De trettionio artiklarna

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

De trettionio artiklarna är den trosbekännelse som antogs av den engelska kyrkan efter separationen från romersk-katolska kyrkan och reformationen i England.

Artiklarna är inte tänkta att beskriva hela den kristna tron och är medvetet vaga för att öppna för olika tolkningsmöjligheter. De påbörjades under Henrik VIII som en beskrivning av kyrkan med De tio artiklarna år 1536, följda av De sex artiklarna 1539. Under Edvard VI:s regering skrevs 1552 De fyrtiotvå artiklarna under ledning av ärkebiskop Thomas Cranmer. Artiklarna reviderades under Elisabet I och blev först 38, men byggdes sedan ut till 39 stycken och antogs av de engelska provinskyrkomötena 1562 samt stadfästes 1571 av parlamentet. Karl I utfärdade 1628 en kunglig deklaration, som i försiktiga ordalag avvisar den dubbla predestinationsläran, och som utgör ett förord till de trettionio artiklarna. År 1673 gjordes tillägg i artiklarna som berör hur man skall ställa sig i vissa frågor av mer civilrättslig natur.

Den Allmänna Bönboken har läromässigt en starkare ställning i Anglikanska kyrkogemenskapen än vad artiklarna har, och för utvecklingen av en karaktäristisk anglikansk teologi har Den Allmänna Bönboken varit mer betydelsefull. Artiklarnas kyrkorättsliga ställning varierar kraftigt inom nutida anglikanska kyrkor. Några medlemskyrkor, exempelvis den Skotska Episkopalkyrkan, använder inte artiklarna alls. I många medlemskyrkor, inklusive den engelska, har artiklarna snarast funktionen att omvittna vilken teologi som formade den engelska kyrkan under en tidigare utvecklingsfas. Ett fåtal medlemskyrkor och evangelikalerna i många medlemskyrkor tillmäter dem en större och bindande vikt.

John Wesley baserade metodisternas bekännelseskrift, De sexton artiklarna (1784), på De trettionio artiklarna.

De 39 artiklarna[redigera | redigera wikitext]

Del I behandlar tron i fem artiklar[redigera | redigera wikitext]

I. Om tron på den heliga treenigheten.
II. Om Ordet eller Guds Son, som blev sann människa
III. Om Kristi nedstigande till dödsriket.
IV. Om Kristi uppståndelse
V. Om Den Helige Ande

DEL II behandlar regler om tro och heliga skrifter i tre artiklar[redigera | redigera wikitext]

VI. Om de heliga skrifternas tillräcklighet för salighet
VII. Om Gamla Testamentet
VIII. Om trosbekännelsen

DEL III behandlar tron i livet i 9 artiklar[redigera | redigera wikitext]

IX. Om den ursprungliga födslosynden
X. Om fri vilja
XI. Om människans rättfärdiggörelse
XII. Om goda gärningar
XIII. Om gärningar före rättfärdiggörelsen
XIV. Om frivilligt gärningar
XV. Om att Kristus ensam är utan synd
XVI. Om synd efter dopet
XVII. Om predestination och utkorelse
XVIII. Om salighet endast genom Kristi namn

DEL IV behandlar tron i vardagen i 20 artiklar[redigera | redigera wikitext]

XIX. Om Kyrkan
XX. Om kyrkans auktoritet
XXI. Om de allmänna kyrkomötenas auktoritet
XXII. Om skärseld
XXIII. Om ämbetsutövning i församlingen
XXIV. Om att tala med ett språk som församlingen förstår
XXV. Om sakramenten
XXVI. Om att prästernas ovärdighet icke hindrar sakramentens verkan.
XXVII. Om dopet
XXVIII. Om nattvarden
XXIX. Om de onda som inte tar del av kristi kött under nattvarden
XXX. Om båda elementen
XXXI. Om Kristi enda offer, fullbordadt på korset
XXXII. Om prästers äktenskap
XXXIII. Om Hur man undviker de bannlysta
XXXIV. Om kyrkans traditioner
XXXV. Om homilierna[1]
XXXVI. Om biskopar, prästers och diakoners konsekration
XXXVII. Om de statliga representanternas makt
XXXVIII. Om en kristen människas privata egendom
XXXIX. Om en kristen människas ed

Not[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Om Predikan (Of the Homilies) innehåller namnen på de predikotexter som Thomas Cranmer och John Jewel skrev för att de skulle hållas av prästerna ute i församlingarna. Många av prästerna var vid denna tid dåligt utbildade i reformationens läror och genom denna serie av predikningar kunde det ändå säkerställas att reformerta läror spreds i Englands kyrkor.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]