Wikipedia:Bildfrågor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BF
Bluegradient1.svg
Bildfrågor
Frågor som rör bilder och upphovsrätt
38254-new folder-13.svg

Notera att svenskspråkiga Wikipedia har stängt av den lokala uppladdningen, så all uppladdning av bilder sker nu på Wikimedia Commons. Några av frågorna här nedan kan därför vara inaktuella.

Det här är en sida som tar upp vanliga frågor om bildanvändning på Wikipedia, vilka bilder man får ladda upp, och vad upphovsrätten egentligen innebär. Ställ gärna egna frågor, längst ner. Gamla bildfrågor hittar du i arkiven.

Se även

Innehåll

Vanliga frågor[redigera | redigera wikitext]

Vad får jag ladda upp?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Du får ladda upp bilder som ligger under fri licens eller som inte omfattas av upphovsrätten. Detta betyder i praktiken att de allra flesta bilder som finns på Internet INTE får laddas upp här.
Du får ladda upp

 • fotografier tagna av dig själv
 • gamla bilder som inte längre ligger under någon upphovsrätt
 • bilder som du fått ett uttryckligt tillstånd från upphovsrättshavaren att licensiera under någon fri licens

Detta vad gäller upphovsrätten. Du får inte ladda upp bilder som kränker den avbildade, annat än i mycket speciella fall.

Jag hittade (den här bilden) på nätet, får jag ladda upp den?[redigera | redigera wikitext]

Svar: I allmänhet nej, den är med största sannolikhet upphovsrättsskyddad. Du måste be upphovsmannen (eller upphovsrättsinnehavaren) om tillstånd att licensera bilden enligt GFDL, CC-BY-SA eller någon annan tillåten licens. Den tillfrågade måste förstå vad licensen innebär, framförallt att licensen tillåter att vem som helst publicerar bilden i andra sammanhang, också kommersiellt. Commons har färdiga formulär för sådana förfrågningar.

Men om jag hittar en bild på nätet som är väl spridd och det inte står någon licens, då är den väl fri?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Nej, alla bilder är skyddade så länge inget annat anges. Undantaget är om bilden är så gammal att det upphovsrättsliga skyddet bevisligen har gått ut (oftast 70 år efter skaparens död).

Får jag ladda upp bilder som är fria att sprida icke-kommersiellt?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Nej. Detta eftersom Wikipedia ska få spridas även kommersiellt.

Icke-kommersiellt syfte[redigera | redigera wikitext]

Fråga: Jag hittade en bra bild på en webbsajt. Jag mailade webbmaster, och han sade att jag fick använda bilden så länge det var i icke-kommersiellt syfte. Wikipedia är ju ideellt - kan jag lägga upp bilden på Wikipedia?

Svar: Nej. Wikipedia är förvisso inte kommersiellt, men Wikipedia lyder under GFDL [fria licenser]. Allt innehåll som finns här, kan komma att spridas vidare till andra ställen - även kommersiella.

Någon säger att bilden är fri att använda, får jag ladda upp den?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Möjligen, men det är vanligt att folk anger att en bild är fri, utan att mena samma sak som vi med ordet. Till exempel kan det handla om bilder som är avsedda för pressen eller för privat bruk. Om någon fri licens (såsom CC-BY-SA) inte anges är det bäst att kontakta upphovsrättsinnehavarna (eller webbplatsens ansvariga) och försäkra sig om att bilden verkligen är fri. Wikimedia Commons har formulär som man kan använda, då det är viktigt att upphovsrättsinnehavaren specificerar vilken licens som skall gälla. Be gärna om hjälp (t.ex. längst ner på den här sidan).

Får jag ladda upp screenshots från filmer, tv-spel och dylikt?[redigera | redigera wikitext]

Svar: I allmänhet nej, om de inte är spridna under någon fri licens, alternativt filmerna är så gamla att de är fria från upphovsrätt.

Är det här en screenshot utan fri licens? Chippen_dog (diskussion, bidrag) 17 maj 2008 kl.14.00 (CEST)
Den bilden saknar fri licens. På engelskspråkiga har man än så länge godtagit en del sådana bilder, men de är inte godkända på Wikimedia Commons där vi lagrar bilder som används på svenskspråkiga Wikipedia. /dcastor 17 maj 2008 kl. 15.33 (CEST)
Bilder får under vissa förhållanden användas utan upphovsrättsinnehavarens medgivande, t.ex. genom citaträtten. Detta kallas på engelska "fair use" och används av (bl.a.) finska och engelska Wikipedia. Svenskspråkiga Wikipedia har valt att endast använda media med fri licens eller utan upphovsrätt, i praktiken via Wikimedia Commons. --LPfi 2 juni 2009 kl. 07.22 (CEST)

Får jag ladda upp skivomslag?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Nej, av samma anledning som ovan.

Finns det inget sätt att kringå detta, då just möjligheten att ladda upp skivomslag vore oerhört kompletterande? På engelskspråkiga wikipedia har de ju möjligheten att ladda upp sådana bilder under en viss licens, vore det omöjligt att få till här? --Rockbjoernen 11 december 2008 kl. 20.45 (CET)

Engelskspråkiga Wikipedia använder skivsomslag och dylika upphovsrättsskyddade bilder per fair use, men en sådan motsvarighet i svensk lagstiftning är citaträtten som (vad jag förstår) inte inkluderar bilder. Dessutom vill vi att allt skall vara helt fritt. Calandrella 11 december 2008 kl. 20.54 (CET)
Kan jag ta ett foto av en skiva och ladda upp? Har skivan Legend här och skulle kunna ta en bild av den.. Evalowyn 22 maj 2009 kl. 20.42 (CEST)
Nej, tyvärr inte. Även om du är fotografen är du inte rättighetsinnehavaren, då personen (personerna) som skapade skivomslaget eller originalfotot till den äger rättigheterna. Att ta ett foto på ett foto (alt. ta ett foto på en målning, verk etc) är alltså inte tillåtet enligt lagen. --Ojan 1 juni 2009 kl. 12.53 (CEST)
Ta ett foto på ett foto kan man förstås göra, det man inte får göra är att hävda att det är ens eget verk. /Grillo 1 juni 2009 kl. 13.06 (CEST)
Hur som helst går det alltså inte att ta ett foto på skivomslag och använda på svenska Wikipedia. Såvida du själv inte är rättighetsinnehavaren, eller har rättighetsinnehavarens tillstånd att släppa skivomslaget fritt. --Ojan 1 juni 2009 kl. 13.55 (CEST)
Anta att en skivaffär ställer ut skivor på gatan framför butiken eller att skivor exponeras i ett stånd på torget. Om jag då tar en bild där det syns att det är en offentlig plats och att det samtidigt kommit med ett eller flera skivomslag, hur skulle det bedömas? Just curious... /Rolf B 1 juni 2009 kl. 13.33 (CEST)
Det är inte "stadigvarande", som krävs för att det inte ska vara skyddat av upphovsrättslagen. /Pieter Kuiper 1 juni 2009 kl. 13.39 (CEST)
Kan du förklara lite mer. Jag är osäker på hur du menar. /Rolf B 1 juni 2009 kl. 13.59 (CEST)
Upphovsrättslagen skyddar litterära och konstnärliga verk mot kopiering, med vissa undantag. Ett undantag är att "konstverk får avbildas om de stadigvarande är placerade på eller vid allmän plats utomhus", enligt https://lagen.nu/1960:729#P24 . Så det krävs stadigvarande placering på allmän plats utomhus. Inte alla länder har sådana undantag, vissa länder har större undantag, till exempel även på offentliga områden inomhus. En översikt finns på commons:COM:FOP. /Pieter Kuiper 1 juni 2009 kl. 14.20 (CEST)
Tack. Nu förstår jag. /Rolf B 1 juni 2009 kl. 15.57 (CEST)

Ett par tillägg:

Citaträtten gäller också bilder och bilder får också annars användas i vissa sammanhang, såsom i samband med recensioner. Det är sannolikt att skivomslag kunde användas i samband med en artikel om skivan. I vissa fall är gränsdragningen problematisk och svenskspråkiga Wikipedia har valt att inte använda möjligheten. Vi använder endast bilder som laddats upp på Commons och där tillåts endast bilder som kan användas utan sådana specialhänsyn. Svenskspråkiga Wikipedia är alltså restriktivare än vad lagen kräver.

Vad gäller skivor i ett skyltfönster så har Pieter Kuiper rätt. Det betyder dock inte att man inte får ta bilder där skivomslag eller annan skyddad konst hamnar med, så länge de inte är huvudmotivet (eller väsentliga för bilden, gränsdragningen varierar). Se en mer utförlig diskussion under commons:de minimis.

--LPfi 2 juni 2009 kl. 07.45 (CEST)

Jag skulle vilja ompröva beslutet. Skivomslag hade varit väldigt relevant i albumartiklar, och det känns verkligen som att det saknas. Om engelska Wikipedia har tillåtit det så förstår jag inte varför vi inte gör det - då vi verkar ha lagen på vår sida. Precis som på enwp hade en stor textbox kunnat informera om varför det inte är fritt fram att använda bilden. Blåmes 4 december 2010 kl. 13.32 (CET)

Sitter inte våra servrar i USA dessutom? Vi är ju inte bara Sverige, utan svenska språket oavsett land. J 1982 4 december 2010 kl. 14.01 (CET)
Tror servrarna står i Nederländerna (åtminstone är det den flagga som flagfox visar när jag är inne här). Vi bör absolut inte lägga in några ofria bilder, Wikipedia bör förbli ett fritt uppslagsverk. / Elinnea 4 december 2010 kl. 14.08 (CET)
Jag ser också gärna att Wikipedia fortsätter att vara ett fritt uppslagsverk med ett fritt innehåll. --Ankara 4 december 2010 kl. 14.10 (CET)

Diskussionen har på Blåmes initiativ flyttats till Wikipedia:Bybrunnen#Skivomslag, fortsätt där. Plrk 4 december 2010 kl. 14.11 (CET)

Hur gick det med diskussionen? Jag tycker att detta fortfarande är relevant och det är lite synd att det saknas omslag på artiklarna. De ser så mycket snyggare ut (Jämför på Engelska Wikipedia) Ljuslykta 27 december 2011 kl. 21.11 (CET)
Se Wikipedia:Bybrunnen/Arkiv/2010/December#Skivomslag. -- Lavallen 27 december 2011 kl. 21.26 (CET)

Hur är det med logotyper? Får jag ladda upp en logga för till exempel en tidning?[redigera | redigera wikitext]

Svar: I normala fall nej, av samma anledning som ovan. De flesta logotyper är upphovsrättsskyddade och inte släppta under en fri licens. Det finns dock undantag. Vissa logotyper kan vara så enkla att de saknar upphovsrättsskydd; till exempel om de bara består av text i ett vanligt teckensnitt, eller om de bara består av en enkel geometrisk figur. Logotyper som är riktigt gamla kan ha förlorat sitt upphovsrättsskydd av den anledningen.

Jag vill behålla full upphovsrätt för mina bilder, men ger er tillstånd att använda dem bara på Wikipedia, går det?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Nej, av skäl som angetts ovan. Bilderna måste spridas under fri licens, annars kommer de raderas, oavsett om vi får tillstånd eller inte att använda dem.

Vad är gränsen för att en bild ska sakna upphovsrätt?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Om det gäller vanliga fotografier, så skiljer man på "fotografisk bild" och "fotografiskt verk", och den övervägande delen av alla foton torde klassas som bild. För "bild" gäller i Sverige sedan 1 juli 1994 att den är skyddad i 50 år från framställningsåret, medan ett "verk" är skyddat i 70 år efter fotografens död (ganska betydande skillnad, med andra ord). Lagen som gällde före 1994 sa att samtliga foton var bilder, och de var skyddade i 25 år från framställningsåret, eller 50 år om de hade konstnärligt eller vetenskapligt värde. När den nya lagen infördes fastslog man att den inte skulle gälla retroaktivt annat än för verk; de fotografiska bilder som förlorat sitt skydd fick inte skydd av den nya lagen. Det betyder i praktiken att de flesta bilder som 1994 var 25 år eller äldre, d.v.s. vanliga svenska fotografier tagna före den 1 januari 1969 är oskyddade och därmed fria att använda. För Finland gäller motsvarande, men med 1966 som gräns. För bilder vars upphovsman har anknytning till andra länder, som först publicerats i annat land eller som registrerats i USA kan andra regler gälla, i synnerhet då de skall publiceras på Commons.

