Åldersgrupper inom scouting

Från Wikipedia

Scoutorganisationer delas idag upp i olika åldersgrupper för att kunna erbjuda lämpliga scoutprogram och aktiviteter för unga människor runt om i världen.

Olika organisationer varierar beträffande de exakta grupperingarna, men de flesta erbjuder scouting för flickor och pojkar i åldrarna 6 till 25, i en eller annan form.

Historia[redigera | redigera wikitext]

Ursprungligen fanns det bara en sektion för alla inom pojkscouting (scouter) och flickscouting (flickscouter/guider). Dessa var vanligtvis för åldrarna 11-17, även om den exakta åldern varierar mellan olika länder och organisationer.

Under de första tjugofem åren av scouting såg dess grundare, Robert Baden-Powell, att det fanns en efterfrågan om att erbjuda scoutprogram för unga människor, både över och under de nuvarande gränserna.

Den första sektionen att ha ett separat program till scouterna var vargungarna. Den utvecklingen tillät yngre bröder till scouter att delta i liknande aktiviteter. Senare bildades en seniorsektion, roverscout. Detta återspeglades även inom flickscoutrörelsen med liknande sektioner - blåvingar (ekvivalent med vargungar) och rangerscout (seniorsektionen).

Som tillägg till den ökade åldersräckvidden kom nya program som drevs parallellt med kärnprogrammet. Till exempel sjöscouterna och flygscouterna. All verksamhet bedrivs med scoutmetoden som grund.

Genom tiderna så har olika flick- och pojkscoutorganisationer runt om i världen fortsatt att anpassa sina program för att möta respektive samhälles krav. Men, även om åldersektionerna och namnen varierar så anammas grundprinciperna i scoutmetoden.


Sektioner i Sverige[redigera | redigera wikitext]

Svensk scouting är, likt alla andra scoutorganisationer indelat i åldersgrupper eller sektioner. För alla scoutorganisationer anslutna till Riksorganisationen Scouterna (fram till 2012 Svenska Scoutrådet) gäller sedan 2009 ett gemensamt program med tillhörande åldersklassindelning. Indelningen är enligt nedan[1]:

Före 2009[redigera | redigera wikitext]

Svenska Scoutrådet (SSR) var den förenande organisationen som höll ihop de dåvarande fem svenska scoutförbunden hade inga av dessa förbund exakt likadan indelning av scoutprogrammen.

Åldersgruppernas namn och indelning var i huvudsak lika mellan förbunden, undantaget var SMU-scout, som hade annorlunda namn på nästan alla sektioner jämfört med de övriga fyra. Här följer en tabell med de olika åldersindelningarna:[2]

SSF SMU KFUK-KFUM FA NSF
Bäverscout (6-7 år) - Bäverscout (5-7 år) - Bäverscout (7 år)
Miniorscout (8-9 år) Nyingscout (7-9 år) Miniorscout (8-9 år) Miniorscout (7-9 år) Miniorscout (8-9 år)
Juniorscout (10-11 år) Scout (10-12 år) Juniorscout (10-11 år) Juniorscout (10-11 år) Juniorscout (10-11 år)
Patrullscout (12-14 år) Tonårsscout (13-15 år) Patrullscout (12-15 år) Patrullscout (12-14 år) Patrullscout (12-15 år)
Seniorscout (15-18 år) Seniorscout (16-18 år) Roverscout (16- år) Seniorscout (15-20 år) Seniorscout (16- år)

Sektioner runtom i världen[redigera | redigera wikitext]

I de flesta länder kombinerar en lokal förening, en scoutkår, olika sektioner tillsammans till en kropp. Följande tabell innehåller länkar till artiklar med information om specifika sektioners program inom olika organisationer som erbjuder dem:


Den här listan är ofullständig, du kan hjälpa till genom att utöka den.
Land Organisation Juniorsektion(er) Huvudsektion Seniorsektion(er)
- 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 +
Australien Guides Australia[3] Åldersgrupperna avgörs på lokalplan, likaså deras namn

