Wikipedia:Problematiska kategorier

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Edit-delete-not encyclopedic.svg
Bildinformation
Crystal Clear app help index.svg
Bildinformation
Question book-2.svg
Bildinformation
Wiki-broom.svg
Bildinformation
Sidor föreslagna för radering Problematiska kategorier Relevanskontroll Snabbraderingar

Wikipedias sidor sorteras in i kategorier. På denna sida tas problematiska kategorier som kan behöva en bredare diskussion än den som är möjlig på enskilda kategoridiskussionssidor upp. Innan denna sida skapades har kategorier stått under omröstning på Wikipedia:Sidor föreslagna för radering. Problematiska kategorier kan vara sådana som vissa användare tycker är olämplig att använda av en eller annan orsak, har fel namn eller borde användas på ett annat sätt. Orsaker kan vara:

 • Vissa användare tycker att kategorin är värdeladdad och oklart definierad, och att det därför inte går att opartiskt avgöra vilka artiklar som ska tillhöra kategorin. Exempel: Kategori:Terrorister.
 • Vissa användare ser kategorinamnet som missvisande eller felaktigt, t.ex. Kategori:Folkminne.
 • Kategorin berör personliga förhållanden som vissa användare ser som integritetskränkande, t.ex. Kategori:Personer som omkommit i flygincidenter.
 • Vissa användare tycker att kategorin är så snäv eller föränderlig att den försämrar överblicken, t.ex. Kategori:Metrokrönikörer.
 • Vissa användare tycker att kategorin borde omfatta en mindre mängd artiklar, men med bibehållet namn.
 • Vissa användare tycker att kategorin bör delas upp i flera, som inte är över- respektive underkategorier till varandra.
 • Flera kategorier överlappar varandra, men det är oklart om de överlappar varandra tillräckligt för att slås ihop, om innehåll ska omfördelas på de befintliga kategorierna och eventuella nya kategorier, eller vilket namn som är bäst för den sammanslagna kategorin.

Syftet med denna sida är att föra en diskussion kring de föreslagna kategorierna, och enas om att kategorin ska avvecklas, vara kvar eller modifieras så att den bättre avspeglar sitt syfte. Notera: om en kategori avvecklas innebär det naturligtvis inte att artiklarna i den raderas, de avkategoriseras bara.

Arbetsordning[redigera | redigera wikitext]

Anmälan görs på liknande sätt som på sidor föreslagna för radering.

Antag att du vill diskutera kategorin Kategori:Fiskar. Tillvägagångssättet är då:

 1. Lägg in mallen {{Problemkategori}} på sidan Kategori:Fiskar.
 2. Tryck här och lägg till raden {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} eller {{/Fiskar}} på angivet ställe.
 3. Skapa sidan Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar. Kopiera in mallen nedan dit, och fyll i det som saknas. Glöm inte strecket längst ned. Det används för att avskilja diskussionen från den nedanför.
 4. När diskussionen är avslutad, och om du har för avsikt att genomföra en eventuell förändring, "lås" diskussionen i Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar såhär:
  1. Lägg in {{Pkt|Beslut}} ~~~~ överst, där beslut beskriver vad man beslutat göra med kategorin ("avveckla", "behåll", "konsensus saknas", ...).
  2. Lägg in {{Pkb}} längst ned.
 5. Lägg in {{subst:Fpk|Beslut}} på kategorins diskussionssida, Kategoridiskussion:Fiskar. {{Fpk}} är en hjälpmall till {{Pk arkiv}}.
 6. Ta bort {{Problemkategori}} från de kategorisidor som skall vara kvar.
 7. Redigera den här sidan och flytta {{Wikipedia:Problematiska kategorier/Fiskar}} till precis nedanför rubriken "Avslutade diskussioner".
 8. Om diskussionen slutade i konsensus utför själva förändringen. Är ett omfattande arbete kan du begära utförande av det i Wikipedia:Robothjälp, med en hänvisning till diskussionen som resulterat i konsensus.
 9. Efter ytterligare ett tag (några veckor) skall diskussionen arkiveras. Detta sker genom att flytta diskussionen till innevarande års arkiv: 2014.

Praktiska snabblänkar för arkivering (öppna i nya fönster/flikar): Redigera omröstningssidan / Redigera innevarande års arkiv.

Ibland handlar en anmälan om flera kategorier samtidigt. Ett exempel kan vara att man vill föreslå sammanslagning av Kategori:Ester och Kategori:Estländare. Låt då en kategori vara "huvudämnet" (till exempel Wikipedia:Problematiska kategorier/Ester, och skapa en omdirigering från Wikipedia:Problematiska kategorier/Estländare. Lägg in {{Problemkategori|Ester}} på båda sidorna. Skriv in samtliga diskuterade kategorier i diskussionens överskriftsrad. Om diskussionen handlar om ett helt träd av kategorier, välj en lämplig rotkategori som "förälder" till diskussionen.

Mall för nya anmälningar[redigera | redigera wikitext]


=== [[:Kategori:Kategori som anmäles]] ===

'''Problem:''' 

'''Förslag till åtgärd:''' 

'''Anmälare:''' ~~~~

'''Diskussion:'''<br />

----

Diskussioner[redigera | redigera wikitext]

Kategori:Thalia[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategori:Thalia som är en kategori för ett släkte med ryggstränsdjur kan lätt blandas samman med Kategori:Thalia (Marantaceae) som är en kategori för ett släkte med växter.

Förslag till åtgärd: Kategori:Thalia borde döpas om till Kategori:Thalia (Salpidae)

Anmälare: AHA (diskussion) 16 juli 2014 kl. 12.45 (CEST)

Diskussion:


Kategori:Litauens provinser[redigera | redigera wikitext]

Problem: I samband med ett utbygge av artiklar om Litauen Genomförde en flytt av Litauens provinsartiklar till länsartiklar (Vilnius (provins) blev Vilnius län. o.s.v.), vilket inte torde vara kontroversiellt med tanke på hur små dessa län är och att motsvarande enheter i Estland och Lettland heter likadant. Flytten innebär dock att Kategori:Litauens provinser blivit obsolet och vi måste tillsammans göra ett ryck för att rätta till detta.

Förslag till åtgärd: Kategori:Litauens provinser flyttas till Kategori:Litauens län och alla underkategorier döps om enligt detta. Om konsensus finns för åtgärden behöver vi inte bara adminhjälp för att radera kategorier utan också eventuell bothjälp för att det ska gå så smärtfritt som möjligt.

Anmälare: ボスニア (diskussion) 14 maj 2014 kl. 21.59 (CEST)

Diskussion:


Kategori:Ryska imperiet[redigera | redigera wikitext]

Problem: Ryska imperiet flyttades till Kejsardömet Ryssland

Förslag till åtgärd: Flytta kategorins innehåll till Kategori:Kejsardömet Ryssland och även döpa om underkategorierna.

Anmälare: Erik gbg (diskussion) 1 april 2014 kl. 14.16 (CEST)

Diskussion:
Inga invändningar.--ボスニア (diskussion) 1 april 2014 kl. 15.40 (CEST)

Fixat Fixat. Mvh. Erik gbg (diskussion) 2 april 2014 kl. 15.11 (CEST)


Kategori:Romer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Denna kategori lider av samma problem som kategorin Kategori:Judar hade. Den används för att etikettera och peka ut människor med en vis etnicitet.

Förslag till åtgärd: Samma åtgärd som för Kategori:Judar Se Kategoridiskussion:Judar.

Anmälare: Stigfinnare (disk) 29 november 2013 kl. 08.45 (CET)

Diskussion:
Håller helt med om ovanstående, och den användningen av kategorin ska avskaffas. Men: Kategorin verkar också samla artiklar om olika företeelser med anknytning till romer. Hur ska vi göra där? /NH 30 december 2013 kl. 14.24 (CET)

Jag håller inte med, utan tycker kategorin ska behållas. Dels utgör den en huvudkategori för många aspekter av romsk kultur, både på svenska och andra språk av Wikipedia. Dels har dessa personer (som på engelska Wikipedia ligger i underkategorin Romani people) lika stor rätt att bli kategoriserade och synliggjorda som andra minoriteter. En närmare parallell är väl kategori:samer som har underkategorier för personer som är samer i Sverige, samer i Finland, och så vidare. Det man kan se över och skärpa är gränsdragningen för när kategoriseringen är relevant, t.ex. när personer gjort sig kända som talesmän för sin grupp, så att kategoriseringen blir mer sparsam än den kan bli utan regler. --LA2 (disk) 30 december 2013 kl. 23.56 (CET)
Nu kategoriseras ju inte artiklar för att personerna de handlar om ingår i minoriteter som har "rätt" att bli synliggjorda. Inte heller följer vi engelskspråkiga Wikipedias kategorisering utifrån etnicitet. Sättet Kategori:Samer används på är också delvis avvikande. Men det stämmer att kategorin samlar andra kategorier som rör romsk kultur. /NH 8 januari 2014 kl. 10.43 (CET)
Att fylla kategori:romer med lite diverseartiklar som kris (domstol), Romanoa Riksorganisation och Förintelsen (!) är att använda den som slaskkategori. Då fyller den ingen vettig funktion. Ska den bara innehålla romska "företrädare" eller whatever så bör den heta något annat. Ska vi ha kurder, tamiler, etc. så ska vi sjävklart ha kvar den för romer. Och judar. Det framstår faktiskt som ytterst suspekt att det anses tabu ens med judiska författare, men inte kurdiska författare, journalister och musiker.
Det här nästan-men-inte-riktigt-förbudet mot kategorisering efter etnicitet är inte hållbart. Det är direkt olämpligt att Django Reinhardt får vara fransman, belgare och rom (helt korrekt) medan Woody Allen bara är amerikan (helt fel). Det här nervösa tassandet kring "jude" blir ju så skenheligt att det skulle kunna uppröra sionister och antisemiter i lika hög grad.
Peter Isotalo 16 januari 2014 kl. 14.37 (CET)
Håller med och jag försökte förgäves göra den poängen i den diskussionen, men det blev för laddat.--ボスニア (disk) 17 januari 2014 kl. 15.28 (CET)
Jag ska förresten tillägga att all diskussion om olagligheter varit väldigt vilseledande. Den enda relevanta lagen, PuL, riktar helt och hållet in sig på att skydda personlig integritet för icke-offentliga personer, d.v.s. såna som Wikipedia inte har biografier om. Skulle PuL faktiskt förbjuda publicering av uppgifter om etnicitet i alla fall så skulle det vara förbjudet även i löpande text. Det är "behandling" av digital information i nästan vilken form som helst som gäller, inte bara kategoriseringar.
Peter Isotalo 19 januari 2014 kl. 22.16 (CET)
Jag anser inte att vi ska ha kategorier av detta slag som kategoriserar etniciteter eller religioner. "Personligheter inom romsk kultur" är bättre, eller liknande. dnm (d | b) 9 maj 2014 kl. 02.59 (CEST)

Kategori:Amerikaner med serbiskt ursprung[redigera | redigera wikitext]

Problem: Motsvarande kategorin för svenskar med serbiskt ursprung har ett förbud mot att inkludera personer födda i Sverige. Den här kategorin innehåller en amerikan född i USA. Kategorinamnet är problematiskt i och med att det finns många kategorier i stil med svenskamerikaner (amerikaner med x ursprung är kategoriserade på två olika ställen med olika typer av kategorinamn, vilket gör kategorierna svåra att hitta).