Även för oskyddade bilder ska man alltid, i enlighet med Bernkonventionen, europeiska upphovsrättslagar och praxis på Commons uppge fotografens namn eller pseudonym enligt god sed, om någondera är känt. För bilder på Wikipedia används i allmänhet bildbeskrivningssidan på Commons. Är upphovsmannen okänd bör man gärna skriva "fotografen okänd" istället, eftersom det visar att man skulle ha satt ut namnet om man känt till det. Rimliga ansträngningar bör göras för att ta reda på vem som tagit bilden.

För alla andra typer av visuella verk (målningar, teckningar, vävnader, broderier etc.) gäller sedan länge gränsen 70 år efter upphovsmannens död i Sverige såväl som i de flesta andra länder. Se även Upphovsrätt och artiklarna om upphovsrätt i olika länder (Upphovsrätt i Sverige, Upphovsrätt i Finland m.fl.). Den engelskspråkiga artikeln Commons:Licensing beskriver reglerna för ett stort antal länder.

Eftersom filerna skall laddas upp på Commons, i USA, gäller också lagen där. Bilder som inte var fria i Finland eller Sverige den 1 januari 1996 blir inte fria innan skyddstiden enligt publiceringsdatum går ut. I praktiken betyder det att bilder som inte publicerats före 1923 inte blir fria de närmaste åren.

Publiceringsåret har betydelse också för en del andra bilder. Den som först publicerar ett tidigare opublicerat verk vars skyddstid gått ut får ensamrätt på bilden, liknande upphovsrätten. Denna skyddstid är kortare, men kan vara relevant t.ex. för bilder publicerade på arkivinstitutioners webbplatser.

Får jag ladda upp (den här bilden) som jag hittat på en annan Wikipedia?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Ofta får man ladda upp bilder man hittat på andra Wikipedior till Commons, men bara om det finns uppgifter om licens och källa på den andra wikipedian och licensens är "giltig".

Det finns dock många bilder som inte går att ladda upp från andra wikipedior till Commons. Några sådana fall listas nedan:

 • Samtliga Wikipedior kan innehålla upphovsrättsbrott. Kontrollera att källa och riktig licens finns angiven innan du för över bilden hit.
 • Wikipedia på vissa språk, bland annat engelskspråkiga Wikipedia och finskspråkiga Wikipedia, innehåller flera bilder som används enligt principen fair use, och dessa accepteras inte på Wikimedia Commons, dit bilderna laddas upp. Alltså kan fair use-bilder inte användas på svenskspråkiga Wikipedia.

Har du vidare frågor, tveka inte att ställa nya frågor här under!

Varför är Wikipedia så strikt med upphovsrätten?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Wikipedia är en fri encyklopedi, i meningen både att den är fri att läsa och fri att sprida. Detta innebär att vem som helst kan ta materialet på Wikipedia och sprida det vidare, även kommersiellt, så länge den ligger kvar under samma licens, GFDL [GFDL är inte längre den viktigaste licensen]. Detta innebär att allt material på Wikipedia måste vara fritt för spridning.

Personlig integritet[redigera | redigera wikitext]

Har personen som avbildas något att säga till om?[redigera | redigera wikitext]

De flesta foton ligger under upphovsrätt som oftast ägs av fotografen. Men, hur är det med personer som avbildas? Måste de ge sitt tillstånd då bilden läggs upp på nätet? Hur är det med Personuppgiftslagen (PUL)?

Svar: Med reservation för att den som skrivit det här inte är någon advokat, kan man nog säga att om bilden klart och tydligt visar andra människor måste man ha godkännande från dessa personer för att publicera bilden på nätet. Undantag är om man avbildar offentliga miljöer då personer inte är huvudobjektet.
Den nya versionen av PUL är bara tillämplig om personuppgifter (såsom bilder) "ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt underlätta sökning efter eller sammanställning av personuppgifter”. Jag har kontaktat Datainspektionen och frågat om Wikipedias struktur är en sådan som avses. Svaret jag fick är att det sannolikt inte är så, samt att även om så vore fallet så skulle undantag för informationsplikten ändå väga tyngre. Slutsatsen blir att det inte krävs något medgivande av personer för att bilder på dem skall publiceras på Wikipedia (såvida bilderna inte är att betrakta som kränkande, förstås). /dcastor 27 februari 2007 kl. 13.04 (CET)
Det kan stämma, enligt §5 i PUL (införd 2006).
Fred J (diskussion) 12 januari 2008 kl. 16.07 (CET)

En engelskspråkig diskussion finns på Commons:Photographs of identifiable people. Juridiskt kan situationen i Norden skilja sig något från den i USA, men om man tar hänsyn till de moraliska aspekter som diskuteras är man någorlunda trygg. Framförallt bör man dock notera att personer på offentlig plats vanligen verkar vara "fritt byte" i USA, medan detta knappast gäller i Norden.

Det är fortfarande fritt fram att ta foton på folk i de flesta miljöer och situationer i Sverige. "Fritt byte" här också. Publicering är lite annorlunda. Wikipedia borde gå under "journalistiskt undantag" och [d]etta undantag gäller inte bara etablerade medier som tidningar och radio utan även privatpersoner som vill informera, utöva kritik och väcka debatt i samhällsfrågor av betydelse för allmänheten.[1] Gränsen för oss är inte PUL utan våra egna relevans- och neutralitetskrav. Edaen (disk) 23 december 2013 kl. 12.36 (CET)

Skall man sudda över registerskyltar på bil-bilder som man själv fotat?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Såvida det är ens egen bil är det ju upp till var och en. Tar man en bild på någon annans registreringsskylt kan det vara en idé att lämna någon siffra eller bokstav utanför bilden, så att bilen inte går att identifiera. Är motivet inte registreringsskylten utan bilen kan det vara bra att sudda ut skylten, men det är inget krav. Alternativt kan man ta bilden ur en sådan vinkel så att skylten ändå inte syns.

Det finns dock inga speciella regler som säger att man skall göra detta, och vissa tycker rentav att det blir fult. Gör som du själv vill.

Licenser[redigera | redigera wikitext]

Se även Commons:Licensmallar

Vad är egentligen GFDL?[redigera | redigera wikitext]

Svar: GFDL är en copyleftlicens som i kort innebär att du har rätt att anges som upphovsrättsinnehavare för dina bidrag, men att vem som helst har rätt att sprida dem vidare för vilket ändamål som helst, under samma licens. De får även modifiera bilden och sprida den kommersiellt, så länge en historik över föregående versioners upphovsmän bifogas och licensen bibehålls. Du kan alltså inte kräva att få royalties för att folk använder din bild utanför Wikipedia, så länge sådan användning sker enligt villkoren i GFDL. Det är dock möjligt att sälja bilden själv under andra licenser, oberoende av att den också publicerats under GFDL.

När en bild väl licensieras under GFDL går licensen inte att dra tillbaka. Det är möjligt att själv sluta sprida en bild under GFDL, men de som redan fått tag på bilden under den licensen kan fortsätta sprida den. Ifråga om Wikimedia Commons kan någon annan på nytt ladda upp bilden under den ursprungliga licensen.

Vad är Creative Commons och hur skiljer sig en sådan licens från GFDL?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Se Creative Commons. Creative Commons licenser är gjorda för att vara lätta att använda i många sammanhang, medan GFDL är skriven för datormanualer. I andan ligger CC-BY-SA, som Wikipedia använder, nära GFDL. Skillnaden är framförallt mindre stränga formkrav på hur licens och upphovsmän skall anges. CC har också andra licenser, varav en del är friare än GFDL, en del inte alls fria.

Kan jag kräva "bylines"?[redigera | redigera wikitext]

En del fotografer vill specificera att fotografen skall anges (attribueras) invid bilden med en så kallad byline. Huruvida det kravet är förenligt med de vanligaste licenserna och de krav på frihet som ställs av svenskspråkiga Wikipedia och Wikimedia Commons diskuteras regelbundet här och på Commons.

Engelskspråkiga Wikipedia har slagit fast att man inte skall nämna fotografen i bildtexten, om inte fotografens namn är av särskilt intresse för läsaren. Svenskspråkiga Wikipedia är inte lika kategoriskt, men det verkar som om en klar majoritet skulle anse omnämnande av fotograf i bildtexten som olämpligt i de flesta fall. Commons uppfattar att ett sådant krav kan förhindra användning av bilden i många sammanhang som fotografen inte kommit att tänka på och avråder från sådana krav.

Licenstexten för några av de vanligaste licenserna, CC-BY och CC-BY-SA, kan missförstås. I en paragraf anges att upphovsmannen får välja hur han skall omnämnas, medan en senare anger att den som använder bilden kan välja ett sätt som är rimligt med tanke på hur bilden används. Det tidigare "hur" avser endast vilket namn eller organisation som skall nämnas och liknande aspekter. Creative Commons förtydligar i sin FAQ. Ett krav på "byline" kan alltså inte förenas med dessa licenser (däremot kan man be om byline).

Därtill kommer att t.ex. CC-BY och CC-BY-SA kräver att upphovsmannen anges på lika framträdande sätt som upphovsmännen till andra bilder. Det betyder att vi inte kan låta några upphovsmän få byline och andra inte, alltså är vi i praktiken juridiskt förhindrade från att använda bylines.

Hur laddar jag upp[redigera | redigera wikitext]

Ska jag ladda upp bilder här eller på Wikimedia Commons?[redigera | redigera wikitext]

Uppladdningen på svenskspråkiga Wikipedia är avstängd. Alla bilder laddas numera upp på Wikimedia Commons, som är en central mediabank som delas av alla Wikipedias systerprojekt. En bild som laddats upp till Commons kan alltså användas av alla språkversioner av Wikipedia, och även andra systerprojekt som Wikibooks, Wikinews etc.

Följdfråga: Måste jag skapa en ny användare på Commons eller kan jag använda samma som på svenska Wikipedia?
Man behöver ännu så länge en separat användare på Commons --RomanNose 6 september 2006 kl. 17.41 (CEST)
… såvida du inte konverterar ditt användarkonto via Single User Login (Unified Login). Detta kan göras av alla (tror jag) användare sedan slutet av maj 2008, och inställningen nås via "mina inställningar". --Paracel63 20 juni 2008 kl. 10.04 (CEST)

Hur lägger man in bilder?[redigera | redigera wikitext]

Fråga: Hur lägger man in bilder?

Svar: Inloggade användare hittar funktionen ladda upp filer i menyn till vänster. Se även Wikipedia:Ladda upp filer, Commons:Första stegen och Wikipedia:Illustrationer (manual).

Problem på Wikimedia Commons[redigera | redigera wikitext]

Frågor kan med fördel ställas också på svenskspråkiga Bybrunnen på Commons.

Jag kan inte ladda upp bilder, varför?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Du måste vara registrerad och ha ett användarkonto på Wikimedia Commons och ha varit registrerad i fyra dagar för att kunna ladda upp bilder. Det tar ungefär 20 sekunder att registrera en användare, du behöver inte ens uppge mailadress, även om det rekommenderas.

Jag laddade upp en bild jag själv tagit, varför raderades den?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Troligen för att du inte klart angav att det var du som tagit bilden eller inte angett någon fri licens för den. Ange alltid att det är du som tagit en bild, om du faktiskt tagit den, och välj en fri licens i rullgardinsmenyn. Bilder får normalt sett inte snabbraderas, utan går normalt igenom en process på sju dagar före radering. Under denna tid har du kontaktats, utan att svara eller åtgärda bildsidan. Kontrollera dina meddelanden och din mail, där finns säkerligen en förfrågan om licensmärkning.