Flickscouter är 5 till 18 år

Scouts Australia[4] Joey Scouts
6 till 8 år
Cub Scouts
8 till 10,5 år
Scouts
10,5 till 15 år
Venturer Scouts
14,5 till 18 år
Rovers
17 till 26 år
Brasilien União dos Escoteiros do Brasil Mascote (maskot)
under 7 år
Lobinho (vargunge)
7 till 9 år
Escoteiro (scout)
10 till 14 år
Sênior (senior)
15 till 17 år
Pioneiro (pionjär)
18 till 20 år
Chefe (ledare)
över 21 år
Mascote (maskot)
under 7 år
Lobinha (vargunge)
7 to 9 år
Escoteira (scout)
10 till 14 år
Guia (guide)
15 till 17 år
Pioneira (pionjär)
18 to 20 år
Chefe (ledare)
över 21 år
Bahrain Boy Scouts of Bahrain Al-Ashbal
8 till 12 år
Al-Kashaf
12 till 17 år
Al-Matakadem
över 17 år
The Girl Guides Association of Bahrain Brownie Guides
7 till 11 år
Guides
12 till 15 år
Senior Guides
16 till 18 år
Ranger Guides
18 till 23 år
Finland Finlands Scouter[5] Vargunge
7 till 9 år
Äventyrarscout 10 till 12 år Spejarscout 12-14(15) år Explorerscout 15-17 år Roverscout 18 till 22 år Äldre ledare över 22 år
Indien Bharat Scouts and Guides[6] Bunnies
3 till 6 år
Cubs
5 till 10 år
Scouts
10 till 17 år
Rovers
16 till 25 år
Bulbuls
5 till 10 år
Guides
10 till 17 år
Rangers
16 till 25 år
Irland och/eller Nordirland Bantreoraithe Catoilicí na hÉireann[7] Cygnet Guides
5-6 år
Brigin Guides
6-11 år
Guides
10-14 år
Rangers
14-17 år
Irish Girl Guides[8] Ladybirds
5 till 7 år
Brownies
6,5 till 11 år
Guides
10,5 till 15 år
Senior Branch
14,5 till 21 år
Gasóga na hÉireann[9] Beaver Scouts
6 till 8 år
Macaoimh
(Vargungar)
Sea Cub Scouts
8 till 11 år
Scouts
11 till 15 år
Sea Scouts / Air Scouts
11 till 17 år
Venture Scouts
15 till 21 år
Sea Venture Scouts
16 till 20 år
Kanada Girl Guides of Canada[10] Sparks
5 till 6 år
Brownies
7 till 8 år
Guides
9 till 11 år
Pathfinders
12 till 15 år
Cadets, Junior Leaders, Rangers
15 till 17 år
Scouts Canada[11] Beavers
5 till 7 år
Wolf Cubs
8 till 10 år
Scouts
11 till 14 år
(frivilligt till 16)
Venturers
14 till 17 år
Rovers
18 till 26 år
Malaysia Persekutuan Pengakap Malaysia[12] Pengakap Kanak-Kanak
(Vargungar)
10 till 12 år
Pengakap Muda
(Juniorscout)
13 till 15,5 år
Pengakap Remaja
(Seniorscout)
15,5 till 17,5 år
Pengakap Kelana
(Roverscout)
17,5 år och äldre
Persatuan Pandu Puteri Malaysia[13] Pandu Puteri Tunas
7 till 12 år
Pandu Puteri Remaja
12 till 15 år
Pandu Puteri Renjer
15 till 18 år
Nederländerna Scouting Nederland[14] Bevers
5 till 7 år
Welpen, Esta's, Kabouters, Dolfijnen
8 till 11 år
(Water/Lucht)Scouts
10 till 15 år
Explorers
14 till 17 år
Jongerentak,
16 till 23 år
Plus-Scouts
23 år och äldre
Nya Zeeland Scouting New Zealand [15] Keas
5 till 7 år
Cubs
8 till 11 år
Scouts
11 till 16 år
Venturers
15 till 19 år
Rovers
18 till 26 år
Guides New Zealand [16] Pippins
5 till 6 år
Brownies
7 till 10 år
Guides
10 till 14,5 år
Rangers
13 till 19 år
Storbritannien Girlguiding UK[17] Rainbows
5 till 7 år
Brownies
7 till 10 år
Guides
10 till 14 år
Seniorsektion (flickor)
14 till 26 år

Ranger Guides
Young Leaders
14 till 18 år
Adult Leaders
18 till 65 år
The Scout Association[18] Beaver Scouts
6 till 8 år
Cub Scouts
8 till 10,5 år
Scouts
10,5 till 14 år

Air Scouts
Sea Scouts
Explorer Scouts
14 till 18 år

Air Explorers
Sea Explorers
Young Leaders
Scout Network
18 till 25 år
Scoutlink
Alla åldrar
Sydafrika Girl Guides Association of South Africa[19] Teddies
4,5 till 7 år
Brownies
7 till 10 år
Guides
10 till 14 år
Rangers
14 till 25 år
South African Scout Association[20] Cub Scouts
7 till 10,5 år
Scouts
10,5 till 18 år

