Wikipedia:Bildfrågor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BF
Bluegradient1.svg
Bildfrågor
Frågor som rör bilder och upphovsrätt
38254-new folder-13.svg

Observera att svenskspråkiga Wikipedia har stängt av den lokala uppladdningen av bilder. All uppladdning av bilder sker numera på Wikimedia Commons. Några av frågorna här nedan kan därför vara inaktuella.

Ställ gärna egna frågor, längst ner. Kolla gärna igenom de vanligaste frågorna rörande bilder och upphovsrätt eller arkiven innan du ställer din fråga.


Flygfotografier[redigera | redigera wikitext]

Behöver man tillstånd för att släppa bilder tagna med en pryl av denna typ? /Hangsna (diskussion) 27 september 2014 kl. 14.48 (CEST)

Man lär behöva tillstånd för att ta bilderna och har nog i så fall svårt att få det.[1] Edaen (diskussion) 27 september 2014 kl. 15.07 (CEST)
Man behöver inte tillstånd för att ta bilderna, men för att släppa dom (spridning). Den räknas som "luftfartyg". [2], Flygfotografi#Regelverket i Sverige.
Jag tror tvärtom det är ganska säkert att du får tillstånd på de flesta bilder du tar men det är lite omständligt. Ainali har järnkoll.--LittleGun (diskussion) 27 september 2014 kl. 15.13 (CEST)
SR-artikeln är konstig, eftersom en drönare inte är fast installerad och kräver någon som handhar den så kan väl inte kameraövervakning gälla?--LittleGun (diskussion) 27 september 2014 kl. 15.21 (CEST)
Jag är inte jurist, men enligt lagen måste avsikten vara att övervaka. Så kanske kan man drabbas av kameraövervakningslagen, men inte per definition.--LittleGun (diskussion) 27 september 2014 kl. 15.30 (CEST)
Ja, man behöver ha tillstånd för spridning. Jag har dokumenterat lite grann här. Jag har själv en sådan modell som är länkad och min lekmannamässiga bedömning, som jag har bollat med en jurist, är att den är så pass rörlig och styrbar att den inte faller in under fasta installationer som kameraövervakningslagen är avsedd att täcka, men eftersom praxis är otydlig så är det svårt att säga något tvärsäkert åt endera håll. Ainali diskussionbidrag 27 september 2014 kl. 15.32 (CEST)
Min lekmannatolkning är samma som Ainalis. Lyckligtvis verkar det som om de i princip godkänner allt. För mig tog det ganska lång tid att få spridningsgodkännandet men de godkände alla bilder inklusive det jag tog på militära områden. - Averater (diskussion) 27 september 2014 kl. 20.47 (CEST)

Är en modell fri?[redigera | redigera wikitext]

En modell.

Är en modell av något fritt, eller är det att betrakta som ett verk? Jämför man med en skylt med en karta på så är den ju inte fri att ladda upp, borde inte samma sak gälla för en miniatyr i 3D? /Hangsna (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 07.39 (CEST)

En modell är fri att ladda upp om den "är stadigvarande placerad utomhus" (som t.ex. husmodellerna av plåt som står i Triangelparken), eller om den är så gammal att upphovsrätten har gått ut, eller om skaparen har gett sin tillåtelse. /ℇsquilo 1 oktober 2014 kl. 07.47 (CEST)
Så det är alltså egentligen att betrakta precis som ett konstverk? (FOP, PD-OLD, eller tillåtet, annars nej) /Hangsna (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 07.53 (CEST)
Visst är det ett konstverk. Jag skulle kalla det för konsthantverk. /ℇsquilo 1 oktober 2014 kl. 08.05 (CEST)
Om modellen är konstnärligt sett enkel kan den vara utan upphovsrätt. Jag kan tänka mig att många modeller avsedda att åskådliggöra funktionen hos fullskalevarianten är fria. --LPfi (diskussion) 1 oktober 2014 kl. 15.34 (CEST)
Så är det förstås. Men modellen på bilden tycker jag är tillräckligt detaljrik för att uppnå verkshöjd. /ℇsquilo 1 oktober 2014 kl. 18.52 (CEST)

