Wikipedia:Wikipediafrågor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:WF
Bluegradient1.svg
Wikipediafrågor
Frågor om hur Wikipedia fungerar
Wikipedia-logo.png


Uppslagsordet ”WP:WF” leder hit. För Wikifika, se Wikipedia:Wikiträffar.
Oraklet utfrågas, målad 1884 av John William Waterhouse.

Här kan man ställa frågor om hur Wikipedia fungerar och om vad som är brukligt. Både rena nybörjarfrågor och frågor från dem som varit med ett tag är välkomna. I de flesta fall droppar svar in inom någon timme. Frågor som visar sig återkomma ofta kan läggas till på listan med vanliga frågor och svar.

Signera ditt inlägg med fyra tilde (~~~~) så skapas signatur med tidpunkt automatiskt. Tänk på att inte signera med e-postadress, telefonnummer, bostadsadress och annat som du inte vill ska spridas över Internet.

Fler frågemöjligheter

Du kan också ställa frågor kring Wikipedia på:


Svenska namn på specialsidor[redigera | redigera wikitext]

Jag föreslår att följande namn på specialsidor översätts till svenska:

 • Special:ComparePages -> Special:Jämför_sidor
 • Special:MostInterwikis -> Special:Flest_interwikilänkar
 • Special:Redirect -> Special:Omdirigering
 • Special:RandomInCategory -> Special:Slumpsida_i_kategori
 • Special:ActiveUsers -> Special:Aktiva_användare
 • Special:ChangeEmail -> Special:Ändra_e-postadress
 • Special:ResetTokens -> Special:Återställ_nycklar
 • Special:PagesWithProp -> Special:Sidor_med_sidegenskaper
 • Special:UnconnectedPages -> Special:Sidor_utan_dataobjekt
 • Special:MassMessage -> Special:Massmeddelande
 • Special:VipsTest -> Special:VIPS-test
 • Special:ListDuplicatedFiles -> Special:Dubblettfiler
 • Special:TrackingCategories -> Special:Spårningskategorier
 • Special:GlobalRenameProgress -> Special:Globalt_namnbytesförlopp
Lämpliga svenska namn efterfrågas på följande specialsidor (med engelskt namn)
 • Special:TimedMediaHandler
 • Special:MathShowImage

Även Special:TimedMediaHandler borde översättas, men den vet jag inget lämpligt svenskt namn på. En tidigare diskussion om saken finns i arkivet. Lixer (diskussion) 25 maj 2014 kl. 16.06 (CEST)

Special:UnconnectedPages tycker jag borde heta Special:Sidor_utan_dataobjekt just för att klargöra distinktionen mellan icke-länkade och icke-anslutna. Vidare tycker jag att Special:PagesWithProp borde heta Special:Sidor_med_sidegenskaper. En sida kan ju ha flera av de valbara egenskaperna. /ℇsquilo 25 maj 2014 kl. 16.13 (CEST)
Det låter rimligt – ändrar det. Lixer (diskussion) 25 maj 2014 kl. 17.15 (CEST)
Jag lade till två specialsidor under "Specialsidor med svenska namn som bör namnkorrigeras" i enlighet med konsensus på Wikipedia:Bybrunnen#Byta_namn_p.C3.A5_missbruksfiltret.3F. Lixer (diskussion) 28 maj 2014 kl. 22.32 (CEST)
Det där är bara konsensus här på Wikipedia. Att ändra namn på specialsidor påverkar alla svenska wikier. Så länge de engelska sidnamnen är Special:AbuseFilter och Special:AbuseLog tror jag att nuvarande svenska sidnamn är bättre översättningar. /EnDumEn 1 juni 2014 kl. 11.59 (CEST)
OK – jag tog bort de från listan. Jag lade dock till Special:MathShowImage – finns det något lämpligt svenskt namn för denna specialsida, liksom Special:TimedMediaHandler? Fler inlägg behövs i denna diskussion. Lixer (diskussion) 1 juli 2014 kl. 00.36 (CEST)
Jag lade till "Special:GlobalRenameProgress -> Special:Globalt_namnbytesförlopp" i listan. För att översättningarna ska genomföras behövs wikigemenskapens stöd. Lixer (diskussion) 27 juli 2014 kl. 00.29 (CEST)
Jag tycker alla förslagen ovan låter bra.--Paracel63 (diskussion) 4 augusti 2014 kl. 00.09 (CEST)
Jag instämmer med Paracel. Principiellt anser jag dock att diskussioner inte skall äga rum här utan på Bybrunnen. Tostarpadius (diskussion) 4 augusti 2014 kl. 00.17 (CEST)

Utformningen av ingressen bör förändras[redigera | redigera wikitext]

Engelska Wiki har en mer överskådlig och praktisk ingress i sina artiklar om personer, anser jag. Syftar på datum+plats för födelse/död. Jämför engelska Ivo Andrić med svenska Ivo Andrić. I ingressen bör endast det viktigaste förekomma. Födelse- och dödsdatum (framförallt årtal) är essentiellt och borde hamna först, som på engelska Wiki; Genom paranteser så separerar dessutom engelska Wiki det tydligt och bra från den efterföljande texten. Födelse- och dödsplats är mindre viktigt, och skapar för mycket virrvarr i ingressen, tycker jag; Det räcker väl att ha det i brödtexten och i infobox-rutan till höger. En viktig poäng är att läsaren vill veta vilken nationalitet personen hade - och detta står redan i ingressen; Därmed är födelse- och dödsplats överflödigt i ingressen. Synpunkter? Utopiantos (diskussion) 22 juni 2014 kl. 21.14 (CEST)

