Högskolan Kristianstad

Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan Kristianstad
Engelskt namnKristianstad University
Grundad1977
ÄgandeformStatlig myndighet
RektorHåkan Pihl
PlatsKristianstad, Sverige
Antal studerande5799 (2018) Heltidsstudenter,[1]
Antal doktorander38[2]
Antal lärare348[2]
MedlemskapSUHF
Webbplatswww.hkr.se

Högskolan Kristianstad är en svensk statlig högskola i Kristianstad med fyra fakulteter, cirka 14 000 studenter och 500 anställda[3]. Högskolan bedriver undervisning och forskning i ett flertal ämnen, bland annat inom ekonomi, pedagogik, omvårdnad, samhällskunskap, datavetenskap, gastronomi, landskapsvetenskap och beteendevetenskap.

Rektor för högskolan är sedan 2015 Håkan Pihl[4]. Ordförande i högskolestyrelsen är Björn Brorström[5].

Studentkåren vid Högskolan Kristianstad är Kristianstad studentkår.

Organisation[redigera | redigera wikitext]

Vid högskolan finns fyra fakulteter som bedriver forskning och utbildning i samverkan med samhället. Varje fakultet leds av en dekan. Fakulteterna är:

 • Fakulteten för ekonomi
 • Fakulteten för hälsovetenskap
 • Fakulteten för lärarutbildning
 • Fakulteten för naturvetenskap.

Dessutom finns viss gemensam verksamhet som Bibliotek och högskolepedagogik (BHP) och administrativa avdelningar.

Campus[redigera | redigera wikitext]

Högskolan Kristianstad hade sina lokaler i centrala Kristianstad fram till 1995. Då flyttade högskolan till det då avvecklade Norra skånska regementets (P 6) kasernområde vid Näsby i nordvästra delen av staden. Här finns huvuddelen av högskolans utbildningar samlade. Både utbildningar med en lång tradition i Kristianstad, som lärarprogram och sjuksköterskeprogram, och nyare profilprogram där man kan läsa t.ex. till gastronom eller landskapsvetare.

Campus Hässleholm/Norra Station[redigera | redigera wikitext]

År 2001 startade dåvarande institutionen för teknik i samarbete med Hässleholms kommun ett utbildningsprogram i systemutveckling på kunskapsbyn Norra Station i centrala Hässleholm. Detta utbildningsprogram kompletterades år 2006 med särskilt program inriktat på interaktiv ljuddesign.

År 2005 införlivades den datortekniska KY-utbildningen vid Yrkeshögskolan Syd och bildade ett utbildningsprogram för IT-drifttekniker med inriktning System Management.

Höstterminen 2007 startades även ett särskilt högskoleingenjörsprogram med inriktning datateknik. 2015 flyttades samtliga utbildningar från Norra Station till Campus Kristianstad.[källa behövs]

Centrum[redigera | redigera wikitext]

2023 beslutades att högskolan senast 2030 ska flytta till nya lokaler nära centralstationen.

Historia[redigera | redigera wikitext]

 • 1835 Lärarutbildningen startas i Hertig Carls skola, numera Bishops Arms. Där går lärdomsskolans 75 elever. I huset finns också en barnskola och en primitiv form av lärarutbildning, knuten till barnskolan.
 • 1893 Sjuksköterskeutbildningen startas med fyra elever i sänder som gick en fyra månader lång kurs. En praktisk utbildning med teoretiska inslag. Men den utvecklades inte som tänkt, kanske på grund av en korta utbildningstiden.
 • 1971 Förskollärarutbildningen lokaliseras till Kristianstad som en utbildningslinje inom lärarhögskolan.
 • 1972 Kristianstads kommun börjar arbeta för att få en högskola.
 • 1975 Riksdagen fattar beslut om högskola i Kristianstad med 4 000-5 000 studenter. Utbildningarna till låg- och mellanstadielärare slopas. Förskollärarlinjen utökas och fritidspedagoglinjen tillkommer.
 • 1977 Högskolan Kristianstad bildas i samband med den nya högskolereformen. Har runt 700-800 studenter. Nya högskoleregioner skapas. I den södra ingår Lund, Malmö, Kristianstad, Halmstad, Kalmar ch Växjö.
 • 1978 Den första ingenjörsutbildningen startar, polymeringenjörsutbildning.
 • 1981 Låg- och mellanstadielärarutbildningar tillbaka i ny form.
 • 1985 Högskolan tar över ekonomutbildningarna som började i Växjö 1982. Diskussioner om att bygga till Södra skolan (numera Christian 4:s Gymnasium) börjar.
 • 1987 Ekonomistudenterna flyttar till Kronohuset och Yllan.
 • 1989 Byggnadsingenjörslinjen startas i Hässleholm.
 • 1991 Yrkesinspektionen förbjuder att vissa av högskolans lokaler används på grund av mögelangrepp och mindre ras.
 • 1992 Regementen A3 och P6 ska läggas ner. Förslaget att flytta högskolan dit vållar debatt. Ekonomilärare, som jobbat för gasverksalternativet på Söder, begär att få bilda egen högskola. Landstinget vill inte ha den landstingskommunala högskolan på P6.
 • 1993 Trots protester fattar högskolestyrelsen beslutet att flytta högskolan till P6. Landstinget ändrar sig.
 • 1994 Första hammarslaget för ombyggnadsarbetet på P6 slås. Utbildningsminister Per Unckel får hålla sitt invigningstal på högtalartelefon på grund av flygstrejk. Kaj Björk lämnar högskolan efter 17 år som rektor.
 • 1995 Flytten går till P6-området.
 • 1999 Högskolan får sin egen forskningspark, Krinova.
 • 2001 Landskapsvetarprogrammet startas. Det första programmet, datasystemutveckling, startar på Norra Station i Hässleholm.
 • 2004 Gastronomiutbildningen startas.
 • 2010 Utbyggnad av hus 7, mötesplats glashuset färdigställs
 • 2012 Ekonomiprogrammet får högsta betyg av Högskoleverket.
 • 2013 Kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia besöker högskolan.
 • 2014 Campus Hässleholms verksamhet flyttas till Kristianstad. Gastronomiprogrammet får högsta betyg av Universitetskanslersämbetet.
 • 2016 Högskolan startar beteendevetenskapligt program som får 4 000 sökande.
 • 2017 Rektor Håkan Pihl föreslår att högskolan flyttas till Tivolibadets tomt. Högskolan får över 40 000 sökande och fyller 40 år. Besök av Prins Daniel
 • 2019 Sjuksköterskeprogrammet blir högst rankad i Vårdförbundet Students årliga VFU-undersökning (Verksamhetsförlagd utbildning).
 • 2019 Högskolan får examensrätt för forskarutbildning inom utbildningsvetenskap och vårdvetenskap

Rektorer[redigera | redigera wikitext]

 • Kaj Björk (1977–1993)
 • Bengt Lindner, tf rektor (1993–1994)
 • Claes I Helgesson (1995–1997)
 • Bengt Lindner, tf rektor (1997–1998)
 • Bengt Lörstad (januari 1999–december 2004)
 • Thomas Nordström (januari 2005–september 2005)
 • Malin Irhammar, tf rektor (september 2005–december 2006)
 • Lars Carlsson (januari 2007–januari 2013)
 • Sanimir Resić (februari 2013–februari 2015)
 • Ann-Sofi Rehnstam-Holm, tf rektor (2015)
 • Håkan Pihl (mars 2015–)

Källor[redigera | redigera wikitext]

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]