Förslag till åtgärd: Radera kategorin om dit inte dyker upp artiklar om amerikaner födda i Serbien. Det kunde också klargöras huruvida bosnienserber osv. ska vara med. Ett annat förslag är att ändra på policyn så att även svenskar med serbiskt ursprung ska inkludera alla som har någon koppling till Serbien.

Anmälare: Prematureburial (disk) 7 november 2013 kl. 10.21 (CET)

Diskussion:
Läget har ändrats såtillvida att Catherine Oxenberg tydligen har år 2007 fått serbiskt medborgarskap. Därför flyttar jag henne till Kategori:Serber. I stället lägger jag till Dejan Stojanović, en amerikansk poet född i Kosovo. Ska kosovofödda serbamerikaner vara med i kategorin och gäller det i så fall personer födda under en viss historisk period? Ska kategorin döpas om till Serbamerikaner??? Prematureburial (disk) 7 november 2013 kl. 10.48 (CET) Jag avstår trots allt från att lägga till personer till den här kategorin. Det känns för komplicerat. Prematureburial (disk) 7 november 2013 kl. 10.52 (CET)

Kategori:Lagar uppkallade efter personer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin samlar både naturvetenskapliga, matematiska och juridiska lagar (med mera). I nuläget blir det en märklig sammanställning. Diskussion har tidigare pågått (eller pågår fortfarande) på diskussionssidan, men jag undrar om denna kategori verkligen behövs (oavsett vilken typ av lagar den innehåller).

Förslag till åtgärd: Radera, eventuellt dela upp i andra kategorier

Anmälare: Lixer – Kontakt 20 oktober 2013 kl. 13.34 (CEST)

Diskussion:
Jag är tveksam till om det behövs en separat kategori för naturvetenskapliga lagar. Det är ofta lite en slump exakt vad sådana heter, om de kallas lag eller inte. I juridiska fall finns oftare en intressant personkoppling.

andejons (disk) 20 oktober 2013 kl. 15.04 (CEST)

Håller med om att det kan vara intressant när det gäller juridiska lagar, men inte i övrigt. Thoasp (disk) 20 oktober 2013 kl. 20.15 (CEST)
Tycker det är minst lika intressant i naturvetenskap som juridik. Dela antingen upp, eller skrota helt. J 1982 (disk) 1 november 2013 kl. 15.07 (CET)

I första hand dela upp. I andra hand behåll enbart de juridiska, men då bör den kanske heta "Juridiska lagar uppkallade efter personer" så att inget annat hamnar i den. I tredje hand skrota helt. /Mikael Lindmark (disk) 16 januari 2014 kl. 12.22 (CET)

Kategori:Mexikanska wrestlare och Kategori:Luchadores[redigera | redigera wikitext]

Problem: Egentligen är det här helt legit. Det finns Mexikanska wrestlare och det finns luchadores. Det är inte per definition samma sak. Problemet i det här fallet är att väldigt få vet om det. En luchador (luchadores i plural) är en utövare av lucha libre och för att anses som en luchador så måste du ha wrestlat i ett förbund med lucha libre regler. Man är alltså inte automatiskt en luchador bara för att man är mexikansk wrestlare. Detsamma gäller andra wrestlare, har man inte wrestlat i ett förbund med lucha regler så är man ingen luchador, oavsett vad man kommer ifrån. Det spelar ingen roll vilken stil man har i ringen. Rey Mysterio till exempel var en luchador som Rey Misterio Jr. när han höll till i AAA 1992-1995. Sedan dess har han bara wrestlat i mainsteamförbund i USA och är så tillvida ingen luchador längre. Skall han då fortfarande kategoriseras som luchador? En som Mistico II eller Soberano som aldrig har wrestlat utan för ett lucha libre förbund är alltså inte per definition Mexikanska wrestlare utan dom platsar bara i kategorin Luchadores.

Väldigt krångligt som sagt, har någon en idé på vad som kan göras?

Förslag till åtgärd: Just nu har jag gjort så att Luchadores är en underkategori till Mexikanska wrestlare. Tycker ni detta är en bra lösning?

Anmälare: Mysterio (disk) 8 september 2013 kl. 16.16 (CEST)

Diskussion:

Om någon är "Långtbortistansk stavhoppare utan ansats" så brukar han kunna kategoriseras som sådan, även om han sedan går över till att "hoppa med ansats", åtminstone om han gjort något som är värt att nämna i den första grenen. Så om någon "inte är luchador längre" ska inte spela någon roll. Vederbörande kan kategoriseras så ändå, detta på sina historiska meriter. I övrigt har jag inget att tillägga, det här är inte mitt ämne. -- Lavallen (blockera) 8 september 2013 kl. 17.59 (CEST)
Varför är luchadores underkategori till mexikanska wrestlare? Enligt lucha libre finns denna variant av sporten också i andra länder. Och varför heter huvudkategorin inte fribrottning, såsom huvudartikeln? Är lucha libre uttryckligen en variant av wrestling eller är de två självständiga typer av fribrottningsshow? --LPfi (disk) 10 september 2013 kl. 14.16 (CEST)
Jag vet inte, men det kändes ännu konstigare ifall man gjorde tvärtom. Nja, alltså det är en gråzon vad det gäller lucha libre i andra länder då de förbunden oftast inte tillämpar de originella reglerna. Däremot kan ju idrottare från andra länder komma till Mexico och vara med i en lucha libre show och då blir de luchadores. Det är väl ändå en annan typ av fribrottningsshow kan man säga. Bara för att man wrestlar "lucha libre stilen" (highflying, riskfyllda manövrar och typiska lucha libre moves) så gör det absolut inte att man automatiskt är en luchador. Kravet är att du skall ha tävlat i ett godkänt lucha libre förbund (de har en stor kommitté i Mexico som bestämmer och godkänner förbund, matcher, masker, regler osv) och då med lucha libres speciella regler. Skillnaden vad det gäller regler är solklar och därför anser jag och många andra som är insatta i ämnet att det är en annan "sport" än vanlig wrestling. Mysterio (disk) 10 september 2013 kl. 17.21 (CEST)
Om det är en annan sport bör det inte vara en underkategori.
Om ett land har ett förbund för "lucha libre" och reglerna liknar dem i Mexiko, tycker jag det är ett mindre problem att lägga utövarna under luchadores än att lägga dem i någon helt annan kategori. I landsspecifika underkategorier kan man påpeka att reglerna skiljer sig från de mexikanska.
--LPfi (disk) 13 september 2013 kl. 13.06 (CEST)

Är inte en del av problemet att kategorierna är uppdelade efter nationalitet och regelverk samtidigt utan att det sägs klart ut. En mexikansk wrestlare torde väl kunna tillhöra kategorin antingen han är från Mexiko eller för att han följer de mexikanska reglerna. (Det finns universella regler inom brottning och wrestling, t ex lucha libre, grekisk romersk och så vidare, men det finns också regionala regler som till exempel lucha canaria, och kanske borde man räkna även amerikansk fribrottning/lucha americana/wrestling som regional stil). Ett kategoriträd borde alltså, enligt min mening, dela upp brottarna efter typ av regler och ett annat kategoriträd dela upp efter brottarnas nationalitet. Då kanske problemen som nämns ovan kan lösas. Inte heller jag har detta som specialintresse. --Xauxa (disk) 17 september 2013 kl. 23.53 (CEST)

OK, här kommer ett förslag till en lösning:

 • 1. Radera Kategori:Luchadores
 • 2. Lägg in samtliga luchadores i Kategori:Mexikanska wrestlare
 • 3. Förklara på toppen av Kategori:Mexikanska wrestlare att det finns en skillnad mellan lucha libre och wrestling men att alla finns i denna kategori
 • 4. Ha Kategori:Luchadores i Consejo Mundial de Lucha Libre och andra liknande kategorier som underkategori till Kategori:Mexikanska wrestlare som i sin tur bör vara en underkategori till både Kategori:Lucha libre och Kategori:Mexikanska idrottare

Skriv bara en signering här nedan om ni stöttar lösningen. Mysterio (diskussion) 26 februari 2014 kl. 02.29 (CET)


Kategori:Mossor, Kategori:Bladmossor, Kategori:Egentliga bladmossor, Kategori:Bryophyta, Kategori:Bryopsida[redigera | redigera wikitext]

Problem:

 • In English: The 5 categories do not clear define how to understand the titles, but no matter how you define the groups there must be overlap between these 5 categories.
 • På dansk: De 5 kategorier definerer ikke klart hvordan man skal forstå deres navne, men uanset hvordan man definerer grupperne, må der være et overlap mellem de 5 kategorier.

Förslag till åtgärd:

 • In English: Write in the category pages what the intended use of the category is, and then merge categories about the same groups.
 • På dansk: Skriv på kategorisiderne hvad kategorierne er beregnet til, og slå så kategorier om den samme gruppe sammen.

Anmälare: Byrial (disk) 24 maj 2013 kl. 09.31 (CEST)

Diskussion:

Egentligen behövs bara Kategori:Mossor avvecklas då mossor inte är en taxonomisk grupp, de andra är entydiga, 2 för det svenska namnet och 2 för det vetenskapliga namnet (pga vårt duala kategoriträd). --Nordelch För Wikipedia - i tiden 24 maj 2013 kl. 09.42 (CEST)

Hur fungerer jeres duala kategoriträd? Om Kategori:Bladmossor og Kategori:Bryopsida er den samma, vilken av kategorierna måste ha språklänkar till andra Wikipediaer om ämnet? Jeg fandt disse kategorierna pga. interwiki-konflikter. Byrial (disk) 24 maj 2013 kl. 10.07 (CEST)
I första hand det svenska namnet, det finns bara ett fåtal andra språkversioner som likaså har ett dualt kategoriträd. --Nordelch För Wikipedia - i tiden 24 maj 2013 kl. 16.06 (CEST)

Kategori:Mördare och Kategori:Personer dömda för mord[redigera | redigera wikitext]

Problem: Överlappande.