En annan möjlighet är att bilden inte använts och inte ansetts vara av intresse. Wikipedia är ingen personlig bildbank, det är inte ok att ladda upp bilder för lagring. Bilder man antar att inte är av intresse för Wikipedia eller något annat Wikimedia-projekt raderas.

Bilder som raderats kan återställas. Du kan be om närmare hjälp här eller på Commons:Bybrunnen på Commons.

Jag har satt märkningen GFDL på bildsidan, men någon sätter ändå dit en skylt om att licensinformation saknas. Varför då?[redigera | redigera wikitext]

Svar: Man ska uppge licens och källa och det är det senare som du glömt att göra. Är det du själv som fotograferat kan du skriva: Foto:[[Användare:Ditt användarnamn|Ditt namn]] på bildsidan. Är det inte du så ska du skriva fotografens namn och bifoga en länk eller en text där GFDL-godkännandet framgår.

Egna bilder[redigera | redigera wikitext]

Fråga: Jag laddade upp ett foto som jag tagit själv. Sen fick jag en fråga om licenser, GFDL och PD... jag vet ingenting om sånt, men med min egen bild har jag väl rätt att göra som jag vill. Behöver jag verkligen tjafsa om licenser vad gäller mina egna bilder?

Svar: Ja. Eftersom innehåll på Wikipedia kan komma att spridas till andra wikipedior och andra webbplatser eller brännas på CD och säljas (vilket har gjorts) måste du lova Wikipedia att du accepterar att din bild sprids på det sättet.

Hur tar jag bort en bild jag laddat upp tidigare?[redigera | redigera wikitext]

Raderingspolicy

Bara Commons-administratörer kan radera bilder, märk bildsidan för radering och förklara varför, skriv under med ~~~~ så att det framgår att det är uppladdaren, så kommer en administratör snart att se det och åtgärda det. Alternativt kan du skriva direkt på någon av administratörernas diskussionssidor också för att uppmärksamma dem på detta. Om bilden är licensierad enligt någon fri licens kommer dock bilden normalt sett inte att raderas.

Vid frågor eller oklarheter kan du ställa frågan på den här sidan.

Pågående diskussioner[redigera | redigera wikitext]

(diskussioner senaste året–halvåret, dvs när äldsta diskussionen blivit ett år gammal kan man med fördel arkivera det äldsta halvåret)

Lindberg Foto[redigera | redigera wikitext]

Jag har börjat föra över lite bilder från Helsingborgs museers databas Carlotta. Eftersom att jag är rätt försiktig när det kommer till upphovsrätten har jag hittills begränsat mig till bilder där det är över 70 år sedan upphovsmannens död. Men enligt mallen commons:Template:PD-Sweden-photo gäller "For photographic pictures (fotografiska bilder), such as images by the press, the image is in the public domain if created before January 1, 1969 (transitional regulations 1994)." I deras databas finns till exempel bilder från Lindberg Foto, verksamt 1941 till 1983, som av museet beskrivs arbeta med "press-, industri- och reklamfotografering", samt "svarat för fotograferingen vid Helsingborgs Stadsteater och som bildleverantör till NST". Jag är som sagt väldigt försiktig när det kommer till upphovsrätt, men deras bilder borde väl räknas som pressbilder, för vilka 50 år efter framställningen tillämpas? Åtminstone de bilder som skapats före 1 januari 1969. -- jiˈesˌdeːo ] 2 juli 2013 kl. 20.16 (CEST)

Nähe... Men jag antar att det är bedömning från fall till fall som gäller. -- jiˈesˌdeːo ] 5 juli 2013 kl. 12.48 (CEST)

Får jag ladda upp en bild på rekvisita?[redigera | redigera wikitext]

Får jag ladda upp en bild jag tagit på rekvisita till en tv-serie, spelfilm eller liknande? Vivo (disk) 25 juli 2013 kl. 22.56 (CEST)

Möjligen, gissar jag. Här har vi Regeringskansliets definition av verkshöjd baserat på graden av originalitet. Är rekvisitan en massproducerad clownnäsa köpt på Buttericks borde den vara fri? Om den är handgjord i ett exemplar och uppenbart olik någon massproducerad clownnäsa borde den vara ofri? Fler som har åsikter?--Paracel63 (disk) 26 juli 2013 kl. 18.58 (CEST)
Om det är en samling rekvisita som inte är uppställd för en scen tycker jag det är ganska oproblematiskt: då kanske varje föremål är obetydligt för helheten och kan finnas med trots eventuell verkshöjd. Om du fotograferat ett enskilt föremål är det som Paracel63 skriver. Om det gäller rekvisita så som den ställts upp för en scen bör man se på praxis för scenografi, och den vet jag inget om. --LPfi (disk) 26 juli 2013 kl. 20.20 (CEST)
I detta fall har Sala silvergruva en utställning med saker från Mysteriet på Greveholm – Grevens återkomst (detta då underjordsscenerna spelades in där). Vivo (disk) 26 juli 2013 kl. 23.27 (CEST)
Då borde det väl räknas som muséeföremål? -abbedabbdisk 12 november 2013 kl. 11.12 (CET)

Visst är följande bild fri?[redigera | redigera wikitext]

Hittade dessa bilder: 1, 2, 3. Visst är de fria att använda (boken de finns i utkom 1932)? Mvh --Junip (disk) 7 september 2013 kl. 20.18 (CEST)

Kartan av Lunds by är det inte eftersom Gotthard Gustafsson dog 1950.Edaen (disk) 7 september 2013 kl. 20.29 (CEST)☻
Här (under fliken "Förord till den elektroniska utgåvan") står det att copyrighten tillhör förlaget och vidare att Projekt Runeberg därför inte tagit hänsyn till de enskilda bildkonstnärernas dödsår. Mvh --Junip (disk) 7 september 2013 kl. 20.36 (CEST)
Jag tror att den praxisen inte är riktigt applicerbar på Wikipedia. Ställ frågan på användaren LA2:s diskussionssida så kanske han kan förklara närmare. /ℇsquilo 7 september 2013 kl. 20.49 (CEST)
Ok, tack för er hjälp. Mvh --Junip (disk) 7 september 2013 kl. 21.22 (CEST)
Håller med Edaen, ettan är verk, bild två skulle jag inte räkna som verk och då bör den vara fri, trean är ett verk men bör väl vara pd-old. /Hangsna (disk) 7 september 2013 kl. 21.26 (CEST)

FEL bilder[redigera | redigera wikitext]

Under datauppgifterna, helt korrekta, på mitt namn Birgitta Zachrisson finns FEM bilder som ska föreställa mig. EN är av Helen Sjöholm, sångerska TRE är av helt andra kvinnor - troligen med samma namn På en av bilderna förekommer jag som en av tre kvinnor.

Hur kan man ta bort de felaktiga bilderna? Hur kan man få in en riktig bild på Mig (Laila) Birgitta Zachrisson. TV-producent/regissör SVT i 40 år, numer ABZproduktion --213.89.187.31 (diskussion) 18 september 2013 kl. 11.56‎ (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

Artikeln Birgitta Zachrisson har ingen bild. Om du menar bilder som dyker upp på sökmotorn Google när man söker på ditt namn här så visar den andra personer med samma namn, detta har inget med Wikipedia att göra. /Hangsna (disk) 18 september 2013 kl. 11.58 (CEST)
Om det finns en felaktig bild i någon artikel (vilket alltså inte är fallet i artikeln om dig) gäller det bara att ta bort koden för bilden ([[Bild:....jpg|mini|Bildtext]], [[Fil:...]] e.d.). Används "redigera wikitext" eller "redigera beta"-fliken ovanför artikeln. Skriv en kommentar i sammanfattningsfältet, så andra vet att det att det var en okynnesredigering.
För att lägga in en riktig bild måste en sådan först finnas på Wikimedia Commons, vår bildbank. Använd länken "ladda upp filer" i vänstermarginalen. Alla bilderna måste vara "fria". I praktiken måste fotografen ge tillstånd att publicera bilden under en "fri" licens, d.v.s. en som tillåter användning av bilden för vilka som helst ändamål (utan ditt tillstånd kan bilden dock inte användas för reklam e.d.), ändringar i bilden etc. Vi rekommenderar ofta licensen CC-BY-SA 3.0 ("Creative Commons erkännande-dela lika 3.0"), som också används för texten på Wikipedia. En finstilt länk till licensen finns under redigera-rutan eller nere på sidan.
När du laddar upp bilden får du välja licens. Fotografen måste ge sitt tillstånd, vanligen genom ett e-postmeddelande till "Commons:OTRS/sv" (<info-sv@wikimedia.org>), helst enligt formuläret på den länkade sidan. Se även Wikipedia:Ladda upp filer, som länkas i början av den här sidan.
Porträttbilder får i vissa fall användas utan tillstånd av fotografen (i matriklar etc.). Dessa undantag gäller inte bilderna på Wikipedia.
--LPfi (disk) 18 september 2013 kl. 14.09 (CEST)
Två frågor… Är det den fotograferades eller fotografens tillstånd som måste inhämtas för att en CC-BY-SA-bild ska kunna användas i reklam? Och finns det någon definition av vad som innefattar reklam, till skillnad mot det svepande kommersiella licensmedgivandet (som i övrigt inte kräver extra tillstånd)?--Paracel63 (disk) 18 september 2013 kl. 18.50 (CEST)
Genom CC-BY-SA ger fotografen sin tillåtelse till användning i alla sammanhang. Begränsningar på den här punkten gör bilden icke-fri (eftersom vi annars skulle ha en snårskog av olika begränsningar). Detta gäller dock endast upphovsrätten. Kravet på tillstånd för att använda bilden i reklam kommer från andra lagar, om människors rätt till sin bild och sin heder. Där är det den avbildades rätt det handlar om och den avbildade som måste ge sitt tillstånd. Commons förutsätter inte att personen ger avkall på sina rättigheter. Bilden måste förstås få publiceras på Commons och användas inom vissa gränser, om detta kräver tillstånd (såsom för de flesta bilder tagna i hemmet) måste tillstånd ha givits.
Man får inte utan tillstånd använda bilden i sammanhang som är kränkande eller som ger vid handen att man stöder en sak man inte vill stöda. Utom kommersiell reklam gäller det t.ex. politisk sådan. Jag kan tänka mig att man skall vara försiktig med hur man använder bilder i en klart ideologisk tidning. Den finska lagstiftningen säger inte mycket om saken, men en landskapssatsning på turism gav skadestånd åt en pilkare fotograferad på håll.
--LPfi (disk) 18 september 2013 kl. 20.33 (CEST)
Tack för svaren. Då stämmer "reklampassusen"ovan ihop med licensformuleringen "Jag är medveten om att den fria licensen endast rör upphovsrätten, och jag behåller rätten att vidta åtgärder mot den som använder verket på ett sätt som strider mot lagar om förtal, personlig integritet, varumärkesskydd och så vidare". Det finns alltid nya saker att lära i denna juridiska djungel. :-)--Paracel63 (disk) 23 september 2013 kl. 18.40 (CEST)

Public domain?[redigera | redigera wikitext]

Hur är det med upphovsrätten till bilder på Commons som ligger under public domain? Är en bild som denna fri att använda på en blogg eller i ett skolarbete? Idunius 2 oktober 2013 kl. 13.04 (CEST)

