Wikipedia:Bildfrågor

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök


Deltagarsidor Icon of three people in different shades of grey.svg
 Arkiv för denna sida     Genväg WP:BF
Bluegradient1.svg
Bildfrågor
Frågor som rör bilder och upphovsrätt
38254-new folder-13.svg

Observera att svenskspråkiga Wikipedia har stängt av den lokala uppladdningen av bilder. All uppladdning av bilder sker numera på Wikimedia Commons. Några av frågorna här nedan kan därför vara inaktuella.

Ställ gärna egna frågor, längst ner. Kolla gärna igenom de vanligaste frågorna rörande bilder och upphovsrätt eller arkiven innan du ställer din fråga.


Jenny Nyström[redigera | redigera wikitext]

"Tomtemor" Jenny Nyströms bilder är nu PD, vad jag förstått.

Hej! Nu är det 2017, och Jenny Nyström har varit avliden i över 70 år. Det finns nu mycket trevligt på Wikimedia Commons och säkert mycket annat som kan laddas upp. Finns det något skäl till att illustrationer/tavlor/konstverk av Jenny Nyström fortfarande kan ligga under något upphovsrättsskydd? Jenny Nyström och Curt Stoopendaal-stiftelsen har en trevlig bilddatabas c/o Kalmar läns museum, men de hävdar fortfarande copyright. Min tanke är att man inte upptäckt att det blivit ett nytt år.

Jag laddade upp en av illustrationerna från stiftelsens databas till Commons, och den pryder nu den här artikeln. Om inget skäl finns emot, tänker jag ladda upp fler bilder från deras databas. Allt gott.--Paracel63 (diskussion) 9 mars 2017 kl. 23.51 (CET)