Konserthuset i Stockholm[redigera | redigera wikitext]

Tillåter Konserthuset att vi plagierar deras texter? Se Daniel Lozakovitch. --Ettrig (diskussion) 2 oktober 2014 kl. 10.23 (CEST)

Deras webbplats anger inget om att det skulle vara fritt licensierat. Om du tycker att det är uppenbart föreslår jag att du lägger in mallen {{Plagiat}}. (Hamnade frågan fel på fel frågesida eller ar det något annat som gällde bilder som jag missade?) Ainali diskussionbidrag 18 oktober 2014 kl. 08.51 (CEST)

Kartor[redigera | redigera wikitext]

Frågan om upphovsrätten för äldre kartor har diskuterats tidigare, men främst då lantmäteriets kartor. Vad gäller för SGU-kartorna? Spelar kartans ålder någon roll?--FBQ (diskussion) 6 november 2014 kl. 11.39 (CET)

Det var en diskussion om det angående stadsplanekartor från Stockholm nyligen. Ansvariga tjänstemän ansåg dem vara fria enligt URL 9. Det ifrågasattes och något riktigt slut kom vi inte fram till. För SGU torde samma regler gälla som för Lantmäteriet. Enligt äldre skrivning i URL kunde upphovsrätt göras gällande till officiella kartor. Vissa av SGU:s kartor räknades uttryckligen hit. Om upphovsmannen varit död i mer än 70 år är kartan fri. Edaen (diskussion) 6 november 2014 kl. 12.17 (CET)
Med upphovsman räknas de som utfört mätningarna antar jag. Skall de som angetts som assistenter vid karteringen inkluderas?FBQ (diskussion) 6 november 2014 kl. 12.24 (CET)
Förarbetena till URL anger att SGU skrev namnen på upphovsmännen på kartorna. I förarbetena uttalas en stark skepsis mot möjligheten att trots det hävda upphovsrätt till SGU:s och Lantmäteriets kartor, men man tillät att upphovsrätt gjordes gällande för dem och överlämnade till domstolarna att bestämma huruvida kartorna uppnådde verkshöjd. Edaen (diskussion) 6 november 2014 kl. 12.27 (CET)
Jo, jag läste på kartan, därav min fråga - kan ju förtydliga med bladet Nyed:Geologiska undersökningen av detta bland är utförd under åren 1917-1919 av S. Johansson och 1925-1927 av N. H. Magnusson med biträde av G. Assarsson, A.O Bengtsson, G. Ekström, S. Frank, S. Gavelin, A. Högbom, N. G. Hörner, S. Landergren, E. Nilsson, A. Sörlin, G. Troedsson och E. Wiman. Revideringen 1927 och 1928 av N. H. Magnusson och G. Assarsson. Frågan är om man skall tolka det som att Johansson, Magnusson och Assarsson skall ha varit döda i 75 år. I det här fallet är det väl inte aktuellt ändå om man skall gå på att de har upphovsrätten, Simon Johansson dog visserligen 1944 men Gunnar Assarsson dog 1963 och Nils H Magnusson 1976. Men jag tror jag har några andra liggande och det kan ju vara värt att veta om man behöver identifiera även assistenterna som deltagit i produktionen av de kartorna.--FBQ (diskussion) 6 november 2014 kl. 12.52 (CET)
Vem som utfört mätningarna är väl irrelevant för upphovsrätten: den handlar inte om fakta. Upphovsrätten handlar om utförandet, vilket sällan är tillräckligt personligt (vilket noteras i de nämnda förarbetena). Katalogskyddet, som kan gälla, är i kraft mycket kortare tid. --LPfi (diskussion) 6 november 2014 kl. 18.27 (CET)
Icke desto mindre verkar det som om SGU önskade använda upphovsrätten för att förhindra användning av informationsinnehållet i kartorna.
Då man från Sveriges geologiska undersöknings sida har begärt att verkets officiella kartor skulle jämställas med de kartor som nu skyddas, synes syftet ha varit inte bara att hindra utomstående från att publicera egna utgåvor av kartorna utan även att kunna reglera användningen av kartorna såsom underlag för enskilda, i förvärvsverksamhet gjorda utredningar. De geologiska kartorna publiceras med upphovsmännens namn angivna. Det är icke desto mindre tveksamt, i vad mån de kan anses vara verk i URL:s mening. Det kan vidare hävdas att det finns motiv för att användningen av verkets kartor inte skall hindras eller försvåras genom regler om upphovsrätt. Enligt kommitténs mening är det dock rimligt att anlägga samma betraktelsesätt på dessa kartor som på dem som nu kan erhålla upphovsrättsligt skydd. Kommittén vill därför föreslå att upphovsrätt utan hinder av huvudregeln skall kunna göras gällande till Sveriges geologiska undersöknings officiella kartor. Commons:File:SOU 1967 28 Tryckfrihet och upphovsrätt.djvu s. 27
Kommittén är alldeles för snäll mot SGU på denna punkt. SGU är inte den enda myndighet som trott eller tror att upphovsrätt skyddar informationsinnehållet. Men, det är alltså tveksamt om de namngivna personerna är de verkliga upphovsmännen. De kanske ändå formellt kan komma att räknas som sådana. Edaen (diskussion) 6 november 2014 kl. 18.38 (CET)