Public domain betyder att upphovsrätten har upphört. Det är därför fritt fram att använda sådana bilder hur man vill. Självklart är det däremot fortfarande god sed att attribuera upphovsmannen. I Sverige finns det några som anser att en inscanning eller avfotografering ger ny upphovsrätt, baserat på någon formulering i upphovsrättslagen, men det finns inget stöd för detta i rättsfall. Commons har valt att strunta i detta och det skulle i så fall bara gälla bilder inscannade i Sverige. -- jiˈesˌdeːo ] 2 oktober 2013 kl. 13.09 (CEST)
Tack! Idunius 2 oktober 2013 kl. 13.22 (CEST)
För att utveckla angående inscanningar och avfotograferingar: upphovsrätt utgår från huruvida något uppnår verkshöjd och är enligt vår egen formulering "ett mått på ett verks originalitet, individualitet och dess självständighet." Att fotografera eller scanna av ett existerande verk rakt av är rimligen inte originellt skapande (vem som helst hade kunnat få fram ett liknande resultat med samma tekniska utrustning) och kan därför inte ge ny upphovsrätt enligt den juridiska tolkningen av verkshöjd. -- jiˈesˌdeːo ] 2 oktober 2013 kl. 14.13 (CEST)
I en del jurisdiktioner, bland annat den brittiska, kan man få upphovsrätt också genom icke-originellt arbete. För Sveriges del är det knappast någon som hävdar verkshöjd på digitalisering, men "fotografisk bild" handlar uttryckligen om sådant som inte har verkshöjd. Vi antar dock att scanning inte räcker ens för det.
Vad gäller den ursprungliga frågan: att ett verk är markerat som public domain betyder inte alltid att det är det enligt svensk lagstiftning. Ganska trygga kan man dock vara.
--LPfi (disk) 2 oktober 2013 kl. 18.51 (CEST)
@LPfi: är den brittiska lagen av äldre eller nyare tillkomst? Det finns ju krafter som vill binda upphovsrätt till ekonomsikt intresse snarare än konstnärligt skapande och skulle lagstiftningen gå åt det hållet är det oroväckande. -- jiˈesˌdeːo ] 2 oktober 2013 kl. 18.56 (CEST)
Jag hittade några uttalanden i förarbetena till lagen som jag tog upp på bybrunnen på Commonsdiskussion. Edaen (disk) 2 oktober 2013 kl. 19.41 (CEST)
Jag vet väldigt litet om den brittiska lagen, men den nämns då och då på Commons. Jag har för mig att synen är gammal. Den brittiska lagen är också annars besvärlig, bland annat med väldigt lång "crown copyright". --LPfi (disk) 3 oktober 2013 kl. 12.28 (CEST)
@LPfi: Jag läste igenom denna sida: commons:Commons:Copyright rules by territory/United Kingdom. Där finns något som heter "Publication right" (en:Publication right), som anger att man kan få upphovsrätt för ett verk man inte skapat själv om det är tidigare opublicerat och att upphovsrätten gått ut. Vi har något liknande i den svenska upphovsrättslagen (https://lagen.nu/1960:729#P44aS1). Det borde i så fall gälla i väldigt få fall, men man ska nog vara uppmärksam till det när det kommer till bilder från arkivinstitutioner. De kan ju doneras opublicerade verk som de sedan publicerar. @Edaen: Mycket bra fynd! Även om det inte är en direkt lag, bör detta kunna användas som argument för att det inte var lagstiftarnas intention att man ska kunna få upphovsrätt för inscannade eller avfotograferade verk. -- jiˈesˌdeːo ] 3 oktober 2013 kl. 12.50 (CEST)
Ett problem i brittiska lagen är att verkshöjden är oerhört låg. Till exempel fann en domstol att w:File:EDGE magazine (logo).svg är ett konstverk och att logotypen därmed är upphovsrättsskyddad.[2] Ett annat problem med den brittiska upphovsrättslagen är att upphovsrätten till vissa opublicerade verk förfaller 50 år efter det att de för första gången publiceras, vilket i praktiken ger oändlig upphovsrätt för många gamla opublicerade saker. Nu har den brittiska lagen ändrats i detta hänseende så att upphovsrätten till dessa gamla opublicerade verk förfaller den 1 januari 2040, åtminstone om de inte skulle komma att publiceras dessförinnan. Kronupphovsrätten är i regel inget problem eftersom den förfaller 50 år efter det att ett verk publicerats. Gamla opublicerade kronupphovsrättsskyddade verk kan dock omfattas av upphovsrätt väldigt länge. Det finns även enstaka speciella verk som till exempel kung Jakob VI:s av Skottland bibelöversättning från 1611 som inte får återges före 2040.
25-årigt skydd för tidigare opublicerade verk finns i hela EU. Det gäller med andra ord att se upp med opublicerade verk, i fall att någon annan kan ha publicerat samma verk några år tidigare. Om du själv är den förste att publicera verket, torde rätten tillfalla dig, vilket gör det möjligt för dig att ladda upp verket på Commons under förutsättning att du samtidigt väljer en fri licens. I Sverige verkar denna rättighet förutsätta att verket varken utgivits eller offentliggjorts tidigare, medan till exempel tysk lag enbart verkar kräva att verket aldrig utgivits, utan att ta i beaktande om det offentliggjorts. Om du gör ett gammalt opublicerat verk tillgängligt för allmänheten genom att placera det i ett offentligt arkiv som vem som helst har tillgång till, verkar skyddet tillfalla dig och räknas från den dag då verket arkiverades. Läs denna proposition om 44 a §. --Stefan2 (disk) 7 oktober 2013 kl. 11.49 (CEST)
Tack för alla goda synpunkter. Det här är verkligen inte enkelt! Mina elever ska delta i en bloggtävling som bl.a. kräver att alla bilder som används ska behandlas korrekt vad gäller copyright. Vi måste alltså vara säkra på att vi får använda bilderna i en blogg och att vi har korrekt uppgifter i anlutning till bilden - därav frågan. MVH/Idunius 7 oktober 2013 kl. 11.54 (CEST)

Upphovsrätt för bilder från Gray's Anatomy (1918)[redigera | redigera wikitext]

I faktarutan om upphovsrätt för anatomiska bilder från Gray's Anatomy (anno 1918) står detta att läsa:

"This faithful reproduction [...] is not copyrightable in the U.S. [...]; the same is also true in many other countries, including Germany."

"This image is in the public domain because its copyright has expired. This applies worldwide."

Gäller detta även i Sverige, inför svensk lag? Är det fritt fram för en svensk tredje part att själv sprida kopior av dessa Gray's Anatomy-bilder, oavsett om denne laddar ner dem från Yahoo, Bartleby eller Wikimedia?

Gray själv dog för länge sedan och det är länge sedan den första upplagan. Originalillustrationerna är därför säkert fria. Jag vet inte om senare upplagor kompletterats med nyare bilder, varvid upphovsrätten till dem ännu kan gälla. Jag kontrollerade en bild, som uppgav Yahoo som källa, och bilderna verkar vara hämtade från upplagan av 1918. En trettioårig illustratör kan ha dött som 90-årig 1978 och då vore upphovsrätten i kraft här om illustratören uppgivits; för anonyma verk gäller 70 år efter publikation, alltså 1988.
För illustrationer med Gray eller någon samtida som upphovsman har upphovsrätten gått ut. Förarbetena till någon lag (SOU 1956:25, s. 471, nyligen citerade och länkade på Bybrunnen på Commons) ger vid handen att fotografisk reproduktion av fotografiska bilder inte åtnjuter skydd som fotografisk bild. Jag antar att resonemanget också gäller bilder i böcker fastän det ursprungliga originalet är gjort med annan teknik.
Jag antar alltså att det är fritt att som svensk sprida bilderna. Detta följer dock inte direkt av licensmallarna på Commons, där det väsentliga är att bilderna publicerades före 1923, utan man måste känna (t.ex.) upphovsmannens dödsår. På Commons uppges upphovsmannen vara användaren Tubus, så egen forskning krävs.
--LPfi (disk) 7 november 2013 kl. 12.17 (CET)
Kravet är alltså att bilden i boken är ett fotografi. SOU 1956:25 innehåller även några exempel på framställningsmetoder som räknas som "fotografering" som du kan läsa om. Mig veterligen har det aldrig förekommit något rättsfall där detta avsnitt i SOU 1956:25 varit relevant, så var extra försiktig med eventuella feltolkningar. Dessutom har lagen ändrats flera gånger sedan 1961 och jag tror inte att någon på Commons har orkat läsa igenom alla förarbeten till ändringarna för att se om det skulle finnas någon fotnot i något senare förarbete som skulle påverka något. --Stefan2 (disk) 8 november 2013 kl. 01.39 (CET)
Jag har inte läst igenom alla förarbeten och kan inte svensk lagstiftning annars heller (den finska har jag försökt sätta mig in i). Däremot verkar konsensus här vara ungefär som det citerade stycket: ren reproduktion bör inte ge förnyad upphovsrätt, men citatet var den första text med någon auktoritet som verkade stöda uppfattningen. Också om ett fotografi av en tavla mycket väl kan vara en fotografisk bild enligt svensk lag, har jag svårt att se att fotografisk reproduktion av något som redan tryckts skulle kunna vara det. Huruvida bilden i boken är en avbildning av en målning, teckning eller litografi tycker jag verkar irrelevant (om alltså reproduktionen i boken inte längre är skyddad).
Vare med det hur som helst så är tolkningen att bilderna ifråga inte är skyddade inte långsökt. Blir man stämd kan man utan problem hävda god tro och knappast bli dömd till straff. Därmed är man inte fri från krav på skadestånd, men skadan av att man publicerar bilder som är vitt spridda på Internet kan knappast tolkas vara stor (men huvudlösa domar har fallit tidigare på det här området).
--LPfi (disk) 8 november 2013 kl. 14.20 (CET)
Detta är den troligaste tolkningen, men jag tycker ändå att man ska vara lite försiktig om det inte finns några rättsfall i fall att något har missats. --Stefan2 (disk) 8 november 2013 kl. 16.54 (CET)
För dessa frågor finns ytterst få rättsfall. Jag tycker att man i mån av möjlighet skall göra en rimlig tolkning av lagen och etablera praxis, som kommande rättsfall kan ta hänsyn till. Det är förstås en balansgång, för man vill varken ta större personliga risker eller riskera ett ofördelaktigt utfall i domstolen. Hur som helst bör man inte vara så extremt försiktig att en orimlig praxis etableras.
I vissa specialfall kan man följa en uppenbart absurd (men explicit och "officiell") tolkning med strävan att ändra lagen, men då måste man ha en lämplig ställning och en lämplig tolkning från lämplig instans.
--LPfi (disk) 9 november 2013 kl. 13.20 (CET)

Vad säger svensk lag – bilder på personer[redigera | redigera wikitext]

Säger svensk lag något annat, vad gäller publiceringar av igenkännbara personer, än lagen i USA? Jag noterar att den här sidan inte har med Sverige i listan över länder med undantag eller särregler. Å andra sidan är vissa länder (exempelvis Storbritannien) inte helt utredda. Jag kommer att tänka på PUL. Annat exempel: Seriewikin publicerar många foton på svenska serieskapare, men det är nästan alltid med copyright-stämpel samt texten "Bild tillåten för användning endast på Seriewikin". Så hur ligger allt egentligen till? Tack på förhand.--Paracel63 (disk) 12 december 2013 kl. 00.10 (CET)

