetskontroller kan se ut är följande:[1]

Graviditets-
vecka
Undersökningar och tester
Först-
föder-
ska
Omföd-
erska
8-12 Omvårdnadsanamnes
12-16 Längd, vikt, BMI, blodtryck, hemoglobin, s-ferritin, slumpplasmaglukos, protein och nitrit i urin, ev klamydia, blodgruppering, immuniseringstest, HIV, rubella, hepatit B, syfilis
17-19 Dateringsultraljud
24 Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin
28 29 Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, immuniseringstest
31 32 Fosterljud, SF-mått, blodtryck, protein i urin
33 (inget) Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, slumpplasmaglukos, hemoglobin
35 Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin
37 38 Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin
39 (inget) Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin, hemoglobin
41 Fosterljud, SF-mått, fosterläge, blodtryck, protein i urin
Postpartum vecka 6-12 Gyn undersökning, hemoglobin, blodtryck

Ytterligare kontroller behövs i regel vid tillstånd såsom:[1]

  • Kronisk hypertoni/essentiell hypertoni
  • Diabetes mellitus typ 2
  • Tidigare graviditet med graviditetsinducerad hypertoni
  • Tidigare graviditet med preeklampsi
  • Tidigare graviditet med graviditetsdiabetes
  • Svår psykosocial problematik

Specialistmödravård[redigera | redigera wikitext]

Graviditeter med särskilda riskfaktorer såsom högt blodtryck, preeklampsi, tillväxthämning, diabetes och tvillingar är ofta i behov av mödravård av specialistmödravård på "specialist-MVC".[2] Detta kan innebära undersökningar såsom ultraljud för tillväxtkontroll (TVK), mängd fostervatten (AFI) och magmått (), av obstetrik-läkare.

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ [a b] Basprogram för Mödrahälsovården i Västerbottens Län. Av Kvinnokliniken, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå. Reviderat: 2009 11 11.
  2. ^ Specialistmödravård och ultraljud, från Västerbottens läns landsting. Senast uppdaterad: 2013-10-11