Handikappombudsmannen

Från Wikipedia
(Omdirigerad från Handikappsombudsmannen)
Hoppa till: navigering, sök

Handikappombudsmannen (HO) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet, vars främsta uppgift var att bekämpa diskriminering och verka för mänskliga rättigheter, bland annat genom att utreda ärenden om diskriminering på grund av funktionsnedsättning. Myndighetens uppgifter fördes den 1 januari 2009 över till Diskrimineringsombudsmannen.

HO kunde driva enskilda personers ärenden enligt fyra olika lagar. Lagarna rörde arbetslivet (lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionsnedsättning), förskolan och skolan (lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever), högskolan (lagen om likabehandling av studenter i högskolan) samt vissa andra samhällsområden som till exempel handel med varor, tjänster och bostäder (lagen om förbud mot diskriminering).