Håller helt med. Egentligen är även själva datumet för födelse och död onödigt att ha i ingressen. I de fall det finns en sån där faktabox kan födelse- och dödsdatum samt ort för respektive händelse IMHO avhandlas där. --Stighammar (diskussion) 23 juni 2014 kl. 09.01 (CEST)
Datumet för födelse/dödelse bör finnas med i ingressen, men jag håller med om att parenteser skulle vara att föredra; "(född 9 oktober 1892; död 13 mars 1975)". Ska detta ändras bör dock alla biografiska artiklar ändras genomgående (med robot). Exklamation (!) 23 juni 2014 kl. 09.23 (CEST)
Vår praxis är både vackrare och mer ändamålsenlig. Då och då dyker det upp förslag om att den skall ändras men hittills har de aldrig fått tillräckligt stöd. Tostarpadius (diskussion) 23 juni 2014 kl. 09.26 (CEST)
Självfallet kan och bör vår inledning förenklas. Jag ser dock gärna att var personen levde och mellan vilka årtal samt datum om det spelar roll är med. Men som Exklamation skrev så är det kanske inte en dum ide att ha något dylikt kortformat just i inledningen. - Averater (diskussion) 23 juni 2014 kl. 09.41 (CEST)
Är det så självfallet? Praxis har utvecklats under en följd av år. Skall det arbetet rivas ned endast för att någon vill se en förenkling med hänvisning till enwp? Vi har gemensamt kommit fram till att i längre artiklar kan datumen utelämnas i själva ingressen. Att göra om det som brukar gälla för våra kortare eller "normallånga" biografier ser jag varken som lämpligt eller önskvärt. Allra minst att på ett okänsligt sätt göra det med bot. Arbetsglädjen försvinner när sådana förslag ses som självklara förbättringar. Givetvis kan vi föra ett samtal om sakne men konsensus lär vi inte nå, i varje fall inte vi som själva författar dylika artiklar får ett ord med i laget. Tostarpadius (diskussion) 23 juni 2014 kl. 10.46 (CEST)
Inte bot. Majoritetsbeslut funkar inte och har aldrig funkat - man tar inte beslut i diskussion på en metasida som sen implementeras. Enda sättet en ny praxis kan etableras är ute på verkstadsgolvet. I klartext lär det bli svårt så länge det finns en grupp mycket aktiva användare som håller emot. En ev. förändring kommer alltså att innebära en gradvis övergång, och en tid med oklar praxis - och det tror jag är största skälet till att vi inte redan rivit ut födelse- och dödsorterna i artiklarnas alla första meningar. Vi är oense om mycket annat, men just det tror jag att ganska få aktivt vill ha kvar. (men jo då, de finns, vi ser dig Tostarpadius) --Stighammar (diskussion) 23 juni 2014 kl. 11.48 (CEST)
Det är en av de vanligaste sakerna jag gör som daglig patrullerare, ändra från enwp standard till svwp standard. Jag gör detta, inte för jag har någon preferens i sakfrågan, utan just för att vi har en etablerad standard, bra eller dålig. För att denna Mycket etablerade standard skall förändras i dagligt bruk, krävs en bred konsensus i diskussion på Bybrunnen (jag skulle vilja se ett 20-tal erfarna uttala sig, helst ett 30-tal). Och innan något sådant skett kommer jag anse det finne ett "korrekt" sätt på svwp och ändra till detta när jag ser avvikelser. Däremot har jag inga problem med att denna frågan diskuteras på ett allmänt plan, det är väl alltid bra olika synpunkter förs fram och ventileras. Men som sagt det är en mycket lång väg från ett allmänt "tyckande" tills något kan ske "på golvet".--Yger (diskussion) 23 juni 2014 kl. 12.49 (CEST)
Att ändra standarden skulle bli ett jättejobb. Svårt att göra med bot eftersom man måste besluta för varje artikel vart informationen om födelse-/dödsort skall flyttas eller om det ska strykas. Dock håller jag med om att det inte är bra som det är. Så för att inte behöva skriva om hela encyklopedien så är det bästa nog att tills vidare att gå halvägs. Behålla det svenska skrivsättet men i fortsättningen inte ange orterna ifall de anges på annat ställe, såsom i en infobox eller i biografiavsnittet. Vår stilguide (Wikipedia:Biografiska artiklar) säger ju redan att orterna inte behöver skrivas, trots det har det blivit standard att alltid göra det.
Dvs vi borde ha som standard att skriva: "Embrik Strand, född 2 juni 1876, död 3 november 1947, var en norsk entomolog."
istället för: "Embrik Strand, född 2 juni 1876 i Ål i Hallingdal i Norge, död 3 november 1947 i Riga i Lettland, var en norsk entomolog."
AlphaZeta (diskussion) 23 juni 2014 kl. 14.58 (CEST)
Den här diskussionen verkar i alla fall ha visat att det inte råder konsensus för att platserna ska skrivas i första meningen. Och så länge det inte finns konsensus så borde det inte pågå något systematiskt arbete för att flytta platserna dit. Jag tolkar Ygers inlägg som att h*n fram tills nu har systematiskt flyttat platsinformation dit. Något som kanske borde upphöra fram tills det finns konsensus för hur inledningsmeningen ska vara uppbyggd? Bοⅰⅵе 23 juni 2014 kl. 16.39 (CEST)
Mja, till den de facto stan!dard vi har tycker åtminstone jag att man kan fortsätta att anpassa ingresserna till när man stöter på dem (om man vill), annars blir det alldeles för spretigt. Det har visserligen inte förekommit någon stor diskussion som arbetat fram den standarden (som jag vet om) utan den har vuxit fram ändå i tämligen gott samförstånd (även kallat konsensus). --MagnusA 23 juni 2014 kl. 16.57 (CEST)
det jag ändrar är (1948-1973) till född 1948, död 1973. Sedan om både platser och datum nämns i första meningen flyttar jag orter till efter datum. Dock om platser nämns i senare meningar flyttar jag inte.--Yger (diskussion) 23 juni 2014 kl. 17.10 (CEST)
(Ygers arbetssätt låter helt ok tycker jag, så skulle jag nog själv ändra med). Jag kan tycka att den engelska varianten likaväl kan bli mer plottrig med fler paranteser, och eftersom födelse- och dödsår (datum) är tämligen centralt - parantes ska ju såvitt jag vet användas för mindre viktig information som läsaren egentligen kan hoppa över (även om undertecknad periodvis haft en tendens att i egen text missbruka paranteser för att klämma in utvikningar jag inte kan låta bli.. ;) ), även på grund av det känns det lite ologiskt.
Jag kan hålla med om att födelse- och dödsort, i alla fall om de är väldigt detaljerat specificerade, blir lite informationstungt. Dock kan det i vissa fall vara ganska centralt att få reda på att en person är född i landet y men verkade i x (vilket kan vara detsamma eller något annat än dödsorten, förstås). Jag antar att jag är lite smått skeptisk till infoboxar, och jag tycker inte att de bör rymma information som inte redan är utskriven i artikeltexten. Däremot kan saker förstås flyttas från inledning till andra delar av brödtexten, om det anses vettigt.
(Angående nationalitet - är det medborgerskap eller etnicitet eller både och som är det centrala i detta sammanhanget?) flinga 23 juni 2014 kl. 17.58 (CEST)
Jag har utgått från att infoboxar är till för att ge en överblick av viss fakta, inte ersätta motsvarande formuleringar i brödtexten. Däremot går det utmärkt att ha lämna utvikningar kring födelse, död och hemland till senare i artikeln.
En praxis som är tillräcklig etablerad för att motivera systematiska ändringar bör finnas beskriven i riktlinjerna. Biografiers inledning beskrivs i Wikipedia:Biografiska artiklar. Just kring nationalitet och etnicitet gjorde jag vissa ändringar i februari, kontrollera gärna.
--LPfi (diskussion) 23 juni 2014 kl. 19.28 (CEST)
Jag tillhör dem som tycker som trådskaparen. Dvs att enwp:s standard är mer lättläst och ett bättre föredöme i arbetet för att nå mer lättlästa ingresser. Däremot är våra artiklar ofta för korta för att man enkelt kan flytta ner fakta till inledningen av en särskild biografisektion. Vi har i flera års tid (se bl.a. förra vårens Lättläst-utredning på Bybrunnen [1][2]) diskuterat hur vi ska kunna göra ingresserna mer lättlästa. När jag hittar oändligt långa inledningsmeningar försöker jag ofta bryta upp dem. Jag tror det är bra att läsaren får en chans att andas och tycker att enwp har nått längre i den strävan än vi här på svwp. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 24 juni 2014 kl. 02.27 (CEST)
Jag gläds över att det inte finns något tydligt stöd för en förändring. Jag fortsätter som hittills. Tostarpadius (diskussion) 24 juni 2014 kl. 05.50 (CEST)
Alla sakargument som framkommit här är för att födelse- och dödsplats inte som standard ska vara direkt i första meningen. Att inledningen bör vara lättläst verkar också alla överens om även om det inte finns fler konkreta tankar om hur. Och slutligen verkar få (ingen?) vara för botförändringar av inledningar. Så avseende dessa tre sakerna verkar det faktiskt finnas konsensus i denna korta diskussion. - Averater (diskussion) 24 juni 2014 kl. 08.41 (CEST)
Några sakargument har inte framkommit, enbart ett allmänt tyckande. Den första delen ser jag inte tillräckligt stöd för (tjugo, helst trettio, enligt Yger). Den andra håller jag i princip med om. Den tredje är jag överlycklig över att vi är överens om. Tostarpadius (diskussion) 24 juni 2014 kl. 08.56 (CEST)
Ursäkta, men jag tyckte jag lade fram sakargument :) Dessutom i andra frågor än den om orterna... flinga 24 juni 2014 kl. 22.56 (CEST)
Enda sättet som format kan utvecklas på är genom experiment. Trial and error. Jag tycker t.ex. att formatet på mina nyligen hopfogade och omstuvade Per Persson (språkvetare) och Carl Johan Backman (journalist) blev ganska trevligt. Jämför med två av de artiklar jag utgick från, en äldre version av resp. Persson och Backman.
Jag tänker att ingressen ska ha fokus på det väsentliga: en sammanfattning av det viktigaste. En sammanfattning av persondata, en sammanfattning av hans gärning/vad han är känd för. Det nuvarande formatet, eller de artiklar som blir resultatet av den, säger i princip att persondata är det viktigaste av allt. Det tycker inte jag. Jag vill dra ner på persondata i ingressen och ge plats för annat som är viktigt.
Jag lär fortsätta med att vidareutveckla det här formatet. Här och var lär jag få det ändrat, särskilt (men inte enbart) när jag gör det i redan existerande artiklar. Varje gång lär jag ta diskussion och motivera mig. Än så länge torde jag isåf få ge mig (och jag lär ge mig rätt fort, dock inte utan iaf en återställning samt lite diskussion) inför argumentet "standard". Antingen ger jag upp och anpassar mig, eller så får jag anhängare. Det visar sig. --Stighammar (diskussion) 24 juni 2014 kl. 21.11 (CEST)
I den här diskussionen säger folk "ingress" och menar "första meningen". Jag menar att en bra ingress är åtminstone ett par meningar lång, och en sådan blir bättre om första meningen inte är alltför stolpig. Vill man göra en blankrad efter första meningen är den förmodligen för tung. Gör man blankrad där har vi i realiteten ingresser som i sin essens lyder "NN har persondata si och så och är litteraturvetare". Det är inte intresseväckande. --Stighammar (diskussion) 24 juni 2014 kl. 22.14 (CEST)
@Stighammar: Själv använder jag ordet ingress för en artikels inledning. Eftersom Wikipedia – till skillnad från tidningar – inte skriver hela det första stycket i en artikel fetstilt, kan ingressen både syfta på det första stycket (snäv definition) och hela inledningen före den första rubriken (vidare definition). I långa artiklar behöver ofta den sammanfattande inledningen av artikeln bli längre, så då känns den inte riktigt som en traditionell journalistisk ingress. Men den är fortfarande en inledning. Om jag förstått det hela rätt… Att definiera ingress som första meningen i en text begriper jag mig inte riktigt på. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.56 (CEST)
Jag argumenterar för längre ingresser om flera meningar, så varför man tror att jag definierar ingress som "första meningen" förstår jag inte. Det är denna diskussion som gör det, genom att enbart fokusera på första meningen. En persondatatung rabbelmening är något som i realiteten leder till enmeningsingresser i princip bara bestående av persondata - alternativt en ingress vars första mening är lösklippt från resten, om man väljer att se det så. --Stighammar (diskussion) 25 juni 2014 kl. 17.04 (CEST)
Precis, det går ju utmärkt att ha med detaljer om födelse- och dödsorter (i de artiklar där det är av intresse) i artikelns inledning, utan att ha det i första meningen. För mig är det lite som en käpphäst (kanske inte har ordat om den så mycket i praktiken, men) att inledningarna koncist och specifikt ska beskriva ämnet, och sammanfatta artikelns innehåll - är inledningen bara en mening lång bör den alltså emm egentligen vara för kort.
(Orterna eller lokalområdet man bodde i har nog större vikt för en person längre bak i historien jämfört med en i nutid, och är kanske också viktigare information om en person som kanske är multinationell, än t ex en engelsman som sonika bott och verkat i Liverpool i hela sitt liv). flinga (24 juni 2014 kl. 22.56 - jag missade visst ett tildetecken. flinga 24 juni 2014 kl. 23.39 (CEST))
Ingresser/inledningar som är endast är en mening långa tycket jag är en styggelse. Sådana artiklar tycker jag oftast både saknar viktiga fakta i inledningen och har en för lång inledningsmening.--Paracel63 (diskussion) 25 juni 2014 kl. 16.56 (CEST)
Instämmer. flinga 25 juni 2014 kl. 19.51 (CEST)
En undran: vad är poängen/tanken med att i exemplet Per Persson (språkvetare) flytta ner det exakta födelsedatumet till löptexten men ha kvar det exakta dödsdatumet i ingressen? /FredrikT (diskussion) 24 juni 2014 kl. 23.05 (CEST)
Hoppla, miss! Min tanke var att lyfta ner bägge, och syftet med det är förstås att det i de allra flesta fall inte är av avgörande intresse huruvida någon är född 4 mars eller 17 september. Fixar (och länkar sen in rätt version). --Stighammar (diskussion) 25 juni 2014 kl. 00.50 (CEST)
Bearbetningen är en klar försämring. För samtalets skull låter jag den dock ligga kvar. Liknande experiment tar jag annars regelmässigt bort. Tostarpadius (diskussion) 24 juni 2014 kl. 23.45 (CEST)
Lite högre upp var det någon som var less på tyckande och ville ha konkreta argument. --Stighammar (diskussion) 25 juni 2014 kl. 00.50 (CEST)
Det finns inga goda argument för en förändring. Det är ett tillräckligt gott skäl för att status quo bör bibehållas. "Viljan att bevara och förmågan att förbättra är vad jag kräver av en statsman", som Edmund Burke uttryckte saken. Tostarpadius (diskussion) 25 juni 2014 kl. 01.01 (CEST)
Jag bytte till efternamnen ovan. Det ser oencyklopediskt ut - till och med i en diskussion - att bara nämna förnamn på historiska personer. Tostarpadius (diskussion) 25 juni 2014 kl. 01.07 (CEST)
Några har nämnt att infoboxar bara bör innhehålla fakta som inte finns i artikeltexten. Det var praxis för ett par år sedan men är inte fallet längre då vi nu har flera hundratusen bot-genererade artiklar där den en stor del av informationen ligger i infoboxar ( se exempel). AlphaZeta (diskussion) 25 juni 2014 kl. 17.55 (CEST)
Det är sant, jag tänkte på det med sedan. Taxonomisk information är ett undantag, och det upplever jag väl som rimligt i alla fall. flinga 25 juni 2014 kl. 19.51 (CEST)