Air Scouts
Sea Scouts
Rovers
18 till 30 år
Spanien Federación de Escultismo en España[21]
Castores (bäverscout)
6 till 8 år
Lobatos (vargunge)
8 till 11 år
Scouts
11 till 14 år
Escultas
14 till 17 år
Rovers
17 till 20 år
Federacion Española de Guidismo[22] Åldersgruppens namn avgörs av federationens medlemsorganisationer.
6 till 7 år 8 till 11 år 12 till 14 år 15 till 16 år 17 till 18 år
Tyskland Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder[23] Wölflinge
(vargunge)
7 till 11 år
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(flick- och pojkscout)
11 till 15 år
Ranger und Rover
(rangerguider och roverscouter)
16 till 25 år
Erwachsene
(Vuxna)
25 år och äldre
Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg[24] Wölflinge
(vargunge)
7 till 10 år
Jungpfadfinder
(juniorscout)
10 till 13 år
Pfadfinder
(scout)
13 till 16 år
Rover
(roverscout)
16 till 20 år
Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg[25] Wichtel
(blåvinge)
7 till 10 år
Pfadfinderinnen
(flickscout)
10 till 13 år
Caravelles
13 till 16 år
Ranger
(rangerguide)
16 år och äldre
Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder[26] Kinder
(barn)
7 till 10 år
Pfadfinderinnen und Pfadfinder
(scouter)
10 till 15 år
Ranger und Rover
(ranger- och roverscouter)
16 till 25 år
Erwachsene
(vuxna)
18 år och äldre
USA Boy Scouts of America[27] Cub Scouts
7 till 10 år
Boy Scouts
10 till 18 år
Venturers
14 till 21 år
Girl Scouts of the USA[28] Daisy Girl Scouts
5 till 6 år
Brownie Girl Scouts
6 till 8 år
Junior Girl Scouts
8 till 11 år
STUDIO 2B
11 till 17 år
Vietnam Hội Hướng đạo Việt Nam[29] Cub Scouts
7 till 11 år
Scouts
11 till 15 år
Venture Scouts
15 till 18 år
Rover Scouts
18 till 25 år
Österrike Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs[30] Wichtel (blåvinge)
7 till 10 år
Guides
10 till 13 år
Caravelles
13 till 16 år
Rangers
16 till 20 år
Wölflinge (vargunge)
7 till 10 år
Späher
10 till 13 år
Explorers
13 till 16 år
Rovers
16 till 20 år

Källor[redigera | redigera wikitext]

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Age Groups in Scouting and Guiding, tidigare version.