Texten "Bild tillåten för användning endast på Seriewikin" låter som Commons:Template:Permission, d.v.s. en upphovsrättslig begränsning. Detta ska inte blandas ihop med lagar om spridning av bilder på personer.
PUL gäller inte om man har ansvarig utgivare. Det är dock opraktiskt att ha ansvarig utgivare i många sammanhang, så man kan inte anse att en fil är fri om det krävs en ansvarig utgivare för att kunna sprida filen. Som jag har förstått det hindrar PUL numera främst spridning av personuppgifter i databasform och omfattar förmodligen inte spridning via de vanliga HTML-sidorna. Oklart om personuppgifter som sprids via t.ex. http://dumps.wikimedia.org/ kräver ansvarig utgivare enligt svensk lag. Utöver PUL tror jag bara att det är lagar om förtal och liknande som man ska tänka på.
På Commons anges det även huruvida man får ta foton av folk. Detta begränsas av helt andra lagar. Sedan 1 juli finns det ett stycke i brottsbalken som säger att det i vissa situationer är förbjudet att ta foton av personer som befinner sig på en privat plats om personerna är omedvetna om fotograferingen.
Fråga även på Commons:COM:BB. Det är möjligt att folk där vet mer. --Stefan2 (disk) 12 december 2013 kl. 01.10 (CET)
En sak till: man får inte använda foton av personer i reklam utan personens tillstånd.[3] --Stefan2 (disk) 12 december 2013 kl. 01.18 (CET)
Tack för svaren. Orsaken till min undran är att jag är inblandad i försök att hitta användbara foton av Isao Takahata. Bland annat har jag korrespondens med en av administratörerna på franska Buta-connection.net. Frankrike är ett av länderna med mest restriktioner angående foton av personer, och ett par tidigare försök att få hjälp från Nederländerna och Japan har misslyckats.
Det där med reklam är jag medveten om. Det listas här. Diskussionen gäller i första hand foton av folk på allmän plats.
Jag kommer att bjuda in en av de mest aktiva deltagarna på Seriewikin (som hävdat PUL som orsak, tror jag) till den här diskussionen. Mvh.--Paracel63 (disk) 12 december 2013 kl. 20.07 (CET)
På Seriewikin så har vi tolkat det så att PUL gäller fullt ut. Undantaget är om man har har YGL-skydd med utgivningsbevis, och enligt reglerna kan en wiki inte ha eett sådant. Vad gäller bilder på personer så har vi på Seriewikin valt att vara striktare än lagen. Vi kräver explicit tillstånd från fotograf och motivet för publicering om personen som avbildas lever, och explicit tillstånd från fotografen om den avbildade är död. Undantaget om bilderna är så gamla och från tidningar som är tillräckligt gamla för att bilderna skall vara fria. "Bild tillåten för användning endast på Seriewikin" betyder i praktiken att vi frågat upphovsinnehavaren (fotografen) och i förekommande fall den avbildade personen om explicit tillstånd att publicera bilden på Seriewikin. Vi har då inte frågat om annan publicering, varför vårt "ok" enbart gäller Seriewikin, och inget annat. Kutym är också att fotografen skall anges, så att det om någon vill använda bilden till andra ändamål skall finnas någon sorts referens att kontakta. Det är också därför vi inte kan applicera wikimedia commons rakt av - eftersom våra egna regler är hårdare än commons vad gäller personer.
http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/vad-ar-en-personuppgift/
http://www.radioochtv.se/sv/Tillstand-och-registrering/Internet/Utgivningsbevis/
--Steamboat Willie (disk) 12 december 2013 kl. 22.55 (CET)
2006 genomfördes en lagändring[4] som säger att tillstånd inte alltid behövs. Så som jag har uppfattat det är det ingen skillnad på foton eller andra personuppgifter som till exempel födelsedatum, så om man inte kan ha en bild utan tillstånd, kan man inte heller ha en artikel om personen. --Stefan2 (disk) 12 december 2013 kl. 23.23 (CET)
Målsättningen i lagändringen syftar, vad jag förstår det som efter att ha skummat propositionen/lagtexten, till att gå från en hanteringsmodell till en missbruksmodell – till stor del påverkad av den tekniska utvecklingen (läs: Internet). Dessutom pratar man om att PUL inte behöver gälla för "publicering av löpande text på Internet, användning av ljud- och bildupptagningar och korrespondens med e-post under förutsättning att materialet inte ingår i eller skall infogas i en databas med en personuppgiftsanknuten struktur såsom ett ärendehanteringssystem." Det där är lite luddigt, men i praktiken verkar både bild och text ses på samma sätt. Det talas här (vad jag kan se) inte om webbpublikationer med ansvarig utgivare (dvs det journalistiska undantaget) utan om publiceringen i sig. Har ni på Seriewikin tagit intryck av den här lagändringen?--Paracel63 (disk) 13 december 2013 kl. 04.24 (CET)

Byline[redigera | redigera wikitext]

[mellanrubrik insatt i efterhand --LPfi (disk) 16 december 2013 kl. 21.36 (CET)]

Intressant hur ni på Seriewikin tolkar det där med behovet av byline. På Wikipedia har vi i regel inte byline annat än om fotografen själv är notabel (dvs lämplig att länka till i bildtexten, eftersom hen kan platsa som egen artikel). Övrig notering av fotograf görs på bildbeskrivningssidan – dvs på Commons. Seriewikin har ju en motsvarande bildbeskrivningssida, men kanske inte samma notabilitetskrav. Svwp:s logik är här att bilden och texten följer samma attribueringskriterier = noterade i artikelhistorik / på filbeskrivningssidan. Mina två ören.--Paracel63 (disk) 14 december 2013 kl. 02.49 (CET)
Enligt 3 § upphovsrättslagen "skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver". I t.ex. dagstidningar brukar detta tolkas som att upphovsmannen normalt ska anges i nära anslutning till bilden. Läs till exempel DN:s artikel om upphovsrättsaffären kring järnrörsskandalen. Där står det att Kent Ekeroth bland annat stämt DN för utebliven namnangivelse (alltså ingen byline). Det är mycket möjligt att det inte är förenligt med "god sed" om man utelämnar byline på ett wikiprojekt.
Om upphovsmannen själv föreslagit ett sätt att ange upphovsmannen på, antar jag att detta sätt är förenligt med "god sed". I till exempel Creative Commons-licenserna står det vad som gäller för namnangivelse, så om man följer dessa instruktioner när man använder en CC-bild, antar jag att namnangivelsen är förenlig med "god sed". Om upphovsmannen inte kommit med synpunkter på hur han ska namnges, är nog byline viktigare. --Stefan2 (disk) 16 december 2013 kl. 00.43 (CET)
I CC-licenserna är det väldigt otydligt angivet hur upphovsmannen ska anges. Jag anser att det vore god sed att även på Wikipedia ange fotografen i bildens byline. Dock tror jag att det lämpligaste är att det görs automatiskt genom Mediawiki än att vi ska hålla på att lägga in det för hand för tusentals bilder. /ℇsquilo 16 december 2013 kl. 11.16 (CET)
Bilder får användas antingen enligt tillstånd från upphovsmannen (t.ex. CC-BY-SA 3.0) eller på basen av undantagen från upphovsrätten. Om upphovsrättsinnehavaren i licensen ställer speciella villkor för användningen, t.ex. att upphovsmannen skall anges på visst sätt, kan licensen inte användas utan att man följer också det villkoret. Om upphovsmannen önskar bli angiven på visst sätt, torde god sed tillåta att man anger henne så (såsom Stefan2 skriver ovan). För CC-BY-SA är "god sed" alltså på den här punkten oväsentligt. Licensen godkänner att upphovsmannen anges på ett sätt lämpligt för mediet, vilket vår praxis är (tycker jag).
Därmed gäller bestämmelserna om god sed endast bilder (och andra filer) för vilka inget explicit sagts om hur upphovsmannen skall anges - eller där upphovsrättsinnehavaren kräver byline. Jag tycker att vårt sätt att ange upphovsmannen mycket väl är förenligt med god sed, om inte en viss upphovsman eller hennes företrädare explicit kräver något annat. I tidningar finns en praxis som kanske inte bör frångås, men t.ex. i böcker anges fotograferna ofta annanstans än vid bilden.
I de fall upphovsmannen kräver byline är vi antagligen skyldiga att använda sådan om vi använder bilderna (ett sådant krav är dock oförenligt med vissa av våra licenser). Om vi använder byline för vissa bilder förutsätter CC-BY och CC-BY-SA att vi använder byline också för bilder under dessa licenser där upphovsmannen inte ställt explicita krav på byline. Vi har alltså att välja mellan att mer eller mindre konsekvent använda byline eller att inte använda de bilder vars upphovsmän kräver byline. Eftersom praxis varit att inte använda byline, bör vi inte använda bilder vars upphovsman kräver sådan (och alltså inte lägga till byline på upphovsmannens begäran, utan tvärtom ersätta bilden vid sådan begäran).
--LPfi (disk) 16 december 2013 kl. 21.36 (CET)
Det var en lång och invecklad redogörelse, men slutsatsen verkar rimlig. Jag har hittills inte råkat ut för en bildpublicering på svwp där en "ickenotabel" fotograf krävt att få sitt namn i bildtexten. Fotografen har i förekommande fall nöjt sig med att vår praxis för attribuering är samma för bild som för text.
Däremot har jag & Historiker viss erfarenhet av personfoton där företrädaren krävt att ensam få tala för den avbildade. Det gällde senast en raderingsdiskussion om ett foto där vi ville ha den avbildades åsikt om det hela och inte någon representants åsikt.--Paracel63 (disk) 17 december 2013 kl. 03.27 (CET)
Det är just formuleringen "ett sätt lämpligt för mediet" som jag tycker är onödigt, och olyckligt, luddig. Dessutom kan jag inte hålla med om att det är en riklig slutsats att frångå "god sed" bara för att bilden har en viss licens. /ℇsquilo 17 december 2013 kl. 08.21 (CET)
Jag håller med om att formuleringen är luddig, men om man godkänt att en bild används under en CC-licens har man godkänt den luddiga formuleringen. Hur detta sedan ska tolkas är en annan fråga.
Enligt engelska Wikipedias w:MediaWiki:Wikimedia-copyrightwarning godkänner man även användaravtalet, som innehåller en formulering om namngivning: wmf:Terms of Use#7. Licensing of Content. Det betyder att material som finns på engelska Wikipedia även omfattas av dessa extra formuleringar. Jag upptäcker dock att man inte godkänner användaravtalet när man lägger in text på svenska Wikipedia (ett misstag?) och inte heller när man laddar upp filer med hjälp av w:Special:Upload eller Commons:Special:Upload. Användaravtalet påverkar förstås inte användningen av material som kommer från externa sidor som t.ex. Flickr. --Stefan2 (disk) 17 december 2013 kl. 18.15 (CET)

Lokalt uppladad bild på finskspråkiga wikipedia.[redigera | redigera wikitext]

Är det någon som vet om det går att ladda upp denna bild från en finsk publikation på Commons? --Vesihiisi (disk) 3 januari 2014 kl. 11.26 (CET)

Om jag tolkar detta rätt så borde det inte vara något problem med en så pass gammal bild. /Hangsna (disk) 3 januari 2014 kl. 11.29 (CET)
Om den publicerades före 1923, är en fotografisk bild (inte ett verk) och inte kränker eller inkräktar på någons privatliv borde det inte kunna vara något problem. Uppfyller inte bilden de kriterierna? Är det något speciellt du tänker på? --LPfi (disk) 3 januari 2014 kl. 18.40 (CET)
Det jag mest tänker på är att det kanske finns någon anledning till varför bilden överhuvudtaget laddades upp lokalt. Men om det är som du säger så är det ju bra. Tack! --Vesihiisi (disk) 3 januari 2014 kl. 19.08 (CET)
Användaren verkar inte att ha några bidrag på Commons; möjligen kände hon att lokal uppladdning var det enklaste. Användaren har laddat upp många gamla fotografier på fi-wp, med mall motsvarande PD-Finland50, och jag misstänker att de flesta skulle kunna flyttas till Commons. Antagligen värt att kontakta henne för att höra hur hon resonerar. --LPfi (disk) 3 januari 2014 kl. 20.01 (CET)
Jag tittade på hennes användardiskussion (genom Google Translate). Den första diskussionen gällde faktiskt varför hon inte laddade upp till Commons. Hennes svar var att hennes tidigare försök med Commons krånglade pga användarnamn (möjligen redan upptaget). Dessutom ansåg hon att hennes uppladdade foton bara var intressanta för finskspråkiga läsare. Vesihiisi, du kan väl övertyga henne om att krångel med Commons kan lösas och att vi alla har nytta av ett Commons med så brett innehåll som möjligt? :-) Anna O-kontot på Commons har för övrigt aldrig gjort någon redigering.[5] Så det kontot borde kunna tas över.--Paracel63 (disk) 3 januari 2014 kl. 22.03 (CET)
På Wiki-fikan igår laddade vi upp fotot på Commons, enligt finländsk PD-regel (50 år, tror jag). Dessutom lämnade vi en liten text på bildens finskspråkiga Wikipedia-sida, så att de får en vink om Commons-behovet.--Paracel63 (disk) 8 januari 2014 kl. 00.06 (CET)