(utdrag) Artikelexemplen som Stighammar pekade på ovan är intressanta. Det enda jag har emot dem är att det kanske ser lite konstigt ut med ett inledningsstycke med årtal och ett andrastycke med årtal och datum utan mellanliggande rubrik. Då blir det lite otydligt vad som är ingress/inledning (som ju beroende på artikel kan vara en eller flera stycken lång) och var den mer detaljerade biografin börjar. Jag lade nu in rubrik i ena artikeln, så att man kan jämföra utseendet mellan de båda. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 2 juli 2014 kl. 02.05 (CEST)

En annan kommentar: att undvika att skriva födelseort i ingressen tar jag gärna till mig. Vi har (så länge jag läst Bybrunnen/Wikipediafrågor) haft olika åsikter om hur vi ska formulera just födelseorten/dödsorten i ingressen, och att den noteringen ofta kan bli väldigt snårig gör det inte lättare för läsaren. Sådan kalenderdata kan – formellt noterat – placeras i faktarutan och – lite mindre formellt noterat – nämnas i den egentliga biografitexten. Tycker jag.--Paracel63 (diskussion) 2 juli 2014 kl. 02.12 (CEST)
I längre biografier kan jag tänka mig att ha en kortare presentation i själva inledningsmeningen. Där kan födelse- och dödsort stå i brödtexten. De flesta av våra artiklar om personer är dock inte av det slaget. Det innebär då endast en onödig upprepning att ha det kortfattat i ingressen och därefter på nytt i huvudtexten. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2014 kl. 02.46 (CEST)
Jag föreslår följande. Egenligen är det flera av er som har kommenterat liknande, men jag sammanfattar och belyser dessa åsikter. I kortare biografiska artiklar skriver vi som vanligt födelse- och dödsort högst upp i ingressen samt i faktarutan till höger, i den mån en sådan finns. I längre biografiska artiklar skriver vi födelse- och dödsort längre ner än ingressen (den exakta platsen kan variera, huvudsaken är att det inte står i det första stycket) samt i faktarutan till höger, i den mån en sådan finns. En exakt definition av ordet längre blir naturligtvis omöjligt, om än behövligt. Låt oss därför stanna vid de biografiska artiklar som tveklöst är längre. Låter detta acceptabelt? Utopiantos (diskussion) 2 juli 2014 kl. 12.35 (CEST)
Jag tycker inte att det kännns som en bra idé att ha varierande standard utifrån artikelns längd. Till att börja med är det, som redan Utopianntos själv säger ovan, omöjligt att objektivt vad som är en "längre" artikel eller ej (med potentiella redigeringsbråk mellan användare som ser olika på detta som följd), men också för att det framstår som väldigt opraktiskt att behöva konstruera om själva ingressen ifall man bygger ut själva löptexten i artikeln.
Jag tycker också att det är litet förvånande att så många ovanför hänvisar till att det handlar om uppgifter som också står i faktarutor. Mitt intrycxk är nämligen att majoriteten av våra biografiska rtiklar inte har sådana rutor och att de främst förekommer i artiklar om vissa typer av människor (musiker, skådespelare, biskopar, högre politiker).
Själ gillar jag den nuvarande modellen på svwp och tycker att det är irriterande att inte få alla dessa "grunduppgifter" direkt i ingresserna på enwp utan behöva leta nere i löptexten efter dem. Jag menar också att det är något av en biogarfisk standard att ha exakta födelse- och dödsuppgifter (inklusive ortsangivelser) redan i ingressen. Se t ex på hur man gör i såväl Svenskt biografiskt lexikon som i Dansk biografisk leksikon. /FredrikT (diskussion) 2 juli 2014 kl. 21.26 (CEST)
Jag sällar mig helt till FredrikT:s synpunkter. Enligt min mening är det texten som skall innehålla alla uppgifter. Faktarutor är att se som ett koncentrat av innehållet och är i sig ett trevligt litet "extra", sett ur en grafisk synvinkel, men faktarutor skall absolut inte ersätta innehållet. Det gör heller inget att fakta finns på två ställen, men text skall alltid äga företräde framför grafik. Nej, det finns ingen anledning att ändra ingressen enligt ursprungsförslaget. Riggwelter (diskussion) 2 juli 2014 kl. 21.33 (CEST)
Helt enligt båda föregående. Även ne.se har i huvudsak samma uppfattning. Ymer (diskussion) 2 juli 2014 kl. 21.36 (CEST)
Jag förespråkar ingen förändring. Det har varit ett försök till kompromiss. För egen del håller jag med FredrikT om att det är irriterande att inte få uppgifterna serverade direkt. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2014 kl. 21.55 (CEST)
Vanans makt är stor och det känns naturligt även för mig med "staplandet" i introt. För det har ju alltid varit så. Fast jag håller med om att det egentligen ger dåligt flyt i texten så vore det omröstning skulle jag ändå välja bort staplandet. Jag tycker det är bättre med en dålig standard än ingen standard, men en dålig standard ska ändå kunna förbättras.--LittleGun (diskussion) 2 juli 2014 kl. 22.01 (CEST)
Nuvarande praxis är mycket bra och bör absolut inte ändras. Faktarutorna ska vara ett komplement – inte en ersättning. Rex Sueciæ (disk) 2 juli 2014 kl. 22.24 (CEST) 
För min del är nationaliteten hästlängder viktigare än födelse- och dödsort. Och eftersom det för mig ter sig naturligt att det viktigare kommer före det som är mindre viktigt så bör nationaliteten komma före födelse- och dödsort. Även yrke ser jag som viktigare. Orterna skulle kunna komma i mening nummer två i ingressen. Utopiantos (diskussion) 2 juli 2014 kl. 22.44 (CEST)
Två meningar i stället för en med den motiveringen vore djupt olyckligt. Nuvarande lösning är både estetiskt tilltalande och ändamålsenlig. Tostarpadius (diskussion) 2 juli 2014 kl. 23.01 (CEST)
Det är helt OK att tycka så. Jag hoppas bara att du inser att det är ett tyckande och inget annat.--LittleGun (diskussion) 3 juli 2014 kl. 00.40 (CEST)
Givetvis är det ett tyckande men det är också den motsatta ståndpunken. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2014 kl. 06.56 (CEST)
Självklart, men du uttrycker dig inte så.--LittleGun (diskussion) 3 juli 2014 kl. 08.10 (CEST)
Jag anser att det framgick att det handlar om tycke och smak - om än uttryckt med emfas - men det kunde tydligen missförstås. Något mindre tilltalande än Utopiantos variant har jag inte sett. De gustibus non est disputandum. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2014 kl. 08.18 (CEST)
Ping: Det är för mycket är, skall och superlativ i för många inlägg som inte nyanseras. Försök någon gång inse att dina första inlägg läses och förstås av dina medwikipedianer. Både bönder och lärda. Du måste inte kommentera varje inlägg som avviker från din åsikt och du måste inte bekräfta att du håller med efter varje inlägg där du delar åsikten. Och välj tillfällen när du skriver med emfas med större omsorg. Vi blir alla frustrerade över dessa puckon som tycker annorlunda än oss själva. Försök lösa det med att till exempel knyta näven i fickan, sparka på döda ting eller bita i kudden. Lycka till!--LittleGun (diskussion) 3 juli 2014 kl. 09.43 (CEST)
Om Du bara visste hur många inlägg jag håller inne! Jag skriver bara när jag anser mig ha något att tillföra samtalet. Ibland kan det givetvis vara en felaktig bedömning. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2014 kl. 09.46 (CEST)
Om vi tvunget måste behålla orterna i ingressen så skulle vi kunna placera dem sist i första meningen. Vänligen se detta tillfälliga exempel. Är inte det också estetiskt tilltalande och ändamålsenligt? Vi löser dilemmat med att orterna är mindre viktiga, men inte oviktiga nog att dela upp meningen. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2014 kl. 00.37 (CEST)
Vad jag kan se finns det ingen skillnad mellan det ovan länkade exemplet och dagens praxis vad gäller ingressens längd, endast dess inbördes ordningsföljd med resultatet att texten (genom datumparentesen) blir mindre läsbar såsom sammanhängande hel mening (och därtill lite "tårta-på-tårta:ig" då man först talar om när någon fötts och dött och senare i samam mening återkommer till var). Jag har svårt att se att det skulle vara en poäng med att genomföra en så marginell förändring (och i mitt tycke en språklig försämring) i de tusentals artiklar det berör. /FredrikT (diskussion) 3 juli 2014 kl. 01.36 (CEST)
Jag instämmer helt med FredrikT. Om valet måste göras föredrar jag då att ha det i brödtexten enligt Andejons förslag nedan. Det är en för mig godtagbar kompromiss i sökandet efter konsensus. Helst ser jag dock att det förblir som det är. Var någon är född ser jag inte heller som trivia utan som en högst väsentlig upplysning. Den saknas dock fortfarande i ett stort antal biografier. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2014 kl. 06.56 (CEST)
Jag tycker inte faktamallen bör vara det enda stället som man får information om födelse på. Däremot tycker jag det är helt poänglöst att ha det i ingressen om artikeln är lite längre (och, nej, det är inte direkt standard: det hör till sådant som andra uppslagsverk knappt nämner annat än för verkligt kända personer). Det borde vara mycket enkelt att avgöra när man inte behöver ha det där: nämligen när det finns ett separat stycke biografi där det kan meddelas. Då slipper vi inte bara tungrodda inledningar, vi slipper också upprepa den information i artikeln som i de flesta fall höra till det allra trivialaste en eller till och med två gånger.
andejons (diskussion) 2 juli 2014 kl. 23.41 (CEST)
Födelsedatum ger på ett mycket kompakt vis orientering kring när en person levt och verkat. Det tycker jag är viktigt att man får redan när man ögnar igenom inledningen av en artikel. För min del tycker jag det är skäl att ha födelsedatum i ingressen – åtminstone tills någon kommit på ett lika bra sätt att ge samma överblick redan i inledningen. /NH 3 juli 2014 kl. 10.03 (CEST)
Jag tycker definitivt att födelse- och dödsdatum ska framgå i ingressen; om det däremot framkommer via bisatser med komman eller inom parentes spelar mig dock ingen roll. När en person levt är något av det viktigaste i en biografisk artikel och om jag letar information/läser om en person vill jag snabbt kunna hitta årtal för när denne föddes (och dog, om relevant). Skulle dessa data bara finnas i faktamallen skulle jag förmodligen bli väldigt irriterad då det naturliga (iaf för mig) är att börja läsa artikelnamnet och ingressen; det är helt enkelt där mina ögon landar så fort en sida kommer upp. Jag tycker däremot att födelseort och dödsort kan tas bort från inledningen; EMÅ är det dem som gör biografi-ingresser långa och svårläsliga. Icea (diskussion) 3 juli 2014 kl. 12.28 (CEST)
NH: visst gör de, men frågan är om det inte i praktiken som en sammanfattad info räcker med bara födelse- och dödsår (alltså utan exakt dag)? Det utifrån förslaget om att ha detaljinfon i artikeltexten. Andejons idé om att lyfta ur den i de fall där det finns en biografirubrik (bara nödvändigt emm. när det är en längre artikel) låter applicerbar. Jag tror inte nödvändigtvis vi kommer landa i att vi vill ha någon förändring, men jag tycker ändå att det är konstruktivt att diskutera alternativa varianter. flinga 3 juli 2014 kl. 14.27 (CEST)
Födelse- och dödsår är rimlig orienterande information för ingressen. Exakta datum är trivia som i över 99 % av fallen inte ger något som helst sammanhang. På liknande sätt är vanligen nationalitet betydligt mer relevant än exakt vilken ort det var som såg personen födas eller dö.
andejons (diskussion) 3 juli 2014 kl. 18.21 (CEST)
Jag är beredd att hålla med om att exakta datum i normalfallet inte är så intressant, även om formuleringen "trivia" är lite hård. (Det finns säkert undantag när datumet är högintressant, men jag kommer inte på något exempel.) --Stighammar (diskussion) 3 juli 2014 kl. 21.43 (CEST)

