Dual (numerus)

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Dualis)
Hoppa till: navigering, sök

Dual eller dualis (tvåtal) är ett grammatiskt numerus (utöver singularis och pluralis) för två subjekt eller objekt. Några språk med dualform är arabiska, samiska, slovenska, sorbiska och sanskrit.

I modern ryska är dual avskaffat, men vissa rester hänger fortfarande kvar i kvantitetsuttryck. Efter räkneordet один/одна/одно (en/ett) står substantiv i formen nominativ singularis, efter räkneorden два/две (två), три (tre) och четыре (fyra) står de i genitiv singularis och efter övriga räkneord står de i genitiv pluralis. I det polska språket förekommer också dual i vissa fall.

I det slovenska, det sorbiska och det arabiska språket förekommer dual som en levande del av språket.

fornisländska var við och þið dual av "vi" resp. "ni", medan vér och þér var pluralis. På nuisländska är við och þið pluralis medan vér och þér är arkaiserande pluralis.

Exempel på rester av dual som fortfarande lever kvar i svenskan är "öron" och "ögon", som idag är pluralis. Ett levande dualinslag kan distinktionen mellan båda eller bägge (två) och alla (fler än två eller okänt antal) sägas vara. "Ingendera" (av två möjliga) är också en levande dualform.

I engelska språket förekommer också vissa levande dualinslag; dessa är both istället för all (båda/alla), either istället för any (någon, vilken som helst), och neither istället för none (ingen).