Nej, något sådant skäl låter osannolikt. Mer troligt är, precis som du tror, att de inte har uppdaterat sidan i år (och att sidfoten med årtalet ändras i någon global inställning). Ainali diskussionbidrag 10 mars 2017 kl. 00.03 (CET)
Tack för svaret. De borde väl inte kunna hävda ny upphovsätt för digitaliseringen heller, väl…--Paracel63 (diskussion) 10 mars 2017 kl. 00.38 (CET)
Om jag åker till Paris och fotograferar Mona Lisa har jag (i Sverige) upphovsrätt till min avbildning i 50 år. Om jag lägger den i en scanner anses resultatet inte uppnå verkshöjd. Det beror alltså lite på :) //Romulus74 (diskussion) 10 mars 2017 kl. 01.32 (CET)
Om det inte finns något annat i bilden än porträttet (d.v.s. om det ur bilden inte går att skilja från en scanning) är det osannolikt att du får 50 år till. Däremot om du tar en bild på rummet och proträttet utgör endast en del av bilden så stämmer det. Detta är dock inte prövat i svensk rätt vad jag förstår så man vet ju aldrig hur det går... Ainali diskussionbidrag 10 mars 2017 kl. 08.37 (CET)
Det relevanta stadgandet finns i propositionen och lyder:
Departementschefen. I den nya lagstiftning till skydd för fotografier som nu skall genomföras bör i enlighet med kommitténs förslag skyddsobjektet, i anslutning till gällande rätt, anges som fotografisk bild. Begreppet är på sätt kommittén utvecklat rent tekniskt; principiellt ställes icke någon fordran på viss kvalitet hos bilden. En viss begränsning ligger emellertid i kravet att produkten skall utgöra en »bild». Som kommittén anfört undantages härigenom från skydd vanliga ljuskopior och liknande kopior av ritningar och handlingar; gemensamt för här avsedda fall är att den fotografiska metoden användes som medel för rent mångfaldigande. Det kunde ifrågasättas om man icke, såsom yrkats i några remissyttranden, i tydlighetens intresse borde uppställa uttryckligt undantag i detta hänseende. Det är likväl förenat med vissa svårigheter att i lagtext avgränsa det undantag man här avser. Att helt allmänt låta detta avse fotografier av ritningar och handlingar skulle föra för långt; om speciella metoder använts, exempelvis i syfte att för forskningsändamål framhäva detaljer, tydliggöra tillägg och överstrykningar o. dyl., bör fotografiet vara skyddat. Med hänsyn härtill och då något praktiskt behov av ett stadgande i ämnet knappast torde föreligga, anser jag ett sådant, liksom hittills, kunna undvaras. Jag anser icke heller anledning finnas att, på sätt yrkats från konstnärshåll, från skydd utesluta fotografier av skulpturer, målningar och andra konstverk eller reproduktioner framställda med hjälp av sådana fotografier.[1]
Det bärande är alltså "gemensamt för här avsedda fall är att den fotografiska metoden användes som medel för rent mångfaldigande". Skanner eller kamera är inte det viktiga. Man kan använda en skanner för att skapa både fotografiska bilder och fotografiska verk. Man kan använda en kamera för rent mångfaldigande. Edaen (diskussion) 10 mars 2017 kl. 08.58 (CET)
Upphovsrätt hävdas här som att "De tvådimensionella illustrationerna av Jenny Nyström är upphovsrättsskyddade enligt lag," inte bilderna av Jenny Nyströms verk. Det tyder på att man verkligen missat årsskiftet och inte hävdar upphovsrätt för digitaliseringen. Vilket inte i sig utesluter att sådan finns. --LPfi (diskussion) 10 mars 2017 kl. 09.49 (CET)
BUS har en förteckning över konstnärer vars upphovsrätt gick ut i årsskiftet; Fria konstnärer. - Skivsamlare (diskussion) 10 mars 2017 kl. 00.44 (CET)
På Commons krävs också (eller i första hand, de skulle ju inte behöva respektera svensk lag) att verket är fritt i USA. Där har dödsåret ingen betydelse för äldre verk, utan det väsentliga är när verket publicerats. Verk publicerade före 1923 är fria, medan senare verk blir fria först efter 95 år (1922+95=2017, blir alltså snart relevant om inte lagen ändras). En stor del av Nyströms produktion är tillräckligt gammal, men sådant som inte publicerades genast, och möjligen en del sen produktion, behöver inte nödvändigtvis ännu kunna laddas upp. --LPfi (diskussion) 10 mars 2017 kl. 07.26 (CET)
Hoppsan, för opublicerade verk verkar det vara 70 år pma som gäller, så de borde alla vara fria om jag förstår rätt – men om de publicerats 1923–2002 upphör upphovsrätten enligt när de publicerats, 2047 för verk publicerade 2002. (Se Commons:Copyright rules by territory och Lagen) --LPfi (diskussion) 10 mars 2017 kl. 07.50 (CET)

Använda bild märkt “Creative Commons” av upphovspersonerna?[redigera | redigera wikitext]

Ett universitet i Estland har publicerat ett verk för fri nerlastning. De har bifogat denna information: “The following license files are associated with this item: Creative Commons”. Sedan finns en symbol som består av siffran 0 i en ring och orden PUBLIC DOMAIN. Betyder detta att jag kan ta en bild ur verket och använda på Wikipedia? Jan Arvid Götesson (diskussion) 19 april 2017 kl. 10.45 (CEST)

Ja det är den starkaste nivån av frisläppning. Du behöver sedan ange den licensen när du laddar upp bilden.Yger (diskussion) 19 april 2017 kl. 10.53 (CEST)
Vilken licens ska han ange? PD eller CC0? /ℇsquilo 19 april 2017 kl. 13.03 (CEST)
Det finns inget antingen-eller-val på Commons. Det finns CC0 med förklarande text att det är samma sak som PD. Fem5 (diskussion) 19 april 2017 kl. 15.51 (CEST)

Amerikanskt foto som originalpublicerats i Sverige 1972 – möjligen fri från upphovsrätt?[redigera | redigera wikitext]