Förslag till åtgärd: Avveckla Kategori:Personer dömda för mord, och använd Kategori:Mördare enligt Wikipedia:Att skriva om brott

Anmälare: Yvwv [y'vov] 29 april 2013 kl. 02.56 (CEST)

Diskussion:
Jag är osäker på vilken del av riktlinjen som åsyftas? Jag hittar inget speciellt om hur kategorier skall namnges.

andejons (disk) 29 april 2013 kl. 08.46 (CEST)

Jag antar att det är frågan om kriterierna för att kalla någon mördare. Ur ingressen: "Det är viktigt att inte ange någon som gärningsman om denne inte blivit dömd, och att inte publicera namn som annars inte är kända.", ur Artiklar om brottslingar: "Brottslingar bör endast få egna artiklar om de i mycket omfattande grad är kända av allmänheten." och ur Kända personer som begår brott: "I artiklar om nu levande personer som primärt är kända för något annat, så bör ett brott endast anges om bland annat dom avkunnats, och om brottet nämnts i etablerade medier tillsammans med personens namn."
Jag hyser inte mycket hopp om att riktlinjen följs. Kategori:Mördare har inte varit välbevakad hittills och kategorier används ofta utan att man läser eventuella beskrivningar på kategorisidan. Det är en fördel om själva kategorinamnet är tydligt. Men kanske vi vill inkludera en del mördare som aldrig blivit dömda (åtminstone i Finland håller man inte rättegång om den misstänkte avlidit, vilket inte är ovanligt ifråga om uppmärksammade mord)?
Gränsdragningen borde hur som helst vara tydlig. Vill vi inkludera "illegala kombatanter"? Agenter? Personer som antas ha begått ett mord men inte dömts (här finns många gråzoner)? Oskyldigt dömda? Personer dömda av improviserade eller annars suspekta domstolar? Jag tror vi bör ta ställning till sådana frågor innan vi besluter om namnet.
--LPfi (disk) 29 april 2013 kl. 20.40 (CEST)
Det finns en del gråzoner. De flesta i Kategori:Mördare med underkategorier kan föras över till Kategori:Personer dömda för mord. Sedan har vi uppenbara mördare som Vlado Tjernozemski som dräptes på bar gärning, något mindre uppenbara mördare som Lee Harvey Oswald och så sådana herrar som Adolf Hitler och Josef Stalin - fast de var ju identiska med Rättvisan i sina länder. /rrohdin (disk) 10 maj 2013 kl. 19.06 (CEST)
Att artiklarna i Kategori:Mördare kan föras över till Kategori:Personer dömda för mord beror långt på att jag rensade i kategorin för inte länge sedan. Om jag minns rätt tog jag bort ungefär hälften, då resten inte var mördare eller inte hade någon pålitlig källa som bekräftade det. --LPfi (disk) 10 maj 2013 kl. 22.41 (CEST)

Kategori:Gunstlingar vid svenska hov[redigera | redigera wikitext]

Problem: Gunst och gunstling är inte tillräckligt välavgränsat för en kategori.

Förslag till åtgärd: Töm och radera.

Anmälare: 78.78.52.89 6 april 2013 kl. 20.13 (CEST)

Diskussion:
Instämmer med anmälan. Dessutom kunde/kan man stå högt i gunst för att sedan hamna i onåd. Vi skulle sannolikt inte ha en kategori kallad "före detta gunstlingar..." och då blir detta inte heller rimligt. Töm och radera. Riggwelter (disk) 6 april 2013 kl. 20.20 (CEST)

Jag har svårt att förstå Riggwelters argument ovan. Om en person är relevant som advokat används kategorin advokat även om personens yrke har upphört. Så är även fallet när det gäller mätresser, som är en närliggande informell kategori: vi använder kategorin mätresser för de som benämns mätresser och är kända som sådana och vi använder den även om de vid något tillfälle upphör att vara mätresser. Denna kategori bör inte få någon särbehandling.--Aciram (disk) 11 november 2013 kl. 18.32 (CET)
Instämmer. Alldeles för subjektivt. andejons (disk) 6 april 2013 kl. 21.36 (CEST)
Instämmer med ovanstående. Sophie (disk) 18 april 2013 kl. 21.50 (CEST)
Jag kan inte instämma. Begreppet gunstling är mycket väl känt inom den historiska forskningen. Gunstlingar spelade en stor roll i historien och det finns ett intresse av att finna dem och slå upp dem. Det finns ingen anledning till varför personer som intresserar sig för historia inte ska kunna funna exempel på gunstlingar, när det är ett sådant känt begrepp inom historisk forskning. Om vi ska benämna folk som det i artiklar finns det ingen anledning till varför vi inte ska kunna finna dem i en kategori. Lösningen på problemet ni nämner är mycket enkel: vi placerar in personer i denna kategori som benämns gunstlingar i historiska fackböcker. Så gör vi även i andra fall och det här bör inte skilja sig från det. Även andra språkversioner har denna kategori, och jag förstår inte varför vi då ska hålla en lägre nivå. Vi sänker kvaliteten på Wikipedia som uppslagsverk om vi försvårar för användaren att finna exempel på gunstlingar genom att ta bort en samlingskategori. --Aciram (disk) 11 november 2013 kl. 14.50 (CET)
"Gunstling" har ingen som helst fackhistorisk koppling utan är bara en generell beskrivning på vad vi idag skulle kalla "favorit" eller helt enkelt "nära vän". Kategorin är i praktiken omöjlig att avgränsa eftersom den är för löst definierad. Den skulle vara lika hopplös att underhålla som dess hypotetiska motsats: kategori:fiender till svenska hov.
Så jag håller med: töm och radera.
Peter Isotalo 24 januari 2014 kl. 01.28 (CET)

Kategori:Djurlöss[redigera | redigera wikitext]

Problem: Dublett till Kategori:Löss.

Förslag till åtgärd: Slä ihop.

Anmälare: Lophotrochozoa (disk) 13 mars 2013 kl. 22.23 (CET)

Diskussion:

Hopslagning lämpligt, ja. Men under vilket namn? Dyntaxa kallar Phthiraptera för "djurlöss", och jag vet ingen bättre svenskspråkig auktoritet som säger något annat. Lsj (disk) 13 mars 2013 kl. 23.29 (CET)

Flytta över de sidor som ligger i kategorin löss till kategorin djurlöss. Djurlöss är ett bättre kategorinamn, då blir det ingen risk för förväxling med växtlöss. Höstblomma (disk) 16 mars 2013 kl. 09.15 (CET)

Kategori:Egentliga insekter[redigera | redigera wikitext]

Problem: Dublett till Kategori:Insekter

Förslag till åtgärd: Slå ihop.

Anmälare: Lophotrochozoa (disk) 9 mars 2013 kl. 21.56 (CET)

Diskussion:
Egentligen behöver kategorierna inte vara dubletter eftersom Insekter kan syfta på överklassen Hexapoda och Egentliga insekter kan syfta på klassen Insecta. Eftersom artikeln Insekter handlar om Insecta tolkar jag dem som dubletter.

Hur vanligt är det att taxonet Hexapoda kallas för insekter istället för sexfotingar? Jag hittar inga bra källor för det. Generellt verkar trivialnamn med "egentliga" vara en föråldrad företeelse inom taxonomin. Utifrån detta tycker jag att dessa båda kategorier är synonyma och bör slås ihop. Men om det finns samtida auktoriteter som använder sig av Insekter (Hexapoda) och Egentliga insekter (Insecta) så är läget såklart ett annat. --AHA (disk) 13 mars 2013 kl. 12.44 (CET)
Sexfotingar är nog äldre, nu hade jag svårt att hitta källor på nätet men det finns med t.ex här på projekt Runeberg, här i SAOB. För NE:s uppslag om Hexapoda, se här. Jag tror visserligen också att man åtminstone försöker arbeta bort namn med "egentliga" och liknande mindre tydliga epitet, men det kanske inte gäller överallt, och jag tycker ändå att vi bör ansluta oss till Dyntaxas terminologi. Rent praktiskt behöver de svenska kategorierna då inte slås ihop, utan egentliga insekter underordnas insekter. Sedan får man flytta om övriga underkategorier så att de hamnar rätt och ordna in de artiklar som nu ligger direkt under egentliga insekter i mer specifika underkategorier.
Frågan togs för övrigt upp på Användardiskussion:Lsjbot/Projekt alla arter#Insekter/egentliga insekter för ett tag sedan. Det kommer behövas en del ändringar i taxoboxar också för att få konsekvens, men det får kanske vänta tills Lsjbot är klar med skapardelen bland insekterna. Höstblomma (disk) 16 mars 2013 kl. 09.07 (CET)
De båda äldre källorna är otydliga om det heter sexfotingar eller insekter - och NE är sällan en bra källa för taxonomi. Så länge det inte är brukligt inom den samtida forskningen så bör inte svenska wikipedia gå i bräschen för att det svenska trivialnamnet för Hexapoda ska vara Insekter. --AHA (disk) 17 mars 2013 kl. 19.04 (CET)
Men nu ser jag ju att Dyntaxa, som du säger, använder sig av denna terminologi. Det sätter ju saker i ett helt annat ljus. De använder sig av källan: Gärdenfors, U., Hall, R., Hallingbäck, T., Hansson, H. G. & Hedström, L. (2003) Djur, svampar och växter i Sverige 2003. Förteckning över antal arter per familj. ArtDatabanken Rapporterar 5, ArtDatabanken, Uppsala. (reviderad excelfil med svenska djurfamiljer). - så då tycker jag verkligen att sv.wiki också kan använda dessa trivialnamn. --AHA (disk) 17 mars 2013 kl. 19.10 (CET)

Den här diskussionen har stått still länge nog. Några synpunkter om jag sätter Lsjbot på att göra om kategorierna så att Insekter=Hexapoda och Egentliga insekter=Insecta, med följdändringar i diverse andra kategorier? Lsj (diskussion) 14 juli 2014 kl. 17.52 (CEST)

Låter bra. - Averater (diskussion) 14 juli 2014 kl. 18.10 (CEST)
Jag tycker vi följer Dyntaxa, dvs - Det låter bra! --AHA (diskussion) 15 juli 2014 kl. 09.08 (CEST)

Kategori:Barndom[redigera | redigera wikitext]

Problem: Lite underliga underkategorier (pedofili t. ex.) Förslag till åtgärd:

Anmälare: Kattegatt (disk) 8 december 2012 kl. 10.56 (CET)

Diskussion:

Ganska oproblematisk, tror snarare vissa ämnen är kontroversiella. Det står tydligt att kategorin samlar just artiklar som har med barndomen att göra. J 1982 (disk) 16 december 2012 kl. 12.56 (CET)

Kategori:Utbildning efter typ och Kategori:Universitet och högskolor efter typ[redigera | redigera wikitext]

Problem: "Typ" är ett oklart begrepp. Utbildningar kan i stället sorteras efter ämne, huvudmannaskap, organisationsform eller nivå.

