Civilekonom

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Civilekonom är en titel som traditionellt används i Sverige av vissa kvalificerade ekonomer.

Traditionell definition[redigera | redigera wikitext]

Vid en utbildningsreform 1943 infördes vid Handelshögskolan i Stockholm och Handelshögskolan i Göteborg ekonomexamen, vilken berättigade till titeln civilekonom.[1] Denna examensbenämning infördes i samband med en förlängning av ekonomutbildningen till tre år,[2] från ursprungliga två år, då den äldre examensbenämningen ekonomisk examen infördes 1909.[3] Titeln civilekonom kom därefter att avse personer med examen i företagsekonomiska eller nationalekonomiska ämnen i Sverige.[4]

För att bli ordinarie medlem i Civilekonomerna krävs som lägst en utbildning i ekonomi motsvarande kandidatexamen på 180 högskolepoäng (120 poäng enligt det gamla systemet). Minst 90 högskolepoäng (60 poäng) ska vara i något av följande ämnen:

företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, ekonomisk historia , ekonomisk geografi, handelsrätt, logistik, service management eller förvaltningsekonomi.

Uppfyller man kraven för medlemskap i Civilekonomerna kan man också använda titeln civilekonom.

I Sverige är det möjligt att ta ekonomi kandidat- och magisterexamen omfattande 180 respektive 240 högskolepoäng. En sådan examen har nationalekonomi eller företagsekonomi som huvudämne. Det innebär att den som vill erhålla någon av dessa examina utan problem kan välja kurser så att även den angivna definitionen av civilekonom uppfylls.


Civilekonomexamen[redigera | redigera wikitext]

Civilekonomexamen är sedan 2007 en svensk akademisk yrkesexamen som ges till den som gått det fyraåriga civilekonomprogrammet. Detta motsvarar 240 högskolepoäng enligt det system som infördes 1 juli 2007. Utbildningen är på avancerad nivå och Högskoleverkets styrelse har beslutat att den engelska översättningen av examen är Degree of Master of Science in Business and Economics.

Samtliga lärosäten som ger magisterexamen i ekonomi ansökte om tillstånd av Högskoleverket att utfärda civilekonomexamen, utom Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och Handelshögskolan i Stockholm.[5] De lärosäten som från och med den 1 juli 2007 fick tillståndet var Lunds, Göteborgs, Stockholms, Linköpings, Umeå, och Växjö universitet. Under 2008 fick Örebro universitet och Luleå tekniska universitet examensrätten och i april 2009 blev Högskolan i Halmstad den första högskolan att få rätt att utfärda civilekonomexamen. Därefter i juni fick även Högskolan i Borås och Internationella Handelshögskolan i Jönköping rätten. 2011 tillkom även Karlstads universitet.

Civilekonomprogrammet är bland de utbildningar som har högst söktryck.

Kritik[redigera | redigera wikitext]

Den nya civilekonomexamen har kritiserats av bland andra Handelshögskolans direktionsmedlem Erik Åsbrink[6] och Uppsala universitet[7] för att den är ett steg ifrån Bolognamodellen med bachelor- och masterexamina som är standard inom såväl EU som i USA. Handelshögskolan i Stockholm, Stockholms universitet, Uppsala universitet och Lunds universitet har valt att följa Bolognamodellen i sitt utbildningsprogram och frångår därmed den svenska civilekonomexamen. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, som exempel, tillämpar bolognamodellen för studierna, dock erbjuds "civilekonomexamen" som titel vid fullföljda studier på skolans ekonomprogram (3+2år).

[4][8][9]

Nordiska motsvarigheter[redigera | redigera wikitext]

I Norge förekommer titeln siviløkonom som utgör en titel för person som avlagt högskoleutbildning inom ekonomi med 5 års varaktighet, eller examen från godkänt universitet utanför Norge. Titeln förvaltas av föreningen Econa. I Danmark betecknar titeln civiløkonom en person som har avlagt en 3-årig Erhvervsvidenskabelig Afgangseksamen (förkortas HA, då examen tidigare hette Handelsvidenskabelig Afgangseksamen). Nordiska Civilekonomförbundet är en sammanslutning för nordiska civilekonomorganisationer.[10]

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Svensk Uppslagsbok, band 8 (1948), spalt 211, artikeln ekonomexamen, ibid., band 6 (1948), spalt 230, artikeln civilekonom.
  2. ^ Nationalencyklopedin, band 8 (1992), uppslagsordet Handelshögskola
  3. ^ Nationalencyklopedin, band 5 (1991), uppslagsordet Ekonomexamen
  4. ^ [a b] http://www.hhs.se/se/Education/Pages/Civilekonomprogrammet.aspx
  5. ^ Hårda krav på högskolor som vill ge civilekonomexamen och masterexamen
  6. ^ Erik Åsbrink på DN Debatt
  7. ^ http://fek.uu.se/student/studiehandbok/view.asp?id=89
  8. ^ http://www.fek.uu.se/student/studiehandbok/view.asp?id=89
  9. ^ http://www.fek.uu.se/student/studiehandbok/view.asp?id=45
  10. ^ http://www.civilekonomerna.se/pls/portal/docs/PAGE/OVRIGT/FILARKIV/CIVILEKONOMER%20I%20NORDEN-REV05.PDF

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]