Upphovsrättsintrång?[redigera | redigera wikitext]

Premium Rockshot (en del av Internal Media Group) VD Wilhelm Wendt kontaktade mig idag. Företaget äger rättigheterna till denna bild: Beatles med Lill-Babs 1963 File:The Beatles and Lill-Babs 1963.jpg. De och bildens fotograf (Mikael J. Nordström) vill att den tas bort från Wikimedia/Wikipedia. Bilden har licens "PD-Sweden-photo" och är ett pressfoto, alltså fri, enligt Wikimedias sett att se. Enligt Wilhelm Wendt har bilden verkshöjd och är inte fri. Fotografen har förlorat intäkter eftersom Beatlesbilden hör till den mest sålda. Bilden laddades upp ursprungligen av Mr Bullitt och jag plockade in en högre upplösning. Jag är inte rätt motpart i denna fråga. Hur gör vi, vem vill/kan förhandla och kan vi plocka bort bilden från commons? --Holger.Ellgaard (disk) 21 januari 2014 kl. 15.41 (CET)

Frågan är väl egentligen upp till den (eller i detta fall de) som laddat upp bilden, för jag misstänker att det är denne/dessa som en eventuell rättslig talan kommer att ställas mot. För wp-gemenskapen som helhet vore det väl egentligen utmärkt om vi äntligen fick en prejudicerande dom just i den oklara frågan om fotografiers verkshöjd, men jag har full förståelse för att troligen ingen har lust att vara den som går in som svarande försökskanin i en sådan process. /FredrikT (disk) 21 januari 2014 kl. 15.52 (CET)
Just det! I så fall är det väl enklast att jag begär radering av bilden. --Holger.Ellgaard (disk) 21 januari 2014 kl. 16.13 (CET)
Ett vettigt första steg. Om den överlever en RfD så får vi se vad som händer. Själv är jag övertygad om att bilden i fråga är fri. /ℇsquilo 21 januari 2014 kl. 16.20 (CET)
Finns det någon som är villig att ta fajten och ladda upp den i eget namn efter en eventuell radering? Bοⅰⅵе 21 januari 2014 kl. 17.54 (CET)
Hur då "i eget namn"? Man laddar väl alltid upp med användarnamnet, som ibland är ett pseudonym, ibland (som i mitt fall) det "riktiga" namnet. Hur som helst bör Wikimedia (eller deras jurister) ta sitt ansvar och inte lämna uppladdaren i kylan som handlat enligt Wikimedias regelverk. --Holger.Ellgaard (disk) 21 januari 2014 kl. 18.07 (CET)
Jag är vanligen kritisk mot yrkesfotografers påståenden att alla deras bilder har verkshöjd, men i det här fallet skulle jag nog säga att bilden är ett fotografiskt verk (och alltså fortfarande skyddad). Detta mest för att man inte bara har fotat beatlarna och Lill-Babs rakt av, utan även ställt upp de tre herrarna i bakgrunden för att skapa ett samband mellan förgrund och bakgrund. Således kreativt skapande, och således verkshöjd... Men bestämmelserna är som bekant otroligt luddiga, så detta är bara en uppfattning (från en arkivarie som jobbar med att bedöma verkshöjd, men ändå bara en uppfattning...). /Stefan Högberg --Ingstrand (diskussion) 2014-01-21 22:41 (UTC) (Wikipediasignatur tillagd i efterhand av Haxpett.)
Då tycker jag att du kan uttrycka din uppfattning här på min raderingsbegäran. --Holger.Ellgaard (disk) 22 januari 2014 kl. 09.19 (CET)
Jag upplever inte att fotot skulle vara särdeles originellt. Visst är kompositionen genomtänkt, men vad jag ser inte mer än man kan vänta sig av en pressfotograf som har en minut på sig att välja hur han ställer upp gruppen. Ingstrand skriver i en annan diskussion att ribban för verkshöjd är låg i Sverige. Är det verkligen så? Eller är det ett antagande gjort för säkerhets skull? --LPfi (disk) 22 januari 2014 kl. 11.38 (CET)
WMF undviker att i eget namn ta sig ann konflikter. Så länge stiftelsens roll är att erbjuda serverkapacitet räcker det att de ingriper i innehållet då någon påpekar lagbrott. Om de tar sig en redaktionell roll är de själva ansvariga för att upptäcka lagbrott och borde då anställa folk för att på ett helt annat sätt styra innehållet i t.ex. Wikipedia. Jag vet inte hur ställningen påverkas av enskilda bilder, men policyn är att de endast erbjuder begränsat stöd till den som väljer att försvara en viktig fråga i rätten (det stödet skulle väl ges via WMF-SE, som har möjlighet att kontakta lokala jurister).
En psudonym är litet svår att stämma, men om man nyligen varit aktiv har WMF möjlighet och plikt att lämna ut IP-adresserna om en domstol begär dem. Det lokala telebolaget kan koppla IP-adresser till enskilda kunder. Den andra möjligheten är att helt enkelt kräva att WMF raderar bilden, varvid någon under eget namn måste ta bilden i försvar för att WMF skall kunna vägra.
Då du nominerat bilden för radering (med en motivering som nog var rätt oförsiktig) har du gjort vad du kunnat. Om bilden raderas är företaget knappast intresserat av att föra saken vidare här. Om någon annan laddar upp den på nytt finns det ingen orsak att du skulle hamna i skottlinjen. Om den andra är svensk är det naturligt att ta saken i svensk domstol, i annat fall måste företaget antagligen gå vidare enligt USA-rätt och den som vill ta striden måste då svara inför domstol i USA.
--LPfi (disk) 22 januari 2014 kl. 12.45 (CET)

Hej LPfi, vad jag förstår är företaget nöjd om bilden försvinner från commons. Och jag känner på mig att jag inte skulle få mycket backup av WMF om det skulle "hetta till", därför vill jag att bilden raderas. För att kunna motivera en radering måste jag upprepa det som bildägaren menar, nämligen att fotografiet har verkshöjd och är därför inte fri. Då det nu har det visat sig att just detta fotografi kan vara ett gränsfall röstar jag hellre för radering än att ta strid. Varför menar du att min motivering var "rätt oförsiktig"?--Holger.Ellgaard (disk) 22 januari 2014 kl. 15.59 (CET)

Det du skrev kan tolkas som att du håller med företaget om tolkningen av verkshöjd. Jag hade i motsvarande situation skrivit att företaget hävdar verkshöjd och att du inte vill ta strid i frågan. (Svarar sent och kort, då jag för tillfället har vissa problem med att använda Commons.) --LPfi (disk) 23 januari 2014 kl. 20.52 (CET)
OK, jag förstår (jag skall förtydliga det). I bilddiskussionen redovisade jag min åsikt, nämligen att frågan inte gäller mig utan om bilden har verkshöjd eller inte och att det är för närvarande inte till 100% klarlagd. "Så länge det finns den minsta lilla osäkerheten kvar är det därför bättre att radera bilden." Naturligtvis vill jag inte ha strid i frågan. Om bilden ändå behålls får väl den personen som ger bilden "grönt ljus" tar sitt ansvar.--Holger.Ellgaard (disk) 24 januari 2014 kl. 09.37 (CET)
Frågan om vad som krävs för att ett fotografi ska ha verkshöjd är principiellt intressant. Om jag är rätt underrättad, saknas prejudikat i frågan. Enda sättet att få prejudikat, är att frågan prövas av en domstol. Det skulle vara intressant att få till en prövning av denna bild i en svensk domstol men det kräver att Wikimedia är beredda att betala vad det eventuellt kan kosta att ta den fighten. Jag har min uppfattning klar om denna bild men jag avstår från att "rösta" på bildens diskussionssida. Det borde vara mer politiska överväganden från Wikimedia än allmänt tyckande från oss användare som borde styra hur vi ska agera. Stigfinnare (disk) 24 januari 2014 kl. 10.41 (CET)
Visst är det så som du säger! Men förmodligen kan ingen domstol ge generella tolkningar/anvisningar som kan tillämpas när en bild ligger i "gråzonen", utan frågan måste då prövas från fall till fall. Jag ställer gärna upp i en sådan prövning med bara med min fritid - inte mer. I bildlicensen för just detta pressfotografiet (för det är det väl?) står uttryckligen "fotografiska bilder", såsom pressens bilder. Då borde Wikimedia ha torrt om fötterna. Om vi fick ett domslut som säger att undantagslös samtliga pressbilder (tagna före 1969) är fria, så vore det redan ett framsteg. Om det är så att denna Beatlesbild är fri sedan 1988, då är det minst sagd upprörande att ett företag eller en fotograf tar sedan åratal betalt för bilden när den egentligen är gratis. --Holger.Ellgaard (disk) 24 januari 2014 kl. 12.11 (CET)

Stefan Högberg signatur Ingstrand skrev här ovan att man "ställt upp de tre herrarna i bakgrunden för att skapa ett samband mellan förgrund och bakgrund". Ät detta ett faktum som han känner till, och hur vet han det i så fall? Jag kanske borde ändra min röst på Commons då. --SergeWoodzing (disk) 25 januari 2014 kl. 14.19 (CET)

Det är naturligtvis en bedömning som gjorts och som även jag tycker är uppenbar (de är uppställda på scenen, de bildar inte ett komplett kompband, de spelar uppenbarligen inte och de tittar in i kameran). Men som sagt det är en bedömning. Om det räcker för att ge verkshöjd ens om man delar den bedömningen har jag ingen uppfattning om.--LittleGun (disk) 26 januari 2014 kl. 13.16 (CET)
Självklart kan var och en bedöma som h vill, men själv inser jag inte det uppenbara. De står och väntar på att få spela näst, syns inte alla och kollar på vad storkändisen Lill-Babs har för sig. Ser helt spontant ut. Om det är något som ser lite krystat ur är det sättet som McCartney står och håller i sin gitarr på, men även det kan ju ha blivit så helt spontant. Bäst vore att fråga någon opartisk person som var där, helst Barbro Svensson. Om bilden är arrangerad, betyder det att den har verkshöjd? För något konstverk, illa inramad som den är, tycker jag inte det är fråga om. --SergeWoodzing (disk) 26 januari 2014 kl. 14.50 (CET)
OT: Paul McCartney är vänsterhänt och spelar bas "åt fel håll". Om bilden spegelvänds kanske det gör att det ser spontanare eller mer naturligt ut. Och lite krystat för att han helt enkelt är rädd om den.--LittleGun (disk) 27 januari 2014 kl. 09.07 (CET)
Vi kan spekulera i all oendlighet. Eftersom det finns motsatta uppfattningar om bildens upphovsrättsliga status kan bara en domstol avgöra frågan. Och för att få ett prejudikat kommer förmodligen frågan överklagas ända till Högsta domstolen - om nu någon är beredd att starta en sådan process.--Holger.Ellgaard (disk) 27 januari 2014 kl. 10.29 (CET)

Om ni inte har märkt det så är raderingsbegäran nu avslutad med resultatet "Behåll". /ℇsquilo 3 februari 2014 kl. 14.01 (CET)

Rätt attribuering vid Commons-bilder utanför WMF-projekten?[redigera | redigera wikitext]

Hej! Vad är minimum för att rätt attribuera en CC-licenserad bild utanför WMF-projekten? Här noteras en variant, vilket inkluderar länkning till licens. Här länkas till CC Australias lathund, som har med fem grundkrav – inklusive "verkets titel" (filnamn?), URL (filbeskrivningssida eller direkt Commonslänk?) och kompletterande licensinfo från filbeskrivningssidan. Det understryks att alla licenser före 4.0 (som ännu inte anammats av Wm Commons) kräver attribuering med titel/filnamn. På denna sida skriver LittleGun att det rekommenderade (i tryck?) borde vara "Foto: I99pema/Wikimedia Commons/CC BY-SA 3.0".

wp:WIM och wp:Bilder från Commons i svensk press klagas mycket att folk inte attribuerar rätt, men jag hittar ingenstans på Wikipedia något tydlig beskrivning över hur man ska göra. Om jag som redigerat på Commons och svwp i snart sex års tid inte hittar, hur förväntas utomstående veta hur man gör?