Operaföreställningar[redigera | redigera wikitext]

Kan fotografer av operaföreställningar släppa bilder under fri licens eller behövs tillstånd från den som satt upp föreställningen? (Funderar på bildgalleriet i Don Juan (Mozart).) 90.227.135.41 2 december 2014 kl. 20.32 (CET)

Det är någon text där, är det fotograferat från en skärm? I så fall tror jag inte att det är tillåtet. /Hangsna (diskussion) 2 december 2014 kl. 20.36 (CET)
Flickr verkar ha raderat bilderna. Bοⅰⅵе 3 december 2014 kl. 10.29 (CET)
Jag har startat en raderingsdiskussion på Commons här. /Hangsna (diskussion) 3 december 2014 kl. 11.23 (CET)
Problemet är tydligen i det här fallet att uppladdaren inte tagit bilderna själv (eller fotograferat en skärm med bilder han inte tagit själv). Om det varit fråga om bilder man själv tagit under ett operabesök hade frågan varit en annan (men jag är tveksam till att plocka fram kamera under en föreställning, det torde störa den övriga publiken). Då hade situationen (upphovsrättsmässigt) väl varit som vid fotografering av gatuteater eller av en jonglör på en marknad. De uppträdande har vissa rättigheter, liksom scenograf m.fl., men i många fall torde bilderna gå att publicera. --LPfi (diskussion) 3 december 2014 kl. 13.11 (CET)

Bild på Jonas Eek (journalist) - hur göra?[redigera | redigera wikitext]

Jag kontaktade Sveriges television och berättade om artikeln om journalisten Jonas Eek och att den saknar ett fotografi. Jag frågade efter ett foto och fick ett skickat till mig, och den kan användas så länge det står att SVT har cred för bilden. Nu undrar jag hur man kan göra för att den kan användas? Räcker det med att bilden laddas upp av mig? Hur kan man göra för att fotot ska kunna användas i artikeln utan att det bryter mot upphovsrätten? /Lighten-up (diskussion) 11 december 2014 kl. 21.20 (CET)

Det finns bra instruktioner här: Wikipedia:Ladda_upp_filer#Den som äger bilden har gett sin tillåtelse till användning. Ainali diskussionbidrag 11 december 2014 kl. 21.40 (CET)