.....Understödjer Flingas och Andejons utmärkta förslag. Bort med trivia (exakt datum) från första meningen, behåll det som är intressant (årtal).Mange01 (diskussion) 3 juli 2014 kl. 18.48 (CEST)

Som det är nu innehåller första meningen allt väsentligt. Det räcker ofta att läsa den. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2014 kl. 19.03 (CEST)
Målet med den första meningen är inte att pressa in så mycket information som möjligt i den. Och eftersom folk oftast läser betydligt fler meningar än bara den första så behöver datum och orter inte nödvändigtvis stå i just första meningen. Så frågan är fortfarande om det verkligen är så pass viktigt att läsarna tar till sig exakta datum & orter för födelse & död att dessa bör stå så tidigt som möjligt (redan i den första meningen), eller om de i stället bör stå i brödtexten. Utopiantos (diskussion) 3 juli 2014 kl. 19.31 (CEST)
Det finns i samtalet tydligt stöd för att detta hör hemma i första meningen. Tostarpadius (diskussion) 3 juli 2014 kl. 20.26 (CEST)
Jag kan inte säga att en mening som "Sven Olof Joachim Palme, född 30 januari 1927 i Stockholm, död (mördad) där 28 februari 1986, var en svensk statsman." innehåller "allt väsentligt". "Carl von Linné (före adlandet 1757 Carl Linnæus, Carolus Linnæus), född 13 maj[anm 1][1] 1707 i Råshult, Stenbrohults socken, Småland, död 10 januari 1778 i Uppsala, var en svensk botaniker, läkare, geolog, pedagog, ornitolog och zoolog.[2]" är bättre, men det är fortfarande mycket jox man skall läsa innan man kommer till det som faktiskt gör att vi har en artikel om honom, och den lider ändå av att överdefiniera så att man kan missa att det egentligen är som botaniker han främst är hågkommen. "Jesus, (sv. uttal /jeːsɵs/) från Nasaret, också kallad Kristus, var en i Galileen och Judeen kringvandrande judisk predikant." missar också att riktigt understryka betydelsen, men är i alla fall läsbar, vilket den inte skulle vara om man grottade ner sig i dateringsproblemen (och det är ändå en av de få personer där omständigheterna kring födelse och död faktiskt är högrelevanta). (Palme-exemplet var faktiskt taget på måfå; de flesta statsministrar verkar ha mer vettiga inledande meningar. Linné-exemplet är mer typiskt för hur det faktiskt ser ut, förutom då alla detaljer om namn och födelsedatum).
andejons (diskussion) 3 juli 2014 kl. 21.34 (CEST)
Redigeringskrock... Andejons har redan sagt det jag skriver nu men på ett annat sätt.
Uppfattningen att "den första meningen innehåller allt väsentligt" som det ofta räcker med att läsa måste rimligen tolkas som uppfattningen att det som är intressant är mellan vilka datum folk levde, var de föddes och dog, och vad de hade för titlar inklusive ev. adelstitlar. Detta är det viktigaste för en del personer, och det respekterar jag. Men för mig är det viktigaste snarare "översättare på 1800-talet, översatte sin tids moderna författare samt skrev i tidningar". Jag accepterar att viss mängd av denna i min mening ointressanta kataloginfo står i första meningen, men önskar att den i viss mån ska få maka på sig för att inte i ensamt majestät utgöra en inledningsmening om "allt väsentligt". Jag tror faktiskt att de flesta läsare av uppslagsverk inte främst är intresserade av människors födelsedata och dödsort - det är en släktforskares intressessfär, oavsett om man forskars i egna eller andras släkter - utan av vad de uträttade.
Vi är eniga om att det viktigaste, det som karaktäriserar personen, ska in i ingressens allra första meningar. Vad vi är oeniga om är vad som är viktigast. Jag menar att exakt vad som är viktigast kan variera lite för olika personer. Exemplet Jesus är strålande här, det måste stå att han är den figur utan vilken kristendomen inte funnits annars är vi way out! Allt annat är där av mindre intresse.
I lite mer normala fall då. Födelse- och ev. dödsår är ett enkelt sätt att placera personen i tiden, vilket är nödvändigt. Nationalitet - om det inte ändå fort och enkelt framgår. Ibland är språket lika viktigt. En svenskspråkig finländsk författare är något annat än en finskspråkig, och det kan man inte avgöra på namnet. Huruvida någon är kurd eller jude kan vara lika viktigt som i vilket land den är född - i fallet Jesus är dock epitet som galilé eller jude eller what have you väldigt oväsentlig. General, okej, men "sydstatsgeneral i amerikanska inbördeskriget" säger så otroligt mycket mer!
Försök formulera en standard, visst, men jag ser den mest som något att falla tillbaka på i de fall då man är oense inte något att slaviskt följa. Följ standarden om den gör artikeln och dess inledning bättre, inte om den gör den sämre.
Personligen tycker jag att formatet med födelseår och dödsår inom parentes vore att föredra eftersom det ger en snabbare överblick över ungefär när personen levde. "Aha, 1700-talet och levde en bit in på 1800-talet" tänker då min hjärna utan att behöva registrera detaljerna. Men jag inser att motståndet mot detta är hårt och avstår från att försöka driva den frågan. --Stighammar (diskussion) 3 juli 2014 kl. 21.54 (CEST)
(Ska kanske förtydliga att själva parenteserna inte är så viktiga för mig, däremot föredrar åtminstone min hjärna för den där snabbanalysen att siffrona inte separeras av ord. 1843-1912 går lika bra som (1843-1912). Däremot född 1843, död 1912 separerar de två ord varmed jag primärt skaffar mig en grov uppfattning om personens levnadsspann och när den kan tänkas ha varit verksam och gör det bökigare för min hjärna att snabbdestillera fram den infon. Själv brukar jag dessutom stoppa in ett "och" eftersom det gör meningen mindre styltig - av två onda ting... jag kan dock hålla med Utopiantos i denna diskussions allra första inlägg om att parentesen är ett sätt att sätta fokus på årtalen, så ögonen lätt söker sig dit när det är den infon man söker. Så ja, jag förordar enwp:s format, egentligen, men inser att den diskussionen just nu är meningslös. Hela meningar vill folk ha, ni får hela meningar.) Stighammar (diskussion) 3 juli 2014 kl. 22.12 (CEST)
Under en lång tid har jag och vårt flitiga ip-nummer med flera kämpat för att rensa första meningen från allt krafs. Artikeln om olof Palme är ett utmärkt exempel. Först kommer fullständigt namn, levnadsdata, nationalitet och en allmänt hållen yrkesbeskrivning. I nästa mening (fortsarande i ingressen) beskrivs hans gärning i tydligare ordalag: "Han ledde Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) från 1969 till sin död 1986, och var Sveriges statsminister två gånger; 1969-1976 och från 1982 fram till sin död." Föjande meningar fyller i med mer information. Så bör det se ut i mer omfattande biografier. När det gäller Linné anser jag engtligen att det hade räckt med botaniker i första meningen. Det är vad han är mest känd för. Det andra kan komma senare. Vad gäller Stighammars amerikanske general kan det i följande mening stå ungefär så här: "Han tjänstgjorde i sydstatsarmén under inbördeskriget." Då finns det med i inledningen om det befinns önskvärt. Själv skriver jag oftatst kortfattade artiklar (om än inte så rudimentära som FBQ:s, bland annat beroende på att uppslagsorden fick en mer utfölig behandling i Nordisk familjeboks andra upplaga än i Svensk uppslagsboks första). Då ser jag oftast inget behov av en utförlig presentation i början. Jag är dock inte motståndare till en sådan, så länge det inte stör upptakten. Jag är även verksam på danska Wikipedia. Där har vi född och död inom parentes med tankstreck emellan. Jag föredrar den svenska varianten men har böjt mig för etablerad praxis. På grund av att uppgifterna om möjligt är lika kompletta som här kommer för övrigt inte levnadsåren direkt på varandra där heller. Jag hoppas att detta mitt försvar för den standard som de senare åren alltmer genomförts visar att det visserligen handlar om tyckande men inte enbart om oreflekterad konservatism. Även min hållning är genomtänkt. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2014 kl. 07.58 (CEST)
Var uppmärksam på att exemplet Olof Palme ger en smått vinklad bild, av två anledningar. Eftersom han dog i samma stad som han föddes i så kan man skriva "död där". Dessutom medför "Stockholm" att man inte behöver skriva varken land, delstat eller andra platser. Jämför med John Adams, som har en betydligt längre första mening; Och då skrivs inte landet ut, något som behöver göras i många andra biografiska artiklar, där platserna är mindre kända. Min poäng är att det finns många exempel på biografier där den första meningen, på grund av rådande standard, har blivit mer svårläst än vad den hade kunnat vara. Utopiantos (diskussion) 4 juli 2014 kl. 15.23 (CEST)
Det var inte jag utan Andejons som valde exemplet, så att kalla det vinklat är något märkligt. I John Adams fall anser jag att nämnandet av och länken till Brittiska Nordamerika kan komma i brödtexten i stället. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2014 kl. 18.08 (CEST)
Du har rätt, det var Andejons. Jag ville inte peka ut någon. Om detta medförde att jag indirekt och felaktigt pekade ut dig så är jag ledsen för det. I slutändan var det den sista meningen som jag försökte framföra. Utopiantos (diskussion) 4 juli 2014 kl. 18.55 (CEST)
@Tostarpadius. Din uppfattning om "krafs" som du rensar ut ur ingressen är t.ex. uppgiften att en konstnär som bland mycket annat gjort ett serie tavlor med judiska motiv och finns omnämnd i judiskt lexikon, är just jude. (Jag måste inte ha det i första meningen, men definitivt i ingressen.) Jag är ledsen men din uppfattning om vad som är "krafs" är inte allenarådande. Jag vet nu att du inte redigerar med wikigemenskapens konsensus i ryggen, varken absolut eller ungefärligt, och är nöjd med detta. --Stighammar (diskussion) 4 juli 2014 kl. 21.05 (CEST)
Jag vet nu att jag har konsensus i ryggen och är nöjd med det. Detta med att jag plockat bort "judisk" har jag inget minne av. Det beror nog på hur det var formulerat. Tostarpadius (diskussion) 6 juli 2014 kl. 17.10 (CEST)