Förslag till åtgärd: Radera.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 24 september 2012 kl. 18.04 (CEST)

Diskussion:
Behåll Omfattande interwiki, naturlig indelning. Visst är begreppet oklart, men det framgår av sammanhanget vad det syftar på. Tostarpadius (disk) 19 oktober 2012 kl. 17.00 (CEST)


Kategori:Skolformer[redigera | redigera wikitext]

Problem: Artikeln innehåller utbildningsinstitutioner som definieras efter nivå, efter ämnesinriktning, efter ägandeform, efter pedagogik och andra

Förslag till åtgärd: Komplettera med Kategori:Utbildning efter nivå, Kategori:Utbildning efter land, Kategori:Pedagogik m fl andra kategorier.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 21 september 2012 kl. 15.03 (CEST)

Diskussion:
Hur menar du att man ska komplettera detta, i själva kategorin eller ersätta kategorin? Om det är att lägga till dem i kategorin är det väl bara att göra det? Vänligen, dnm (d | b) 21 september 2012 kl. 15.40 (CEST)

Det känns märkligt att man har en kategori där skolor för småbarn samsas med kvalificerade högskoleutbildningar. Till en början kan man sortera in artiklarna i kategorierna Kategori:Grundskola, Kategori:Sekundärutbildning och Kategori:Högre utbildning. /Yvwv [y'vov] 21 september 2012 kl. 16.36 (CEST)
Jo det håller jag med om! Det låter som att skolformer är någon mer grundläggande kategorisering som har flera möjliga utvecklingsgrenar. dnm (d | b) 21 september 2012 kl. 17.30 (CEST)
Ser kategorin som ganska oproblematisk, men har inget emot indelningen i underkategorier. J 1982 (disk) 23 september 2012 kl. 12.40 (CEST)
ser också som oproblematisk och passande för udda skolor som Waldorf mfl. Föreslår denna anmälan avslutas utan åtgärd.--Yger (diskussion) 15 april 2014 kl. 15.24 (CEST)

Kategori:Wikipedia:Rekommenderat innehåll[redigera | redigera wikitext]

Problem:
Saxat från diskussionssidan:
"Jag tycker vi kan radera denna kategori. Ser inte riktigt meningen med den. Exempelvis bör Kategori:Wikipedia:Rekommenderade artiklar ligga i samma kategori, Wikipedia:Utvalda artiklar Kategori:Wikipedia:Utvalda artiklar, som sina syskon (bra och utmärkta) gör. Vidare bör kategorier rörande projekt förpassas till respektive projekts underkategorier. – GeMet [diskussion] 14 september 2012 kl. 02.24 (CEST)"

Förslag till åtgärd:
Avskaffa, se ovan.

Anmälare:
GeMet, den 18 september 2012 kl. 15.26 (CEST)

Diskussion:
Stöder ej. Bra och utmärkta kallas utvalda eftersom de gått igenom en - visserligen bristfällig, men dock - urvalsprocess. Vem som helst kan markera en artikel som rekommenderad. /rrohdin (disk) 26 december 2012 kl. 19.55 (CET)

(notera min strykning ovan) Det låter på dig som att Rekommenderade artiklar inte hör bland Utvalda artiklar. Om så fallet är – bör sidan ändras, och den gröna stjärnan tas bort. Mvh – GeMet [diskussion] 27 januari 2013 kl. 10.56 (CET)

Kategori:Missbruk[redigera | redigera wikitext]

Problem: Detta verkar vara en dålig översättning från engelskans abuse, också artikeln missbruk verkar vara en översättning. Men på svenska ser vi inte trakasserier, religiös förföljelse och brott mot mänskliga rättigheter som missbruk även om det är brottsligt (det kan inte vara missbruk eftersom det inte är bruk), abuse har en vidare innebörd. Kategorin behövs däremot för substansmissbruk och annat missbruk, vilka inte kan underordnas beroende (allt missbruk beror inte på beroende).

Förslag till åtgärd: Omkategorisera artiklarna i kategorin, och låt kategorin i första hand handla om substansmissbruk och sedan annat missbruk där ordet "missbruk" förekommer i överförd bemärkelse.

Anmälare: 78.78.139.200 26 juni 2012 kl. 17.34 (CEST)

Diskussion:

Håller helt med dig, 78.78.139.200. "Abuse" betyder väl snarare "att uttnyttja"? Man kan ju inte direkt "missbruka" minderåriga t.ex. Groff (disk) 28 juni 2012 kl. 22.34 (CEST)

Och "child abuse" är barnmisshandel. Jag är också för flytt till något annat. J 1982 (disk) 4 juli 2012 kl. 21.35 (CEST)
Vi får väl helt enkelt sudda bort Kategori:Missbruk från berörda sidor och utöka artikeln om missbruk, som just nu mest ser ut som en förgreningssida eller kategori. Om ingen har något emot det börjar jag så fort som möjligt. Själva huvudartikeln kommer jag dock att behöva hjälp med. Groff (disk) 28 juli 2012 kl. 16.44 (CEST)
Hmm... märkte nu att jag i min iver och otålighet kom att överlappa en del med kategori:Beroende men det ska nog inte vara något problem hoppas jag. Groff (disk) 28 juli 2012 kl. 20.21 (CEST)
Nej - jättebra gjort!--78.79.160.42 28 juli 2012 kl. 20.22 (CEST)

Kategori:Djurliv[redigera | redigera wikitext]

Problem: Meningslös kategori.

Förslag till åtgärd: Avskaffa.

Anmälare: Lophotrochozoa (disk) 24 april 2012 kl. 23.54 (CEST)

Diskussion:

Instämmer med anmälan. Meningslös och enkel att avveckla. Lsj (disk) 25 april 2012 kl. 00.11 (CEST)

Har stoppat in lite fler artiklar och kategorier nu, som inte direkt rör enskilda sorters djur. J 1982 (disk) 26 april 2012 kl. 16.08 (CEST)
Ska vi tolka det som att du tycker kategorin borde bevaras? Vilken funktion anser du att den fyller? Vad är den gemensamma nämnaren som förenar jakt, rom och gång? Lsj (disk) 26 april 2012 kl. 16.13 (CEST)
Att det rör djurens liv, och som sagt, inte enskilda sorters djur. J 1982 (disk) 26 april 2012 kl. 16.14 (CEST)
Mycket sådant skulle egentligen lika bra kunna placeras in under djur eller någon underkategori där och en del passar att placera in under natur. Därtill lite konstigt med interwikilänkningen. I princip känns kategorin som ett överflödigt mellansteg. Höstblomma (disk) 27 april 2012 kl. 20.43 (CEST)
Kategorin "Djur" bör vara för olika sorters djur (som apa, hund och katt). J 1982 (disk) 29 april 2012 kl. 19.01 (CEST)
Instämmer med J1982. Fernbom2 (disk) 20 juni 2012 kl. 16.38 (CEST)

Kategori:Kyrkofastigheter[redigera | redigera wikitext]

Problem: Verkar blanda fastighet i juridisk och vardaglig betydelse.

Förslag till åtgärd:

Flytta till kategori kyrkobyggnader.

Anmälare: Edaen 24 januari 2012 kl. 14.29 (CET)

Diskussion:
Är inte helt säker men som jag tolkar kategorierna kyrkobyggnader är de för specifika kyrkor, medan "kyrkofastigheter" verkar innehålla artiklar om typer av anläggningar/fastigheter som ägs/används av kyrkor, t.ex. församlingshem och gravkapell. Entheta 2 februari 2012 kl. 01.12 (CET)

Ja, den föreslagna flytten vore ännu sämre än nuvarande ordning. En kyrkobyggnad är en kyrka; ordet används när man har anledning att förtydliga att det är en byggnad man avser och inte ett kyrkosamfund eller "den världsvida kyrkan", det vill säga kollektivet av alla kristna. För kyrkobyggnader finns redan väl utbyggda kategoriträd; det här handlar om andra kyrkliga byggnader. Kanske kunde just kategori:kyrkliga byggnader vara ett möjligt namn. /Dcastor 2 februari 2012 kl. 01.38 (CET)
Ja, Dcastors förslag verkar bra. Edaen (diskussion) 7 mars 2012 kl. 22.17 (CET)
En flytt av kategorin bör rimligtvis medföra en flytt av huvudartikeln kyrkofastighet. //Essin (diskussion) 7 mars 2012 kl. 22.30 (CET)
Eller att kategorin splittras upp så att kyrkofastigheter (eller annat namn) handlar om kyrkojord med prästlönefömåner, om de handlar om jord, klosters egendomar med mera. Edaen (diskussion) 7 mars 2012 kl. 22.49 (CET)
Edaens förslag om uppsplittring låter klokt. Men ingen av kategorierna bör heta "kyrkofastigheter", eftersom det lätt misstolkas. Kategori:Kyrkliga byggnader och Kategori:Kyrkligt markinnehav kanske? Lsj (disk) 20 april 2012 kl. 13.57 (CEST)

Kategori:Statens vilt[redigera | redigera wikitext]

Problem: Borde heta Kategori:Svenska statens vilt för det globala perspektivets skull.