Noter[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ ”Åldersgrupper”. scouterna.se. Arkiverad från originalet den 2 oktober 2015. https://web.archive.org/web/20151002090516/http://www.scouterna.se/aktiviteter-och-lager/aktivitetsbanken/aldersgrupp/. 
 2. ^ ”Scouting in Sweden”. Scouting Around the World. rec.scouting. http://www.faqs.org/faqs/scouting/worldwide/part1/section-15.html. Läst 15 september 2007. 
 3. ^ ”Guides Australia, How is Guiding in Australia organised?”. Guides Australia. Arkiverad från originalet den 10 maj 2007. https://web.archive.org/web/20070510214258/http://www.guidesaus.org.au/page.php?pageid=24. Läst 12 december 2006. 
 4. ^ ”Scouts Australia, Sections in Scouting”. Scouts Australia. Arkiverad från originalet den 6 januari 2007. https://web.archive.org/web/20070106084930/http://www.scouts.com.au/main.asp?iMenuID=758. Läst 12 december 2006. 
 5. ^ ”Scoutprogrammet”. Suomen Partiolaiset. http://www.scout.fi/scoutfakta/scoutprogrammet. Läst 14 februari 2016. 
 6. ^ ”Bharat Scouts and Guides, Training”. Bharat Scouts and Guides. Arkiverad från originalet den 26 mars 2007. https://web.archive.org/web/20070326111140/http://www.bsgindia.org/TRAINING.HTM. Läst 12 december 2006. 
 7. ^ ”Catholic Guides of Ireland: CHOICES Programme”. Catholic Guides of Ireland. Arkiverad från originalet den 5 augusti 2006. https://web.archive.org/web/20060805103336/http://www.girlguidesireland.ie/choices.shtml. Läst 13 december 2006. 
 8. ^ ”The Irish Girl Guides - Members”. Irish Girl Guides. Arkiverad från originalet den 8 december 2006. https://web.archive.org/web/20061208070052/http://www.irishgirlguides.ie/members/index.htm. Läst 13 december 2006. 
 9. ^ ”Scouting Ireland”. Scouting Ireland. http://www.scouts.ie/. Läst 13 december 2006. 
 10. ^ ”Girl Guides of Canada”. Girl Guides of Canada. Arkiverad från originalet den 25 februari 2007. https://web.archive.org/web/20070225002321/http://www.girlguides.ca/. Läst 24 februari 2007. 
 11. ^ ”Scouts Canada”. Scouts Canada. Arkiverad från originalet den 24 februari 2007. https://web.archive.org/web/20070224180426/http://www.scouts.ca/default.asp?cmpageid=81. Läst 24 februari 2007. 
 12. ^ ”Malaysian Scouts Association”. Persekutuan Pengakap Malaysia. Arkiverad från originalet den 28 september 2007. https://web.archive.org/web/20070928054545/http://203.223.153.11/~scouts/en/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=39. Läst 6 augusti 2007. 
 13. ^ ”Latar Belakang PPPM”. Persatuan Pandu Puteri Malaysia. Arkiverad från originalet den 2 mars 2007. https://web.archive.org/web/20070302124907/http://www.panduputeri.org.my/pengenalan/main.shtml. Läst 21 februari 2007. 
 14. ^ ”Scouting Nederland”. Scouting Nederland. Arkiverad från originalet den 10 september 2007. https://web.archive.org/web/20070910080945/http://www.scouting.nl/static/algemeen/kennismaken/. Läst 6 augusti 2007. 
 15. ^ ”Scouting New Zealand”. Scouting New Zealand. http://www.scouts.org.nz/. Läst 2007-22-09. 
 16. ^ ”Guides New Zealand”. Guides New Zealand. Arkiverad från originalet den 10 februari 2005. https://web.archive.org/web/20050210113308/http://www.guidesnewzealand.org.nz/. Läst 22 september 2007. 
 17. ^ ”Girlguiding UK Home and welcome”. Girl Guiding UK. http://www.girlguiding.org.uk/. Läst 7 december 2006. 
 18. ^ ”The Scout Association, Official UK Website”. The Scout Association. http://www.scouts.org.uk/. Läst 7 december 2006. 
 19. ^ ”Girls in Guiding”. Girl Guides Association of South Africa. http://www.girlguides.org.za/index.php?id=60. Läst 13 december 2006. 
 20. ^ ”South African Scout Association”. South African Scout Association. Arkiverad från originalet den 30 november 2006. https://web.archive.org/web/20061130131337/http://www.scouting.org.za/. Läst 13 december 2006. 
 21. ^ ”Scouting Facts: Spain” (pdf). The Scout Association. Arkiverad från originalet den 4 oktober 2006. https://web.archive.org/web/20061004203725/http://www.scoutbase.org.uk/library/hqdocs/facts/pdfs/fs260060.pdf. Läst 31 januari 2007. 
 22. ^ ”Formamos a:”. Comité de Enlace del Guidismo en España. Arkiverad från originalet den 27 september 2007. https://web.archive.org/web/20070927193636/http://www.feg.org.es/conocenos_archivos/educamos.htm. Läst 21 februari 2007. 
 23. ^ ”Aufbau”. Bund der Pfadfinderinnen und Pfadfinder. Arkiverad från originalet den 2 maj 2007. https://web.archive.org/web/20070502001046/http://www.pfadfinden.de/ueber-den-bdp/aufbau/. Läst 21 februari 2007. 
 24. ^ ”Die DPSG”. Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg. Arkiverad från originalet den 22 februari 2007. https://web.archive.org/web/20070222085546/http://www.dpsg.de/dpsg/. Läst 21 februari 2007. 
 25. ^ ”Strukturen der PSG”. Pfadfinderinnenschaft Sankt Georg. Arkiverad från originalet den 13 mars 2007. https://web.archive.org/web/20070313015510/http://www.pfadfinderinnen.de/index.php?id=41. Läst 21 februari 2007. 
 26. ^ ”Der Verband”. Verband Christlicher Pfadfinderinnen und Pfadfinder. http://www.vcp.de/index.php?id=8. Läst 21 februari 2007. 
 27. ^ ”Boy Scouts of America, National Council”. Boy Scouts of America. http://www.scouting.org/. Läst 7 december 2006. 
 28. ^ ”Girl Scouts of the USA: Program”. Girl Scouts of the USA. Arkiverad från originalet den 28 augusti 2007. https://web.archive.org/web/20070828023503/http://www.girlscouts.org/program/. Läst 13 december 2006. 
 29. ^ ”International Central Committee of Vietnamese Scouting”. Overseas Vietnamese Scout Association. http://www.hdvietnam.net/index.html. Läst 5 september 2007. 
 30. ^ ”Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs, Our Four Age Levels”. Pfadfinder und Pfadfinderinnen Österreichs. Arkiverad från originalet den 11 december 2006. https://web.archive.org/web/20061211024831/http://www.ppoe.at/int/about/03.html. Läst 12 december 2006.