Borde det inte finnas en enkel beskrivning över hur man använder Commons-bilder utanför WMF-projekten till exempel här? Och kanske här? Detta när vi väl blivit överens om vad som nu är rätt. Apropå inget, på den göteborgska wikifikan diskuterades problemet med att Wikipedia inte självt följer attribueringsreglerna för CC-licenserna. Fortsättning följer i februari.--Paracel63 (disk) 23 januari 2014 kl. 17.03 (CET)

Bra tråd! Jag tror att minimum är fotograf/licens. Alltså i ovanstående exempel I99Ppema/CC BY-SA 3.0. Oberoende om det är i papperstryck eller inte. Att jag lade till "Wikimedia Commons" berodde på att den varit attributerad med "Wikipedia".
Om jag fattat rätt: Har fotografen uttryckliggen sagt att inget behövs, så behövs inget. Ett problem med att ge generellt svar är att har fotografen kan ställa krav på attributeringen. Vilket kan hårddras till att det går att begära "attributeras med en marmorstaty i full skala, eller större, av mig".--LittleGun (disk) 23 januari 2014 kl. 20.38 (CET)
Det enda som gäller när det kommer till CC-attributering är det som står i licensen. Man kan alltså inte kräva varken marmorstatyer eller att bilderna ska länkas med en byline. Jag håller med Paracel63 om att det vore bra om man hade en plats där man kan få definitiva svar, men anser att de korta förklaringarna som CC själva tillhandahåller är tillräckliga. Det som kan behöva förklaras för folk är att det inte är "Wikipedia" som ska attribueras utan den som skapat verket. Hur man kan förtydliga detta har jag inga svar på. {{Sertion|}} 23 januari 2014 kl. 22.15 (CET)
Tack för tipsen. @Sertion: Varför länkar du till 4.0, när de licenser som kan användas idag på Commons är de här? Har jag rätt i att FAQ hos Creative Commons skulle behöva uppdateras? I alla fall verkar den fempunktslista hos CC Australia som CC länkar till i FAQ kanske inte anpassad till licenskraven i 3.0-licensen. Fast i både 3.0- och 4.0 noteras faktiskt krav på länkning till _materialet_, inte till licensen. Har jag missuppfattat något?--Paracel63 (disk) 24 januari 2014 kl. 00.31 (CET)
Jag länkade bara till den senaste som fanns på CC.org. Licenstexter finns även för trean eller tvåan där båda förklarar förväntad attributering under rubrik 4. CC3 säger under 4a att You must include a copy of, or the Uniform Resource Identifier (URI) for, this License with every copy of the Work You Distribute or Publicly Perform., liknande finns i CC2 och CC4 i står det att You must [..] indicate the Licensed Material is licensed under this Public License, and include the text of, or the URI or hyperlink to, this Public License. så det ser ut som att både länk till licens och material krävs. Jag kan bara anta att CCs egna FAQ är korrekt, men har ingen anledning att tvivla. {{Sertion|}} 24 januari 2014 kl. 06.20 (CET)
Jag instämmer med LittleGuns tolkning. Fotografens namn eller alias samt vilken licens som gäller är minimum. Det gäller i alla fall i tryck. Det behöver inte vara en byline. En fotnot eller en bildreferenslista borde också funka. I digitala medier så kan man komma undan med att länka till bildsidan på Wikimedia Commons. Problemet med det är att det då inte går att distribuera utskrifter utan att först redigera dem så att attribueringen kommer med. /ℇsquilo 24 januari 2014 kl. 07.35 (CET)
Om jag fattat cc-by rätt räcker det med att vem som är fotograf/skapare anges, till skillnad mot cc-by-sa, där även licensen ska framgå. Vivo (disk) 26 januari 2014 kl. 11.49 (CET)
Så är det säkert. Och anger man CC-0 behövs inte ens det.
Det är därför det blir så svårt att förklara. Poängen är att anger man minst "fotograf/licens", så är man alltid hemma (tror jag). Sen kanske fotografen nöjer sig med mindre, men ingen skada är skedd.--LittleGun (disk) 26 januari 2014 kl. 13.00 (CET)
Det behöver förresten inte vara en bildbyline. Det kan listas på sista sliden i en presentation eller bok tillexempel.--LittleGun (disk) 26 januari 2014 kl. 13.19 (CET)
Var och hur attribueringen ser ut får lov att anpassas efter omständigheterna. Kravet är dock att en sådan attribuering finns och att om andra attribueringar anges ska cc-attribueringar vara åtminstone lika prominenta som de övriga. Dvs. du kan inte stoppa en cc-attribuering i eftertexterna (eller genom en vidareklickning) samtidigt som du anger attribuering för en "vanlig" ©-bild i bylinen. Men det är ok att ange båda i exempelvis eftertexterna. Detta är dock upp till användaren och skaparen av verket kan inte kräva något om placeringen utöver det som nämndes.
Tittar man på vad attribueringen ska innehålla (per licensen) är det
 • Verkets namn (filnamnet i brist på angiven titel) [med länk om applicerbart]
 • Verkets skapare (användarnamn om ingen annan attribueringstext angivits)
 • Verkets licens [med länk]
Anledningen till att man skulle vilja ange Wikimedia Commons är främst för de fall där man inte kan länka direkt till verket då titel/filnamn + "via Wikimedia Commons" borde göra det möjligt för någon att hitta originalfilen.
Med en annan hatt på kan jag informera om att Wikimedia Sverige kommer att ha ett projekt igång i år med mål att göra det enklare att påvisa felanvändning av CC bilder utanför WMF. Som en del av detta är det också tänkt att ta fram en liknande lathund för att lätt kunna ge förslag på korrekt formulerade attribueringar. /Lokal_Profil 28 januari 2014 kl. 13.27 (CET)

(utdrag) Du i hatten (hattarna)… :-) Vad säger du om de här två exemplen?…

 1. Först Wikipedia Sveriges Wikipedia i utbildning: 16-sidigt häfte i svart/vitt/orange, tryckt 2012 (tror jag, för det står ingenstans i själva häftet). Licens och fotograf anges vid/på varje foto, inget annat.
 2. Working with the Wikimedia Chapters in Denmark, Norway and Sweden (hösten 2012): ingen attribution vid fotona men däremot en lång lista på sid 11 (näst sista sidan). Den listan har med filtitel, fotograf och licens. Möjligen är den listad i "fotoordning", men det är ofta väldigt svårt att få grepp om vilken bild som tillhör vilken attribuering.

Är något av exemplen acceptabla? Det där projektet med felrapportering du nämnde är både intressant och lovvärt. Min idé med den här tråden var att försöka få ett grepp om vad som är fel och vad som är rätt. Av diskussionen ser jag att vi fortfarande har olika åsikter om en del saker. Allt gott. --Paracel63 (disk) 29 januari 2014 kl. 23.30 (CET)

Ja lätt är det inte. Jag ska börja med att rätta mitt tidigare påstående efter en närmare titt på licenstexterna.
 • I 2.5 och 3.0 (unported) licenserna står det att: Verkets namn ska anges om upphovsmannen har angivit ett namn. Huruvida ett filnamn fungerar som en titel kan man däremot diskutera.
 • I 4.0 (unported) licenserna står det inte längre något om verkets namn.
I båda fallen står det dock att man (i den mån det är möjligt) bör ange en URI eller länk till källmaterialet. Det är här jag skulle argumentera att "<filnamn> via Wikimedia Commons" är en lämplig URI för tryck.
Utöver ser jag nu att till listan ovan bör läggas till att eventuella "copyright notices" ska behållas i attribueringen.
För att återgå till dina två exempel.
 1. Att inte ange filnamnen torde vara ok per ovan (jag vet inte själv om bilderna hade faktiska titlar). Då bilderna i fråga skickades via mail fanns det heller inget "URI värde" av att ange dem. Däremot har detta häftet problemet att den ingenstans anger länken till CC-BY 3.0 eller CC-BY-SA 3.0 samt att bilderna gjorts svartvita. Ska fixa detta i den digitala utgåvan.
 2. Jag tror att denna broschyr tekniskt set är korrekt även om det självfallet hade varit bättre och tydligare om var bild varit numrerad eller om det åtminstone uttryckligen skrivits överst i listan vilken ordningen var.
Jag hittade även denna video av .SE som kan vara av intresse för diskussionen. /Lokal_Profil 30 januari 2014 kl. 12.58 (CET)
Tack för förklaringarna och länkarna. Att bilderna gjorts svart-vita är väl tillåtet för alla bilder som finns på Commons ("remix")?
En annan sak: jag livnär mig på att korrekturläsa korsord. Korsord publiceras som egna verk (fyller en fast plats i en tidning) och har i regel bara plats för enradiga attribueringar. Vanligt är "Konstruktör: Xxxxx Yyyyyy. Foto: Bildbyrå A, Bildbyrå B, Bildbyrå C". Om plats finns kan man klämma in "Konstruktör: Xxxxx Yyyyy. Foto: Fotograf A/Bildbyrå A, Fotograf B/Bildbyrå B, Fotograf C/Bildbyrå C". Om foton från Commons finns med noteras de ofta som "Wikipedia", som om det vore Wikipedia som var "bildbyrån" (och inte Wikimedia Commons). Med ett sådant begränsat utrymme är väl "Foto: Fotograf A/CC-BY-SA 3.0" (eller vilken licensen nu är) att föredra som minimal attribuering? Om plats finnes kanske: "Foto: Fotograf A/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0". Vad tycks?--Paracel63 (disk) 30 januari 2014 kl. 14.43 (CET)
Jag skulle säga att både exemplen är godtagbara, även om det i exempel två givetvis skulle underlätta om bilderna var numrerade. /ℇsquilo 30 januari 2014 kl. 14.58 (CET)
Paracel63: Ja, att göra dem svartvita är helt okej, det licensen säger är att om man har bearbetat bilderna ska man ange det. --Ainali (disk) 30 januari 2014 kl. 19.39 (CET)
Jo, det förstås. Där ingår kanske också sådant som beskärning. :-)--Paracel63 (disk) 31 januari 2014 kl. 16.57 (CET)

Hej! Min fundering rör sig mer i stil med: Varför inte kunna använda samma riktlinjer som CC och Wikimedia Commons sätter upp för användning av material utanför WMF även inom? Vi människor tenderar ju att inte göra som andra säger åt oss att göra, utan härma det som andra gör... (Därav, enligt min åsikt, detta problem med ständiga felattribueringar utanför WMF.) Jag ser ett problem i att WMF ställer andra krav på andra aktörer än på sig självt. I övrigt tycker jag att sidan 8 i detta häfte ger ett bra exempel på attribuering. -- Vätte (disk) 7 februari 2014 kl. 11.59 (CET)