Förslag till åtgärd:

Anmälare: AHA 17 januari 2012 kl. 20.28 (CET)

Diskussion:

Är "statens vilt" måhända en term som inte används annat än i Sverige? Jag antar att man i Finland inte kände något behov av att fortsätta traditionen med "kronans vilt", och det är väl snarare den senare termen som kan antas ha motsvarighet utomlands (delar av Brittiska samväldet?). Hur är det i det kontinentala Europa? --LPfi 17 januari 2012 kl. 20.42 (CET)

Även om inte termen finns i andra länder så tycker jag att det skulle vara tydligare för läsaren om det gjordes klart att det är Sverige som kategorin avser. Se exempelvis kategorisamlingen i artikeln varg. --AHA 17 januari 2012 kl. 21.07 (CET)
I så fall blir det väl "Svenska Statens vilt", "Finländska Statens vilt", om nu Statens vilt är ett namn. Men vi skriver ju "Transportstyrelsen" och "Melodifestivalen" utan "Svenska" framför. J 1982 17 januari 2012 kl. 22.47 (CET)

När jag tittar närmare ser jag att kategorin är mycket problematisk av en helt annan anledning. "Statens vilt" motsvarar "fridlysta djur" i Finland. Skall varje allmänt fridlyst djur ha en kategori för varje land vi har information om? Jag tror detta är något som mycket bättre förklaras i artikeln om djuret ("vargen är fridlyst i stora delar av Europa, men ...") och i artikeln Statens vilt eller med den sammanhörande listartikel. --LPfi 18 januari 2012 kl. 20.10 (CET)


Kategori:Registrerade trossamfund[redigera | redigera wikitext]

Problem: Vad avser den här kategorin? Jag gissar att det handlar om registrerade trossamfund i Sverige, men det framgår inte i kategorinamnet, så det är osäkert. Och bara ett fåtal är listade i kategorin. Enligt Wikipedia:Globalt perspektiv bör det isåfall framgå i kategorinamnet. Dock kan man fråga sig om kategorin isåfall är relevant. Vill vi isåfall ha motsvarande kategorier för trossamfund som har liknande status i andra länder? Det är jag skeptisk till, då det skulle bli väldigt otympligt.

Förslag till åtgärd: Byt namn till Kategori:Registrerade trossamfund, alternativt radera.

Anmälare: Entheta 13 januari 2012 kl. 18.18 (CET)

Radera: Den här och narkotikaklassade läkemedel kan göras om till lista . J 1982 16 januari 2012 kl. 22.37 (CET)

Diskussion:
Japp, precis samma problem är det med Kategori:Narkotika och dess underkategori Kategori:Narkotikaklassade läkemedel. Nirmos 13 januari 2012 kl. 18.21 (CET)

Ja, och vid behov kan man skapa olika listor över narkotikaklassade läkemedel och registrerade trossamfund i diverse länder, och uppdatera när det behövs. J 1982 17 januari 2012 kl. 22.49 (CET)
Ja, jag håller med om att dessa är sådana fall då listor är bättre än kategorier. Entheta 18 januari 2012 kl. 01.12 (CET)
Jag satt och kollade upp lite religionsartiklar i dag. Vore bra om vi skapade Registrerade trossamfund i Sverige i stället, och skrotade den här. Vill även kolla upp:
Instämmer. Bättre låta kategorin omvandlas till "Registrerade trossamfund i Sverige", vilket möjligen ligger närmare kategoriskaparens ursprungstanke, och sedan låta den kategorin sortera under Kategori:Religiösa organisationer i Sverige. Mvh, Triboci (diskussion) 14 juli 2014 kl. 14.24 (CEST)

"Kategori:Svensk kristenhet". (räcker inte "Kategori:Kristendom i Sverige".)

"Kategori:Svensk frikyrkorörelse". OK, den är viss skillnad än, men skall den vara för historiska artiklar, eller nutid? Redan när Wikipedia skapades hade Svenska kyrkan varit privatiserad från svenska staten i ett år och 15 dagar.

"Kategori:Rörelser som döper enbart i Jesu namn"? Spelar det så stor roll hur man säger när man döper någon?

"Kategori:Sekter"? (inklusive Kategori:Kristna sekter"?) Är det verklien vår uppgift att sektstämpla vissa samfund. Låter som POV. J 1982 (disk) 4 november 2012 kl. 13.56 (CET)

Nej, det är inte vår sak att sektstämpla samfund. En sak att säga enl X är Y en sekt i artiklars brödtext, kategorier känns direkt olämpligt. Icke-religösa sekter säger jag däremot inget om, har inte tillräcklig insikt helt enkelt.
Enbart i Jesu namn. Vet inte hur urvalet gjort, är det korrekt gjort? Är Jehovas ett sådan rörelse tex? - Tveksam!
Viss skillnad mellan "Svensk" och "i Sverige" visserligen, men kanske inte större än att de kan slås ihop. -- Lavallen (blockera) 6 april 2013 kl. 20.28 (CEST)
Dopkategorien bortplockad och raderad. /Hangsna (disk) 16 januari 2014 kl. 12.34 (CET)
Bra. J 1982 (disk) 21 januari 2014 kl. 15.05 (CET)

Kategori:Skyskrapor i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategori:Skyskrapor i Stockholm är märkt för flytt till Kategori:Höghus i Stockholm med motiveringen: "[...]Sverige har [...] få skyskrapor, och höghus är ett vidare begrepp." Det borde beröra alla artiklar under Kategori:Skyskrapor i Sverige. Enligt wikipedias definition så ska huset antingen "höja sig märkbart över sin omgivning" (20m högt hus i ett villaområde?) eller vara minst 100m högt. Enligt den sista har vi knappt en handfull artiklar som platsar.

Förslag till åtgärd: Flytta alla artiklar på hus under 100m till lämpliga Höghus-kategorier och dom kvarvarande skyskraporna till Kategori:Skyskrapor i Sverige.

Anmälare: Hubba 10 januari 2012 kl. 21.01 (CET)

Diskussion:
Det här är lite som katedral-domkyrka (jag talar om höghus i Europa, skyskrapor i Amerika och de sista 15 åren ungefär även Asien precis som många tänker sig katedral i katolskt dominerade länder, domkyrka i protestantiska). Man kanske kan samla alla i kategorier som Kategori:Höghus och skyskrapor i Sverige, Kategori:Höghus och skyskrapor i Stockholm, Kategori:Höghus och skyskrapor i USA. J 1982 17 januari 2012 kl. 15.01 (CET)

Det skulle förvisso lösa kategoriproblemet. Personligen hade jag hellre haft två olika för höghus och skyskrapor eftersom skyskrapor är lite mer extraordinärt än höghus (åtminstone i Sverige och Skandinavien). Det är hursomhelst inte jätteviktigt för mig så... Hubba 20 januari 2012 kl. 00.16 (CET)

Kategori:Bryggerier med underkategorier[redigera | redigera wikitext]

Problem: De flesta kategorinamn har formen Kategori:Svenska bryggerier. Det stämmer inte överens praxis för kategorinamn.

Förslag till åtgärd: Ändra underkategorier till Kategori:Bryggerier i Sverige och motsvarande.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 21 december 2011 kl. 16.07 (CET)

Diskussion: Den sortens förändringar kan göras utan diskussion här. Fernbom2 (disk) 20 juni 2012 kl. 16.41 (CEST)


Kategori:NCC[redigera | redigera wikitext]

Problem: Kategorin innehåller för närvarande olika byggnader och anläggningar, där NCC varit delaktiga i uppförandet. Finns ingen risk att kategorin blir ohanterligt stor?

Förslag till åtgärd: Begränsa användningen.

Anmälare: Yvwv [y'vov] 11 oktober 2011 kl. 05.01 (CEST)

Diskussion:

 • Vad sägs om att införa en underkategori kalald "Byggnader uppförda av NCC" eller liknande. På samma sätt har vi väl t ex i vissa fall gjort med författare där det finns en kategori för det som har med personen att göra och sedan en underkategori för dennes litterära verk (se t ex Kategori:August Strindberg). /FredrikT 11 oktober 2011 kl. 09.09 (CEST)
  God tanke, så kan andra artiklar relaterade till NCC vara kvar i kategorin. -- Lavallen 13 november 2011 kl. 08.38 (CET)
Vettig åtgärd. Kategori:Peab är av samma sort. /Yvwv [y'vov] 26 juli 2012 kl. 14.46 (CEST)
Kategori:Skanska och Kategori:Strängbetong också. --Grotte (disk) 8 mars 2013 kl. 15.33 (CET)
Detta ser ut att vara genomfört, kan vi avsluta denna? /Hangsna (disk) 26 januari 2014 kl. 22.43 (CET)

Kategori:Neuropsykiatriska diagnoser[redigera | redigera wikitext]

Problem: Som jag skrivit på diskussionssidan, så har alla psykiatriska diagnoser neuropsykiatriska (hypotetiska) förklaringar, och de artiklar som använder kategrin brukar klassificeras annorlunda. Namnvarianterna för klassificering av de artiklar som finns där är:

 • ICD-10 Beteendestörningar och emotionella störningar med debut vanligen under barndom och ungdomstid (förmodligen för att skilja dessa från medfödda utvecklingsstörningar)
 • MeSH Psykiska störningar diagnostiserade i barndomen
 • Engelska Wikipedia Emotional and behavioral disorders in childhood and adolescence

Förslag till åtgärd: (Ingen särskild uppfattning annat än att det måste bytas. Kommer kanske att ha uppfattningar om förslag)

Anmälare: 90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 18.57 (CEST)

Diskussion:

Den här diskussionen borde väl egentligen omfatta hela Kategori:Psykiska störningar? Åtskilligt där som inte verkar helt konsekvent och genomtänkt. Annars tycker jag du har rätt i sak. Kategori:Psykiska störningar i barndomen, för att inte få ett ohanterligt långt namn? Lsj 24 augusti 2011 kl. 19.26 (CEST)

Nja, att många psykiatriska sjukdomar har Neuropsykiatriska förklaringar, vet jag inte om det skulle göra att vi börjar kategorisera och namnge dem som "Neuropsykiatriska". Detta lika lite som att vi numer vet mekanismen bakom solens upp- och nedgång har påverkat vårt sätt att namnge dessa fenomen.
Även vanliga psykiska störningar kan diagnostiseras i barndomen, på samma sätt som de sk neuropsykiatriska kan diagnostiseras som vuxen. Men jag tror ändå inte att depression skulle hamna i kategorin för "Psykiska störningar i barndomen"... -- Lavallen 24 augusti 2011 kl. 19.30 (CEST)
Lsj: Den övergripande kategorin innehöll några "allmänbegrepp" som inte längre används på det sättet - psykoser och manier räknas t.ex. snarare som psykiska tillstånd snarare än som särskilda sjukdomar, även om det inte heller är riktigt så enkelt. Vid sidan av detta fanns några "populära" diagnosklasser (som ätstörningar). Jag sorterade i stället efter hur de gör i MeSH och ICD ungefär. Ett annat problem är syndrom/störning. Svenska ICD brukar tydligen översätta disorder till syndrom, men bara när det gäller de psykiska diagnoserna.
Lavallen: Jag tror att ICD fångar diagnoserna bäst, nu efter att du påmint om depressioner.--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 19.34 (CEST)
Det är alltså inte någonstans ett etablerat synsätt att dessa störningar skulle vara mer neuropsykiariska än andra i kategorin för psykiska störningar. Det är bara några forskare på dessa sjukdomar som framhåller att det går att förklara dem neuropsykiatriskt, genom att kalla dem neuropsykiatriska funktionsstörningar (men även schizofreni och bipolära störningar skulle då föras dit).--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 19.39 (CEST)

