Försvarshögskolan, Sverige

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
För Försvarshögskolan i Finland, se Försvarshögskolan, Finland.
Försvarshögskolan
Försvarshögskolan vapen.svg
Engelskt namn Swedish Defence University (innan 2015: Swedish National Defence College)
Grundad 1792 (1997)
Ägandeform statlig myndighet
Rektor Romulo Enmark
Plats Stockholm och Karlstad, Sverige
Antal studerande ca 1 200 heltidsstuderande (civila och militära)
Antal doktorander ca 40 (via andra lärosäten)
Antal lärare -
Medlemskap SUHF
Webbplats www.fhs.se

Försvarshögskolan (FHS) är en svensk statlig högskola som skall ansvara för svensk officersutbildning (tidigare endast de högre militära utbildningarna). Den har existerat i olika former sedan 1792, och existerar i nuvarande konstellation sedan 1997.

Historik[redigera | redigera wikitext]

Försvarshögskolans framsida.
Försvarshögskolans tidigare lokaler på Valhallavägen.

Försvarshögskolan har historiska anor tillbaka till bland annat Kungliga Krigsskolan som grundades 1792 för utbildning av officerare samt det 1818 bildade Högre artilleriläroverket i Marieberg, men har en mer direkt koppling till den 1878 bildade Krigshögskolan (KHS), som syftade till att vidareutbilda officerare i Sveriges armé för att ingå i generalstaben. Generalstaben och utbildning för denna organiserades vid denna tid efter tysk, framför allt preussisk modell. Motsvarande skola för Sveriges marin, Sjökrigshögskolan (KSHS) bildades 1897, och här utgjorde USA:s Naval War College förebild. Från 1926 fanns KHS, KSHS och Artilleri- och ingenjörshögskolan (AIHS) samlokaliserade på Östermalmsgatan 87 i Stockholm i det så kallade "Grå huset". Efter att Sveriges flygvapen hade bildats 1926, och inledningsvis rekryterat såväl lägre som högre officerare från andra försvarsgrenar startade Flygkrigshögskolan (FKHS), samlokaliserad med FlygstabenGärdet, sin utbildning 1939. Den 1 december 1951 överfördes de högre kurserna på AIHS till KHS.[1]

De tre försvarsgrenarnas separata högskolor, KHS, KSHS och FKHS, slogs samman till Militärhögskolan 1961[2], och flyttade samma år in i lokaler vid Valhallavägen som tidigare hade utnyttjats av Svea artilleriregemente A1.

En skola för utbildning av civil och militär personal för högre befattning i totalförsvaret bildades 1952 i Stockholm under namnet Försvarshögskolan, efter att en kurs för högre försvarsstudier hade organiserats 1951.[3]

Militärhögskolan och Försvarshögskolan slogs samman 1 januari 1997 och bildade "nya" Försvarshögskolan. Efter att inledningsvis ha funnits kvar med huvuddelen av verksamheten i lokalerna vid Valhallavägen, flyttade Försvarshögskolan 2005 till nybyggda lokaler vid Drottning Kristinas väg, granne med KTH.[4]

Högskolestatus[redigera | redigera wikitext]

Den 1 juni 2007 fattade Sveriges riksdag beslut om att Försvarshögskolan skulle bli högskola som lyder under högskolelagen. Beslutet började gälla från 1 januari 2008. Ansvaret för den treåriga grundläggande officersutbildningen, Officersprogrammet, fördes i samband med detta över från Försvarsmakten till Försvarshögskolan. Försvarshögskolan ger också civila utbildningar inom områden som säkerhetspolitik, krishantering, ledarskap, militärhistoria och internationellt samarbete.

Institutioner[redigera | redigera wikitext]

Försvarshögskolan har två institutioner:

 • Institutionen för säkerhet, strategi & ledarskap
 • Militärvetenskapliga institutionen

Centrumbildningar och forskningsprogram[redigera | redigera wikitext]

Försvarshögskolan har fem program och centrum med särskild forskningsinriktning:[5]

 • Cats (Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier)
 • Crismart (Nationellt centrum för krishanteringsstudier)
 • Folkrättscentrum
 • Eurosec (Programmet för europeisk säkerhetsforskning)
 • The European Societal Security Research Group

Ämnen[redigera | redigera wikitext]

Försvarshögskolan utbildar och forskar inom:

Två av dessa ämnen, krigsvetenskap och militärteknik, är unika bland svenska lärosäten och kan inte läsas någon annanstans. Inom övriga ämnen finns inriktningar som är unika i den svenska högskolevärlden.

Marsch[redigera | redigera wikitext]

Försvarshögskolans marsch är gamla Militärhögskolans marsch, alltså Generalfälttygmästarens marsch.

Chefer och rektorer[redigera | redigera wikitext]

 • 1957–1960: Gustaf Adolf Westring FHS
 • 1960–1964: Sam Myhrman FHS
 • 1964-1972: ? FHS
 • 1972-1978: BLÅ Westin FHS
 • 1978–1984: Bengt Liljestrand FHS
 • 1984-1987: ? FHS
 • 1987-1988: Bror Stefenson FHS
 • 1988-1997: ? FHS
 • 1961-1974: Erik Rosengren MHS
 • 1974-1978: F Peyron MHS
 • 1978-1984: Nils-Fredrik Palmstierna MHS
 • 1984–1990: Evert Båge MHS
 • 1990–1997: Claes Tornberg MHS
 • 1997-1998: Claes Tornberg FHS
 • 1998–2002: Karlis Neretnieks FHS
 • 2002–2008: Henrik Landerholm FHS
 • 2008–2010: Mats Ericson FHS
 • 2011–: Romulo Enmark FHS

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 1. ^ Bo Kjellander, red (1986). Militärhögskolan och dess förhistoria - utgiven till Militärhögskolans 25-årsjubileum. Stockholm: Probus Förlag. ISBN 91-87184-00-1 
 2. ^ Nationalencyklopedin, band 13 (1994), s. 315, uppslagsordet Militärhögskolan
 3. ^ Nationalencyklopedin, band 7 (1992), s. 265, uppslagsordet Försvarshögskolan
 4. ^ Pressmeddelande från Försvarshögskolan: Försvarshögskolan i nya lokaler[död länk]
 5. ^ ”Centrumbildningar och forskningsprogram — Försvarshögskolan”. www.fhs.se. https://www.fhs.se/sv/forskning/centrumbildningar-och-forskningsprogram/. Läst 2 juni 2015. 

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]