Kyrkan

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För byggnaden, se Kyrka. För andra betydelser, se Kyrka (olika betydelser).
Denna artikel är en del i Wikipedias serie om

Church of the Nativity, Bethlehem, Israel 04155u original.jpg
Födelsekyrkan i Betlehem, Palestinska myndigheten.

 
Jesus Kristus
Jesu liv enligt Nya testamentet  · Korsfästelsen  · Uppståndelsen  · Påsk
Bibeln och bakgrund
Gamla testamentet  · Nya testamentet  · Evangelium  · Kanon  · Kyrkan  · Apostlarna
Guds rike · Tidsaxel · Paulus · Petrus
Teologi
Gud: (Fadern  · Sonen  · Helige Ande)  · Treenighetsläran  · Teologihistoria  · Mariologi  · Frälsning  · Dop  · Apologetik
Historia och traditioner
Kyrkofäderna · Konstantin · Koncilier · Trosbekännelserna · Mission · Stora schismen 1054 · Korståg · Reformationen
Riktningar
Allmänt
Predikan · Bön · Ekumenik · Musik · Konst · Liturgi och riter · Kalender · Symboler
P christianity.svg Kristendomsportalen

Kyrkan i bestämd form, ofta med stort "K", syftar i kristen tro i allmänhet på den universella kristna församlingen, alla Kristustroendes gemenskap. Begreppet återfinns i den nicaenska och den apostoliska trosbekännelsen. I den senare heter det i tredje artikeln: Och på en enda helig, katolsk (eller allmännelig) och apostolisk kyrka. I katolsk och ortodox teologi identifierar man starkare kyrkan med sitt kyrkosamfund, än vad som är vanligt inom protestantisk teologi, där man oftare föredrar att tala om "den osynliga kyrkan", i vilken då tänks ingå de "sant troende" som endast Gud säkert vet vilka de är. Däri kan ingå "Guds okända barn" utanför kyrkan, likaväl som kyrkomedlemmar och kyrkliga ämbetsinnehavare kan saknas.

Romersk-katolsk och ortodox tradition[redigera | redigera wikitext]

För troende inom den Katolska kyrkan syftar "Kyrkan" ofta specifikt på just den Katolska kyrkan, med grund i Bibelcitatet Matt 16:18-19 där Jesus säger till Petrus: "Och jag säger dig att du är Petrus, Klippan, och på den klippan skall jag bygga min kyrka, och dödsrikets portar skall aldrig få makt över den. Jag skall ge dig nycklarna till himmelriket. Allt du binder på jorden skall vara bundet i himlen, och allt du löser på jorden skall vara löst i himlen."

Motsvarande gäller bland troende inom ortodoxa kyrkan. De båda kyrkorna skiljde sig från varandra genom en schism som kulminerade år 1054, men av många inom båda kyrkorna räknas Kyrkan likväl som en andlig enhet, och de erkänner bl.a. varandras sakrament. Katolska kyrkan ser sig ibland som alla kyrkors moder, och menar att övriga ska vända om från "villfarelserna" och komma "tillbaka" in under påvens auktoritet, som ledare för alla kristna.

En vanlig uppfattning inom dessa kyrkor sammanfattas i extra ecclesiam salus non est, "ingen frälsning utanför kyrkan" (Cyprianus). Detta var ett medel att påverka människor förr, där exkommunikation sågs som ett hårt straff, och man fruktade skärselden och helvetet. Likaså anser många att dopet av barn innebär en gudomlig frälsningsakt, så alla döpta är medlemmar i den kristna kyrkan oavsett sin personliga tro.

Under medeltiden så hade kyrkan större makt än den någonsin har haft. Kyrkan ägde cirka en tredjedel av all mark i Europa och hade ofta maktkamper med kungar och kejsare om den politiska makten (ex. investiturstriden).

Biblisk beskrivning[redigera | redigera wikitext]

Paulus kallar kyrkan för Kristi kropp (1 Kor. 12:12-31) och betonar att den är uppbyggd av alla troende fungerande i sin egen unika funktion i församlingen (allmänna prästadömet). Varje medlem är där en lem med avsedd funktion och Jesus huvudet, och i fornkyrkan fungerade helt andra ämbeten än i dagens traditionella kyrkor. Begreppet Kristi kropp används ofta också om kyrkan universellt, om alla troende utan hänsyn till samfundstillhörighet.

Under nytestamentlig tid användes grekiska begreppet ekklesia, "de utkallade, de troende" senare "kyrkan" både om alla sant troende, och om den kristna församlingsorganisationen på en viss ort. I Septuaginta används både ekklesia och synagoge, "sammanförda", om en grupp som sammankallats eller samlats ex. för högtid eller gudstjänst. Det grekiska ordet som gett upphov till svenska "kyrka", kyriakon, "Herrens tillhöriga", används i Nya testamentet endast om Herrens dag och Herrens måltid.

Användning av ordet[redigera | redigera wikitext]

Numera används ordet kyrkan ofta som synonym till lokala församlingen, nationellt kyrkosamfund och internationellt kyrkosamfund, så väl som byggnaden som församlingen har för sina gudstjänster. Vissa rörelser är dessutom uppbyggda utan samfundshierarki, så kyrkan blir samma som en lokala församlingen. Även organisationer utanför den kristna traditionen använder namnet kyrka: Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga, satanskyrkan, Scientologikyrkan etc.

Se även[redigera | redigera wikitext]