Frågan är mycket komplicerad p.g.a. begreppsförvirring. I Sverige används ofta beteckningen "neuropsykiatrisk" om demenssjukdomar, minnesstörningar etc, men har även blivit ett samlingsbegrepp för ADHD, ASD och liknande, vilket är andra typer av tillstånd än de förstnämnda. Det utbredda bruket av beteckningen "neuropsykiatri" beträffande ADHD, ASD etc har också ifrågasatts av fackmän på området, även om det såvitt jag vet inte finns någon enighet om någon alternativ benämning. Oavsett hur man ser på den oinloggades synpunkter så är kategorin problematisk. Artikeln Neuropsykiatri är därför också i högsta grad i behov av kvalitetskontroll av någon sakkunnig som verkligen kan reda ut begreppen./Annika 24 augusti 2011 kl. 20.02 (CEST)

Du har rätt att det svenska ordbruket skiljer sig radikalt, se t.ex. boken här förutom vad jag tillfört artikeln. På Harvard studerar de framför allt självskadebeteende, ångest och ADHD inom neuropsykiatrin. Den svenska psykiatrin skiljer sig rent allmänt från utrikiska, se även ovan hur ICD översätter disorder.--90.233.168.193 24 augusti 2011 kl. 21.58 (CEST)
Samtidigt kommer du att bli förvånad när du upptäcker hur mycket ASD och demens har gemensamt... -- Lavallen 25 augusti 2011 kl. 08.37 (CEST)
Jag hittade dessa åhörarkopior på nätet, utarbetade av en känd överläkare i Lund (som utrett en mängd vuxna för ASD) och där hennes åsikter om dessa frågor kortfattat framgår. /Annika 25 augusti 2011 kl. 17.18 (CEST)
"Terapiresistens"! - Intressant begrepp! -- Lavallen 25 augusti 2011 kl. 18.13 (CEST)
Jag undrar några saker: 1. Finns några argument för att dessa och inga andra diagnoser är neuropsykiatriska? 2. Finns några källor som definierar "neuropsykiatriska diagnoser" på det sätt som kategorin använder det? 3. Går det att ha ett kategorinamn som det uppenbarligen råder olika uppfattningar om från vetenskapligt håll?--90.233.145.221 25 augusti 2011 kl. 23.05 (CEST)
1. Nej, det är overifierbart att bevisa att "inga andra diagnoser är neuropsykiatriska". 2. Kategoriseringen har sannolikt skett utifrån artikel-perspektiv, inte ur kategori-perspektiv. Balansgången däremellan är ofta svår. 3. Går det att hitta ett kategorinamn som man från vetenskapligt håll är enig om?
Ja, neuropsykiatri är ett mindre lämpligt val av namn. Öht är hårda gränsdragningar mellan discipliner ofta olämpliga. Det finns ingen tydlig gräns mellan neurologi och psykiatri. Vad som finns är en slags restkategori som inte riktigt passat in i någondera facken, som av tradition kallats neuropsykiatriska. -- Lavallen 26 augusti 2011 kl. 08.30 (CEST)
Jag är inte riktigt säker på att jag förstår sista bisatsen - neuropsykiatrin verkar av allt att döma ha uppstått för att utreda tillstånd i överlappningen mellan hjärnskada/neurodegeneration och psykiska besvär. Men en sak som alla är överens om i alla fall är att diagnoserna som nu samlas i kategorin är en distinkt grupp. En annan sak är att det finns flera auktoriteter. Eftersom Sveriges hälso- och sjukvård lyder under Socialstyrelsen, kan det vara intressant att veta att de klassificerar Huntingtons sjukdom som en neuropsykiatrisk sjukdom.[1] Dock har Socialstyrelsen också beslutat att ICD ska användas till diagnoser i svensk sjukvård.[2] Därför borde man kunna säga att när "neuropsykiatriska diagnoser" har flera kritiker, är det ingen som invänder mot ICD:s förslag.--90.233.184.126 26 augusti 2011 kl. 11.54 (CEST)

Artikeln neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (som definitivt skulle behöva bättre referenser) är central i sammanhanget. Jag har ingen bestämd uppfattning om kategorin neuropsykiatriska diagnoser som sådan, och artikeln neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och kategorin neuropsykiatriska diagnoser täcker ungefär samma sak.

Att enbart utgå från internationella diagnossystemen som ICD och DSM vore owikiaktigt. Termen neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är väletablerad i Sverige, och därigenom har den en stor och ovedersäglig encyclopedisk relevans, även om det skulle vara så att termen är specifikt svensk. (Måhända är Christopher Gillbergs forskning en nyckel till språkbruket.) Det vore originalforskning att avfärda termen för att den endast används i Sverige.

Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.00 (CEST)

Så vitt jag kan förstå har anmälaren helt enkelt fel i sak. Svenska Wikipedia är ett svenskt uppslagsverk, och det ska utgå från svenska belägg. Det är ett tankefel att använda engelskt språkbruk som utgångspunkt för ett svenskt uppslagsverk.
Det är ett faktum att autismspektrumtillstånd, ADHD och Tourettes syndrom på svenska vanligtvis klassas som neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, och att även Socialstyrelsen använder detta språkbruk. Termen neuropsykiatriska diagnoser verkar vara vidare än neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Huntingtons sjukdom är en neuropsykiatrisk diagnos, men inte en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.25 (CEST)
Anmälaren frågade:
3. Går det att ha ett kategorinamn som det uppenbarligen råder olika uppfattningar om från vetenskapligt håll?
Ja, i allra högsta grad. Att en etablerad term är vetenskapligt omstridd är knappast ett argument för att termen inte ska användas som kategori. Som wikipedianer ska vi inte bedöma vilka forskare som har rätt och vilka som har fel — det vore originalforskning.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 01.40 (CEST)
Alla artiklarna i kategorin (utom möjligtvis neuropsykologisk utredning) har anknytning till NPF, alltså neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Man ska inte krångla till i onödan, och därför föreslår jag:
Förslag till åtgärd, alternativ ett:
Ändra kategorin till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
Förslag till åtgärd, alternativ två:
Stryk kategorin helt.
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 02.06 (CEST)
Få se nu om jag lyckas posta detta med mina nya dator och gamla bredband.... Jag var den första att anföra svenska förhållanden - se direkt ovan ditt, där jag visar att Socialstyrelsen då rekommenderar att Huntingtons sjukdom ska in i samma kategori. Socialstyrelsen anger ICD som standard, vilket innebär att även Gillberg måste använda deras termer. Jag visade i anmälan på den officiella svenska översättningen av ICD-10, så det är inget speciellt engelskt språkbruk, det är WHO:s. Det är alltså inte riktigt sant att det handlar om konflikter i forskarvärlden, utan troligen så att man inom ramen för viss administrativ frihet valt att tolka begreppet neuropsykiatrisk snävt eller vitt. Ingen har nämligen hittills visat en källa som säger att dessa och inga andra diagnoser är neuropsykiatriska.--90.233.166.167 28 augusti 2011 kl. 08.45 (CEST)
Du har fel på alla punkter, och dina kunskaper om hur Wikipedia fungerar verkar mycket begränsade. Har du hört talas om Randy in Boise?
Accusativen hos Olsson 28 augusti 2011 kl. 11.50 (CEST)

Kategori:Faktakoll[redigera | redigera wikitext]

Problem: Delvis ologisk kategoristrukur

Förslag till åtgärd: Lägg Kategori:Faktakoll i Kategori:Artiklar med ifrågasatta uppgifter. Skapa en Kategori:Artiklar med enstaka ifrågasatta uppgifter. Lägg Kategori:Sidor som behöver verifieras i Kategori:Artiklar med ifrågasatta uppgifter. Skapa en Kategori:Artiklar med opålitliga källor för artiklar med mallen {{Verifiera trovärdighet}} och kategorisera den i Kategori:Artiklar som behöver källor.

Anmälare: 81.227.149.200 13 mars 2011 kl. 22.23 (CET)

Diskussion:
Viss ologik finns det, ja! Det här kanske är bättre att ta upp med Wikipedia:Projekt faktakoll. Det finns ett antal diskreta steg mellan Faktakoll och frågor om källbehov. Sättet mallarna används gör att det kanske tom liknar ett kontinuum här mellan. {{Begär citat}} har precis blivit omnämnd som ett annat exempel på ngt som kanske ska placeras annorlunda. Till detta kommer mallar som {{Sida behövs}}, {{Ej i angiven källa}} och {{Specificera källa}}. Jag tror hela gruppen av mallar behöver lysas igenom för att få det helt logiskt... -- Lavallen 31 mars 2011 kl. 16.31 (CEST)

Jag tycker att det skulle förenkla oerhört mycket om endast de artiklar som märkts med faktakoll låg i kategorin faktakoll. / Elinnea 1 april 2011 kl. 10.28 (CEST)
Jo, det är väl lämpligt. 81.227 föreslår "Kategori:Artiklar med ifrågasatta uppgifter" som mamma-kategori för hela Faktakoll-gruppen, med underkategorier för "Mall:Faktakoll" och "Mall:Ifrågasatt uppgift". "Mall:Ej i angiven källa" tillhör väl också faktakoll-gruppen (det gör den inte idag), men vad ska kategorin heta? "Specifiera källa" och "Sida behövs" är så nära varandra i betydelse att de kan betraktas som 'tvillingar', men frågan är om de ska tillhöra "käll-gruppen" eller "faktakoll-gruppen", samma sak med "Begär citat", vilket Ellinea redan uttryckt ska tillhöra Källgruppen. "Verifiera trovärdighet" föreslår 81.227 att den ska tillhöra "Källor behövs", vilket antyder att käll-kompletteringar behövs, men kanske även faktakoll, för en granskning? -- Lavallen 1 april 2011 kl. 11.33 (CEST)
{{Begär citat}} är nu överflyttad till en helt egen kategoristruktur. -- Lavallen 3 april 2011 kl. 14.37 (CEST)

Kategori:Ledamöter av Sveriges riksdag med underkategorier[redigera | redigera wikitext]

Problem: Överbefolkad kategori, underkategorierna känns inte genomtänkta och har inte lagts in i artiklarna ("Vänsterpartiets riksdagsledamöter" innehåller t.ex. bara en enda sida).