Efter att användaren Vätte postat några intressanta länkar i en fotodiskussion på Bybrunnen häromveckan slog det mig att vissa amerikanska fotografier kan vara upphovsrättsligt fria som en följd av att de varit publicerade utanför USA före 1978: se beskrivningen kopplat till "{{PD-1996}}" på den här sidan.
Jag kom därmed att tänka på ett foto som tagits inne på Walt Disney Studios våren 1972 föreställandes den unge filmtecknaren Bo Michanek från Kristianstad. I samma bild syns art directorn Ken Anderson. Bilden togs av en Disney-anställd fotograf och publicerades utan några Copyright-upplysningar i Kristianstadsbladet den 26 maj samma år. Kan den bilden vara vara public domain? Jag väckte frågan på en diskussionssida på Commons och ur det uppstod följande fråga: Kan fotografiet på något sätt ha varit upphovsrättsskyddat i Sverige år 1996? Har någon en uppfattning om detta? --N0WIS (diskussion) 9 maj 2017 kl. 21.59 (CEST)

Jag har mycket svårt att tänka mig att en sådan bild skulle uppfylla alla tre punkter i {{PD-1996}}. Och för att svara på din sista fråga så ja, den bilden bprde ha varit upphovsrättsskyddad i Sverige 1996 eftersom den då var mindre än 25 år gammal. /ℇsquilo 10 maj 2017 kl. 07.28 (CEST)

Uppladdning av misstag[redigera | redigera wikitext]

Hej.

Jag undrar om man kan få bilder raderade på commons som man själv laddat upp om man:

  1. laddat upp en bild av misstag genom att förväxla dem i all hast?
  2. ångrar sig efter ett tag?

/Christer T Johansson (diskussion) 24 maj 2017 kl. 05.38 (CEST)

Klistra in {{SD|1=G7}} (uppladdaren har 7 dagar på sig att ångra sin uppladdning på detta sätt, har det gått längre tid krävs raderingsdiskussion). Vivo (diskussion) 24 maj 2017 kl. 06.32 (CEST)
Där alltså SD står för snabbradering ("speedy delete") och G7 för den relevanta punkten i riktlinjen för snabbraderingar. Man behöver inte använda förkortningarna. --LPfi (diskussion) 24 maj 2017 kl. 13.47 (CEST)
Tack för svaren. Jag hoppas det gäller 7 dagar från uppladdning och till anmälan, och inte 7 dagar från uppladdning tills de har tid att ta hand om ärendet? Christer T Johansson (diskussion) 24 maj 2017 kl. 18.48 (CEST)
Ingen har lust att föra raderingsdiskussioner om man kan slippa, så jag antar det. Det främsta problemet med bilder som funnits länge är att de kan ha kommit i användning (möjligen på andra webbplatser), och radering i det fallet ställer till med extra arbete som man vill undvika. Jag tror också att "egen begäran" åtgärdas snabbt, då det sällan kräver något större tankearbete av administratören. --LPfi (diskussion) 24 maj 2017 kl. 20.19 (CEST)
Till skillnad från artiklarna här så har man ju kvar ett litet ägande av de filer man laddar upp, tycker jag Christer T Johansson (diskussion) 24 maj 2017 kl. 21.10 (CEST)
Bör tilläggas att jag laddade upp bilder med ett script och det blev något fel så att en massa filer som inte skulle laddas upp följde med :( Nu får jag i alla fall hjälp med att ta bort dem... Christer T Johansson (diskussion) 24 maj 2017 kl. 21.14 (CEST)
Ja, du äger upphovsrätten och man vill vara hygglig. Däremot är licensen i princip oåterkallelig: det går inte att någon måste återkalla en bokupplaga för att någon ändrat sig gällande huruvida en bild skall bli fri. Därför en tidsgräns, varefter gemenskapen måste få ta ställning till om begäran är rimlig. --LPfi (diskussion) 25 maj 2017 kl. 14.37 (CEST)
Och licensen gäller den fil som är uppladdad, inte själva bilden i sig, eller hur? Christer T Johansson (diskussion) 26 maj 2017 kl. 19.10 (CEST)
Därom tvista de lärda. På Commons hade man alltid trott så, men Creative Commons kom med en tolkning om att licensen alltid gäller själva verket (eller den fotografiska bilden i motsvarande mening). Situationen verkar så oklar att Commons slutat ge råd i frågan. Själv är jag inte jurist och kan inte avgöra om CC är ute och cyklar (tolkningen kan ju dessutom eventuellt variera enligt jurisdiktion). --LPfi (diskussion) 26 maj 2017 kl. 21.48 (CEST)