@Tostarpadius. Jag förordar absolut inte någon ny standard som hux flux ska lanseras och tvinga dig att skriva på radikalt annat sätt än det som du finner naturligt. Om det är vad du försöker förhindra tror jag du kan slappna av. Vi är helt klart på väg mot en förändring men den kommer att ta tid, och exakt vilket standardformat vi till slut landar i vet ingen. --Stighammar (diskussion) 3 juli 2014 kl. 22.21 (CEST)

@Stighammar: Ditt inlägg skrämmer mer än det lugnar. Vi har enligt min mening hittat den optimala standarden. Det är dem jag slåss för, inte min arbetsro. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2014 kl. 06.50 (CEST)
Som synes delar inte alla din uppfattning om vad som är den optimala standarden. Jag vet inte hur du tänker kring det, men jag tänker "då är det läge att sluta försöka bestämma över hur andra ska redigera". Så länge du och IP-numret redigerar väldigt mycket i personartiklar kommer ni ha stort inflytande, sen saken är klar. Men ni lär inte regera för evigt. Jag har för länge sen slutat tro på att etablera standarder som ska hålla i all framtid. Wikipedia är "work in progress" och kommer alltid vara, ur alla aspekter.
(Man kan inte pinga mig, jag har stängt av den funktionen. Jag brukar gå tillbaka och kolla igenom diskussionssidor när det passar mig. Ibland väljer jag att inte göra det, ibland glömmer jag och går då miste om ett tilfälle att yttra mig - mitt problem.) --Stighammar (diskussion) 4 juli 2014 kl. 20.56 (CEST)
Jag ändrar inte inledningar systematiskt. Om jag hittar en artikel där jag tycker det ser rörigt ut försöker jag förbättra. Jag hoppas verkligen att jag (givetvis i samarbete med andra) skall kunna sätta en standard som överlever mig. Tostarpadius (diskussion) 4 juli 2014 kl. 22.54 (CEST)
Jag delar åtminstone Tostarpadius uppfattning om att den nuvarande är den optimala standarden. Födelseår och dödsår inom parentes uppfattar jag som en tydlig försämring. Prematureburial (diskussion) 5 juli 2014 kl. 16.13 (CEST)
Liksom jag. Och jag vill förtydliga att jag inte menar att exakta datum och ortsangivelser bör finnas med i ingressenn för att de är relevansgrundande utan för att de utgör fundamentala biografiska basdata. /FredrikT (diskussion) 6 juli 2014 kl. 17.43 (CEST)
@FredrikT: Att ortsangivelser skulle tillhöra "fundamentala biografiska basdata" skulle jag vilja ha källa på. NE.se anser i alla fall inte att orten behöver placeras i inledningen (inte ens i artiklar där man direkt anger både födelse- och dödsdatum – t.ex. "August Strindberg" och "Mohandas Karamchand Gandhi".). Svenskt biografiskt lexikon har med orten, men jag anser inte att den databasen är ett föredöme vad gäller lättlästa inledningar. Så jag skulle gärna vilja se fler argument/exempel/källor innan jag blir övertygad. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 21 juli 2014 kl. 15.58 (CEST)
Man kan inte kräva källor på självklarheter. Tostarpadius (diskussion) 21 juli 2014 kl. 20.35 (CEST)
Om det är nu är självklarheter…--Paracel63 (diskussion) 4 augusti 2014 kl. 00.12 (CEST)
Ja, det är just vad det är... Tostarpadius (diskussion) 4 augusti 2014 kl. 00.13 (CEST)
Förlåt, jag har missat att jag blivit apostroferad av Paracel63 här ovan. Det är dock inte svårt men däremot kanske en smula tidskrävande att leta upp åtskilliga belägg för denna praxis. Skall försöka återkomma med ett antal (både svenska och internationella) exempel relativt snart. /FredrikT (diskussion) 4 augusti 2014 kl. 11.35 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar Jag har så här långt mest hittat motsägelsefulla "föredömen" från andra liknande databaser/uppslagsverk. Och inget som skulle tyda på det självklara att ha orten/orterna (med diverse platskrävande ortsbestämningar) i inledningsmeningen. Men jag kan ju ha fel. Så fler exempel vore toppen. :-)--Paracel63 (diskussion) 4 augusti 2014 kl. 11.45 (CEST)

Arkivering[redigera | redigera wikitext]

Varför ligger inläggen kvar en månad här i stället för fjorton dagar som på Bybrunnen? Tostarpadius (diskussion) 21 juli 2014 kl. 20.37 (CEST)

Bybrunnen arkiveras så ofta för att inte sidan ska bli jobbigt stor. Här finns inte det problemet. -- Innocent bystander (Innocent?) 21 juli 2014 kl. 21.18 (CEST)
Nej, men jag ser inte behovet av att ha diskussioner liggande uppe längre. Nu är ju denna sida egentligen inte till för sådana, så om vi håller oss till frågor blir inte det heller något problem. Tostarpadius (diskussion) 22 juli 2014 kl. 07.38 (CEST)
Finns heller ingen anledning att gömma undan ställda frågor så fort som möjligt. Dels kan det ju dröja innan ett svar kommer och dels brukar åtminstone jag ibland skanna igenom sidan och hitta saker som kan åtgärdas, typ någon som haft en idé om åtgärd eller fix men ingen har faktiskt gjort något åt det. --MagnusA 14 augusti 2014 kl. 10.52 (CEST)

Fråga[redigera | redigera wikitext]

hej, jag undrar hur jag suddar eller tar bort det jag skrivit under Diskussion. Det gäller mina frågor som jag ställt ang. Erika Höglund och som jag skrivit under hennes Diskussion-sida. --Fazdini (diskussion) 28 juli 2014 kl. 16.04‎ (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