Förslag till åtgärd: Jag föreslår att riksdagsledamöter i modern tid kategoriseras i två kategorier, en för partiet och en för mandatperioden, t.ex. "Folkpartiets riksdagsledamöter" och "Ledamöter av Sveriges riksdag under mandatperioden 1985–1988". Varje ledamot kategoriseras enligt detta mönster för varje mandatperiod denne suttit i riksdagen. På liknande sätt görs med ledamöter av tvåkammarriksdagen.

Anmälare: »Wolfgangus Mozart 27 februari 2011 kl. 10.33 (CET)

Stödjer Fernbom2 14 juli 2011 kl. 22.24 (CEST) Detta överensstämmer väl med hur det hanteras i andra språkversioner. På sikt bör också parlamentsledamöter från övriga länder behandlas på samma sätt, eftersom detta är ett globalt uppslagsverk.

 • flinga 20 juli 2013 kl. 14.50 (CEST) Ska man ha nytta av kategorin borde det ju gärna finnas ett sätt att skilja historiska riksdagsledamöter från nuvarande, exempelvis (vilket jag behövde idag). Partiet man sitter för kan också vara intressant. Sådant och liknande skulle ju i princip kunna lösas med korsvis sökning, men det har vi ju inte än.

Diskussion:

Låter som en utmärkt idé. Lsj 27 februari 2011 kl. 10.43 (CET)

Se till att kategorierna för partiet används i stället. Mandatperiod skulle bli en hel del om de sitter 20-30 år (speciellt när det var val vart tredje år i Sverige ett tag). J 1982 27 februari 2011 kl. 13.57 (CET)
Kategorierna finns alltså redan. Listorna enligt mandatpersiod kunde placeras i en ny underkategori (Kategori:Ledamöter av Sveriges riksdag enligt mandatperiod eller liknande) så att huvudkategorin blir mer eller mindre tom. Listorna är i det här fallet antagligen vettigare än motsvarande kategorier.
Problemet är antagligen att kategorin blivit så stor att de partier som inte har defaultsort " xxx" hamnat utanför den första sidan, varvid ovana användare inte längre upptäckt dem och därmed inte använt dem. De som ser andra ledamöter direkt i huvudkategorin vill ha också "sin" ledamot där och snart växer kategorin ohämmat.
Kunde måntro en robot gå igenom alla biografier som finns i huvudkategorin, ta bort huvudkategorin och vid behov lägga till partikategori och riksdagstypskategori. Partikategorier enligt riksdagstyp kunde med fördel skapas innan botkörningen, så att man fick in kandidaterna i dessa kategorier på samma gång. Jag antar att kategoriseringen går någorlunda lätt med hjälp av eprsonernas faktarutor.
--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.21 (CET)
Den här frågan diskuterades rätt hett för ett par år sedan. Konsensus nåddes ej. Vet ej under vilken rubrik diskussionen fördes. /rrohdin 17 mars 2011 kl. 17.27 (CET)
De huvudargument som jag har för mig jag presenterade förra gången detta fördes fram var att det blir för mycket kategorier. Om man fullt ut genomför en uppdelning i underkategorier efter parti kommer det dessutom medföra att det blir omöjligt att med hjälp av kategorierna hålla koll över hur många artiklar som finns där eftersom personer kommer hamna i flera av underkategorierna. Det försvårar också möjligheten att hitta och åtgärda eventuella dublettartiklar. En eventuell underkategoriuppdelning försvåras också av att man måste ta hänsyn till tvåkammarriksdagstiden (1867-1970). Mina argument pekar alltså snarare mot en förenkling än en tillkrångling av kategoriträdet i detta fall. --Vogler 1 juli 2011 kl. 10.04 (CEST)
Stödjer kategorisering efter parti + ev kategorisering efter valkrets. /Fluff?Fluff! 7 augusti 2011 kl. 23.26 (CEST)
Stödjer också uppsortering efter i första hand parti. Om man letar efter en riksdagsledamot som man inte riktigt minns vad den heter är det nog mest sannolikt att det är partitillhörighet man redan känner till. Kategorisering efter mandatperioder leder till kategoriöverflöd och sköts nog hellre via listor. Artikelräkning kan göras med olika verktyg, t ex WP:AWB, som tar hänsyn till dubbletter. Jag tycker att det är viktigare att det är lätt att se vilka artiklar som finns i kategorin än att se hur många det är. //Essin (diskussion) 9 mars 2012 kl. 22.19 (CET)
Jag är osäker på vad som är bäst, men ser en tydlig majoritet för uppdelning enligt parti. Ett par kommentarer: Det är bättre att välja en väg än att ha en delvis genomförd reform. Om vi har partiuppdelning bör de nya namnen visa att det rör sig om Sveriges riksdag. --Ettrig (disk) 27 april 2012 kl. 09.03 (CEST)

Jag vidhåller efter ett år min uppfattning att vi bör ha dubbelkategorisering: dels efter parti, dels efter madatperiod,´. Vill någon därutöver även kategorisera efter valkrets har jag inga invändningar. Ju finmaskigare nät, desto bättre. 15-20 kategorier ser jag inte som något problem, snarare tvärtom. Fernbom2 (disk) 19 juli 2012 kl. 18.06 (CEST)

Kategori:Fartygsklasser efter typ[redigera | redigera wikitext]

Problem: De olika underkategoriernas namn ser ut att vara anglicismer.

Förslag till åtgärd: Byt t.ex. kategori:Göteborgsklass jagare mot kategori:Jagare av Göteborgsklass eller liknande.

Anmälare: Laxskinn 1 februari 2011 kl. 17.59 (CET)

Diskussion:

Ja. Med lämplig sorteringsnyckel i underklasserna.

Men kategoriträdet visar på problemet med odokumenterade kategorier. Huvudkategorin klassifikation har inga andra klassificeringsscheman för fartyg, men vi har åtminstone Kategori:Fartyg efter typ. Något slags hänvisningar mellan olika klassificeringsträd behövs, gärna med en redogörelse för arbetsfördelningen (eller en hänvisning till en sådan i lämplig huvudkategori). Texten kan vara ofullständig, men då kan man hitta texten, diskutera den och förbättra den, medan man med avsaknad av sådan text inte vet var diskussionen skall föras (annat än här och på Bybrunnen).

(Hm. Då man fortsätter från Klassifikation mot Kategori:Topp verkar det som att ingen har någon större kontroll på kategoriträdet på den här nivån.)

--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.43 (CET)

Tror det är smartast att döpa om de till Kategori:Göteborgsklass (jagare), Kategori:Göteborgsklass (fregatt) osv i sådana fall då det är så de flesta fartygsartiklarna är uppbyggda. Gurksaft 15 juli 2011 kl. 19.28 (CEST)


Kategori:Fartyg per tidsperiod[redigera | redigera wikitext]

Problem: För diffus. Ska alla fartyg som överhuvudtaget existerade under tidsperioden vara med? Enligt beskrivningen på underkategorierna är det just så. Det blir en märklig avgränsning med tanke på att 90% av fartygsartiklarna antagligen skulle hamna i Kalla Kriget-kategorin, som ju utgör en så lång tidsperiod.

Förslag till åtgärd: Avveckla, precisera så att fartygen måste ha varit inblandade i kriget i fråga eller, om det handlar om att kunna tidsbestämma fartygen, byt till jämnare fördelade intervall.

Anmälare: Laxskinn 1 februari 2011 kl. 17.51 (CET)

Diskussion:

Tydligen någon som intresserar sig för modern krigshistoria som skapat kategorierna. Jag hade väntat mig något i stil med antiken, vikingatiden (finns faktiskt med), medeltiden, med flera tidsperioder.
Olika krig är inte tidsperioder. Om fartyg skall kategoriseras enligt krig bör de ha varit inblandade i kriget. Men hur är det med fartyg som varit med i en fartygskonvoj över Atlanten under andra världskriget? De var inblandade, en del av dem mycket konkret. Men de flesta större fartyg som fanns då torde ha transporterat förnödenheter åt någon krigsförande part. Det blir alltså en jättekategori, som måste delas upp för att vara användbar.
Kategori:Fartyg enligt tidsperiod är säkert nyttig, men indelningen bör vara genomtänkt. Man kunde kanske se hur de diskuterat och gjort på enwiki och Commons för att få idéer och märka problem. Det är dessutom en fördel om trädet är någorlunda samstämmigt med det på Commons.
--LPfi 1 mars 2011 kl. 09.56 (CET)
Håller med. Kategorin bör byta namn, föreslår "Fartyg efter tidsperiod" och innehålla underkategorier som Fartyg under antiken, vikingatiden, medeltiden, etc. Nuvarande krigskategorier är väl i för sig relevanta, men bör enbart kategorisera örlogsfartyg och inte vara en underkategori till denna kategori. Därtill bör nog kategori:Fartyg under vikingatiden och kategori:långskepp slås samman.--Gotogo 30 mars 2011 kl. 16.09 (CEST)
Hur gör vi med replikor? Det känns konstigt att ha nybyggda skepp i kategorin Fartyg under vikingatiden. Ett parallellt kategoriträd för replikorna (med Se även på varje kategorisida) är kanske inte helt ändamålsenligt, då många artiklar behandlar både en fartygsreplika och förebilden (eller förebilden och replikorna). Det är ändå det mest logiska jag hittar på för ögonblicket. --LPfi 18 oktober 2011 kl. 09.51 (CEST)
Jag ändrar mig. Kategori:Fartyg per tidsperiod bör avvecklas då den är ett onödigt komplement till Kategori:Fartyg efter århundrade (underkategorier för decennier och år finns). Den senare är mer lämplig utifrån det globala perspektivet då periodernas längd och omfattning varierar mellan länder. I t.ex. Sydeuropa börjar medeltiden efter Romarikets fall omkring år 500 (jmf med 1060 i Norden) och där finns i huvudtaget ingen vikingatid. Även Kategori:Fartyg under Vietnamkriget (och andra krig) kan avvecklas då detta inte är en period (som LPfi redan skrivit) och är svåra att avgränsa (enligt anmälan). Däremot bör ju de redan befintliga Kategori:Örlogsfartyg under Vietnamkriget etc finnas kvar som underkategori till Kategori:Örlogsfartyg. De som är intresserade av fartyg från vikingatiden kan förutom fartyg efter sekel-kategorierna också söka i Kategori:Långskepp där den för vikingatiden specifika fartygstypen finns kategoriserad (+replikor som f.ö. också återfinns i Kategori:Historiskt återskapande).
Fartygshistorikerna kan således finna artiklar i:
Kategori:Fartyg efter århundrade
Sekelkategoier, t.ex: Kategori:Fartyg sjösatta under 900-talet
Militärhistoriker kan finna artiklar i:
Kategori:Fartyg efter typ
Kategori:Örlogsfartyg
Krigskategorier, t.ex: Kategori:Örlogsfartyg under andra världskriget
Således stödjer jag att Kategori:Fartyg per tidsperiod, Kategori:Fartyg under vikingatiden, Kategori:Fartyg under första världskriget etc avvecklas.--Gotogo 10 januari 2012 kl. 20.36 (CET)
Kategori:Fartyg under vikingatiden eller motsvarande borde behållas, men förstås begränsa sig till fartyg och båtar som användes av vikingar eller deras fredligare landsmän. Personer intresserade av vikingatiden torde intressera sig också för de skepp som inte kunnat hänföras till en kategori för någon välkänd fartygstyp. Tvärtom borde kanske Kategori:Långskepp avvecklas, då de flesta fartyg där inte är långskepp och långskeppen är få nog att hittas på annat sätt. --LPfi 10 januari 2012 kl. 21.47 (CET)

Kategori:Musikstycken efter framförare[redigera | redigera wikitext]

Problem: Underkategorierna har väldigt olika namn. Ska det vara sånger eller låtar? Ser rörigt ut som det är nu.