Jag håller med fullständigt. Dessvärre är det ett väldigt drygt arbete att ändra alla bildtexter i alla artiklar. Skapare och licens måste hämtas automatiskt från Commons och visas utan någon ändring i ariklarna, och det kräver ändringar i MediaWiki-koden. /ℇsquilo 7 februari 2014 kl. 13.57 (CET)
Jag upplever att det system vi har nu kan fungera som förebild. Att skriva källa, upphovsman, licens etc. i bildtexten på Wikipedia vore mycket klumpigt. Om det är något fält som saknas på bildbeskrivningssidan är det lätt att lägga in det (mindre lätt att fylla i det på miljontals gamla bilder förstås). Det enda egentliga problemet är att uppgifterna inte följer med vid ad hoc-utskrifter - och att läsare inte nödvändigtvis märker länken då de tar efter.
I exemplet utgör attributionen hela bildtexten, bilden är rätt stor, textstorleken är liten och inga speciella krav ställs (institution, url), vilket gör att lösningen fungerar någorlunda. Problemet med ad hoc-utskrifter finns också i exemplet: länkarna skrivs inte ut (finns de ens i PDF-filen?), varvid det är svårt att hitta originalet eller upphovsmannen (ingen koppling till Wikimedia Commons syns).
--LPfi (disk) 7 februari 2014 kl. 16.04 (CET)
Bra diskussion. Jag är kluven här, på flera sätt. Dels är det inkonsekvent att inte föregå med gott exempel angående attribuering. Dels är regeln med att titeln på verket ska namnges lite klumpig; denna regel verkar borttagen från CC-BY-SA 4.0, som väl så småningom kommer att införas även här. Här följer tre frågor/noteringar:
 • Vi här på svwp har valt att bara använda Commons-bilder, med hänvisning till att materialet ska få maximal spridning, bland annat i tryckt form. Tryckta versioner av materialet tappar lätt attribueringen, hur man än gör. Länkar till Commons-sidan lär inte hänga med, och enligt licensen måste de som på något sätt också ändrat på filen också attribueras. Har någon ett exempel på att detta någonsin gjorts?
 • Texten i en Wikipedia-artikel är också licensierad enligt CC-BY-SA. Vill någon att vi där också kräver attribuering på själva artikelsidan? All attribution av textmaterialet görs enligt praxis via "Visa historik"-fliken, vilket också täcker in de tidigare versionerna av texten. Så det täcker i alla fall attribuering av alla bidragsgivare som bidragit till texten (ursprunglig skapare och alla senare "bearbetare"). Eller är det skillnad på text och bild? I vilket fall som helst lär inte attribueringarna i artikelhistoriken hänga med vid utskrifter eller publiceringar någon annanstans.
 • Jag har senaste veckan försökt förklara hur Wikimedia Commons fungerar för en av mina uppdragsgivare – Bonnier Korsord. Jag har försökt få dem att förstå att "Foto: Wikipedia" inte räcker, utan att varianter typ "Foto: Fotograf/CC-BY-SA 3.0", "Foto: Fotograf/W. Commons/CC-BY-SA 3.0" eller "Foto: Fotograf/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0" blir lite mer korrekt. Detta rör bylines i papperstidningar, med mycket begränsat utrymme för attribueringar. Verkar detta okej?--Paracel63 (disk) 7 februari 2014 kl. 22.25 (CET)
@Vätte: Vi pratade i januari om minimibehovet att åtminstone länka till licensen i samband med bildtexten/bildpubliceringen i en artikel. Eller hur var det vi resonerade? Hela bilden länkar ju till bildbeskrivningssidan, där upphovsman och licens finns. Vad skulle texten "LICENS" länka till, tänkte vi? Friska gärna upp mitt minne. Allt gott.--Paracel63 (disk) 7 februari 2014 kl. 22.29 (CET)
För mig räcker LPfi/Wikimedia Commons/CC-BY-SA 3.0, men det betyder inte att attribueringen nödvändigtvis uppfyller licensens krav - och om upphovsrättsinnehavaren är ett företag i branschen (som eventuellt köpt rättigheterna av upphovsmannens dödsbo och nu vill "återerövra" de fria bilderna) kan de nog vara petiga. Om man vill skydda sig bör man nog uppfylla licensen till punkt och pricka eller ha ett allvarligt samtal med en riktig jurist. Tyvärr.
W. Commons gav rätt som första träff på Google, men jag skulle inte lita på att den gör det nästa gång man försöker (de andra träffarna var åt skogen). Jag skulle utan vidare föredra oförkortat (åtminstone tills Commons är mer välkänt), men jag ställer knappast orimliga krav på någon som försökt sitt bästa.
--LPfi (disk) 15 februari 2014 kl. 20.34 (CET)
Tack för svaret. :-)--Paracel63 (diskussion) 27 februari 2014 kl. 00.56 (CET)

Upphovsrätt för film från 1923?[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag undrar hur det är med upphovsrätten för den här filmen? Eftersom den är publicerad efter 1 januari 1923 faller den väl inte inom USA:s generella PD-regel för tidiga stumfilmer. Är filmen (eller skärmdump från den) att betrakta som fotografisk bild, fotografiskt verk eller något annat? Är den bunden av regeln om fri 70 år efter upphovsmannens (vem det nu är) död? Mvh.--Paracel63 (disk) 10 februari 2014 kl. 23.59 (CET)

Filmer är väl aldrig fotografiska bilder, också om de enskilda rutorna kanske är det. Om skaparen använt ett personligt grepp är filmen ett verk och numera skyddad 70 år efter sista upphovsmannens död. För film är det i Finland (och antagligen hela EU?) "huvudregissören, filmmanusets författare, författaren till dialogen och kompositören till musik som särskilt skapats för filmverket" som räknas.
För att ett filmverk skall vara fritt nu bör alla de nämnda ha dött innan 1944. Om alla dog inom tjugo år från 1923 är den alltså fri nu (här), men om någon t.ex. var trettio och levde till åttio får vi vänta trettio år till. För USA gäller väl 95 år efter publicering, alltså till 2018, om inte skyddstiden förlängs innan det.
--LPfi (disk) 15 februari 2014 kl. 20.23 (CET)
Det var värst. Ja, tack för utredningen i alla fall. Det här rör sig om en reportagefilm ("journalfilm") av en möjligen okänd (SVT borde kanske ha uppgifter) filmare. Det är en stumfilm och innehåller vad jag kan se endast avfilmningar av skidåkare som på inget sätt spelar inför kameran. Vid ett par tillfällen befinner sig filmaren tätt inpå skidåkarna, på andra långt ifrån. Jag har nog lite svårt att se det konstnärliga. Någon annan som har en åsikt? :-)--Paracel63 (diskussion) 28 februari 2014 kl. 18.32 (CET)
Jag tror att det trots allt finns alltför mycket egna val i placering av kamera, zoom och klipp för att upphovsrätt skall uppkomma. För att det inte skall tolkas som ett verk skulle man, om jag vore domare, vara tvungen att visa att valen sannolikt gjorts slumpmässigt och inte med eftertanke eller efter egen intuition. Verkshöjden handlar ju inte om att lyckas åstadkomma en konstnärligt lyckad helhet, utan om att använda ett personligt grepp. --LPfi (diskussion) 1 mars 2014 kl. 12.28 (CET)

Får man göra såhär?[redigera | redigera wikitext]

IORE beim Torneträsk.jpg

I Sekotidningens papperstidning finns ett korsord med denna bild i. För mig är det uppenbart att den är baserad på bilden här till höger. Ingen bildkälla är angiven, bara "Konstruktörer: Moa och Per-Olof Eriksson". Det troliga är väl att den gått igenom ett bildbehandlingsprogram och då bör det väl inte vara okej (att göra det utan källa) då den är baserat på denna bild. Om den däremot skulle vara en teckning där den som gjort den tittat på denna bild då kanske det kan vara okej (eller?), men jag ser för många likheter för att det ska vara så. (Bland annat snön på framsidan av loket ser lite väl likt ut.) /Hangsna (disk) 14 februari 2014 kl. 20.27 (CET)

Eftersom licensen för fotot är CC-BY och inte CC-BY-SA så är det faktiskt okej att göra ett nytt verk, i det här fallet en teckning eller akvarell, baserat på fotot och släppa den under en helt annan licens som inte kräver attribuering. Det är i alla fall min uppfattning om skillnaden mellan CC-BY och CC-BY-SA. /ℇsquilo 14 februari 2014 kl. 21.01 (CET)
Hm, en titt här ("så länge de erkänner dig som upphovsman") och här ("You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if changes were made.") säger väl att man måste ange vad den kommer från. Eller missuppfattar jag texten? /Hangsna (disk) 14 februari 2014 kl. 21.15 (CET)
Det har trätats om detta i flera år. Konstnären Markus Andersson målade av ett foto av fotografen Jonas Lemberg och ställde ut på moderna museet. Ärende har bollats fram och tillbaka i snart 10 år. Se [6] och [7]. Eftersom straffet för förseelsen inte är så stort (föreläggande eller några hundralappar i skadestånd) lär det inte vara värt att bråka om. Någon ekonomisk skada har ingen lidit. Nasko (disk) 14 februari 2014 kl. 21.57 (CET)
Det skulle vara ganska intressant att prova det åt andra hållet, dvs ladda upp teckningen på Commons under en CC-licens och höra vad konstnären har att säga om det. :-) Hade den ursprungliga licensen varit CC-BY-SA så hade det varit glasklart godkänt. ℇsquilo 15 februari 2014 kl. 14.11 (CET)
Så om man ska dra en slutsats så är det att det är okej att "teckna av" en annan bild och det blir då ett nytt verk. Däremot tror jag att denna bild är körd genom ett bildmanipuleringsprogram, jag antar att man med max en handfull klick kan lägga på något "akvarellfilter" eller vad det nu kan vara. DET kan väl däremot inte vara okej eller? /Hangsna (disk) 15 februari 2014 kl. 14.15 (CET)
Det tror jag inte den är. Även om väldigt många detaljer är lika på fotot och på "akvarellen" så finns det också skillnader, t.ex. den skylt med ett A på som det första loket passerar finns inte på fotografiet. /ℇsquilo 15 februari 2014 kl. 14.59 (CET)
Det lilla "A:ett" är ditsatt för att vara ett ledord till korsordet :) Det har nog inget med konstnärligheten att göra. Tack för alla svar, jag kan i alla fall konstatera att sånt här är svårbedömt! /Hangsna (disk) 15 februari 2014 kl. 23.42 (CET)
Hade det varit ett korsord tryckt i en av Bonnier Korsords tidningar, hade jag nästan känt mig personligen inblandad. Jag hoppas jag att de (= Bonnierfolket) framöver lär sig av mina instruktioner att sätta ut rätt upphovsperson. SMirC-smile.svg--Paracel63 (disk) 16 februari 2014 kl. 02.10 (CET)
För att svara på originalfrågan. Nej! Att skapa det härledda verket är ok. Att släppa dena under en ofri licens är ok. Att inte ange att det är ett derivat samt vem som skapade originalverket är inte ok. Eftersom det senare är ett av kraven för CC BY-licensen betyder detta att kraven inte uppfyllts och att licensen därmed inte är tillämpbar i detta fall. Därmed faller "licensen" tillbaka till "all rights reserved" och det blir ett vanligt upphovsrättsbrott (tänk ljudbok utan licens från bokens författare). MEN som Nasko länkade är det skillnad ellan att ha rätt och att kunna få fram en åtgärd. /Lokal_Profil 18 februari 2014 kl. 14.24 (CET)

Ändrad policy?[redigera | redigera wikitext]

ÄR policyn var gäller verk skapade av konstnärer som dog för mindre än 70 år sedan ändrad på commons? Råkade tittade in på artikeln Jenny Nyström, var uppenbarligen flera år sedan jag såg den sist för den hade nu varit illustrerad sedan 2011. Engelskspråkiga wikipedia har ännu fler bilder i sin artikel, det kan ju inte vara så att man missat vem som gjort dem. Är det regelverket på commons som ändrats?--FBQ (diskussion) 20 mars 2014 kl. 16.35 (CET)

.... Då jag nu upptäckte att de flesta bilderna raderats antar jag att det var just en miss... Kunde bara inte tro att det berodde på en miss att artikeln av Sveriges mest kända illustratörer haft bilder på verken under tre års tid...--FBQ (diskussion) 21 mars 2014 kl. 10.59 (CET)
Ja, jag anmälde rubbet för radering. Enligt diskussionen på commons:Category talk:Jenny Nyström så verkar det som att den kategorin behöver rensas med jämna mellanrum. /ℇsquilo 21 mars 2014 kl. 18.40 (CET)