I normalfallet är det inte tillåtet att radera på diskussionssidor. Sidorna arkiveras efter hand, men radering är inte lämplig såvida inte inläggen är stötande eller kränkande. Rex Sueciæ (disk) 28 juli 2014 kl. 16.08 (CEST) 
Du kan läsa mer om det i Wikipedia:Diskussionssidor. /Kyllo|snacka? 28 juli 2014 kl. 16.15 (CEST)
Om du ångrar vad du skrivet ellr inte längre vill stå för det kan du stryka det genom att omge det med s, /s omgivet av < och >.--Yger (diskussion) 28 juli 2014 kl. 16.27 (CEST)
Dvs, du skriver så här: <s>Jag tycker si och så</s>. Då blir resultatet Jag tycker si och så. Det motsvarar att man tagit bort sin åsikt eller uttalande om något.--Paracel63 (diskussion) 29 juli 2014 kl. 18.31 (CEST)
Det användaren tänker på är kanske smärre personuppgifter, och sådant är vi väl iaf till viss del beredda att städa undan? Arkivering kanske är en lösning. flinga 17 augusti 2014 kl. 22.51 (CEST)
Jag gjorde en mindre justering även om man inte bör ändra i andras inlägg. Hoppas denna lösning kan fungera. - Averater (diskussion) 17 augusti 2014 kl. 23.02 (CEST)
*tumme upp*. Vi kan hoppas det :) flinga 18 augusti 2014 kl. 01.14 (CEST)

iOS App Account Creation[redigera | redigera wikitext]

loggen över nya konton har det sedan idag börjat dyka upp "(iOS App Account Creation)" som "märke" efter. Vad är detta? /Hangsna (diskussion) 31 juli 2014 kl. 22.29 (CEST)

Vet ej, men det känns troligt att det är användare som registrerat sig via iphone/ipad-appen som uppdaterades idag [3].AlphaZeta (diskussion) 31 juli 2014 kl. 23.05 (CEST)
Den första skärmen man ser när man öppnar den appen är "Skapa konto, Logga in, (och i en jätteliten text,) Hoppa över". Josve05a (diskussion) 1 augusti 2014 kl. 05.15 (CEST)
Det förklarar saken. Visst är det fler nyskapade konton just nu än det brukar vara? /Hangsna (diskussion) 1 augusti 2014 kl. 09.02 (CEST)
Se även nedan under Risk för oavsiktlig identitetsröjning. Riggwelter (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 17.14 (CEST)

Varför kan man inte automatiskt gömma robotredigeringar i "Nya sidor"?[redigera | redigera wikitext]

Varför finns det inte någon bocka-i-ruta i "Inställningar" som automatiskt gömmer robotredigeringar i "Nya sidor"? Nu när Lsjbot kör på för full fart så måste man hela tiden trycka på "Göm robotredigeringar" manuellt varje gång man går in på "Nya sidor". Det hade varit väldigt praktiskt om man kunde ställa in det via "Inställningar" så att såna ändringar automatiskt göms. DIEXEL (diskussion) 1 augusti 2014 kl. 22.00 (CEST)

Jag kan tyvärr inte svara på frågan varför det inte finns någon bocka-i-ruta i inställningarna. Men om du egentligen frågar efter ett sätt att slippa botskapade sidor i listan är ett enkelt sätt att göra en länk från exempelvis sin användarsida: https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Special:Nya_sidor&hidebots=1. --MagnusA 1 augusti 2014 kl. 22.07 (CEST)
DIEXEL, det där och en massa liknande saker har tagits upp många gånger på bugzilla, men utvecklarna har en stark ovilja att lägga till fler inställningar. Om du vill kan du lägga till direktlänken ovan i ditt användargränssnitt:
mw.util.addPortletLink (
	'p-personal',
	'/wiki/Special:Nya_sidor?hidebots=1',
	'Nya sidor',
	'pt-nyasidor',
	'De senast skapade sidorna på den här wikin'
	)
;
Koden läggs till på Special:Min sida/common.js. Nirmos (diskussion) 1 augusti 2014 kl. 22.25 (CEST)
Det skulle nästan passa som en egen finess! --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 15 augusti 2014 kl. 15.51 (CEST)

Toolserver[redigera | redigera wikitext]

Jag har inte riktigt hängt med i förändringen, finns det något att ersätta numera icke fungerande hänvisningar till toolserversökningar med eller inte? Höstblomma (diskussion) 2 augusti 2014 kl. 08.38 (CEST)

Det beror på vilket verktyg du menar. Här på ENWP kan du hitta lite länkar. /Hangsna (diskussion) 11 augusti 2014 kl. 15.26 (CEST)
Det som skulle vara trevligt att se är en komplett lista över de artiklar man skapat. Jag hittar inget sådant verktyg längre. Finns det? Rex Sueciæ (disk) 11 augusti 2014 kl. 16.00 (CEST) 
Ja, det gör det. Se här. Mvh Disembodied Soul (diskussion) 11 augusti 2014 kl. 16.24 (CEST)
Finns som länk längs ner på användares bidragslista. /Hangsna (diskussion) 11 augusti 2014 kl. 16.31 (CEST)
Ha! Det finns ännu mycket att lära. Tack! Rex Sueciæ (disk) 12 augusti 2014 kl. 08.09 (CEST) 

Det verkar finnas ett nytt verktyg för att söka bland verktygen här. /Hangsna (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 09.32 (CEST)

Slumpartiklar och robotar[redigera | redigera wikitext]

Hej, använder ofta och gärna Wikipedia - bidrar givetvis! ;)

Jag har ett förbättringsförslag: Om man sitter och roar sig med att klicka på slumpartiklar, får man tyvärr med häpnadsväckande många korta, tråkiga artiklar skapade av en robot. För oss som sysslar med den typen av 'bläddrande' är dessa artiklar bara i vägen, och ger inget 'matnyttigt' s a s Förslaget är alltså någon form av 'sortering' som gör att endast artiklar med ett fördefinierad mängd innehåll kommer upp i slumpningen!--192.157.10.100 (diskussion) 11 augusti 2014 kl. 15.00‎ (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

Kanske inte exakt vad du efterlyser, men på Wikipedia:Slumpartiklar finns ett alternativt till den vanliga slumpen. --MagnusA 11 augusti 2014 kl. 15.16 (CEST)
En funktion som löser det har begärts hos utvecklarna och kan följas här. Tyvärr ej högt prioriterad än. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 11 augusti 2014 kl. 16.50 (CEST)

Fetstil mitt inne i en källhänvisning?[redigera | redigera wikitext]

Hej! Efter ett antal personers åsikter (här) om det vettiga i att ha fetstil mitt inne i en källhänvisning, försökte jag göra något åt saken. Men det verkar fortfarande inte fungera, i alla fall inte på min dator. Diskussion om vad vi ska ha istället finns även här: [4]. Tack på förhand för både mallhjälp ("bokref" baseras på "cite book" som baseras på "citation/core" som … ?) och stilråd.--Paracel63 (diskussion) 11 augusti 2014 kl. 15.18 (CEST)

Artiklar skrivna av skolelever?[redigera | redigera wikitext]

Hej! Jag håller på med ett projekt där jag behöver exempel på NO-orienterade Wikipedia-artiklar som helt eller delvis är skrivna av skolelever inom ramen för undervisning. Projektet syftar till att göra lärare mer intresserade av att använda Wikipedia i undervisningen. Jag vet att exempelvis artikeln om groddjur till stora delar är skriven av några gymnasieelever, men skulle vara väldigt tacksam för fler tips! Som sagt, helst artiklar som rör biologi, fysik, kemi och teknik. /Oskar (=ny användare, så flytta gärna denna fråga om den ligger bättre någon annanstans). --Ikaros1975 (diskussion) (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

Det registreras vilka användare som redigerar artiklar. Ålder och liknande registreras inte på Wikipedia, så det kan vara svårt att veta vilka som är gymnasieelever. En del anger information om sig på sin användarsida. --BIL (diskussion) 13 augusti 2014 kl. 22.23 (CEST)
När gymnasielever släpps loss brukar det inte vara basartiklar i de ämnen du nämner och i sådan fall med speciella vinklingar. På universitetsnivå framställs goda artiklar i basämnen--Yger (diskussion) 14 augusti 2014 kl. 06.44 (CEST)
Den här och den här artikeln skulle jag gissa har skrivits utifrån en skoluppgift/Bro 14 augusti 2014 kl. 11.43 (CEST)

Inbyggd references-tagg?[redigera | redigera wikitext]

Hej! Är det fler än jag som noterat att referensnoter numera listas i artikeln, även om man glömt att lägga in en <references/>-tagg? Noterna listas då underst i artikeln, oavsett var man valt att placera "Källor"-rubriken. Har det här införts nyligen, och finns det något som skrivits i saken?--Paracel63 (diskussion) 14 augusti 2014 kl. 00.09 (CEST)

det har gällt i någon vecka nu. Både nack- och fördelar, men för mig inneburit många inlägg av Referenser och taggen.--Yger (diskussion) 14 augusti 2014 kl. 06.39 (CEST)
En stor fördel är att man kan redigera ett avsnitt och vid förhandsgranskning ser man källorna under så att man får en chans att upptäcks felaktigheter. /Hangsna (diskussion) 15 augusti 2014 kl. 08.28 (CEST)
Det är faktiskt en välkommen fördel. /ℇsquilo 15 augusti 2014 kl. 09.57 (CEST)
Jo, det vore inte dumt. Men fungerar det? Jag har nu testat i två olika webbläsare men inte sett några noter under texten. Det kanske bara funkar om artikeln i sin helhet saknar en <references/>-tagg? Eller beror detta på ens användarinställningar?--Paracel63 (diskussion) 15 augusti 2014 kl. 21.32 (CEST)

Mängd av artikeln vid ex. "skillnad"[redigera | redigera wikitext]

Ex. artikeln Stockholm är på cirka 135 000 byte. Om jag bevakar den och vill se "skillnad" i redigeringshistoriken, måste hela artikeln laddas ned. Verkar inte vettigt. Skulle inte systemet kunna skilja på ex. enskilda rubriker, om det endast är inom en sådan som "skillnaden" uppstår? Ymer (diskussion) 14 augusti 2014 kl. 21.50 (CEST)