Förslag till åtgärd: Byt till låt, enligt artikeln låt ingår sång i vad en låt är.

Anmälare: Pillerillern 16 november 2010 kl. 10.11 (CET)

Diskussion:
Problemed är att vissa handlar om vilka som skrivit låtarna (se: Kategori:Låtar efter låtskrivare), andra om vilka som sjöng och spealde. Så här bör det se ut.

Menar du att ex. Kategori:Låtar av Bryan Adams (som ligger i Kategori:Låtar efter låtskrivare) skall byta namn till Kategori:Låtar skrivna av Bryan Adams? Och hur ska då Kategori:Sånger av Brandy som också ligger i samma kategori (hur särskilja att hon inte skrivit utan endast sjungit?) kategoriseras? Kan man enbart gå på om det står låtar eller sånger i början av kategorinamnet? Känns lite osäkert vid första anblicken. (Everything I Do) I Do It for You ligger kategoriserad både under Bryan Adams och Brandy och bör kategoriseras under Kategori:Låtar inspelade av Brandy, och blir det verkligen bra om (Everything I Do) I Do It for You även kategoriseras i Kategori:Låtar inspelade av Bryan Adams? Blir det inte lite väl mycket kategorier om just Bryan Adams i den artikeln? Och tar vi ex. Winter Wonderland så blir det ju rätt många kategorier om alla artister som spelat in den också skall vara med i kategorisystemet. Samtidigt är det det enklaste sättet att få reda på vilka låtar en artist man är intresserad av har spelat in, men... nja... känns som om det kan bli lite väl många kategorier som sagt. GameOn 2 december 2010 kl. 10.45 (CET)
Ja, i nuläget kan man stoppa Islands in the Stream i Kategori:Låtar av Dolly Parton, självklart blir det två kategorier om de både skriver och spelar in, alternativet vore väl en särskild kategori för Kategori:Låtar skrivna och inspelade av Dolly Parton, men det känns onödigt. Sedan kan vi självklart diskutera om vi skall ha kategorier efter studioinspelningar, just för att det finns så många inspelningar, tänk bara på låten Me and Bobby McGee som alla countryartister jämt skall tolka. J 1982 2 december 2010 kl. 10.59 (CET)
Har jag förstått det rätt om du anser att alla kategorier i Kategori:Musikstycken efter framförare ska byta namn enligt mönstret Kategori:Låtar inspelade av Artistnamn/Grupp och att alla i Kategori:Låtar efter låtskrivare ska byta namn enligt mönstret Kategori:Låtar skrivna av Artistnamn/Grupp? Jag tycker att det låter som ett bra sätt att skilja kategorierna åt. Det gör ju att fallet med (Everything I Do) I Do It for You, som är felaktigt kategoriserad som att Brandy skrivit den, inte lika lätt inträffar. Dock måste någon/några gå igenom kategorierna för att hitta de (kategorier och artiklar) som är felaktigt kategoriserade. Ok, jag kollade på två andra av de artiklar om låtar som Brandy påstås ha skrivit, de ligger också fel. Det är ju minst sagt problematiskt om man måste gå in i alla artiklar och kontrollera för hand men det är nog enda sättet att få ordning på det. Jag flyttade hela kategorin för Brandy till Kategori:Musikstycken efter framförare eftersom kategorin verkar vara felaktigt kategoriserad, det finns säkert fler som är felaktiga på samma sätt men innan dessa flyttats lämpar det sig inte att göra något med bot. GameOn 2 december 2010 kl. 17.51 (CET)
Alla "Kategori:Låtar av X-låtskrivare" är ju rätt så att de går till Kategori:Låtar efter låtskrivare (däremot finns säkert flera låtar som inte skall vara där i). J 1982 2 december 2010 kl. 18.38 (CET)
Ja där ser det ju rätt ut. Då kan man ju börja med att namnge dem bättre då. GameOn 2 december 2010 kl. 18.45 (CET)
Och Kategori:Musikstycken efter framförare får heta Kategori:Låtar efter artist. J 1982 2 december 2010 kl. 19.00 (CET)
Jag är generellt skeptisk till att använda ordet "låt" i en encyklopedi. För mig är det talspråk på gränsen till slang (utom möjligen om vi talar om folkmusik, t ex "gånglåtar"). Någon av termerna "sånger", "musikstycken" eller "verk" låter mer encyklopediska i mitt tycke. /FredrikT 26 december 2010 kl. 23.50 (CET)
Enligt Svenska musikförläggareföreningens broschyr "Musikförläggarens tre roller" (se här, stycket Musikverk – en "låt") är "verk" (t ex operaverk, symfoniskt verk, körverk o s v), "hit", "visa" och "stycke" synonymer och de använder ordet "låt" för att beteckna dem alla. --Bensin 3 januari 2011 kl. 00.46 (CET)
Låt är ett etablerat begrepp, och det bör heta "skrivna av" (frågan är hur man gör med Alice Tegnér och liknande (bara för att det kallades visor, och så har vi Kategori:Astrid Lindgrens visor). J 1982 4 januari 2011 kl. 14.06 (CET)

I mitt öra låter "inspelade av" som om det syftar på teknikerna, inte på artisterna (och att icke-inspelade artister utesluts är problematiskt i vissa fall). Kan man inte använda ordet "framföra"? Och kategorin är problematisk för äldre stycken som framförts av hundratals artister. I kategoribeskrivningen borde det stå tydligt att verken skall kategoriseras endast enligt artister som varit väsentliga för dem. Minimikravet är att artisten nämns i artikeln om verket.

Jag ser det inte som särskilt problematiskt att man använder "låtar av", "visor av" och "verk av". Skriv låtar för dem där det inte skär i öronen, men låt trubadurer skriva och framföra sånger eller visor och klassiska kompositörer skriva verk. --LPfi 1 mars 2011 kl. 11.29 (CET)

Eller kalla det Kategori:Kikki Danielsson-låtar och Kategori:Lotta Engberg-låtar om artist. J 1982 9 maj 2011 kl. 14.44 (CEST)
Och Evert Taube-låtar? Jag tycker det låter som om det namnet skulle syfta på visor skrivna av Evert Taube, inte på visor kända för att de framförts av honom. Tillbaka i ruta ett? Men kanske vi framförallt bör se till att avsikten med de olika kategorierna dokumenteras. Kategorierna hittas ju ändå via överkategorier eller artiklar, men om de inte dokumenteras eller ges entydiga namn (vilket är svårt) så kommer de att fyllas med icke-avsett innehåll, dublettkategorier skapas för delar av det avsedda innehållet och en del innehåll förbli okategoriserat för att folk tror att en artikel inte passar i kategorin. --LPfi (disk) 25 april 2012 kl. 11.13 (CEST)

Kanske dags att avsluta denna snart och göra en regel över hur namnen ska vara? Själv tycker jag "Låtar av.." och "Låtar skrivna av.." låter bra. Ifall det blir så, borde även artiklar som har en skiljning i namnet, t.ex XXX (sång) och XXX (sång av XXX) byta namn till XXX (låt) och XXX (låt av XXX). --Fredde 11 september 2011 kl. 16.35 (CEST)

 • Birthday cake, Downpatrick, April 2010 (02).JPG
Grattis på 1-årsdagen, diskussionen. Dags att avsluta den här snart? J 1982 16 november 2011 kl. 11.22 (CET)
Grattis på 2-årsdagen, diskussionen! Håller med om att det är dags att avsluta den efter två år nu. För övrigt håller jag med Fredde 99. Lixer 16 november 2012 kl. 08.51 (CET)
 • Birthday Cake with 2.jpg
Du glömde tårtan i år. Den kommer här nu. J 1982 (disk) 16 november 2012 kl. 12.11 (CET)
 • Three Years Old.jpg
En till tårta kommer nu, på treårsdagen. J 1982 (disk) 16 november 2013 kl. 10.52 (CET)

Frozen - birthday cake (13198667713).jpg
Då så tar jag och gratulerar diskussionen på 4-årsdagen. Ett fyrfaldigt leve för diskussionen, den lever. Hurra! Hurra! Hurra! Hurra! Under tiden diskussionen pågått har vi varit med om ett olympiskt sommarspel, presidentval i USA, olympiska vinterspel, ett riksdagsval i Sverige, två romersk-katolska påvar, och två ärkebiskopar i Svenska kyrkan som även fått första kvinnliga. Kina har skickat sonder till Månen, Indien till Mars och ESA har skickat en landare till en asteroid. Svenska band som Gyllene Tider och Roxette har återförenats, turnerat och spelat in album. En ny stat har utropats, Sydsudan. Arabiska våren har inträffat, och Equmeniakyrkan har bildats. Elitserien i ishockey har blivit SHL. Fler länder har gått med i EU eller Euro. Det har varit fotbolls-VM + kontinentala mästerskap. Det har varit oroligt i Ukraina, och Spanien har fått ny kung. Skottland och Katalonien har röstat om självständighet. Det har också varit skottår däremellan. Detta är bara några grejer som hänt under den här tiden. Men på "Wikipedia:Problematiska kategorier" står mest tiden stilla. J 1982 (diskussion) 16 november 2014 kl. 11.53 (CET)

Avslutade diskussioner[redigera | redigera wikitext]


Arkiv[redigera | redigera wikitext]