Ymer, du kan kryssa i Visa inte sidinnehåll under diffar under SkillnaderSpecial:Inställningar#mw-prefsection-rendering och därefter spara dina inställningar. Nirmos (diskussion) 14 augusti 2014 kl. 23.03 (CEST)
Tack, jag utgår från att du har rätt. Men vad menar du blir skillnaden? mvh Ymer (diskussion) 14 augusti 2014 kl. 23.54 (CEST)
Skillnaden blir att artikeln inte visas alls, bara diffen högst upp visas. /Hangsna (diskussion) 15 augusti 2014 kl. 08.25 (CEST)

State=uncollapsed[redigera | redigera wikitext]

Varför fungerar denna för ortsmallen i artikeln Alingsås kommun, men inte i den om Ale kommun?--Yger (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 18.08 (CEST)

Jag tror inte att parametern state fungerar för någon av dessa två kommunmallar. Den får värdet autocollapse vilket innebär att navboxen visas som "öppen" om den är ensam på sidan, men som "stängd" om det finns två eller fler navboxar, vilket är fallet för de två kommunerna du nämner. Om du vill kunna styra detta med state=uncollapsed så måste mallarna kompletteras med denna funktionalitet. --Larske (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 18.24 (CEST)
Redigeringskonfikt Redigeringskonflikt Redigeringskonfikt Jag tror inte det borde ha fungerat i någon av dem. Det såg likadant ut för mig i båda iaf. Nu tror jag det fungerar som du hade tänkt. Mina ändringar: [5] och [6]. - Averater (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 18.26 (CEST)
Om {{Navbox kommun}} anropas med "state = {{{state|}}}" verkar det fungera, vilket det också gjorde för Alingsås kommun innan jag började pilla med den mallen. Mallen för Ale kommun nu fixad på samma sätt (där saknades state-paremeter överhuvudtaget). På det viset får basmallen {{navbox}} ett tomt värde som den sedan översätter till standardvärde "autocollapse". Om jag fattat det hela rätt... --MagnusA 16 augusti 2014 kl. 18.33 (CEST)
@MagnusA: Ja, så är det. Men det finns ytterligare 288 kommunmallar som behöver kontrolleras/kompletteras. Yger har redan förgäves försökt få uncollapsed att fungera i {{Alvesta kommun}} --Larske (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 18.42 (CEST)
Jo, att införa valbar state för alla kommunmallar blir ett hästjobb. Behöver man styra collapsed/uncollapsed på den här nivån egentligen eller varför duger inte "autocollapsed" för alla kommunmallar? --MagnusA 16 augusti 2014 kl. 19.09 (CEST)
Fixat Fixat Hästjobbet är genomfört nu. Det var 15-20 kommunmallar som redan hade parameter state, men nu ska det fungera för alla. --Larske (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 19.46 (CEST)
Många tack. jag vill ha den som uncolapsed i kommunartikeln, där visas då~tydligt ingående orter som inte behövs skrivas ut lika mycket i texten. När mallen ligger i ortsartiklarna är det ju mer frågan om syskon, och då är de ingen vits visa innehållet.Yger (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 20.40 (CEST)
@Yger:@Holger.Ellgaard: Jag ser att det är en kommun vars kommunmall, {{Huddinge kommun}}, inte ser ut som övriga 289 kommunmallar eftersom den inte använder {{Navbox kommun}}. Den innehåller vare sig "Tätorter" eller "Småorter", de ersattes för ett par år sedan med "Trakter". Därutöver finns "Gårdar och torp", "Vattenområden", "Fornborgar" och "Museer". I Huddingemallen är state också hårdkodat till collapsed så den mallen visas aldrig "utfälld" från början. Den mallen kanske borde delas upp i två, en med standardinnehåll och en annan med Huddingespecifikt innehåll om nu inte allt det som finns i Huddingemallen platsar i en utökad standardmall för alla kommuner. --Larske (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 21.32 (CEST)
För mitt arbeta är det ett måste att jag kan ha standardiserade kommunmallar som innehåller alla de orter som skall ses som seriösa, vilka vi så småningom vill kunna exportera till andra wikipediaversioner. Jag tror då som larske det för Huddinge behövs två mallar, en som ser ut som för alla andra kommuner och en tilläggsmall som innehåller det övriga. det dröjer dock ett tag till jag kommer till Hu, tidigast vid mitten av oktober skulle jag tro, så det är gott om tid fixa, vilket jag också kan göra själv när jag kommer dit. --Yger (diskussion) 16 augusti 2014 kl. 21.40 (CEST)

Risk för oavsiktlig identitetsröjning?[redigera | redigera wikitext]

Efter den senaste uppdateringen av appen för Wikipedia möts man av en förstasida som uppmanar en till att registrera ett konto för att använda uppslagsverket. Detta behöver man nu i sig inte göra, utan det går att hoppa över detta steg om man bara vill söka efter information. Jag tycker mig samtidigt ha märkt ett ökat antal nya konton som skapats via t. ex. iOS efter den aktuella uppdateringen, konton som sedan inte skrivit något. Jag kan inte undgå tanken att en del misstolkar kontoregistreringen som ett måste och då av misstag skapar ett konto med sitt riktiga namn, vilket i så fall skulle kunna innebära en oavsiktlig röjning av identiteten. Detta är, med tanke på de senaste årens debatter om ID-stölder, informationsinsamling, med mera en potentiellt känslig fråga. Synpunkter? Riggwelter (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 16.31 (CEST)

Nu använder jag aldrig wp i mobil så jag vet inte hur appens nuvarande text är formulerad, men borde man inte helt enkelt kunna formulera om den så att det tydligt framgår att registrering endast behövs för den som vill redigera? (och kanske egentligen inte ens då; vet intye hur redigering via mobil funkar) /FredrikT (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 17.10 (CEST)
Ja, det är en bra idé. Jag hade själv tänkt mig något i stil med en sådan lösning, men ville samtidigt ha en diskussion kring det hela. Riggwelter (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 17.13 (CEST)
Det borde vara samma som i mobilwebbversionen där rutan om inloggning/registrering bara kommer om man klickar på redigeraknappen. Thoasp (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 17.56 (CEST)
En måste väl inte ens registrera sig om en har för avsikt att redigera? Definiendum (?) 18 augusti 2014 kl. 18.16 (CEST)
Förut gick det inte att redigera oinloggad från appen, jag vet inte om det går nu i den senaste versionen. /Hangsna (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 20.12 (CEST)
Det går numera att redigera oinloggad från appen (men inte från mobila webbsidan). Min synpunkt är att diskussionen inte bör vara här på svenskspråkiga Wikipedia utan antingen på mediawiki om det är en allmän diskussion eller på bugzilla om det finns ett konkret förslag till åtgärd. Min fråga till Riggwelter är: är det känsligt för att det är vanligare i debatter, eller för att det skulle finnas en risk med många inaktiva konton med riktiga namn som inte är kopplade till något (annat än att de har en ios apparat)? --Ainali (diskussion) 18 augusti 2014 kl. 23.51 (CEST)
Det känsliga ligger emm i att den som skapar ett konto i sitt riktiga namn och som därmed samtidigt får skapandet publicerat offentligt på Wikipedia inte delges denna information. Detta gör att man inte får möjligheten att välja om man vill skapa ett konto under sitt riktiga namn eller vill anta ett annat användarnamn. Ändringar man kanske då tror att man gör anonymt blir i själva verket inte det.Riggwelter (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 00.00 (CEST)
Det är korrekt. Inget nytt under solen dock, den vanliga registreringssidan säger ingenting om det heller. Men menar du att du tror att folk först skapar ett konto (med sitt riktiga namn istället för en pseudonym (det står ju 'Användarnamn', inte 'Namn')), och sedan skulle bli förvånade över att det de valt är synligt? Finns det någon annan webbplats med interaktion som beter sig så? --Ainali (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 00.37 (CEST)
Det problematiska ligger i att användare kan tro att man måste skapa ett användarnamn för att över huvud taget kunna använda appen och då har vi minst sagt ett problem. Motsvarande problem har vi inte med webbversionen. Skillnaden mellan "användarnamn" och "namn" blir i sammanhanget av mindre betydelse; det är risken för missuppfattning som är det stora problemet. Riggwelter (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 00.42 (CEST)
Tolkar jag dig rätt nu i att du menar att det inte är en risk att de som tänker redigera missuppfattar det, för att nästan alla förstår att ett konto kopplas till dess interaktion med en publik webbplats, utan att det är alla som skapar konton som aldrig används som är problemet? Ainali (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 00.59 (CEST)

(avindenterar) Det känsliga ligger i att den som kanske skapar ett konto, i tron att det är ett måste, och då gör det i sitt riktiga namn och därmed samtidigt får skapandet publicerat offentligt på Wikipedia inte delges denna information innan registrering sker. Kort sagt: varför framgår det inte att jag inte behöver registrera mig bara för att leta information? Riggwelter (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 03.29 (CEST)

Det nya under solen är också att det varit självklart att, förutom att använda, kunna redigera direkt, utan att skapa konto, och att svenskspråkiga versionens gemenskap tycker det är bra. Att det är en del av snabbheten och enkelheten för att förbättra Wikipedia. Och att det är befriande med åtminstone en plats på nätet där det bara är att interagera, utan att uppge mail eller lösenord. Jag är en varm anhängare av det tänket, trots att jag gjorde min första redigering inloggad. Är det här någon sorts test eller policysvängning som görs på IOS-telefoner?--LittleGun (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 07.44 (CEST)
Sen håller jag med om att det är ovanligt många som uppger riktiga namn av de konton som skapas med IOS-märke. Om just det är ett problem eller om det görs medvetet vet jag inte. Men normalt på webbplatser publiceras inte kontot förrän man gör något, om alls. Normalt får man då också välja vad som publiceras (kontonamn eller ett användarnamn).--LittleGun (diskussion) 19 augusti 2014 kl. 08.00 (CEST)
Jag håller med Riggwelter med flera. Jag tror att det finns en risk att vissa uppfattar det som att man måste ha ett konto bara för att läsa, och i så fall tycker jag det är problematiskt. flinga 26 augusti 2014 kl. 00.05 (CEST)

Lsjbot-artiklar[redigera | redigera wikitext]

Hur gör man för att slippa få upp artiklar skapade av boten Lsjbot när man trycker på Slumpartikel? --Mariannez (diskussion) 20 augusti 2014 kl. 12.23‎ (Wikipediasignatur tillagd i efterhand.)

Man går till tyska wikipedia istället. -- Innocent bystander (diskussion) 20 augusti 2014 kl. 12.32 (CEST)
Du kan också gå till Wikipedia:Slumpartiklar. Där undviker du att klicka på kategorierna som rör djur eller växter (eller Alla artiklar). Lycka till. SMirC-smile.svg--Paracel63 (diskussion) 20 augusti 2014 kl. 17.44 (CEST)
Men det urvalet kan knappast kallas slumpmässigt, och många artiklar kommer inte med i urvalet. Det finns för närvarande inget sätt att få en slumpvis artikel utvald om man inte också vill ta med de robotskapade. /NH 20 augusti 2014 kl. 17.51 (CEST)
Det var synd. Finns det något (enkelt) sätt att vidareutveckla det verktyget?--Paracel63 (diskussion) 21 augusti 2014 kl. 15.56 (CEST)
Det nämns lite högre upp, under rubriken Wikipedia:Wikipediafrågor#Slumpartiklar_och_robotar, att det ligger en begäran på Bugzilla om vidareutveckling av verktyget. //Romulus74 (diskussion) 21 augusti 2014 kl. 16.00 (CEST)
Inget sådant system är vattentätt. Vill frågeställaren slippa alla artiklar skapade av Lsjbot, också dem som utvidgats betydligt? Är det ett vanligt önskemål? Hur är det med artiklar skapade som substubb av andra, där man manuellt infogat motsvarande Lsjbotartikel? O.s.v. Det man kanske egentligen vill är att slippa att få Lsjbot-artiklar så ofta och då räcker det tillsvidare antagligen att undanta robotmärkta artiklar (frågeställaren vill antagligen inte ha andra sådana heller). --LPfi (diskussion) 21 augusti 2014 kl. 17.39 (CEST)
Facebook like thumb.pngGillar--Paracel63 (diskussion) 21 augusti 2014 kl. 17.44 (CEST)

GIF-animation[redigera | redigera wikitext]

thump

Jag vill redigera en GIF-fil på Commons. Kan någon rekommendera ett lämpligt gratisprogram, alternativt bidra med själva redigeringen och uppladdningen? Det är inte fråga om stora ändringar i den befintliga filen. Riggwelter (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 15.41 (CEST)

För animation finns Microsoft GIF animator, men det låter som om det är redigering som du menar. Då finns Paint. Båda dessa program finns normalt på Windowsdatorer, men du kanske har en Mac. Då får någon annan svara. Vad är det för fil du vill ändra? --Larske (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 15.50 (CEST)
Jaså, var det så enkelt... Smile.gif Jag vill ändra denna fil till svenska. Riggwelter (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 15.53 (CEST)
Äsch, det gick inte att göra det jag tänkt mig i Microsoft... förstår inte riktigt hur man redigerar själva bilden; GIF animator verkar bara göra själva bildspelet? Riggwelter (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 16.07 (CEST)
Ja, man måste nog spara var och en av de tio ingående bilderna, redigera dessa med något bildredigeringsprogram och sedan sätta ihop dem igen med GIF animator. Vad ska de fyra termerna heta på svenska? Den engelska översättningen tycker jag väljer lite egna begrepp. En fullösning är ju att du bara skriver en liten "ordlista" under bilden Smile.gif. --Larske (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 16.10 (CEST)
Kunstrad: konsthjul, kunstgestänge: konststänger, kunstkreuz: konstkors, fahrkunst: åkkonst. Ganska enkelt i sig eftersom man helt enkelt och så vitt jag vet kopierat tyska termer; hela konstruktionen kallas konstgång. Riggwelter (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 18.01 (CEST)
Bilden gick enkelt att fixa med GIMP, om man utgår från den engelska versionen, där man bara behöver ändra en bild. Den tyska upprepar texten på alla.Taxelson (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 21.33 (CEST)
Hi5.svgSnyggt! --Larske (diskussion) 23 augusti 2014 kl. 21.42 (CEST)
Instämmer! Tack! Riggwelter (diskussion) 25 augusti 2014 kl. 22.14 (CEST)

Raderande script som inte är en användare[redigera | redigera wikitext]

Åtgärden här ser märklig ut för mig. Den som står som användare är inte någon användare för det kontot finns inte. Måste inte alla åtgärder vara kopplade till ett konto som gör dem? /Hangsna (diskussion) 27 augusti 2014 kl. 23.59 (CEST)

Det ser konstigt ut, ja. Information om scriptet finns på m:GlobalCssJs. --Jan Ainali (WMSE) (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 09.40 (CEST)
Användaren finns, men är inte lokal. Se sulutil:GlobalCssJs migration script. -- Innocent bystander (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 11.51 (CEST)
Hm, men hur kan en användare då göra ett bidrag på en annan wiki utan att ett lokalt konto automatiskt skapas? /Hangsna (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 12.34 (CEST)

Ett fel jag inte får bort[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Artiklar med döda externa länkar december 2013 ligger i artikeln Eric Dier. Jag hittar tyvärr inte var den mall eller vad det nu kan vara som orsakar detta finns. Är det någon här som kan åtgärda detta?--Bruno Rosta (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 15.03 (CEST)

Det verkar gälla referens 10 som går till lpfp. Den länken är död, artikeln som det hänvisas till är iaf inte där... - Averater (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 15.11 (CEST)
Hur får vi bort detta på bästa sätt? Är det lika bra att referensen tas bort?--Bruno Rosta (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 15.23 (CEST)
Kolla först om det det går att få fram en arkiverad version av länken på Internet archive. /FredrikT (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 15.55 (CEST)
Sånt vet jag tyvärr inte hur man gör. Är det någon som har möjlighet att kolla upp detta?--Bruno Rosta (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 15.57 (CEST)
Fixat Fixat med Internet Archive. Mvh Disembodied Soul (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 16.40 (CEST)
Kategorin ligger trots detta kvar i artikeln. Vad kan då vara fel?--Bruno Rosta (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 16.47 (CEST)
Nu är det fixat. :) Disembodied Soul (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 16.49 (CEST)
Fint! Tack för hjälpen!--Bruno Rosta (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 17.10 (CEST)

KML-mallens globkarta fungerar inte för mig[redigera | redigera wikitext]

{{KML}} skapar per default en toplänk "map" och en glob. När t.ex Edaen varit framme, så brukar dessa toplänkar ge en kartskiss, t.ex här, men när jag försökt här, så blir det inget vettigt i top-länken. Vad gör jag för fel? Taxelson (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 23.11 (CEST)

Det fanns inga koordinater angivna i själva artikeln så nu fungerar det lite bättre i alla fall. Däremot vet jag inte om det fungerar som du tänkt det? /Hangsna (diskussion) 28 augusti 2014 kl. 23.25 (CEST)
Tack, men nja, den ritar fortfarande inte ut någon figur, såsom sker i Västertorpsexemplet. Försökte ta bort z-kordinaterna (som var satta till 0) då sådana saknas i västertorpsfilen, men det gjorde nog ingen skillnad vad jag kan se.Taxelson (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 08.45 (CEST)
Jag ser heller inte vad som inte fungerar. Kortfattat kan jag säga hur jag gör. Programmet som används för att ta fram KML-filerna är QGIS. Filerna skapas här på wp genom att jag klickar på "kartdata" efter att jag lagt in mallen i artikeln. Därefter kopieras KML-filens innehåll över från Notepad och klistras in här på wp. Edaen (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 09.21 (CEST)
OK, jag använder en annan metod för att skapa kml-filen, som antagligen har eller inte har någon tagg, som är inkompatibel eller behövs. Jag ska gå igenom de skillnader som finns mellan ditt fungerande och mitt ickefungerande kml-format. Jag befarade att det kanske var något ytterligare som behövdes utöver de båda wp-sidorna (artikeln och wikipedia:kml/undersidan) men så verkar det alltså inte vara, utan felet måste finnas i undersidan. Då är det alltså bara att felsöka denna systematiskt! Få se när jag hinner. Taxelson (diskussion) 29 augusti 2014 kl. 10.25 (CEST)

Länkar till fa:[redigera | redigera wikitext]

Hej. Jag kan inte se länkar till farsi. I detta inlägg finns det två länkar men jag kan bara se länken till Wikidata. Här är en länk till som jag inte ser i förhandsgranskning eller när det är sparat men i redigeringsläge: fa:برش‌نگاری_با_گسیل_پوزیترون. Är det någon inställning som strular för mig? Har Windows och Chrome nu på denna datamaskin. - Averater (diskussion) 30 augusti 2014 kl. 08.26 (CEST)

Såg nu att et kolon innan löste problemet. Så länkar till andra projekt ska vara utan kolon och länkar till andra språk ska vara med. Precis som med kategorier alltså. - Averater (diskussion) 30 augusti 2014 kl. 09.34 (CEST)
En länk [[fa:etc]] hamnar i vänsterkolumnen bland interwikin, medan [[:fa:etc]] hamnar i löptexten. Länkar till andra projekt såsom [[d:Wikidata]] eller [[q:Wikiquote]] hamnar aldrig i västerkolumnen bland interwikin, utan hamnar alltid i löptexten, oavsett om det är kolon inblandade eller inte. -- Innocent bystander (diskussion) 30 augusti 2014 kl. 10.09 (CEST)
Bara ett kolon kan ses som en genväg att slippa specificera projektet om det är samma projekt. Den fulla länken är w:fa:برش‌نگاری_با_گسیل_پوزیترون. På samma sätt behöver man inte lägga till språk om man länkar till samma fast på ett annat projekt. Ex. q:Mark Twain, men det behövs om du vill till en annan språkversion, ex. q:en:Mark Twain. --Ainali (diskussion) 30 augusti 2014 kl. 12.32 (CEST)